Свързване на данни в уеб компоненти

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате менютата и бутоните в уеб част на SharePoint, за да създадете връзки с данни, без да пишете всички потребителски код. Например чрез свързване на уеб части, можете да представите алтернативни изгледи на данни от две уеб части. Освен това можете да извършите свързаните изчисления между две уеб части или филтриране на уеб част с помощта на стойности от друга уеб част. Можете да използвате всички тези връзки на една страница. Можете също да създадете връзки между уеб части на различни страници в същия сайт за най-високо ниво с помощта на програма за уеб проектиране, която е съвместима с вашия сайт, например SharePoint Designer.

В тази статия

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

Създаване на връзки към уеб компоненти

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

Завършване на връзка към уеб част

Премахване на връзка между две уеб части

Често срещани видове връзки към уеб компоненти

Образец и подробни данни

Обобщени и подробни данни

Родител и наследник

Търсене и филтриране

Изчисления

Изгледи на алтернативен данни

Подобрения в данните

Общ преглед на връзки към уеб компоненти

С помощта на връзки към уеб компоненти, можете да създавате или да подобрите вашите страници на сайт. Свързвате уеб части, така че когато изпълнявате действие в една уеб част, тя се променя съдържанието на друга уеб част.

Например можете да се свържете уеб частта за списъчен изглед служители към уеб частта за изображение, чрез прехвърляне на данни между двете уеб части. Всеки път, че сте избрали ред в служители уеб частта за списъчен изглед, който съдържа колона с картина на служителя, можете да видите изображение, показано в уеб частта за изображение.

Основна връзка към уеб част

Връзка към уеб част е начин за предаване на данни от една уеб част към друга уеб част и синхронизиране на поведението им.

Един уеб компонент предоставя данните.

Данните могат да бъдат списъци, редове, клетки или стойности на параметрите.

Другият уеб компонент получава данните.

Можете да създадете връзка към уеб част или от уеб компонент, като използвате меню за тип на връзката от командата връзки в менюто уеб част.

Забележка: Можете да създавате връзки между уеб части, които са на същата страница. За да свържете уеб част на данни от друг сайт или данни източник, можете да добавите изглед на данни с помощта на програма за уеб проектиране например SharePoint Designer.

Например команда от менюто от един тип уеб част връзка може да показват предоставяне на ред на и командата от менюто на целта за типа на връзката на уеб част, може да показват Първи ред от. Следващата таблица описва често срещаните команди, които можете да видите в меню връзки .

Команда в менюто връзки

Описание

Изпращане на ред с данни за

Можете да се свържете уеб частта за списъчен изглед към друга уеб част от преминаване на избрания ред с данни на другата уеб част.

В стандартен изглед автоматично се добавя колона Избор на елемент , когато се свързвате уеб частта за списъчен изглед. Тя съдържа опции, които ви позволяват да посочите кой ред да преминават към друга уеб част. Можете да изберете само един ред в даден момент в стандартен изглед. Някои от колоните, като например Редактиране на колона, не са на разположение за използване във връзка към уеб част.

В изглед на лист с данни можете да изберете няколко реда, но само един ред се предава на другата уеб част. Ако са избрани няколко реда, на реда, съдържащ активната клетка се предава на другия уеб компонент и всички други редове се игнорират. Не могат да предоставят данни в сумарния ред или нов ред на другата уеб част.

С този тип връзка може да имате повече от една уеб част, свързана към уеб частта за списъчен изглед.

Получаване на стойности на параметрите от

Тази опция се прилага параметрите от една колона в уеб компонентът на доставчика на една колона в уеб частта на потребителя.

Получаване на стойности за филтър от

В стандартен изглед и изглед на лист с данни можете да свържете уеб частта за списъчен изглед с друга уеб част, която може да й предостави следната информация:

 • Един или повече двойки име и стойност на данните, които филтрират данни в уеб частта за списъчен изглед

 • Колона с данни, за да сортирате данни по възходящ или низходящ ред в уеб частта за списъчен изглед

С този тип връзка можете да свържете само една уеб част към уеб частта за списъчен изглед.

Можете също да създадете връзки между уеб части на две различни страници с уеб части с помощта на програма за уеб проектиране например SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Създаване на връзки към уеб компоненти

Преди да се опитате да създадете връзка между уеб части, която трябва да изпълните следните три стъпки.

Стъпка 1: Решете какви данни, които искате от страницата   
често има един или повече списъци в сайт, които предоставят данни, които искате. Списъци представяне на данни в табличен формат. Те улесняват модифициране и обновяване на данни, промяна на реда на сортиране, филтрирането в списъка и агрегиране на данни. Можете да създадете изглед, който показва само изберете данните във формат, който искате. С помощта на селектора на изгледи в екрана с инструменти, можете да промените изгледа на уеб частта за списъчен изглед, за да работите само с колоните, които искате. За да създадете изглед, от списъка в лентата под Инструменти за списъци, щракнете върху списък, щракнете върху Създаване на изглед, изберете формата на изгледа, който искате и след това изберете данните, които искате да покажете.

Стъпка 2: Добавяне на уеб части за списъчен изглед към страницата   
можете да добавите списък към страница чрез добавянето му като уеб част на страницата.

Стъпка 3: Свързване на уеб части, за да получите резултатите, които искате   
можете да създавате връзки между уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти. Уеб части, които поддържат връзки към уеб компоненти включват уеб частта за списъчен изглед на уеб частта на формуляр и уеб компонент за изображение.

Менюто връзки в менюто Уеб компонент показва само типа на връзката, която можете да създавате и менюто налични уеб части показва само съвместимите уеб компоненти. След като завършите стъпки 1 и 2, можете да направите връзка към уеб част, без да използвате скриптовете или кодиране.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Създаване или промяна на връзка между две уеб части

С помощта на менюта и диалогови прозорци, можете да свържете уеб компоненти, предадете данни между тях и синхронизирате поведението им.

 1. Отидете на страницата, която съдържа две уеб части, които искате да се свържете.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. От някоя от уеб частите щракнете върху менюто уеб част. След това посочете връзки и посочете вида на връзката, която искате да създадете или промените, например предоставяне на ред на или получаване на сортиране/филтриране от. Щракнете върху името на уеб частта, за която искате да създадете или промените връзката.

  Забележка: Менюто " Уеб част " не може да бъде разрешено или видимо на вашата страница по няколко причини. Тези причини включва уеб част или зона, която не поддържа връзки, несъвместима браузър или връзки, които са забранени на вашия

  сайт. Подменюто тип връзка може да се различава от страница с уеб части към страница с уеб части и от уеб част към уеб част. Това е възможно да възникнат поради разликите между настройките на свойствата за страница с уеб части, уеб част или зоната на уеб компонента, съвместимост на уеб частите на страницата, или дали уеб части имат съвместими типове свързвания.

За някои връзки към уеб компоненти да се наложи да изберете допълнителна информация в диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване . Например можете да се наложи да изберете тип връзка, която искате да използвате или колона, която искате да филтрирате. Също така в зависимост от това как са създадени едната или и двете уеб части, може да видите допълнителни диалогови прозорци, които са уникални за връзката на уеб компонента.

Съвет: Съвет Можете да скриете уеб част. Например можете да го използвате за предоставяне на данни към друга уеб част, но не искате да покажете.

Забележка: Само уеб части, които могат да бъдат свързани се показват в менюто за налични уеб части. Други уеб части на страницата може да не поддържа връзки или да не поддържат връзки към текущия уеб частта. Освен това вашият сайт може да има ограничения за определена връзка, които са превишени.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Завършване на връзка към уеб част

Когато установите първоначалната връзка между уеб части, появява се диалоговият прозорец Конфигуриране на свързване . От този диалогов прозорец можете да съпоставите колоните между уеб частта, която получава данните и уеб частта, която предоставя данните.

Забележка: Можете да направите връзка, която е правилна, но не смислен. Например уеб частта, която предоставя данните може да има колона, ИД на продукта и уеб частта, която получава данни може да има колона с ИД на служител. Въпреки че бихте могли да имат тези различни ИД стойности, резултатите ще смисъл.

Следващият списък съдържа някои често срещани примери на връзки към уеб части:

Съгласуване на ред на данни в една уеб част към клетка или поле с данни в друга уеб част   
уеб частта, която се свързвате от е уеб частта за списъчен изглед контакти. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, която съдържа хипервръзка, наречена снимка, която съдържа URL адрес към картината на контакта. Можете се свържете към уеб частта за изображение, който може да показва само URL адрес, който съдържа картина. Трябва да изберете колоната снимка от уеб компонента за контакти за да осигурите правилното съгласуване към уеб частта за изображение.

Съгласуване на ред на данни в една уеб част към колона с данни в друга уеб част, така че да можете да филтрирате го   
уеб частта, която се свързвате от е уеб част за списъчен изглед, който съдържа данни за поръчката. Една от колоните в изгледа на списъка е колона, съдържаща елемент на реда, наречен OrdersDetailsID. Можете се свържете към друга уеб частта за списъчен изглед с няколко колони, който съдържа подробна информация за поръчката. Една от тях е съгласувана колона, наречена OrdersDetailsID. За да свържете двете уеб части, така че когато изберете реда в една уеб част, той показва всеки ред от артикул за тази поръчка в друга уеб част. Трябва да отговаря на колоните за OrdersDetailsID всяка уеб част.

Забележка: Имената на колоните не трябва да са същите. Въпреки това основните данни трябва да съответства на или една и съща стойност.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Премахване на връзка между две уеб части

 1. Отворете страницата.

 2. В менюто Действия за сайта Изображение на бутон щракнете върху Редактиране на страница.

 3. Изберете една от уеб части, от която искате да премахнете връзката.

 4. Щракнете върху менюто уеб част, посочете връзки и след това посочете типа на връзката, която искате да премахнете, като например предоставяне на ред на или получаване на сортиране/филтриране от.

 5. След това щракнете върху името на уеб частта, от която искате да премахнете връзката.

  Забележка: В подменюто връзки за всяка селекция, която има разрешена връзка се появява отметка. Ако не виждате отметка, няма връзка е разрешено.

 6. В диалоговия прозорец Конфигуриране на свързване щракнете върху Премахване на връзка.

 7. Когато бъдете подканени да потвърдите, че искате да премахнете връзката между уеб части, щракнете върху OK.

Често срещани видове връзки към уеб компоненти

Има много начини за комбиниране и свързване на уеб компоненти на страница. Можете да създадете няколко от тези връзки към уеб компоненти на вашата страница. Следните сценарии описват често срещаните видовете връзки с данни между уеб части.

Образец и подробни данни

Имате главен списък на данните и трябва да се покаже подробна информация, свързана с главния списък.

Пример за образец и подробни данни

 1. Основи на уеб част на служител съдържа основни, често достъп служител данни, например ИД, име и длъжност.

 2. За да търсите подробни данни за служител, изберете ред.

 3. Редът се предава на другата уеб част.

 4. В уеб частта за подробни данни на служител всички подробни данни за служител се показват във формуляр.

В уеб компонента за изглед на списък можете дори да сортирате и филтрирате голям списък, за да намерите служител, преди да изберете реда. Ако подробните данни не е изчерпателен, можете дори да покажете служител подробни данни за уеб част на друга страница.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Обобщени и подробни данни

Имате обобщен списък от данни и трябва да се покаже подробна информация, която поражда обобщените данни.

Пример за обобщени и подробни данни

 1. Уеб част на годината към днешна дата заплащане фиктивен съдържа информацията за компенсация.

 2. Изберете обобщена информация за вашите натрупани ваканция време и болнични.

 3. Обобщената информация се предава на другата уеб част.

 4. В плащат фиктивен подробни данни за уеб частта, която показва седмични данни можете да проверите данните, които виждате записани.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Родител и наследник

Показване на списък от данни (родителски), и за всеки ред има един или повече свързани редове (деца), които искате да покажете в друг списък.

Пример за родител и наследник

 1. Уеб част на поръчки предоставя списък на последните клиентски поръчки.

 2. Щракнете върху реда, който съдържа поръчката, която искате да изследвате.

 3. Редът се предава на другата уеб част.

 4. В уеб компонента за подробни данни за поръчки се показват всички елементи от ред за тази поръчка.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Търсене и филтриране

Искате да въведете данни, например критерии за търсене или филтриране, в една уеб част за показване на резултатите в друга уеб част.

Пример за търсене и филтриране

 1. В книгата уеб частта за търсене въведете информацията за книгата, например заглавие, автор и тема, за да се опитате да намерите книгата или множеството от книги.

 2. Щракнете върху ПОДАЙ.

 3. Критерии за търсене се предават на другата уеб част.

 4. Уеб компонента за списък на книгата показва един или повече книги, които отговарят на вашите критерии за търсене.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Изчисления

Въпреки че често може да изчислите данни в уеб компонента, понякога може да искате да комбинирате две уеб части, за да направите изчисленията по-гъвкави.

Пример за изчисления

 1. Въведете номерата в ипотечни номера на уеб част.

 2. Щракнете върху Отиди.

 3. Предават се номерата на другата уеб част.

 4. Уеб частта на ипотечен калкулатор ипотечни се изчислява и показва графика на месечно плащане.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Изгледи на алтернативен данни

Преглед на вашите данни в няколко различни начина да ви помогне да разберете последствията, тенденции и зависимости. Можете да подават списъци, редове и клетки (или полета и параметри) от една уеб част и да покажете данните в алтернативен изглед.

Алтернативен изглед на списък

Искате да покажете всички служители на фирмата във йерархична диаграма.

Алтернативен изглед на данни от списък

 1. Уеб частта на служителите показва ИД на служител, име на служител, длъжност и ИД на ръководителя на всеки, който работи във вашата фирма.

 2. Тъй като използвате всички данни, не се изисква селекция.

 3. Всички данни се предава към друга уеб част.

 4. Уеб частта на организационна диаграма показва работните взаимоотношения между служителите и може да показва алтернативни изгледи на тази йерархия.

  Алтернативен изглед на ред

Искате да разгледате реда на демографските данни в диаграма, например кръгова диаграма или стълбовидна графика.

Алтернативен изглед на данните от реда

 1. Уеб част на населението статистика показва демографски данни, например възраст, доход и наследство.

 2. Изберете ред на демографските данни.

 3. Предавате данни към друга уеб част.

 4. Уеб част за диаграма показва ред с данни в кръгова диаграма и алтернативно стълбовидна графика.

  Алтернативен изглед на клетка

Искате да проследите напредъка набиране диск.

Алтернативен изглед на данни от клетка

 1. В уеб част на набиране на средства всеки член на група въвежда колко пари, той или тя повдигнато.

 2. Текущата обща сума се показва в полето за общата сума.

 3. Полето "общо" се предава на другата уеб част.

 4. Можете да проверите вашата група цялостния напредък в уеб частта за благотворителност цел.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Подобрения в данните

Искате да се увеличи основни данни за хора и места, за да го направите по-интересен, привлекателен и полезен.

Пример за подобрения в данните

 1. Уеб компонентът за контакти се показва информация, която трябва да имате за проследяване на бизнес партньорите, например име, адрес и вероятно снимка.

 2. Изберете контакт.

 3. Ред с данни се предава на другата уеб част.

 4. Вижте снимката на контакта, показан в уеб частта за изображение и след това намерете контакта служебен адрес в уеб част на картата.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×