Свойство Property – данни от числов и валутен тип

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да зададете свойството формат към предварително дефинирани формати на числа или потребителски числови формати за данни от тип Number и валута.

Настройка

Предварително дефинирани формати

Следващата таблица показва предварително зададени настройките на свойството формат за числа.

Настройка

Описание

Общо число

(По подразбиране) Показване на броя, както са въведени.

Currency

Използвайте хиляди разделител; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетична и валутни символи и десетичните позиции.

Евро

Използване на знака за евро ( Евро ), независимо от символ за валута, зададени в регионалните настройки на Windows.

Поправено

Показва поне една цифра; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетична и валутни символи и десетичните позиции.

„Стандартен“

Използвайте хиляди разделител; следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетични символи и десетичните позиции.

Процент

Умножаване на стойността по 100 и добавяне на знак за процент (%); следвайте настройките, зададени в регионалните настройки на Windows за отрицателни стойности, десетични символи и десетичните позиции.

„Научен“

Използвайте стандартен експоненциален запис.


Формати по избор

Числови формати по избор може да има едно до четири секции с точка и запетая (;) като разделител в списъци. Всеки раздел съдържа спецификация на формат за различен тип на число.

Секция

Описание

Първа

Формат за положителни числа.

Втора

Формат за отрицателни числа.

Трета

Формат за нулеви стойности.

Fourth

Форматът за стойности Null.


Например можете да използвате следния потребителски формат за валута:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Този числов формат съдържа четири секции, разделени с точка и запетая и използва различен формат за всеки раздел.

Ако използвате няколко раздела, но не укажете формата за всеки раздел, записи, за които няма формат или ще покаже нищо или по подразбиране за форматирането на първата секция.

Можете да създадете числови формати по избор с помощта на следните символи.

Символ

Описание

. (точка)

Десетичния разделител. Разделители се задават в регионалните настройки в Windows.

, (запетая)

Разделител за хиляди.

0

Цифров контейнер. Показване на цифрите или 0.

#

Цифров контейнер. Показване на цифрите или нищо.

$

Показване на литерален знак "$".

%

Процент. Стойността е умножено по 100 и се добавя знак за процент.

E- или e-

Експоненциален със знак минус (-) до отрицателни и нищо до положителни степени. Този символ трябва да бъдат използвани с други символи, като в 0.00E – 00 или 0.00E00.

E + или e +

Експоненциален със знак минус (-) до отрицателни и знак плюс (+) до положителни степени. Този символ трябва да бъдат използвани с други символи, като в 0.00E + 00.


Забележки

Можете да използвате свойството десетични знаци , за да промените броя на десетичните позиции за предварително зададен формат, указани за свойството формат по подразбиране.

Предварително дефинирани формати за евро "валута" и следвайте настройките в регионалните настройки на Windows. Можете да игнорирате тези чрез въвеждане на ваш собствен валутен формат.

Пример

По-долу са примери за предварително дефинирани формати на числа.

Настройка

Данни

Показване

Общо число

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Currency

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Поправено

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

„Стандартен“

3456.789

3,456.79

Процент

3
0.45

300 %
45 %

„Научен“

3456.789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


По-долу са примери за числови формати по избор.

Настройка

Описание

0;(0); " NULL"

Показва положителни стойности нормално; Показване на отрицателните стойности в скоби; Показване на думата "Празни", ако стойността е Null.

+ 0.0; –0.0; 0.0

Показване на плюс (+) или минус (-) знак с положителни и отрицателни числа; Показване 0.0, ако стойността е нула.


Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×