Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Ръчно въвеждане на данни в клетки на работен лист

Когато искате да въведете ръчно данни в Excel, имате няколко възможности. Можете да въведете данни в една клетка, в няколко клетки едновременно или в повече от един работен лист наведнъж. Данните, които въвеждате, може да са числа, текст, дати или часове. Можете да форматирате данните по различни начини. А има и няколко настройки, които можете да регулирате, за да улесните въвеждането на данните.

Тази тема не обяснява използването на формуляр за данни за въвеждане на данни в работен лист. За повече информация относно работата с формуляри за данни вж. Добавяне, редактиране, търсене и изтриване на редове с формуляр за данни.

Важно: Ако не можете да въвеждате или редактирате данни в работен лист, е възможно той да е защитен от вас или от някой друг, за да се избегнат случайни промени в данните. В защитения работен лист можете да избирате клетки за преглед на данните, но не можете да въвеждате информация в клетките, които са заключени. В повечето случаи не бива да премахвате защитата на работния лист, освен ако имате разрешение от този, който го е създал. За да премахнете защитата на работен лист, щракнете върху Премахване на защитата на лист в групата Промени на раздела Преглед. Ако при прилагането на защитата е била зададена парола, първо трябва да въведете паролата, за да премахнете защитата на работния лист.

 1. Щракнете върху клетка в работния лист

 2. Напишете числата или текста, които искате да въведете, и след това натиснете ENTER или TAB.

  За да въведете данни на нов ред в клетка, въведете нов ред, като натиснете ALT+ENTER.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

  Само в Excel 2007: щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Разширени и след това под Опции за редактиране отметнете квадратчето Автоматично вмъкване на десетична точка.

 3. В полето Позиция въведете положително число за цифрите вдясно от десетичната точка или отрицателно число за цифрите отляво на десетичната точка.

  Ако например въведете 3 в полето Позиция и след това въведете 2834 в клетка, стойността ще се покаже като 2,834. Ако въведете -3 в полето Позиция и след това въведете 283, стойността ще бъде 283 000.

 4. Щракнете върху клетка в работния лист и след това въведете желаното от вас число.

  Данните, които сте въвели в клетки преди да изберете опцията С фиксирана десетична точка, не се променят.

  За да игнорирате временно опцията С фиксирана десетична точка въведете десетичната точка при въвеждането на числото.

 1. Щракнете върху клетка в работния лист

 2. Въведете дата или час както следва:

  • При въвеждане на дата използвайте точка или интервал, за да отделяте частите в датите; например въведете 5.9.2002 или 5 сеп 2002.

  • За да въведете час в 12-часов формат, въведете часа, последван от интервал, и след това въведете a или p след часа; например 9:00 p. В противен случай Excel въвежда часа като AM.

   За да въведете текущите дата и час, натиснете Ctrl+Shift+; (точка и запетая).

 • За да въведете дата или час, които се актуализират, когато отворите отново работния лист, можете да използвате функциите TODAY и NOW.

 • Когато въведете дата или час в клетка, те се показват или в подразбиращия се формат за дата или час за компютъра ви, или във формата, който е приложен към клетката, преди да въведете датата или часа. Форматът по подразбиране на датата или часа се базира на на настройките на датата и часа в диалоговия прозорец Регионални и езикови опции (контролен панел, Часовник, език и регион). Ако тези настройки в компютъра ви са променени, датите и часовете в работните ви книги, които са форматирани с помощта на командата Форматиране на клетки, се показват според тези настройки.

 • За да приложите формата по подразбиране за дата или час, щракнете върху клетката, която съдържа стойността на датата или часа, и след това натиснете Ctrl+Shift+# или Ctrl+Shift+@.

 1. Изберете клетките, в които искате да въведете едни и същи данни. Клетките не е задължително да са съседни.

 2. Въведете данните в активната клетка и натиснете Ctrl+Enter.

  Можете също да въведете едни и същи данни в няколко клетки с помощта на манипулатор за запълване избирането на диаграма на лентата за автоматично попълване на данни в клетки на работния лист.

  За повече информация вижте статията Автоматично попълване на данни в клетки на работен лист.

Като направите няколко работни листа активни едновременно, можете да въвеждате нови данни или да променяте съществуващи данни в един от работните листове, а промените да се прилагат към същите клетки във всички избрани работни листове.

 1. Щракнете върху раздела на първия работен лист, който съдържа данните, които искате да редактирате. След това задръжте натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху другите раздели на работните листове, в които искате да попълните данните.

  Бутони за превъртане на листовете

  Забележка: Ако не виждате желания раздел на работния лист, щракнете върху бутоните за превъртане на разделите, за да намерите работния лист, а след това щракнете върху неговия раздел. Ако все още не можете да намерите желаните раздели на работни листове, може да се наложи да увеличите прозореца на документа.

 2. В активния работен лист изберете клетката или диапазона, в които искате да редактирате съществуващите данни или да въведете нови.

 3. В активната клетка въведете нови данни или редактирайте съществуващи данни и след това натиснете клавиша Enter или Tab, за да преместите селекцията в следващата клетка.

  Промените се прилагат към всички работни листове, които сте избрали.

 4. Повтаряйте предишната стъпка, докато завършите въвеждането или редактирането на данните.

 • За да отмените селекцията на множество работни листове, щракнете върху произволен неизбран работен лист. Ако не виждате неизбран работен лист, щракнете с десния бутон върху раздела на избран работен лист, след което щракнете върху Разгрупирай листовете.

 • Когато въвеждате или редактирате данни, промените засягат всичките избрани работни листове и могат по невнимание да заместят данни, които нямате намерение да променяте. За да избегнете това, можете да прегледате всички работни листове едновременно, за да забележите потенциални конфликти на данните.

  1. В раздела Изглед, в групата Прозорец щракнете върху Нов прозорец.

  2. Превключете към новия прозорец и след това щракнете върху работния лист, който искате да разгледате.

  3. Повтаряйте стъпките 1 и 2 за всеки работен лист, който искате да разгледате.

  4. В раздела Изглед, в групата Прозорец щракнете върху Подреди всички, а след това щракнете върху желаната от вас опция.

  5. За да разгледате само листовете в активната работна книга, в диалоговия прозорец Подреждане на прозорци отметнете квадратчето Прозорците от активната работна книга.

Съществуват няколко настройки в Excel, които можете да промените, за да улесните ръчното въвеждане на данни. Някои промени засягат всички работни книги, някои засягат целия работен лист, а някои засягат само клетките, които вие посочвате.

Промяна на посоката за клавиша Enter

Когато натискате клавиша Tab, за да въведете данни в няколко клетки на ред, и след това натиснете клавиша Enter в края на реда, по подразбиране селекцията се премества в началото на следващия ред.

Натискането на клавиша Enter премества селекцията с една клетка надолу, а натискането на клавиша Tab премества селекцията една клетка надясно. Не можете да променяте посоката на преместване за клавиша Tab, но можете да зададете друга посока за клавиша Enter. Промяната на тази настройка засяга целия работен лист, всички други отворени работни листове и всички нови работни книги.

 1. В раздела Файл щракнете върху Опции.

  Само в Excel 2007: щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

 2. В категорията Разширени под Опции за редактиране отметнете квадратчето След натискане на Enter премести селекцията, а след това щракнете върху желаната от вас посока в полето Посока.

Промяна на ширината на колона

Понякога дадена клетка може да покаже #####. Това може да се случи, когато клетката съдържа число или дата и ширината на колоната й не може да покаже всички знаци, изисквани от формата й. Да предположим например, че дадена клетка с формата за дата "дд/мм/гггг" съдържа 31/12/2015. Колоната обаче е широка само колкото да покаже шест знака. Клетката ще покаже #####. За да видите цялото съдържание на клетката с текущия й формат, трябва да увеличите ширината на колоната.

 1. Щракнете върху клетката, за която искате да промените ширината на колоната.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  Групата "Клетки" в раздела "Начало"

 3. Под Размер на клетката направете едно от следните неща:

  • За да поберете целия текст в клетката, щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

  • За да зададете по-голяма ширина на колона, щракнете върху Ширина на колона, а след това въведете желаната от вас ширина в полето Ширина на колона.

Забележка: Като алтернатива на увеличаването на ширината на колона, можете да промените формата на тази колона или дори на отделна клетка. Можете например да промените формата на датата, така че датата да се показва само с месеца и деня (формат "дд/мм"), например като 31/12, или да представя число в научен (експоненциален) формат, например 4E+08.

Текст на повече редове в клетка

Можете да покажете няколко реда текст в клетка чрез пренасяне на текста на повече редове. Пренасянето на текст на повече редове в дадена клетка не засяга другите клетки.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да пренесете текста на повече редове.

 2. В раздела Начало, в групата Подравняване щракнете върху Пренасяне на текста.

  групата "подравняване" в раздела "начало"

Забележка: Ако текстът е една дълга дума, знаците не се пренасят (думата няма да се раздели). Вместо това можете да разширите колоната или да намалите размера на шрифта, за да видите целия текст. Ако след пренасянето не се вижда целият текст, може да се наложи да коригирате височината на реда. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат и след това под Размер на клетката щракнете върху Автопобиране на ред.

За повече информация относно пренасянето на текст на повече редове вижте статията Текст на повече редове в клетка.

Промяна на формата на число

В Excel форматът на дадена клетка е отделен от данните, които се съхраняват в нея. Тази разлика в показването може да има значими последици, когато данните са числови. Например когато въведеното от вас число се закръглява, обикновено се закръглява само показваното число. При изчисленията се използва действителното число, което е съхранено в клетката, а не форматираното число, което се показва. Следователно изчисленията може да изглеждат неточни поради закръгляването в една или повече клетки.

След като въведете числа в клетка, можете да промените формата, с който те се показват.

 1. Щракнете върху клетката с числата, които искате да форматирате.

 2. В раздела Начало, в групата Число, щракнете върху стрелката до полето Формат на числата, след което щракнете върху желания формат.

  полето "форматиране на числа" в раздела "начало"

  За да изберете числов формат от списъка с наличните формати, щракнете върху Още формати за числа и след това щракнете върху формата, който искате да използвате, в списъка Категория.

Форматиране на число като текст

Числата, които не би трябвало да се изчисляват в Excel, като например телефонни номера, могат да се форматират като текст, като се приложи текстов формат към празните клетки, преди да се въведат числата.

 1. Изберете празна клетка.

 2. В раздела Начало, в групата Число щракнете върху стрелката до полето Числов формат и щракнете върху Текст.

  полето "форматиране на числа" в раздела "начало"

 3. Въведете желаните числа във форматираната клетка.

  Числата, които сте въвели, преди да приложите формата "Текст" към клетките, трябва да се въведат отново във форматираните клетки. За бързо повторно въвеждане като текст изберете всяка една клетка, натиснете клавиша F2, а след това натиснете клавиша Enter.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×