Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Имате няколко опции, когато искате да въведете ръчно данни в Excel. Можете да въвеждате данни в една клетка, в няколко клетки едновременно или върху повече от един работен лист наведнъж. Данните, които въвеждате, могат да бъдат числа, текст, дати или часове. Можете да форматирате данните по различни начини. Има няколко настройки, които можете да регулирате, за да улесните въвеждането на данни.

Тази тема не обяснява как да използвате формуляр за данни за въвеждане на данни в работен лист. За повече информация относно работата с формуляри за данни вижте Добавяне, редактиране, търсене и изтриване на редове с помощта на формуляр за данни.

Важно: Ако не можете да въвеждате или редактирате данни в работен лист, е възможно той да е защитен от вас или някой друг, за да предотвратите неволното промяна на данните. В защитен работен лист можете да избирате клетки, за да преглеждате данните, но няма да можете да въвеждате информация в клетки, които са заключени. В повечето случаи не трябва да премахвате защитата от работен лист, освен ако нямате разрешение за това от лицето, което го е създало. За да премахнете защитата на работния лист, щракнете върху Премахване на защитата на лист в групата " промени " в раздела " Преглед ". Ако е зададена парола при прилагане на защитата на работния лист, първо трябва да въведете тази парола, за да премахнете защитата на работния лист.

 1. Щракнете върху клетка в работния лист.

 2. Въведете числата или текста, които искате да въведете, и след това натиснете клавиша ENTER или TAB.

  За да въведете данни на нов ред в клетка, въведете нов ред с натискането на ALT + ENTER.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

  Само в Excel 2007: щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Разширении след това под Опции за редактиранеПоставете отметка в квадратчето автоматично вмъкване на десетичен знак .

 3. В полето места въведете положително число за цифрите отдясно на десетичната запетая или отрицателно число за цифрите отляво на десетичния знак.

  Например ако въведете 3 в полето места и след това въведете 2834 в клетка, стойността ще се покаже като 2,834. Ако въведете -3 в полето места и след това въведете 283, стойността ще бъде 283000.

 4. Щракнете върху клетка в работния лист и след това въведете желаното от вас число.

  Данните, които сте въвели в клетки преди да изберете опцията с фиксиран десетичен знак , не се променят.

  За да заместите временно опцията с фиксиран десетичен знак , въведете десетично число, когато въведете номера.

 1. Щракнете върху клетка в работния лист.

 2. Въведете дата или час по следния начин:

  • За да въведете дата, използвайте знак наклонена черта или тире за разделяне на частите на дата; Например въведете 9/5/2002 или 5-Sep-2002.

  • За да въведете час, базиран на 12-часовия часовник, въведете часа, последван от интервал, а след това въведете или p след време; например 9:00 p. В противен случай Excel въвежда часа като AM (сутрин).

   За да въведете текущите дата и час, натиснете CTRL + SHIFT +; (точка и запетая).

 • За да въведете дата или час, които остават текущи, когато отворите отново работния лист, можете да използвате функциите Today и Now .

 • Когато въвеждате дата или час в клетка, тя се появява или в формат за дата или час по подразбиране за вашия компютър, или в формата, който е приложен към клетката, преди да сте въвели дата или час. Форматът за дата или час по подразбиране се базира на настройките за дата и час в диалоговия прозорец регионални и езикови опции (Контролен панел, часовник, език и регион). Ако тези настройки на компютъра ви са променени, датите и часовете във вашите работни книги, които не са форматирани с помощта на командата " Форматиране на клетки ", се показват съобразно тези настройки.

 • За да приложите формата по подразбиране за дата или час, щракнете върху клетката, която съдържа стойността на датата или часа, и след това натиснете CTRL + SHIFT + # или CTRL + SHIFT + @.

 1. Изберете клетките, в които искате да въведете едни и същи данни. Клетките не трябва да бъдат съседни.

 2. В активната клетка въведете данните и след това натиснете CTRL + ENTER.

  Можете също да въведете едни и същи данни в няколко клетки с помощта на манипулатор за запълване манипулатор за запълване за автоматично попълване на данни в клетки на работния лист.

  За повече информация вижте статията автоматично попълване на данни в клетки на работния лист.

Чрез едновременно създаване на множество работни листове можете да въведете нови данни или да промените съществуващи данни в един от работните листове, като промените се прилагат към същите клетки във всички избрани работни листове.

 1. Щракнете върху раздела на първия работен лист, съдържащ данните, които искате да редактирате. След това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху разделите на другите работни листове, в които искате да синхронизирате данните.

  Бутони за превъртане на листовете

  Забележка: Ако не виждате раздела на работния лист, който искате, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да намерите работния лист, и след това щракнете върху неговия раздел. Ако все още не можете да намерите желаните от вас раздели в работния лист, може да се наложи да увеличите прозореца на документа.

 2. В активния работен лист изберете клетката или диапазон, в която искате да редактирате съществуващи или да въведете нови данни.

 3. В активната клетка въведете нови данни или редактирайте съществуващи данни и след това натиснете клавиша ENTER или TAB, за да се придвижат селекцията до следващата клетка.

  Промените се прилагат към всички работни листове, които сте избрали.

 4. Повторете предишната стъпка, докато завършите въвеждането или редактирането на данни.

 • За да отмените селекцията на множество работни листове, щракнете върху някой неизбран работен лист. Ако не е показан неизбран работен лист, можете да щракнете с десния бутон върху раздела на избрания работен лист и след това да щракнете върху разгрупиране на листове.

 • Когато въвеждате или редактирате данни, промените засягат всички избрани работни листове и могат неволно да заместят данните, които не сте искали да променяте. За да избегнете това, можете да преглеждате всички работни листове едновременно, за да идентифицирате потенциалните конфликти на данни.

  1. В раздела изглед , в групата прозорец щракнете върху нов прозорец.

  2. Превключете на новия прозорец и след това щракнете върху работния лист, който искате да прегледате.

  3. Повторете стъпки 1 и 2 за всеки работен лист, който искате да прегледате.

  4. В раздела изглед , в групата прозорец щракнете върху Подреди всички, а след това щракнете върху желаната от вас опция.

  5. За да виждате работните листове само в активната работна книга, в диалоговия прозорец Подреждане на прозорци отметнете квадратчето за отметка прозорците на активната работна книга .

Има няколко настройки в Excel, които можете да промените, за да улесните въвеждането на ръчно въвеждане на данни. Някои промени засягат всички работни книги, някои засягат целия работен лист, а някои засягат само зададените от вас клетки.

Промяна на посоката за клавиша ENTER

Когато натиснете клавиша TAB, за да въведете данни в няколко клетки в даден ред, а след това натиснете клавиша ENTER в края на този ред, по подразбиране селекцията преминава към началото на следващия ред.

Натискането на клавиша ENTER премества селекцията с една клетка надолу и натискането на клавиша TAB премества селекцията една клетка надясно. Не можете да промените посоката на движение за клавиша TAB, но можете да зададете различна посока за клавиша ENTER. Промяната на тази настройка засяга целия работен лист, всички други отворени работни листове, всички други отворени работни книги и всички нови работни книги.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

  Само в Excel 2007: щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. В категорията Разширени , под Опции за редактиранеПоставете отметка в квадратчето след натискане на ENTER, преместване на селекцията и след това щракнете върху желаната от вас посока в полето посока .

Промяна на ширината на колона

Понякога може да се показва клетка # ## # #. Това може да се случи, когато клетката съдържа число или дата, а ширината на колоната не може да покаже всички знаци, които са необходими за този формат. Например да предположим, че клетка с формата за дата "мм/дд/гггг" съдържа 12/31/2015. Обаче колоната е само достатъчно широка, за да покаже шест знака. Клетката ще се покаже # # # # #. За да видите цялото съдържание на клетката с текущия си формат, трябва да увеличите ширината на колоната.

 1. Щракнете върху клетката, за която искате да промените ширината на колоната.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  Групата "Клетки" в раздела "Начало"

 3. Под Размер на клетка направете едно от следните неща:

  • За да поберете целия текст в клетката, щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

  • За да зададете по-голяма ширина на колона, щракнете върху ширина на колонатаи след това въведете желаната от вас ширина в полето ширина на колоната .

Забележка: Като алтернатива на увеличаването на ширината на колона, можете да промените формата на тази колона или дори отделна клетка. Например можете да промените формата за дата, така че да се показва дата като само месец и ден ("мм/дд"), като например 12/31, или да представлява число в научен (експоненциален) формат, като например 4E + 08.

Текст на повече редове в клетка

Можете да показвате няколко реда текст в клетка, като обтичате текста. Обтичането на текст в клетка не засяга останалите клетки.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да обтечете текста.

 2. В раздела Начало, в групата Подравняване щракнете върху Текст на повече редове .

  Групата "Подравняване" в раздела "Начало"

Забележка: Ако текстът е дълга дума, знаците не се пренасят (Word няма да бъде разделен); Вместо това можете да разширите колоната или да намалите размера на шрифта, за да видите целия текст. Ако целият текст не е видим, след като обтечете текста, може да се наложи да настроите височината на реда. В раздела Начало , в групата клетки щракнете върху формати след това под размер на клетка щракнете върху ред за автопобиране.

За повече информация относно пренасянето на текст вижте статията обтичане на текст в клетка.

Промяна на формата на число

В Excel форматът на клетка е отделен от данните, които се съхраняват в клетката. Тази разлика в дисплея може да има значителен ефект, когато данните са числови. Например когато въведеното от вас число е закръглено, обикновено се закръглява само показваното число. Изчисленията използват действителното число, което се съхранява в клетката, а не форматираното число, което се показва. Следователно изчисленията може да се показват неточни поради закръгляване в една или повече клетки.

След като въведете числа в клетка, можете да промените формата, в който те се показват.

 1. Щракнете върху клетката, която съдържа числата, които искате да форматирате.

 2. В раздела Начало , в групата число щракнете върху стрелката до полето формат на числата и след това щракнете върху желания формат.

  Полето "Форматиране на числа" в раздела "Начало"

  За да изберете числов формат от списъка с наличните формати, щракнете върху още числови форматии след това щракнете върху формата, който искате да използвате, в списъка категория .

Форматиране на число като текст

За числата, които не трябва да се изчисляват в Excel, като например телефонни номера, можете да ги форматирате като текст, като приложите текстов формат към празни клетки, преди да въведете числата.

 1. Изберете празна клетка.

 2. В раздела Начало , в групата число щракнете върху стрелката до полето формат на числата, след което щракнете върху текст.

  Полето "Форматиране на числа" в раздела "Начало"

 3. Въведете желаните числа във форматираната клетка.

  Числата, които въведохте, преди да приложите текстов формат към клетките, трябва да бъдат въведени отново в форматираните клетки. За да въведете бързо числата като текст, изберете всяка клетка, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша ENTER.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×