Свойство TopValues

Можете да използвате свойството TopValues, за да върнете определен брой записи или процент от записите, които отговарят на зададени от вас критерии. Например бихте могли да върне първите 10 стойности или първите 25 процента от всички стойности в поле.

Забележка: Свойството TopValues се отнася само за заявки за добавяне, създаване на таблица и избиране.

Настройка

Настройката на свойството TopValues е целочислена стойност, представяща точния брой стойности, които да бъдат върнати, или число, последвано от знака за процент (%), представяща процент записи за връщане. Например за да се върнат първите 10 стойности, задайте TopValues на 10; за да се върнат първите 10 процента от стойности, настройте свойството TopValues на 10%.

Не можете да зададете това свойство директно в код. То се задава в SQL изглед на прозорец за заявки с помощта на клаузата TOP n или TOP n PERCENT в SQL команда.

Можете също да зададете свойството TopValues с помощта на списъка на свойствата на заявката или полето Първи стойности под Инструменти в раздела Проектиране.

Забележка: Свойството TopValues в списъка на свойствата на заявката и в раздела Проектиране е разгъващ се списък, който съдържа списък със стойности и проценти. Можете да изберете една от тези стойности или да въведете в полето всяка валидна настройка.

Забележки

Обикновено използвате настройката за свойството TopValues заедно със сортирани полета. Полето, в което искате да се покажат най-големите стойности, трябва да бъде най-лявото поле, съдържащо квадратче за изборСортиране, избрано в мрежата за проектиране на заявки. Възходящото сортиране връща последните записи, а низходящото сортиране връща първите записи. Ако укажете да бъдат върнати определен брой записи, ще бъдат също върнати всички записи със стойности, които съвпадат със стойността в последния запис.

Да предположим например, че набор от служители имат следните общи суми на продажби.

Продажби

Продавач

90 000

Григорова

80 000

Янев

70 000

Тасева

70 000

Бачева

60 000

Кацаров

50 000

Джуров


Ако сте задали свойството TopValues на 3 с низходящо сортиране на полето "Sales", Microsoft Office Access 2007 ще върне следните четири записа.

Продажби

Продавач

90 000

Григорова

80 000

Янев

70 000

Тасева

70 000

Бачева


Забележка: За да върнете първите или последните стойности, без показване на дублиращи се стойности, задайте свойство UniqueValues в списъка на свойствата на заявката на "Да".

Пример

Следващият пример задава SQL низ, който връща първите 10 най-скъпи продукти за в свойството RecordSource на формуляр, който ще покаже десетте най-скъпи продукти.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×