Свойство Tag

Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект Image

Обект OptionGroup

Обект SubForm

Обект CheckBox

Обект Label

Обект Page

Колекция TabControl

Обект ComboBox

Обект Line

Обект PageBreak

Обект TextBox

Обект CommandButton

Обект ListBox

Обект Rectangle

Обект ToggleButton

Обект CustomControl

Обект ObjectFrame

Обект Report

Обект Form

Обект OptionButton

Обект Section

Съхранява допълнителна информация за формуляр, отчет, страница за достъп до данни, секция; раздел или контрола, необходими за приложение на Microsoft Office Access 2007. String за четене/запис.

израз.Tag

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Можете да въведете низов израз с дължина до 2048 знака. Настройката по подразбиране е низ с нулева дължина (" ").

Можете да зададете това свойство с помощта на списъка със свойства на обект, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

За разлика от други свойства, настройката на свойството Tag не оказва влияние върху никой от атрибутите на обект.

Можете да използвате това свойство, за да присвоите низ за идентифициране към обект, без да засягате настройките на другите му свойства или да причинявате други странични ефекти. Свойството Tag е полезно, когато трябва да проверите идентичността на формуляр, отчет, страница за достъп до данни, секция или контрола, подавани като променлива към процедура.

Пример

Примерът по-долу използва свойството Tag, за да покаже персонализирани съобщения за контроли във формуляр. Когато фокусът се намира в контрола, описателен текст се показва в контрола за етикет, озаглавена lblMessage. Указвате текста за съобщението, като зададете свойството Tag за всяка контрола на кратък текстов низ. Когато фокусът се постави в контрола, нейното свойство Tag се присвоява на свойството Caption на контролата за етикет. Този пример показва описателния текст за текстово поле, озаглавено txtDescription, и команден бутон, озаглавен cmdButton, във формуляр.

Sub Form_Load()
Dim frmMessageForm As Form
Set frmMessageForm = Forms!Form1
frmMessageForm!lblMessage.Caption = "" ' Clear text.
frmMessageForm!txtDescription.Tag = _
"Help text for the text box."
frmMessageForm!cmdButton.Tag = _
"Help text for the command button."
End Sub
Sub txtDescription_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!txtDescription.Tag
End Sub
Sub txtDescription_LostFocus()
Me!lblMessage.Caption = ""
End Sub
Sub cmdButton_GotFocus()
' Tag property setting as caption.
Me!lblMessage.Caption = Me!cmdButton.Tag
End Sub
Sub cmdButton_LostFocus()
Me.lblMessage.Caption = " "
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×