Свойство RecordsetType

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Отнася се за

Обект Form

Можете да използвате свойството RecordsetType, за да зададете какъв вид набор записи е наличен във формуляр. Четене/запис.

израз.RecordsetType

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Свойството RecordsetType използва следните настройки в база данни на Microsoft Access (.mdb или .accdb):

Настройка

Visual Basic

Описание

Динамичен набор

0

(По подразбиране) Можете да редактирате свързани контроли въз основа на една таблица или таблици с релация "един към един". За контроли, които са свързани с полета, базирани на таблици с релация "един към много", не можете да редактирате данни от полето за съединяване от страната на "един" в релацията, освен ако не е разрешено каскадно актуализиране между таблиците.

Динамичен набор (несъгласувано актуализиране)

1

Всички таблици и контролите, свързани с техните полета, могат да се редактират.

Снимка

2

Таблиците и контролите, свързани с техните полета, не могат да се редактират.


Забележка: Ако не искате данните в свързани контроли да бъдат редактирани, когато формуляр е в изглед на формуляр или изглед на лист с данни, можете да зададете свойството RecordsetType на "Снимка".

В проект на Microsoft Access (.adp) свойството RecordsetType използва следните настройки:

Настройка

Visual Basic

Описание

Снимка

3

Таблиците и контролите, свързани с техните полета, не могат да се редактират.

Обновяема снимка

4

(По подразбиране) Всички таблици и контролите, свързани с техните полета, могат да се редактират.


Забележка: Можете да зададете това свойство с помощта на списъка със свойства на формуляр, макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Забележка: Промяната на свойството RecordsetType на отворен формуляр или отчет води до автоматично пресъздаване на набора записи.

Можете да създавате формуляри въз основа на множество базови таблици с полета, които са свързани с контроли във формулярите. В зависимост от настройката на свойството RecordsetType можете да ограничите кои от тези свързани контроли могат да бъдат редактирани.

В допълнение към контролата за редактиране, предоставена от RecordsetType, всяка контрола във формуляр има свойство Locked, което можете да зададете, за да укажете дали контролата и свързаните с нея базови данни могат да бъдат редактирани. Ако свойството Locked е зададено на "Да", няма да можете да редактирате данните.

Пример

В примера по-долу записите могат да се актуализират само ако ИД на потребителя е ADMIN. Тази извадка от код задава свойството RecordsetType на "Снимка", ако стойността на публичната променлива gstrUserID не е ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×