Свържете база данни на SQL Server към вашата работна книга (Power Query)

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте Excel получаване и трансформация (Power Query) опит да се свържете към база данни на SQL Server.

 1. Щракнете върху раздела " данни ", след което Получаване на данни > От база данни > От SQL Server база данни. Ако не виждате бутона Получаване на данни , щракнете върху Нова заявка > От база данни > От SQL Server база данни.

 2. В диалоговия прозорец на SQL база данни на Microsoft укажете SQL Server за свързване в прозореца Име на сървъра. Ако желаете, можете също да укажете Име на базата данни.

 3. Ако искате да импортирате данни с помощта на заявка за основна база данни, задайте вашата заявка в полето SQL команда . За повече информация вижте Импортиране на данни от база данни с помощта на основна заявка към базата данни.

  Power Query SQL Server база данни връзка диалогов прозорец
 4. Изберете OK.

 5. Изберете режим на удостоверяване, за да се свържете с базата данни на SQL Server.

  Power Query SQL Server връзка идентификационни данни за влизане
  1. Windows: Това е селекцията по подразбиране. Изберете това, ако искате да се свържете с помощта на удостоверяване за Windows.

  2. База данни: Изберете това, ако искате да се свържете с помощта на удостоверяване за SQL Server. След като направите своя избор, задайте потребителско име и парола, за да се свържете с вашето копие на SQL Server.

 6. По подразбиране е избрано квадратчето за отметка шифроване връзка да означава, че Power Query се свързва към вашата база данни с помощта на шифрована връзка. Ако не искате да се свързвате посредством шифрована връзка, изчистете това квадратче и след това щракнете върху Свързване.

  Ако свързването към вашия SQL Server не е установено чрез шифрована връзка, Power Query ще ви подкани да се свържете чрез нешифрована връзка. Щракнете върху OK в съобщението, за да се свържете чрез нешифрована връзка.

Пример за формула

Можете също да използвате Редактор на заявки , за да напишете формули за Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. В раздела на лентата Power Query щракнете върху От база данни > От SQL Server база данни.

  Опции за Power Query от база данни
 2. В диалоговия прозорец на SQL база данни на Microsoft укажете SQL Server за свързване в прозореца Име на сървъра. Ако желаете, можете също да укажете Име на базата данни.

 3. Ако искате да импортирате данни с помощта на заявка за основна база данни, задайте вашата заявка в полето SQL команда . За повече информация вижте Импортиране на данни от база данни с помощта на основна заявка към базата данни.

  Power Query SQL Server база данни връзка диалогов прозорец
 4. Изберете OK.

 5. Изберете режим на удостоверяване, за да се свържете с базата данни на SQL Server.

  Power Query SQL Server връзка идентификационни данни за влизане
  1. Windows: Това е селекцията по подразбиране. Изберете това, ако искате да се свържете с помощта на удостоверяване за Windows.

  2. База данни: Изберете това, ако искате да се свържете с помощта на удостоверяване за SQL Server. След като направите своя избор, задайте потребителско име и парола, за да се свържете с вашето копие на SQL Server.

 6. По подразбиране е избрано квадратчето за отметка шифроване връзка да означава, че Power Query се свързва към вашата база данни с помощта на шифрована връзка. Ако не искате да се свързвате посредством шифрована връзка, изчистете това квадратче и след това щракнете върху Свързване.

  Ако свързването към вашия SQL Server не е установено чрез шифрована връзка, Power Query ще ви подкани да се свържете чрез нешифрована връзка. Щракнете върху OK в съобщението, за да се свържете чрез нешифрована връзка.

Пример за формула

Можете също да използвате Редактор на заявки , за да напишете формули за Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

Получаване и трансформация Опитът не е налична в Excel 2007, така че да можете да използвате файл на връзка с данни на Office (.odc), за да се свържете към база данни на Microsoft SQL Server от работна книга на Excel 2007. SQL Server е пълнофункционален релационни бази данни програма, която е предназначена за корпоративни данни решения, изискващи оптимална производителност, достъпност, мащабируемост и защита.

 1. В раздела данни , в групата Получаване на външни данни щракнете върху От други източниции след това щракнете върху От SQL Server.

  Изображение на лентата на Excel

  Стартира се съветникът за връзка с данни. Този съветник има три страници.

  Страница 1: Свързване към сървър за база данни   

 2. В стъпка 1 въведете името на компютъра, на SQL Server в полето име на сървъра.

 3. В стъпка 2 под идентификационни даннинаправете едно от следните неща:

  • За да използвате текущата Microsoft Windows потребителското си име и парола, щракнете върху Използвай удостоверяването за Windows.

  • За да въведете база данни потребителско име и парола, щракнете върху Използвай следното потребителско име и паролаи след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата за съответните Потребителско име и парола .

   Забележка относно защитата: 

   • Използвайте сигурни пароли, които комбинират главни и малки букви, цифри и символи. Слаби пароли не се смесват тези елементи. Сигурна парола: Y6dh! et5. Слаба парола: house1. Паролите трябва да е с дължина 8 или повече знака. По-добре е фразата, която използва 14 или повече знаци.

   • Изключително важно е да запомните паролата си. Ако я забравите, Microsoft не може да я възстанови. Съхранявайте паролите си, като ги записвате на защитено място, отдалечено от информацията, която защитават.

   Страница 2: Избиране на база данни и таблица   

 4. Под Изберете базата данни, която съдържа данните, които искатеизберете база данни. Под Свържи с конкретна таблицаизберете конкретна таблица или изглед.

  Като алтернатива можете да изчистите квадратчето за отметка Свързване с конкретна таблица , така че други потребители, които използват този файл за връзка ще бъдете запитани за списъка с таблици и изгледи.

  Страница 3: Записване на файл за свързване на данни и завършване   

 5. Ако желаете в полето Име на файл Коригирайте предложеното име на файл. Щракнете върху Преглед , за да промените местоположението на файла по подразбиране (моите източници на данни).

 6. Ако желаете въведете описание на файла, истинско име и общи думи за търсене в полетата Описание, Истинско имеи Ключови думи за търсене .

 7. За да се гарантира, че файл за връзка се използва винаги, когато данните се актуализират, поставете отметка в квадратчето винаги се опита да използва този файл за обновяване на тези данни . Това квадратче за отметка гарантира, че актуализациите на файла за свързване винаги ще се използват от всички работни книги, които използват този файл за свързване.

 8. За да укажете как външния източник на данни на отчет с обобщена таблица е достъпна, ако работната книга се записва в Excel Services и се отваря с помощта на Excel Services, щракнете върху Настройки за удостоверяванеи след това изберете една от следните опции, за да влезете в данните източник:

  • Удостоверяване на Windows     Изберете тази опция, за да използвате Windows потребителско име и парола на текущия потребител. Това е най-сигурният начин, но тя може да засегне производителността, когато много потребители са свързани със сървъра.

  • SSO     Изберете тази опция, за да използвате единичен знак на (SSO) и след това въведете низ за подходящо идентифициране в полето SSO ИД . Администратор на сайта да конфигурирате Windows SharePoint Services сайт да използвате идентификация база данни в които могат да се съхраняват потребителско име и парола. Този метод може да бъде най-ефикасният когато много потребители са свързани със сървъра.

  • Няма     Изберете тази опция, за да запишете потребителско име и парола във файла за връзка.

   Забележка относно защитата: Избягвайте да записвате информацията за влизане, когато се свързвате с източници на данни. Тази информация може да бъде съхранена като обикновен текст и злонамерен потребител може да има достъп до информацията да изложат на риск сигурността на източника на данни.

   Забележка: Настройката за удостоверяване се използва само от Excel Servicesа не от Excel.

 9. Щракнете върху OK.

 10. Щракнете върху Готово , за да затворите съветника за връзка към данни.

  Показва се диалоговият прозорец Импортиране на данни .

 11. Под Изберете как искате да преглеждате тези данни във вашата работна книганаправете едно от следните неща:

  • За да създадете таблица на Excel, щракнете върху таблица (това е по подразбиране).

  • За да създадете отчет с обобщена таблица, щракнете върху Отчет с обобщена таблица.

  • За да създадете отчет с обобщена диаграма и обобщена таблица, щракнете върху обобщена диаграма и отчет с обобщена таблица.

   Забележка: Опцията Само създаване на връзка е налична само за OLAP база данни.

 12. Под къде искате да поставите данните?, направете едно от следните неща:

  • За да поставите данните в съществуващ работен лист, изберете съществуващ работен листи след това въведете името на първата клетка в диапазона от клетки, където искате да намерите данните.

   Като алтернатива щракнете върху Свиване на диалоговия прозорец изображение на бутон да свиете временно диалоговия прозорец, изберете началната клетка в работния лист и след това щракнете върху Разгъни диалоговия прозорец изображение на бутон .

  • За да поставите данните в нов работен лист, започвайки от клетка A1, щракнете върху нов работен лист.

 13. Ако желаете, можете да промените свойствата на връзката (и също да промените файла за връзка) като щракнете върху свойства, направите промените си в диалоговия прозорец Свойства на връзката и след това щракнете върху OK.

  За повече информация вижте свойства на връзката.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Power Query е известен като получаване и трансформация в Excel 2016

Импортиране на данни от външни източници на данни

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×