Свойства на връзката

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използвайте диалоговия прозорец Свойства на връзката , за да управлявате различните настройки за връзки към външни източници на данни и да използвате, повторна употреба или смяна на файлове за връзка.

Важно: Връзки към външни данни може да бъдат забранени в момента на вашия компютър. За да се свържете към данни, когато отваряте работна книга, трябва да разрешите връзките с данни с помощта на лентата на центъра за сигурност или поставяйки работната книга в надеждно местоположение. За повече информация вижте следните статии:

Връзка към полетата име и Описание
тези показване на името на връзката и описание. За да промените името и описанието, щракнете върху текста в полето и след това редактирайте текста. Връзка с името и описанието се показват като колони в диалоговия прозорец Връзки на работна книга . (В раздела данни , в групата връзки щракнете върху връзки.)

В тази статия

Опции за използване на раздел

Дефиниция раздел опции

Опции за използване на раздел

Настройките на употребата на листовете контрола по начин, че информацията за връзката се използва в работната книга.

Управление на обновяването

Разрешаване на обновяването във фонов режим    Отметнете това квадратче, за да изпълните заявката във фонов режим. Изчистете това квадратче, за да изпълните заявката, докато чакате. Изпълнение на заявка във фонов режим ви позволява да използвате Excel, докато заявката се изпълнява.

Обновяване на всеки n минути    Отметнете това квадратче, за да разрешите автоматично външни обновяване на данните при редовни интервали и след това въведете броя на минутите между операциите за обновяване. Изчистете това квадратче, за да забраните автоматично външни обновяване на данните.

Обновяване на данните при отваряне на файла    Отметнете това квадратче за автоматично обновяване на външни данни, когато отваряте работната книга. Изчистете това квадратче, за да незабавно да отворите работната книга без обновяване на външни данни.

Премахване на данни от източника на външни данни, преди да запишете работната книга    Отметнете това квадратче, ако искате да запишете работната книга с дефиницията на заявката, но без външните данни. Изчистете това квадратче, за да запишете дефиницията на заявката и данни с работната книга. Това квадратче за става достъпен само след като отметнете квадратчето обновяване на данните при отваряне на файла .

Форматиране на OLAP сървър

Определя дали следните формати на OLAP сървър са извлечени от сървъра и се показват с данни.

Формат на числата    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните форматирането на числа, като например валута, дата или час.

Стил на шрифта    Отметнете или изчистете това квадратче за отметка за разрешаване или забраняване на шрифтове, стилове, например получер, курсив, подчертан или през черта.

Цвят на запълване    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните цветове на запълване.

Цвят на текста    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните цветове на текста.

OLAP придвижване през

Максимален брой записи за извличане    Въведете число от 1 до 10 000, за да зададете максималния брой записи, за да извлечете когато разгънете нивото на данни в йерархия.

Език

Извличане на данни и грешки в на езика на показване на Office, когато има такива    Отметнете или изчистете това квадратче, за да разрешите или забраните извличането на преведен данни и грешки, ако има такива, от OLAP сървъра.

Най-горе на страницата

Дефиниция раздел опции

Настройките на раздела дефиниция контролира как се дефинира информацията за връзката и източник на информацията за връзката, или работната книга или файл за връзка с.

Тип връзка    Показва типа на връзката, която се използва, например Office връзка с данни или База данни на Microsoft Access.

Файл за връзка    Показва текущия файл за връзка, която се използва за съхраняване на информацията за връзката и позволява преминаването към връзка коригиран или нов файл. Ако това поле е празно, файл за връзка с никога не е използван или е използван и след това променени така, че е повредена връзка към файл за връзка.

Да установи отново връзка към файл за връзка, например, тъй като той е бил актуализиран и искате да използвате по-нова версия или да промените текущата връзка и използване на връзка с друг файл, щракнете върху Преглед, който показва Избор на източник на данни диалогов прозорец. След това можете да изберете файла за коригиран връзка, връзка с друг файл, или създайте нов файл за връзка, като щракнете върху Нов източник, който стартира съветника за връзка към данни.

Забележка: Уверете се, че нов файл за връзка е в съответствие с обекта, който има връзка с данни. Можете да промените връзката, но не можете да смените връзки между следните обекти:

 • Отчет на OLAP обобщена таблица или обобщена диаграма

 • Не - OLAP обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма

 • Таблица на Excel

 • Текстов файл

 • XML таблица

 • На уеб заявка към уеб страница

Винаги използвай файл за връзка    Отметнете това квадратче, за да се гарантира, че най-актуалната версия на файл за връзка се използва винаги, когато данните се показват или обновяват. Изчистете това квадратче, за да използвате информацията за връзката в работната книга на Excel.

Важно: Ако липсва файл за връзка, Excel обръщам към информацията за връзката, която е записана в работната книга. Ако искате да се уверите, че най-актуалната версия на файл за връзка се използва винаги, уверете се, че връзката файлът е достъпен и на разположение.

Низ за връзка    Показва текущата информация за връзка под формата на низ на връзка. Използвайте низ на връзка за проверка на цялата информация за връзка и да редактирате връзка с конкретна информация, която не можете да промените чрез диалоговия прозорец Свойства на връзката .

Записване на парола    Отметнете това квадратче, за да запишете потребителско име и парола във файла за връзка. Записаната парола не е шифрован. Изчистете това квадратче, за да влезете в източника на данни, ако потребителско име и парола са необходими, първия път, че да имате достъп до него. Това квадратче не се отнася за данни, извлечени от текстов файл или уеб заявка.

Забележка относно защитата: Избягвайте да записвате информацията за влизане, когато се свързвате с източници на данни. Тази информация може да бъде съхранена като обикновен текст и злонамерен потребител може да има достъп до информацията да изложат на риск сигурността на източника на данни.

Тип команда    Изберете една от следните типове команда:

 • SQL

 • Таблица

 • По подразбиране

Ако връзката е в OLAP източник на данни, се показва Куба , но не можете да промените тип команда.

Текст на команда     Указва данните, върнати въз основа на типа команда. Например ако типът на командата е таблица, се показва името на таблицата. Ако типът на командата е SQL, SQL заявката използва се за задаване на данните, върнати се показва. За да промените командата текста, щракнете върху текста в полето и след това редактирайте текста.

Excel Services    Щракнете върху бутона Настройки за удостоверяване за да покажете диалоговия прозорец Настройки за удостоверяване на Excel Services и да изберете метод за удостоверяване, когато получавате достъп до източника на данни, който е свързан към работна книга и, която се показва в Excel Услуги. Изберете една от следните опции, за да влезете в източника на данни:

 • Удостоверяване на Windows    Изберете тази опция, за да използвате Windows потребителско име и парола на текущия потребител. Това е най-сигурният начин, но това може да повлияе на производителността, когато има много потребители.

 • SSS    Изберете тази опция, за да използвате услугата за защитено място за съхранение и след това въведете съответните идентификационен низ в текстовото поле SSS ИД . Администратор на сайта да конфигурирате сайт на SharePoint за използване на услугата за защитено съхранение база данни, където могат да се съхраняват потребителско име и парола. Този метод може да бъде най-ефективен, когато има много потребители.

 • Няма    Изберете тази опция, за да използвате информация, записана в низа на връзката за удостоверяване, например, когато поставите отметка в квадратчето Запиши паролата .

  Забележка относно защитата: Избягвайте да записвате информацията за влизане, когато се свързвате с източници на данни. Тази информация може да бъде съхранена като обикновен текст и злонамерен потребител може да има достъп до информацията да изложат на риск сигурността на източника на данни.

Забележка: Настройката за удостоверяване се използва само от Microsoft Excel Services а не от настолната програма Excel. Ако искате да се уверите, че едни и същи данни се осъществява достъп до отворите работната книга в Excel или Excel Services, уверете се, че на удостоверяване на настройките за връзка са едни и същи в Excel и Excel Services.

Редактиране на заявка    Щракнете върху този бутон, за да промените заявката, която се използва за извличане на данни от източника на данни. В зависимост от типа на източник на данни ще се покаже едно от следните неща:

 • Съветник за връзка към данни за свързване към данни на Office (ODC) файл (.odc) OLEDB връзка.

 • Microsoft Query за връзка с ODBC.

 • Диалоговият прозорец Редактиране на Web заявка за уеб страница.

 • Съветника за импортиране на текст за текстов файл.

Забележка: Не можете да редактирате заявката, ако информацията за връзката в момента е свързан с файл за връзка.

Параметри    Щракнете върху този бутон, за да покажете диалоговия прозорец параметри и да редактирате информацията за параметър за връзка с Microsoft Query или уеб заявка.

Експортиране на файл за връзка    Щракнете върху този бутон, за да покажете диалоговия прозорец Записване на файл и да запишете текущата информация за връзка към файл за свързване.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×