Ръководство за потребителския интерфейс на Access 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Access 2010 разполага с потребителския интерфейс със съществени промени от предишни версии, особено версии преди Access 2007. Два основни компонента на потребителския интерфейс – лентата и навигационния екран, както са въведени в Access 2007. Няколко промени са направени в лентата и третата потребителски интерфейс компонент – изглед Microsoft Office Backstage – е новото в Access 2010.

В тази статия описва елементи на потребителския интерфейс на Access 2010 и предоставя връзки към още информация за тези елементи и как да персонализирате вашето.

В тази статия

Общ преглед

В изгледа Backstage

Лентата

Навигационен екран

Документи с раздели

Лента на състоянието

Разделът ОСНОВНИ при конфигуриране на заявката в уеб частта "Търсене на съдържание"

Получаване на помощ

Общ преглед

Три основни компонента на потребителския интерфейс на Access 2010 са:

 • Лентата    е лентата на разделите в горната част на прозореца на програмата, която съдържа групи от команди.

 • Backstage    е колекция от команди, които виждате в раздела " файл " в лентата.

 • Навигационният екран    е екранът в лявата страна на прозореца на програмата за достъп, която ви позволява да работите с обекти на бази данни. Навигационния екран заменя прозореца на базата данни в Access 2007.

Тези три елемента осигуряват среда, в която да създадете и използвате бази данни.

Лентата

Лентата е основният заместител на менютата и лентите във версиите преди Access 2007. Основно се състои от раздели, които имат групи от бутони.

В лентата има основни раздели, които групират свързани често използвани команди, контекстуални раздели, които се появяват само когато можете да ги използвате, и достъп с инструменти за бърз малка лента с инструменти, които можете да персонализирате с вашите предпочитани команди.

В разделите на лентата някои от бутоните ви предостави галерия с възможности за избор, докато другите стартира команда.

В изгледа Backstage

Изгледът Backstage е новото в Access 2010. Тя съдържа команди и информация, които се прилагат към цялата база данни, като например уплътняване и поправка, както и командите, които са били в менюто " файл " в по-стари версии, например печат.

Навигационният екран

Навигационния екран ви помага да организирате обекти на бази данни и е основното средство за отваряне или промяна на дизайна на обект на база данни. Навигационния екран заменя прозореца на базата данни, който е бил в Access версии преди Access 2007.

Навигационния екран е организиран по категории и групи. Можете да избирате от разнообразни организационен опции и да създадете ваш собствен потребителски организация схема в навигационния екран. По подразбиране нова база данни използва категорията тип на обект, който има групи, които съответстват на различни видове на обект от база данни. Тип на обект категория организира базата данни, Показване на обекти по подобен начин към групата по подразбиране прозорец на база данни от по-стари версии.

Можете да намалите навигационния екран и можете да го скриете, но не могат да скриват навигационния екран чрез отваряне на обекти на бази данни пред него.

В изгледа Backstage

Изгледът Backstage заема раздела " файл " в лентата и съдържа много команди, които са били в менюто " файл " в стари по-ранните версии на Access. В изгледа Backstage съдържа и други команди, които се прилагат към цялата база данни на файл. Когато отворите достъп, но не отваряйте база данни (например, когато отваряте достъп от менюто Старт на Windows), която виждате в изгледа Backstage.

Разделът "Създай" в изгледа Backstage

В изгледа Backstage можете да създадете нова база данни отворете съществуваща база данни, публикуване в интернет чрез SharePoint Server база данни и изпълнява много задачи за поддръжка на файла и база данни.

Създаване на нова празна база данни

 1. Стартирайте Access, от менюто " Старт " или от пряк път.

  Се появява в изгледа Backstage.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Създаване на нова уеб база данни

   1. Под Налични шаблонищракнете върху празна уеб база данни.

   2. Вдясно, под празна уеб база даннивъведете име за файла на база данни в полето Име на файл или използвайте този, който е предоставен за вас.

   3. Щракнете върху Създай.

    Новата база данни се създава и нова таблица се отваря в изглед на лист с данни.

  • Създаване на нова настолна база данни

   1. Под Налични шаблонищракнете върху празна база данни.

   2. Вдясно, под празна база даннивъведете име за файла на база данни в полето Име на файл или използвайте този, който е предоставен за вас.

   3. Щракнете върху Създай.

    Новата база данни се създава и нова таблица се отваря в изглед на лист с данни.

Access 2010 предоставя много шаблони с продукта, и можете да изтеглите повече от Office.com. Шаблон на Access е предварително проектирана база данни с професионално проектирани таблици, формуляри и отчети. Шаблони ви даде голям ръководител на проекта, когато създавате нова база данни.

Създаване на нова база данни от примерен шаблон

 1. Стартирайте Access, от менюто " Старт " или от пряк път.

  Се появява в изгледа Backstage.

 2. Щракнете върху шаблони образции след това Прегледайте наличните шаблони.

 3. Когато намерите шаблона, който искате да използвате, щракнете върху този шаблон.

 4. Вдясно, в полето Име на файл въведете име на файл или използвайте този, който е предоставен за вас.

 5. Щракнете върху Създай.

  Access създава нова база данни от шаблон и го отваря.

Можете да изтеглите допълнителни шаблони за достъп от office.com директно от изгледа Backstage.

Създаване на нова база данни от шаблон на Office.com

 1. Стартирайте Access, от менюто " Старт " или от пряк път.

  Се появява в изгледа Backstage.

 2. Под Шаблони на Office.com екран щракнете върху категория и след това, когато се появят в тази категория шаблони, щракнете върху шаблон.

  Забележка: Можете също да търсите за шаблон с помощта на полето за търсене предоставя.

 3. В полето Име на файл въведете име на файл или използвайте този, който е предоставен за вас.

 4. Щракнете върху Изтегляне.

  Access автоматично изтегляне на шаблона, създава нова база данни, базирани на този шаблон, се съхранява в папката документи (например папката Моите документи) и отваря базата данни.

Когато отворите (или създайте и отворете) база данни, Access добавя името на файла и местоположението на базата данни към вътрешен списък на последно използваните документи. Този списък се показва в раздела " Последни " на изгледа Backstage, така че да можете лесно да отворите вашите последно използвания бази данни.

Отваряне на последно използваните база данни

 1. Стартирайте Access.

 2. В изгледа Backstage щракнете върху Последнии след това щракнете върху базата данни, която искате да отворите.

  Access отваря базата данни.

Отваряне на база данни от изгледа Backstage

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху Отвори. Когато се покаже диалоговия прозорец отваряне , намерете и изберете файл и след това щракнете върху Отвори.

  Базата данни се отваря.

Най-горе на страницата

Лентата

Лентата е основният заместител на менютата и лентите с инструменти и предоставя основния командния интерфейс в Access 2010. Едно от главните предимства на лентата е, че тя обединява на едно място, тези задачи или входни точки, които използват за изискване на менюта, ленти с инструменти, прозорци на задачите и други компоненти на потребителския интерфейс за показване. По този начин, имате едно място в която да търсите команди, вместо множество места.

Когато отворите база данни, лентата се показва в горната част на основния прозорец на Access, където показва командите в раздела активен команда.

Лентата на Access

Лентата съдържа поредица от раздели с команди, които съдържат команди. В Access 2010 главната команда разделите са файл, у дома, Създаване, Външни даннии Инструменти за бази данни. Всеки раздел съдържа групи от свързани команди, и тези групи извежда някои от допълнителни нови елементи на потребителския интерфейс, например галерия, която е нов тип контрола, която предоставя визуално възможности за избор.

Командите, които са налични на лентата също отразяват текущо активния обект. Например ако имате таблица отвори в изглед на лист с данни и щракнете върху формуляр в раздела Създаване , в групата формуляри Access създава формуляр, базиран на активната таблица. Тоест името на активната таблица се въвежда в нов формуляр свойството RecordSource . Освен това някои раздели на лента се показва само в някои случаи. Например раздела " проектиране " се показва само когато имате обект се отвори в изглед за проектиране.

Можете да използвате клавишни комбинации с лентата. Всички клавишни комбинации от по-стара версия на Access продължават да работят. Системата за достъп до клавиатурата замества меню ускорители от по-ранните версии на Access. Тази система използва малки индикатори с една буква или комбинация от букви, които се показват в лентата, когато натиснете клавиша ALT. Тези индикатори показват какво клавишна комбинация активира контролата отдолу.

След като сте избрали мехурчеста диаграма, можете да преглеждате команди, налични в този раздел.

Изберете командата раздел

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху раздела, който искате.

-или-

 1. Стартирайте Access.

 2. Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Клавишните подсказвания се показват.

 3. Натиснете клавиша или клавишите, показани в клавиатурата на върха на или най-близо до раздела командата, която искате.

Можете да изпълни командата много различни начини. Най-бързият и най-прекия път е да използвате клавишната комбинация, свързани с командата. Ако знаете клавишните комбинации, използвани от по-стара версия на Access, тя също трябва да работи в Access 2010.

За повече информация относно клавишните комбинации вижте клавишни комбинации за достъп.

Изпълнение на командата

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху раздела подходящи за командата. Следващата таблица показва представителна извадка от разделите и командите, достъпни във всеки раздел. Промяна на разделите и командите, достъпни в зависимост от това, което се прави.

Мехурчеста диаграма

Общи неща, които можете да направите

Home

Изберете друг изглед.

Копиране и поставяне от клипборда.

Задаване на текущия шрифт характеристики.

Задаване на текущия шрифт подравняване.

Прилагане на RTF форматиране към поле memo.

Работа със записи (обновяване, Създай, Запиши, изтриване, общи суми, правописа, повече).

Сортиране и филтриране на записи.

Намиране на записи.

Създаване

Създаване на нова празна таблица.

Създаване на нова таблица с помощта на шаблон за таблица.

Създаване на списък на сайт на SharePoint и таблица в текущата база данни, която представлява връзка към новосъздадения списък.

Създаване на нова празна таблица в изглед за проектиране.

Създаване на нов формуляр, базиран на активната таблица или заявка.

Създаване на нова обобщена таблица или диаграма.

Създаване на нов отчет, въз основа на активната таблица или заявка.

Създаване на нова заявка, макрос, модул или модул на клас.

Външни данни

Импортиране или свързване към външни данни.

Експортиране на данни.

Събиране и актуализиране на данни чрез електронна поща.

Създаване на записани импортиране и записват износ.

Изпълнение на диспечера на свързани таблици.

Инструменти за бази данни

Преместване на някои или всички части от база данни на нов или съществуващ сайт на SharePoint.

Стартиране на редактора на Visual Basic или изпълнение на макрос.

Създаване и преглед на релации между таблици.

Покажи/Скрий зависимостите на обекта.

Изпълнение на БД или анализ на ефективността.

Преместване на данни към Microsoft SQL Server или към база данни на Access (таблици) само).

Управление на добавки на Access.

Създаване или редактиране на Visual Basic for Applications (VBA) модул.

 1. Щракнете върху контролата, която представлява командата. Като алтернатива ако знаете клавишната комбинация за команда от по-стара версия на Access, въведете клавишна комбинация с помощта на клавиатурата.

  -или-

  Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Се показват на клавишите за достъп.

  Натиснете клавиша или клавишите, показани в клавиатурата съвет, свързани с командата, която искате.

Контекстни раздели

Освен да разделите на стандартната команда Access 2010 също е контекстни раздели. В зависимост от вашия контекст (тоест, които обект, с който работите и какво правите) един или повече контекстни раздели може да се покаже до разделите на стандартната команда.

Контекстни раздели

Активиране на команда контекстен раздел

 • Щракнете върху раздела контекстни.

-или-

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Се показват на клавишите за достъп.

 2. Натиснете клавиша или клавиши, показани в клавиш за достъп, който се появява на или най-близо до раздела контекстни.

Контекстни раздели съдържат командите и функциите, които трябва да работите в определен контекст. Например когато отворите таблицата в изглед за проектиране, контекстуални раздели съдържат команди, които са приложими само когато работите с таблица в този изглед. Друг пример когато отворите таблицата в изглед за проектиране, контекстни раздел наречена проектиране се показва до раздела Разширени инструменти . Когато щракнете върху раздела " проектиране ", лентата ви показва наличните команди за вас само когато обектът е в изглед за проектиране.

Галерии   

Лентата също използва вид контрол, наречен галерия. Контрола за галерия е предназначено да фокусирате вниманието си върху получаване на резултатите, които искате. А не само да посочват команди, контрола за галерия показва резултата от използването на тези команди. Идея е да се осигури визуален начин за възможност да преглеждате и вижте какво да направите Access 2010, с фокус върху резултатите, вместо единствено на командите, самите.

Галерия с полета

Галерии са в различни форми и размери. Има оформление на мрежата, меню като представяне, падащ списък и дори в лентата оформление, което поставя съдържанието на самата Галерия на лентата.

Скриване на лентата

Понякога може да се наложи малко повече място да отделят за работното си място. Поради тази причина лентата могат да бъдат свити, така че само лентата с командата раздели остава. За да скриете лентата, щракнете двукратно върху раздела активни команда. За да я покажете отново, щракнете двукратно върху раздела активни командата отново.

Скриване и възстановяване на лентата

 1. Щракнете двукратно върху раздела "активни команда" (активния раздел е осветен раздел).

 2. Щракнете двукратно върху раздела активни команда отново, за да възстановите лентата.

Лента с инструменти за бърз достъп (инструменти за бърз достъп)

Лентата с инструменти за бърз достъп е лентата с инструменти за съседни на лентата, което позволява достъп до команди с едно щракване. Наборът от команди по подразбиране включва записване, отменянеи връщане, и можете да персонализирате лентата с инструменти за бърз достъп да включва други команди, които използвате често. Също така можете да промените мястото на лентата с инструменти и я сменете от малък размер по подразбиране на голям размер. Лентата с инструменти за малки се показва до раздели с команди на лентата. Когато превключите на голям размер, лентата се показва под лентата и разширява пълния си ширина.

Лента с инструменти за бърз достъп

Customize the Quick Access Toolbar

 1. Щракнете върху стрелката най-дясната падащото меню в лентата с инструменти.

 2. Под Персонализиране на инструменти за бърз достъпщракнете върху командата, която искате да добавите, и сте готови.

  Или, ако командата не е в списъка, щракнете върху Още командии преминете към следващата стъпка от тази процедура.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Access изберете команда или команди, които искате да добавите и след това щракнете върху Добави.

 4. За да премахнете команда, маркирайте го в списъка отдясно и след това щракнете върху Премахни. Като алтернатива щракнете двукратно върху команда в списъка.

 5. Когато сте готови, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

навигационен екран

Когато отворите база данни или създайте нов, имената на обекти на бази данни се показват в навигационния екран. Обекти на база данни включват таблици, формуляри, отчети, страници, макроси и модули. Навигационният екран заменя прозореца на базата данни, използвани от по-ранните версии на Access – – ако сте използвали прозореца на базата данни за изпълнение на задача в предишна версия, сега изпълнявате тази задача с помощта на навигационния екран. Например ако искате да добавите ред в таблица в изглед на лист с данни, когато отворите тази таблица от навигационния екран.

Забележка: Навигационният екран не е налична в уеб браузър. За да използвате навигационния екран с уеб база данни, трябва първо да отворите тази база данни с помощта на Access.

Навигационният екран Northwind 2007

За да отворите обект на база данни или прилагане на команда към обект на база данни, с десния бутон върху обекта и изберете елемент от менюто от контекстното меню. Командите в контекстното меню, за да са различни според типа на обект.

Отворете обект на база данни като таблица, формуляр или отчет

 • В навигационния екран щракнете двукратно върху обекта.

  -или-

  В навигационния екран изберете обекта и след това натиснете клавиша ENTER.

  -или-

 • В навигационния екран щракнете с десния бутон обект и след това щракнете върху Отвори.

Обърнете внимание, че можете да зададете опция за отваряне на обекти с едно щракване в диалоговия прозорец Опции за навигация .

Навигационния екран разделя обекти на бази данни в категории, и тези категории съдържат групи. Някои категории са предварително дефинирани за вас и можете също да създадете ваш собствен потребителски групи.

По подразбиране навигационния екран се появява, когато отворите база данни, включително бази данни, създадени в по-ранните версии на Access. Можете да предотвратите навигационния екран се показва по подразбиране чрез задаване на опция за програмата. Следните набор от стъпки обясняват как да предприемете всяко действие.

За да покажете или скриете навигационния екран   

 • Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на навигационния екран ( Бутон за отваряне/затваряне на покриващата лента за навигационния екран на Access ), или натиснете F11.

Предотвратяване на навигационния екран се показва по подразбиране

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под навигацияизчистете квадратчето за отметка Покажи навигационния екран и след това щракнете върху OK.

За повече информация за навигационния екран, вижте статията Преглед и управляване на обекти с помощта на навигационния екран.

Най-горе на страницата

Документи с раздели

Започвайки с Office Access 2007 можете да покажете обекти на бази данни в документи с раздели вместо припокриващи се прозорци. За интерактивно бита може да предпочитате интерфейс на раздели документ. Можете да разрешите или забраните документи с раздели, като зададете опциите за достъп (вижте Показване и скриване на раздели с документи, по-нататък в тази статия). Въпреки това ако промените настройките на раздели в документа, трябва да затворите и отворите отново базата данни за новите настройки да влязат в сила.

Обекти с раздели в Access 2007

Показване или скриване на разделите на документите

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. В секцията Опции на приложение , под Опции за прозореца на документаизберете Документи с раздели.

 4. Изберете или изчистете отметката от квадратчето Покажи разделите на документите . Изчистване на квадратчето за отметка се изключва разделите на документа.

 5. Щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Покажи разделите на документите настройката е настройка за бази данни. Трябва да зададете това независимо за всяка база данни.

  • След като промените настройката Покажи разделите на документите , трябва да затворите и отворите отново вашата база данни, за да видите как промяната влезе в сила.

  • Нови бази данни, създадени с помощта на Access 2007 или 2010 за достъп до показване на разделите на документите по подразбиране.

  • Бази данни, създадени с помощта на по-стара версия на Access Използвайте припокриващи се прозорци по подразбиране.

Най-горе на страницата

Лента на състоянието

Както при по-стари версии на Access, в Access 2010, можете да покажете лентата на състоянието в долната част на прозореца. Този стандартен елемент от потребителския интерфейс продължава да е мястото да търсите съобщения за състоянието, свойството съвети, показатели за напредъка и т.н. С Access 2010, лентата на състоянието също така ще ви отведе в две стандартни функции, които ще видите в лентата на състоянието на други програми от Office 2010: превключване изглед/прозорец и мащабиране.

Можете бързо да превключите активния прозорец между един от наличните изгледи с помощта на контроли, налични в лентата на състоянието. Ако разглеждате обект, който поддържа променливи мащабиране, можете да регулирате нивото на мащабиране, за да увеличите или намалите с помощта на плъзгача в лентата на състоянието.

Лентата на състоянието може да бъде разрешена или забранена в диалоговия прозорец Опции на Access .

Показване или скриване на лентата на състоянието

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Опции на приложениеизберете или изчистете квадратчето за отметка Покажи лентата на състоянието . Изчистване на квадратчето за отметка се изключва показването на лентата на състоянието.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разделът ОСНОВНИ при конфигуриране на заявката в уеб частта "Търсене на съдържание"

В по-стара от Access 2007 версии на Access форматиране на текст често изисква използването на меню или показване на лентата с инструменти за форматиране . Използване на Access 2010 можете да форматирате текста по-лесно с помощта на минилентата с инструменти. Когато изберете текста за форматиране, минилентата с инструменти, автоматично се показва над избрания текст. Ако преместите показалеца на мишката по-близо до минилентата с инструменти, минилентата с инструменти плавно и можете да го използвате, за да приложите получер, курсив, размер на шрифта, цвят и т.н. Когато премествате показалеца от минилентата с инструменти, минилентата с инструменти плавно далеч. Ако не искате да използвате минилентата с инструменти, за да приложите форматиране към селекция на текст, просто преместете показалеца на няколко пиксела далеч и изчезва, минилентата с инструменти.

Разделът ОСНОВНИ при конфигуриране на заявката в уеб частта "Търсене на съдържание"

Форматиране на текст с помощта на минилентата с инструменти

 1. Изберете текста, за да форматирате.

  Минилентата с инструменти прозрачно се появява над текста.

 2. Прилагане на форматиране с помощта на минилентата с инструменти.

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Когато имате въпрос, можете да получите помощ, като натиснете F1, като щракнете върху иконата на въпросителен знак от дясната страна на лентата.

Входна точка за помощ

Можете също така да намерите помощ в изгледа Backstage:

 • Щракнете върху раздела файл и след това щракнете върху помощ.

  Списък на помощните ресурси се появява в изгледа Backstage.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×