Свойство ControlSource

Отнася се за

Обект BoundObjectFrame

Обект ListBox

Обект CheckBox

Обект OptionButton

Обект ComboBox

Обект OptionGroup

Обект CustomControl

Обект TextBox

Обект GroupLevel

Обект ToggleButton

Можете да използвате свойството ControlSource, за да укажете кои данни да се показват в контрола. Можете да показвате и редактирате данните, обвързани с поле в таблица, заявка или SQL команда. Можете също да покажете резултата от израз. String за четене/запис.

изра з.ControlSource

израз Задължителен. Израз, който връща един от обектите в списъка "Отнася се за".

Настройка

Свойството ControlSource използва настройките по-долу.

Настройка

Описание

Име на поле

Контролата е обвързана с поле в таблица, заявка или SQL команда. Данните от полето се показват в контролата. Промени в данните в контролата променят съответстващите данни в полето. (За да направите контролата само за четене, задайте свойството Заключена на Да.) Ако щракнете върху контрола, обвързана с поле, което има Тип данни хипервръзка, ще преминете към местоназначението, указано в адреса на хипервръзката.

Израз

Контролата показва данните, генерирани от израз. Тези данни могат да се променят от потребителя, но не се записват в базата данни.


Можете да зададете свойството ControlSource за контрола, като използвате списък със свойства, макрос, или код на Visual Basic for Applications (VBA) на контролата.

Можете също да зададете свойството ControlSource за текстово поле, като въведете име на поле или израз директно в текстовото поле в изгледа "Проектиране" на формуляр или отчет.

За отчет можете да зададете това свойство с избиране на поле или въвеждане на израз в изскачащия прозорец "Израз/поле" на екрана "Група", "Сортиране" или "Обща сума".

Във VBA използвайте низов израз за задаване на стойността на това свойство.

Забележки

За групово ниво на отчет свойството ControlSource определя полето или израза, по които се групира.

Забележка: Свойството ControlSource не се отнася за контроли на квадратче за отметка, бутон за избор или превключващ бутон в група опции. То се отнася само за самата група опции.

За отчети свойството ControlSource се прилага само към групови нива на отчет.

Формулярите и отчетите действат като "прозорци" във вашата база данни. Можете да зададете първичния източник на данни за формуляр или отчет, като зададете свойството му RecordSource за таблица, заявка или SQL команда. След това можете да зададете свойството ControlSource за поле в източника на данни или за израз. Ако настройката на свойството ControlSource е израз, показаната стойност е само за четене и не се записва в базата данни. Можете например да използвате следните настройки:

Пример на настройка

Описание

LastName

За контрола данните от полето LastName се показват в контролата. За групово ниво на отчет Microsoft Office Access 2007 групира данните по фамилно име.

=Date( ) + 7

За контрола този израз показва дата седем дни от текущата в контролата.

=DatePart("q",ShippedDate)

За контрола този израз показва тримесечието на дата на експедиране. За групово ниво на отчета Access групира данните от тримесечието на дата на експедиране.

Пример

Следващият пример задава свойството ControlSource за текстово поле с име AddressPart на поле с име "Град":

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Следващият пример задава свойството ControlSource за текстово поле с име "Очаквано" на израза =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×