Свойство Picture

Отнася се за

Обект CommandButton

Обект Form

Обект Image

Обект Page

Обект Report

Обект ToggleButton

Можете да използвате свойството Картина, за да зададете растерна графика или друг вид графика, която да се покаже на команден бутон, контрола за изображение, превключващ бутон, страница на контрола за раздели или като картина за фон на формуляр или отчет. String за четене/запис.

израз. Картина

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се до".

Забележки

Свойството Картина съдържа (растерно изображение) или пътя и името на растерно изображение или друг вид изображение, което да се покаже.

Можете да използвате това свойство с помощта на:

  • списък със свойства. Щракнете върху бутона Компилация вдясно от полето за свойства (за командни бутони и бутони за превключване). Когато изберете един от растерните файлове от списъка Налични картини, настройката на свойството е (растерно изображение).

  • макрос.

  • Код на Visual Basic for Applications (VBA) Можете да използвате низов израз, който включва пътя и името на графиката, като в следващия пример:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Командата Изображение под Контроли и полета на раздела Проектиране в изгледа за проектиране (за контроли на изображението или фонови картини във формуляри и отчети), за да изберете растерно изображение или друг вид графика.

Настройката по подразбиране е ("Няма"). След като графиката се зареди в обекта, настройката на свойството е (растерно изображение) или пътят и файловото име на графиката. Ако изтриете (растерно изображение) или пътя и файловото име на графиката от настройката на свойството, картината се изтрива от обекта и настройката на свойството е отново ("Няма").

Ако свойството PictureType е настроено на "Вградена", графиката се съхранява в обекта.

Можете да създадете персонализирани растерни графики с помощта на Microsoft Paintbrush или друго приложение, което създава растерни файлове. Едно растерно изображение трябва да има разширение .bmp, .ico или .dib. Можете също да използвате графични файлове във формати .wmf или .emf или всеки друг тип графичен файл, за който имате графичен филтър. Контролите за формуляри, отчети и изображения поддържат всички графики. Командните бутони и бутоните за превключване поддържат само растерни графики.

Бутоните могат да показват надпис или картина. Ако присвоите и двете на бутон, картината ще се вижда, а надписът – не. Ако картината бъде изтрита, се появява надписът. Microsoft Office Access 2007 показва картината, центрирано над бутона и изрязана, ако картината е по-голяма от бутона.

съвет

За да създадете команден бутон или превключващ бутон с надпис и картина, може да включите желания надпис като част от растерното изображение и да зададете растерното изображение на свойството Picture на картината.

Пример

Следващият пример задава фоновата картина "Logo.gif" за отчета "Поръчка".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×