Свързване и прекъсване на връзката на сайт за публикуване към каталог в SharePoint

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Чрез свързването на сайт за публикуване към каталог можете да конфигурирате удобни URL адреси за страницата на елемент от вашия каталог. Можете също да:

Преди да започнете

Преди да свържете сайта си за публикуване към каталог, направете следните неща:

Свързване на сайт за публикуване към каталог

 1. В сайта за публикуване от Настройки Малко зъбно колело ''Настройки'', което заема мястото на ''Настройки на сайта'' , изберете Настройки на сайта.

 2. На страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на сайта изберете Управление на връзки с каталог.

 3. На страницата Управление на връзки с каталог изберете Свързване с каталог.

  Важно:  Ще се покажат само обходените каталози.

 4. Намерете каталога в списъка и изберете Свързване. Можете също да въведете името на каталога в полето за търсене.

 5. На страницата Настройки на източници на каталози, в секцията Интегриране на връзката изберете:

  • Интегрирай каталога в моя сайт. Тази опция ви позволява да определите как да изглеждат вашите удобни URL адреси и къде да се интегрира наборът с изрази за отбелязване на каталога в набора с изрази за навигация в сайта за публикуване. Освен това, за вас ще бъдат създадени автоматично страница за категория, страница на елемент от каталог и източник на резултати за каталога.

  • Свържи се, но не интегрирай каталога. Тази опция създава автоматично източник на резултати за каталога.

   Забележка:  Като изберете тази опция, няма да можете да правите никакви последващи конфигурации на страницата Настройки на източници на каталози и няма да можете да определяте приятелски URL адреси за страниците на елементи от каталога.

 6. В секцията Йерархия на навигацията изберете израз от изрази за отбелязване в каталог. Изрази, изберете ще бъде нивото, на което ще бъдат интегрирани набор от изрази за отбелязване в каталог в публикуване сайт навигация набор от изрази.
  На стойността по подразбиране е отбелязване набор от изрази, че сте избрали кога сте разрешено библиотека или списък като каталог. Ако искате да интегрирате изрази за отбелязване от различни израз, направете следното:

  • До полето Коренов израз на йерархията изберете иконата Преглед за валиден избор.

  • В диалоговия прозорец Изберете: Добавяне на изрази изберете израза, който отговаря на нивото, от което искате да интегрирате набора с изрази за отбелязване в каталог.

  • За да интегрирате кореновия израз, който е родител на избрания израз в набора с изрази за навигация в сайта за публикуване, отметнете квадратчето Включване на коренов израз в навигация на сайт.

   Забележка:  За да може навигацията на сайта да работи така, както е замислена, за всички елементи, то всички елементи в каталога трябва да са отбелязани с израз от указания набор с изрази за отбелязване в каталог.

 7. В секцията Позиция в навигацията укажете израза в набора с изрази за навигация в сайт за публикуване, където трябва да бъде интегриран наборът с изрази за отбелязване в каталог:

  • За да интегрирате набора с изрази за отбелязване в каталог в кореновия израз на набора с изрази за навигация в сайт за публикуване, изберете Добавяне към корена на навигацията.

  • За да интегрирате набора с изрази за отбелязване в каталог под кореновия израз на набора с изрази за навигация в сайт за публикуване, изберете Изберете алтернативно местоположение в навигацията на сайта и след това направете следното:

   • Изберете иконата Преглед за валиден избор. Отваря се диалогов прозорец, който показва набора с изрази за отбелязване в каталог.

   • В диалоговия прозорец Изберете: Добавяне на изрази изберете израза, който отговаря на нивото, от което искате да интегрирате набора с изрази за отбелязване в каталог.

 8. Ако искате промените в набора с изрази за отбелязване в каталог да се актуализират в сайта за публикуване, в секцията Закачване на навигацията отметнете квадратчето Фиксиране на изразите към навигацията на сайта. Тази опция е избрана по подразбиране.

 9. В секцията Поведение на URL адреса на елемент от каталог укажете URL адреса на елементите от каталога:

  • Направи URL адресите спрямо този сайт. Тази опция ви позволява да създавате на удобен URL адрес за вашия каталог страница на елемент, например http://www.contoso.com/Computers/model101. Когато посетителите изберете елемент на вашия сайт, те ще бъдете отведени на страницата за елемент на каталог.

  • Направи URL адреси посочете източника каталог. Като изберете тази опция, няма да можете да създадете на удобен URL адрес към вашите страници с елемента. Когато посетителите изберете елемент на вашия сайт, те ще бъдете отведени към елемент в каталога. Ето какво може да изглежда URL адрес към елемент в каталога: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. В секцията Формат на URL адреса на елемент на каталог изберете кои свойства трябва да съдържа удобният URL адрес на страницата с подробни данни за елемента:

  • Използвайте формата по подразбиране URL адрес, предоставен от източника на каталога. По подразбиране, стойността в това поле е това, което сте избрали като Първичен ключ кога сте разрешено библиотека или списък като каталог.

   Забележка: Уверете се, че всички елементи в каталога имат стойности за указаното поле, или навигацията на сайта няма да работи, както е замислена.

  • Ръчно дефиниране на формат на URL адрес. Тази опция ви позволява да ръчно да зададете формат за URL адреса. Изберете тази опция, ако сте създали елемент от страницата с подробности и елементи във вашия каталог не са отбелязани с израз от набора с изрази за отбелязване в каталог. Въведете URL адреса в следния формат: / < папка на елемент от страницата с информация за > / < името на страницата с подробности за елемента > .aspx? < име на свойство на управлявани > = [управлявани свойства стойност] - например /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Конструиране на формат на URL адрес от каталожни свойства. Тази опция ви позволява да съставите URL адрес по избор въз основа на свойства на каталога. От списъка Налични полета изберете до пет свойства и след това изберете Добави.

   Важно:  Свойствата на типа колона на сайта "Номер" не създават валиден URL адрес. Освен това всички елементи в каталога трябва да имат стойности за избраните свойства. Навигацията на сайта няма да работи, както е предвидено, за елементите с липсващи стойности.

 11. В секцията Страница на категория изберете:

  • Създаване на нова страница , за да автоматично създаване на нова категория страница за каталог на съдържанието. От менюто Изберете страницата образец изберете страницата образец искате да използвате страница категория. Страницата ще се добавят към библиотеката със страници с името на категория-< името за набора изрази за отбелязване каталог >. Автоматично няма да бъде публикувана страницата.

  • Използване на съществуваща страница Ако вече сте създали страница на категория. Изберете Преглед и след това задайте местоположението на страницата.

 12. В секцията Страница на елемент изберете:

  • Създаване на нова страница, ако искате SharePoint автоматично да създава нова страница на елемент за съдържанието на вашия каталог. От менюто Избор на страница образец изберете страницата образец, която искате да се използва от страницата "Елемент". Страницата ще бъде добавена към библиотеката "Страници" с името ЕлементНаКаталог-<име на набор с изрази за отбелязване в каталог>. Страницата няма да се публикува автоматично.

  • Използване на съществуваща страница, ако вече сте създали страница "Елемент". Изберете Преглед и след това задайте местоположението на страницата.

 13. Изберете OK.

Прекъсване на връзката на сайт за публикуване с каталог

За да премахнете съдържанието на свързан каталог от сайт за публикуване, трябва да прекъснете връзката на сайта за публикуване с каталога.

Важно: 

 • Ако сте интегрирана каталог поставена в набор от изрази навигация публикуване сайт с изрази за отбелязване, маркиране условия няма да бъдат премахнати от навигацията при изключване от каталога на. За да премахнете етикети условия навигацията на вашия сайт, трябва да изтриете условията в управление на хранилище за изрази. Вижте Създаване и управление на изрази в набор от изрази.

 • Ако SharePoint Server автоматично е създал страница на категория и страница с подробни данни за елементи за страниците от каталога, те няма да бъдат изтрити от библиотеката "Страници", когато прекъснете връзката с каталога.

 1. Уверете се, че сте член на групата на SharePoint "Собственици" на сайта за публикуване.

 2. На страницата Настройки на сайта, в секцията Администриране на сайта изберете Управление на връзки с каталог.

 3. На страницата Управление на връзки с каталог се показва списък със свързаните каталози.

 4. На реда, който съдържа каталога, връзката с който искате да прекъснете, изберете Прекъсни връзката, а след това в диалоговия прозорец изберете отново Прекъсни връзката.

За оптимизация (SEO) браузър заглавие и каталог на връзки

Когато свързвате сайт за публикуване към каталог, свойството за SEO браузъра заглавие на страница за категория в сайта за публикуване автоматично ще бъде настроен да използва съответния израз от отбелязване набор от изрази. Ако промените израз във вашия изрази за отбелязване на авторството сайт след като сте се свързали сайт за публикуване, SEO браузъра заглавието на сайта за публикуване ще не се актуализира автоматично. Например ако сте маркирали елементи във вашия каталог на приложения "Облекло" и свържете сайт за публикуване към този каталог, заглавието на браузъра на SEO за категория страница, която показва облекло ще бъде "Облекло". Ако след това промените изрази за отбелязване от "Облекло" да "Зима облекло", заглавието на SEO браузъра ще бъдат "Облекло".

За да промените SEO браузъра заглавието на страницата с категории, след като се свържете към каталог, редактирайте свойството SEO браузъра заглавие в сайта за публикуване.

 1. В сайта за публикуване отидете на страницата там, където искате да промените свойството за заглавие на браузъра за SEO.

 2. От лентата на страница изберете Редактиране на свойства и след това редактирайте SEO свойства.

 3. На страницата Свойства за SEO в полето Заглавие за браузъра въведете заглавие за браузъра SEO, които искате да използвате.

 4. Щракнете върху OK, за да запишете промените.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×