Свойство NewRecord

Отнася се за

Обект Form

Можете да използвате свойството NewRecord, за да определите дали текущият запис е нов запис. Integer само за четене.

израз.NewRecord

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Забележки

Свойството NewRecord използва настройките по-долу.

Настройка

Описание

True

Текущият запис е нов.

False

Текущият запис не е нов.


Забележка: Свойството NewRecord е само за четене в изглед на формуляр и изглед на лист с данни. То не е налично в изглед за проектиране. Това свойство е налично само при използване на макрос или код на Visual Basic for Applications (VBA).

Когато потребител премине към нов запис, настройката на свойството NewRecord ще бъде True, независимо дали потребителят е започнал да редактира записа, или не.

Пример

Примерът по-долу показва как да използвате свойството NewRecord, за да определите дали текущият запис е нов запис. Процедурата NewRecordMark задава текущия запис с променливата intnewrec. Ако записът е нов, се показва съобщение, което уведомява потребителя за това. Можете да изпълните тази процедура, когато възникне събитието Current за формуляр.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×