Ръководство за потребителския интерфейс на Access 2010

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Access 2010 се характеризира с потребителски интерфейс, в който има значителни промени спрямо предишните версии, особено спрямо версиите преди Access 2007. Два основни компонента на потребителския интерфейс  – лентата и навигационният екран – бяха въведени в Access 2007. Няколко промени са направен в лентата, а третият потребителски компонент на интерфейса – изгледът Backstage  на Microsoft Office – е въведен в Access 2010.

Тази статия описва елементите на потребителския интерфейс на Access 2010 и предоставя връзки към още информация за тези елементи и съвети как да персонализирате вашата работа.

В тази статия

Общ преглед

В изгледа Backstage

Лентата

Навигационен екран

Документи с раздели

Лента на състоянието

Минилента с инструменти

Получаване на помощ

Общ преглед

Трите основни компонента на потребителския интерфейс на Access 2010 са:

 • Лентата    е ивицата с раздели в горната част на програмния прозорец и съдържа група команди.

 • Изгледът Backstage    е колекцията от команди, която виждате в раздела Файл в лентата.

 • Навигационният екран    е екранът от лявата страна на програмния прозорец на Access, който ви позволява да работите с обекти на база данни. Навигационният екран замества прозореца за база данни в Access 2007.

Тези три елемента предоставят средата, в която създавате и използвате бази данни.

Лентата

Лента е основният заместник на менюта и ленти с инструменти, намиращи се във версии преди Access 2007. Тя се състои предимно от раздели, в които има групи от бутони.

Лентата има основни раздели, които групират свързани широко използвани команди, контекстни раздели, които се появяват само когато можете да ги използвате, и лента с инструменти за бърз достъп – малка лента с инструменти, която можете да персонализирате с ваши предпочитани команди.

В разделите на лентата някои от бутоните ви предлагат галерия от възможности за избор, докато други стартират команда.

Изгледът Backstage

Изгледът Backstage е въведен в Access 2010. Той съдържа команди и информация, които се отнасят за цялата база данни, например Уплътняване и поправка, както и команди, които бяха в менюто Файл в по-ранни версии, например Печат.

Навигационният екран

Навигационният екран ви помага да организирате обектите на вашата база данни и е основното средство за отваряне или променяне на проектите на обектите на базите данни. Навигационният екран замества прозореца за база данни, който съществуваше във версиите на Access преди Access 2007.

Навигационния екран е организиран по категории и групи. Можете да избирате между разнообразни организационни опции и да създавате ваша собствена организационна схема в навигационния екран. По подразбиране всяка нова база данни използва категорията "Тип на обект", която има групи, съответстващи на различните видове обекти на база данни. Категорията "Тип на обект" организира обектите на базата данни по начин, подобен на прозореца за база данни по подразбиране от по-ранните версии.

Можете да намалите навигационния екран или да го скриете, но не може да го закриете, като отваряте пред него обекти на база данни.

Изгледът Backstage

Изгледът Backstage заема раздела Файл в лентата и съдържа много команди, които бяха в менюто Файл в по-старите версии на Access. Изгледът Backstage съдържа и други команди, които се отнасят към целия файл на БД. Когато отворите Access, но не отворите база данни (т. е. когато отворите Access от менюто "Старт" на Windows), вие виждате изгледа Backstage.

Разделът "Създай" в изгледа Backstage

В изгледа Backstage можете да създавате нова база данни, да отваряте съществуваща база данни, да публикувате база данни в уеб чрез SharePoint Server и да изпълнявате много задачи за поддръжка на файлове и бази данни.

Създаване на нова празна база данни.

 1. Стартирайте Access от менюто Старт или чрез пряк път.

  Появява се изгледът Backstage.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Създаване на нова уеб база данни

   1. Под Налични шаблони щракнете върху Празна уеб база данни.

   2. Отдясно, под Празна уеб база данни въведете име за файла на вашата база данни в полето Име на файла или използвайте името, което ви се предлага.

   3. Щракнете върху Създаване.

    Новата база данни се създава и новата таблица се отваря в табличен изглед.

  • Създаване на нова настолна база данни

   1. Под Налични шаблони щракнете върху Празна база данни.

   2. Отдясно, под Празна база данни въведете име за файла на вашата база данни в полето Име на файла или използвайте името, което ви се предлага.

   3. Щракнете върху Създаване.

    Новата база данни се създава и новата таблица се отваря в табличен изглед.

Access 2010 предоставя множество шаблони с продукта, а вие можете да изтеглите още от Office.com. Шаблонът за Access е предварително проектирана база данни, комплектована с професионално проектирани таблици, формуляри и отчети. Шаблоните ви дават летящ старт, когато създавате нова база данни.

Създаване на нова база данни от шаблон образец

 1. Стартирайте Access от менюто Старт или чрез пряк път.

  Появява се изгледът Backstage.

 2. Щракнете върху Шаблони образци и след това прегледайте наличните шаблони.

 3. Когато намерите шаблона, който искате да използвате, щракнете върху него.

 4. Отдясно, в полето "Име на файл" въведете име на файл или използвайте предложеното ви име.

 5. Щракнете върху Създаване.

  Access създава новата база данни от шаблона и я отваря.

Можете да изтеглите допълнителни шаблони за Access от office.com директно от изгледа Backstage.

Създаване на нова база данни от шаблон от Office.com

 1. Стартирайте Access от менюто Старт или чрез пряк път.

  Появява се изгледът Backstage.

 2. Под екрана Шаблони на Office.com щракнете върху категория и след това, когато шаблоните в тази категория се появят, щракнете върху някой шаблон.

  Забележка: Можете също да търсите шаблон с помощта на предоставеното поле за търсене.

 3. В полето Име на файла въведете име на файл или използвайте предложеното ви име.

 4. Щракнете върху Изтегли.

  Access автоматично изтегля шаблона, създава нова база данни на базата на този шаблон, съхранява я във вашата папка за документи (например папката "Моите документи") и отваря базата данни.

Когато отворите (или създадете и отворите) база данни, Access добавя името и местоположението на файла на базата данни във вътрешен списък с последните използвани документи. Този списък се показва в раздела Последни на изгледа Backstage, така че да можете лесно да отворите последно използваните бази данни.

Отваряне на последно използвана база данни

 1. Стартирайте Access.

 2. В изгледа Backstage щракнете върху Последни и след това щракнете върху базата данни, която искате да отворите.

  Access отваря базата данни.

Отваряне на база данни от изгледа Backstage

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Отвори. Когато се покаже диалоговият прозорец Отваряне, намерете и изберете име на файл и след това щракнете върху Отвори.

  Базата данни се отваря.

Най-горе на страницата

Лентата

Лентата е основният заместник на менюта и ленти с инструменти и е главният команден интерфейс в Access 2010. Едно от основните предимства на лентата е това, че обединява на едно място тези задачи или входни точки, които се използват за показване на менюта, ленти с инструменти, прозорци на задачи и други компонентни на потребителския интерфейс. По този начин има едно място, където търсите команди, а не много места.

Когато отворите база данни, лентата се появява в горния край на главния прозорец на Access 2010, където показва командите в активния раздел.

лентата на access

Лентата съдържа последователност от раздели, които съдържат команди. В Access 2010 главните раздели с команди са Файл, Начало, Създаване, Външни данни и Инструменти за бази данни. Всеки раздел съдържа групи от свързани команди, и тези групи са обвивка за някои допълнителни нови елементи на потребителския интерфейс, например галерията, която е нов тип контрола, предоставяща възможности за визуален избор.

Командите, които са налични в лентата, също отразяват активния в момента обект. Ако например имате таблица, отворена в изглед на лист с данни, и щракнете върху Формуляр в раздела Създаване в групата Формуляри, Access създава формуляр на базата на активната таблица. Т. е. името на активната таблица се въвежда в новото свойство RecordSource на формуляра. Освен това някои раздели на лентата се появяват само в определен контекст. Например разделът Структура се показва само когато имате отворен обект в изглед за проектиране.

Можете да използвате клавишни комбинации с лентата. Всички клавишни комбинации от по-ранните версии на Access продължават да работят. Наборът за клавиатурен достъп замества ускорителите на менюто от по-ранните версии на Access. Тази система използва малки индикатори с една буква или комбинация от букви, които се появяват в лентата, когато натиснете клавиша ALT. Тези индикатори показват коя клавишна комбинация активира контролата отдолу.

Когато изберете раздел с команди, можете да прегледате командите, налични в този раздел.

Избор на раздел с команди

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху желания раздел.

-или-

 1. Стартирайте Access.

 2. Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Показват се съветите за клавиатурата.

 3. Натиснете клавиша или клавишите, показани в съветите за клавиатурата в желания раздел с команди или до него.

Можете да изпълните една команда по много различни начини. Най-бързият и най-пряк път е да използвате клавишната комбинация, асоциирана с командата. Ако знаете използваната клавишна комбинация от предишна версия на Access, тя трябва да работи и в Access 2010.

За повече информация относно клавишните комбинации вижте клавишни комбинации за достъп.

Изпълнение на команда

 1. Стартирайте Access.

 2. Щракнете върху подходящия раздел за командата. Следващата таблица показва един представителен пример за разделите и командите, налични във всеки раздел. Разделите и наличните команди се променят в зависимост от това, което правите.

Раздел с команди

Неща, които можете да направите

Начало

Избор на друг изглед.

Копиране и поставяне от клипборда.

Задаване на текущите характеристики на шрифта.

Задаване на текущото подравняване на шрифта.

Прилагане на RTF форматиране към поле Memo.

Работа със записи ("Обнови", "Създай", "Запиши", "Изтрий", "Обобщени стойности", "Правопис", "Още").

Сортиране и филтриране на записи.

Търсене на записи.

Създаване

Създаване на нова празна таблица.

Създаване на нова таблица с помощта на шаблон за таблица.

Създаване на списък в сайт на SharePoint и таблица в текущата база данни, които се свързват към новосъздадения списък.

Създаване на нова празна таблица в режим на проектиране.

Създаване на нов формуляр на базата на активната таблица или заявка.

Създаване на нова обобщена таблица или диаграма.

Създаване на нов отчет на базата на активната таблица или заявка.

Създаване на нова заявка, макрос, модул или модул на клас.

Външни данни

Импортиране или свързване към външни данни.

Експортиране на данни

Събиране и модифициране на данни чрез имейли.

Създаване на записано импортиране и записано експортиране.

Изпълнение на диспечера на свързани таблици.

Инструменти за бази данни

Преместване на някои или всички части от база данни в нов или съществуващ сайт на SharePoint.

Стартиране на редактора на Visual Basic или изпълнение на макрос.

Създаване и показване на релации между таблици.

Показване/скриване на релации на обекти.

Изпълняване на документатора на базата данни или анализ на техническите показатели.

Преместване на данни в Microsoft SQL Server или в база данни на Access (само за таблици).

Управление на добавки за Access.

Създаване или редактиране на модул на Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Щракнете върху контролата, която представя командата, или ако знаете клавишната комбинация за командата от предишна версия на Access, въведете клавишната комбинация от клавиатурата.

  -или-

  Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Появяват се клавишите за достъп.

  Натиснете клавиша или клавишите, показани в съвета за клавиатурата, асоцииран с нужната команда.

Контекстни раздели с команди

Освен стандартните командни раздели, Access 2010 има контекстни командни раздели. В зависимост от вашия контекст (т. е. с кой обект работите и какво правите), до стандартните раздели с команди може да се появят един или повече контекстни раздели с команди.

Контекстни раздели

Активиране на контекстен раздел с команди

 • Щракнете върху контекстния раздел с команди.

-или-

 1. Натиснете и отпуснете клавиша ALT.

  Появяват се клавишите за достъп.

 2. Натиснете клавиша или клавишите, показани в клавиша за достъп, който се показва в контекстния раздел с команди или най-близо до него.

Контекстните раздели с команди съдържат команди и функции, които трябва да работят в определен контекст. Например, когато отворите таблица в режим на проектиране, контекстните раздели съдържат команди, които са приложими само когато работите с таблица в този изглед. Като друг пример, когато отворите таблица в режим на проектиране, се показва контекстен раздел с команди с име Структура до раздела Допълнителни инструменти. Когато щракнете върху раздела Структура, лентата показва командите, които са достъпни за вас само когато обектът е в режим на проектиране.

Галерии   

Лента използва и един вид контрола, наречена галерия. Галерията е предназначена да насочва вашето внимание към получаване на резултатите, които желаете. Вместо просто да показва команди, галерията показва резултата от използването на тези команди. Идеята е да се предостави визуално средство, за да преглеждате и да виждате какво може да направи Access 2010, като се фокусира върху резултатите, а не единствено върху самите команди.

галерия с полета

Галериите се доставят с различни форми и размери. Има мрежово оформление, представяне във вид на падащо меню и дори оформление в лентата, което поставя съдържанието на самата галерия в лентата.

Скриване на лентата

Понякога може да ви е нужно още малко място за вашата работна област. Затова лентата може да бъде свита, така че да остане само частта с раздела с командите. За да скриете лентата, щракнете двукратно върху активния раздел с команди. За да я покажете отново, щракнете отново двукратно върху активния раздел с команди.

Скриване и възстановяване на лентата

 1. Щракнете двукратно върху активния раздел с команди (активният раздел е осветеният раздел).

 2. Щракнете двукратно върху активния раздел с команди отново, за да възстановите лентата.

Лента с инструменти за бърз достъп

Лентата с инструменти за бърз достъп е лента с инструменти, съседна на лентата, която позволява достъп до команди с едно щракване. По подразбиране наборът от команди включва Запиши, Отмени и Върни, но вие можете да персонализирате лентата с инструменти за бърз достъп, за да включите други команди, които използвате често. Можете също да промените разположението на лентата с инструменти и да увеличите малкия й размер по подразбиране. Малката лента с инструменти се показва до разделите с командите в лентата. Когато превключите към големия размер, лентата с инструменти се показва под лентата и се разширява до пълната възможна ширина.

Първи екран за влизане или екран за превключване на акаунта

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете върху най-дясната падаща стрелка в лентата с инструменти.

 2. Под Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп щракнете върху командата, която искате да добавите, и това е всичко.

  Или, ако командата не е в списъка, щракнете върху Още команди и продължете със следващата стъпка на тази процедура.

 3. В диалоговия прозорец Опции на Access изберете командата или командите, които искате да добавите, и след това щракнете върху Добавяне.

 4. За да премахнете команда, маркирайте я в списъка отдясно и след това щракнете върху Премахни. Вместо това можете да щракнете двукратно върху командата в списъка.

 5. Когато сте готови, щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Навигационен екран

Когато отворите база данни или създадете нова, имената на обектите на базата данни се появяват в навигационния екран. Обектите на базата данни включват вашите таблици, формуляри, отчети, страници, макроси и модули. Навигационният екран заменя прозореца на базата данни, използван от предишните версии на Access – ако сте използвали прозореца на базата данни, за да изпълните задача в предишна версия, сега изпълнявате тази задача с помощта на навигационния екран. Ако например искате да добавите ред към таблица в табличен изглед, трябва да отворите тази таблица от навигационния екран.

Забележка: Навигационният екран не е наличен в уеб браузър. За да използвате навигационния екран с уеб база данни, трябва първо да отворите тази база данни с помощта на Access.

обекти в навигационния екран

За да отворите обект от база данни или да приложите команда към обект от база данни, щракнете с десния бутон върху обекта и изберете елемент от контекстното меню. Командите в контекстното меню зависят от типа на обекта.

Отваряне на обект от база данни, например таблица, формуляр или отчет

 • В навигационния екран щракнете двукратно върху обекта.

  -или-

  В навигационния екран изберете обекта и след това натиснете ENTER.

  -или-

 • В навигационния екран щракнете с десния бутон върху обект и след това щракнете върху "Отвори".

Забележете, че можете да зададете опция за отваряне на обектите с едно щракване в диалоговия прозорец Опции за навигация.

Навигационният екран разделя обектите във вашата база данни на категории, а тези категории съдържат групи. Някои категории са предварително зададени, но вие можете да създавате и ваши собствени потребителски групи.

По подразбиране навигационният екран се показва, когато отворите база данни, включително бази данни, създадени в предишни версии на Access. Можете да отмените показването на навигационния екран по подразбиране, като настроите опция в програмата. Следващият набор от стъпки обяснява как да извършите всяко действие.

За да покажете или скриете навигационния екран   

 • Щракнете върху бутона в горния десен ъгъл на навигационния екран ( Бутон за отваряне/затваряне на покриващата лента за навигационния екран на Access ), или натиснете F11.

Предотвратяване на показването на навигационния екран по подразбиране

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Навигация изчистете отметката от квадратчето Покажи навигационния екран и след това щракнете върху OK.

За повече информация за навигационния екран, вижте статията използване и организиране на обекти на бази данни в навигационния екран.

Най-горе на страницата

Документи с раздели

Започвайки с Office Access 2007 можете да покажете обекти на бази данни в документи с раздели вместо припокриващи се прозорци. За интерактивно бита може да предпочитате интерфейс на раздели документ. Можете да разрешите или забраните документи с раздели, като зададете опциите за достъп (вижте Показване и скриване на раздели с документи, по-нататък в тази статия). Въпреки това ако промените настройките на раздели в документа, трябва да затворите и отворите отново базата данни за новите настройки да влязат в сила.

обекти с раздели в access 2007

Показване или скриване на раздели на документ

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. В секцията Опции на приложение, под Опции на прозорец на документ изберете Документи с раздели.

 4. Изберете или изчистете квадратчето за отметка Покажи разделите на документите. Изчистването на квадратчето за отметка изключва разделите на документите.

 5. Щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Настройката Покажи разделите на документите е настройка за база данни. Трябва да я зададете поотделно за всяка база данни.

  • След като промените настройката Покажи разделите на документите, трябва да затворите и да отворите отново вашата база данни, за да видите ефекта от промяната.

  • Новите бази данни, създадени с помощта на Access 2007 или Access 2010 показват разделите на документите по подразбиране.

  • Базите данни, създаден от с помощта на предишна версия на Access, използват по подразбиране припокриващи се прозорци.

Най-горе на страницата

Лента на състоянието

Както при предишните версии на Access, в Access 2010 можете да покажете лента на състоянието в дъното на прозореца. Този стандартен елемент на потребителския интерфейс продължава да е мястото, където се показват съобщения за състоянието, съвети за свойствата, процесни индикатори и т. н. В Access 2010 лентата на състоянието също изпълнява две стандартни функции, които ще виждате и в лентите за състоянието на други програми на Office 2010: превключване на изгледи и прозорци и мащабиране.

Можете бързо да превключвате активния прозорец между наличните изгледи с помощта на контролите в лентата на състоянието. Ако разглеждате обект, който поддържа променливо мащабиране, можете да настройвате нивото на мащабиране, за да го увеличавате или намалявате с помощта на плъзгач в лентата на състоянието.

Лентата на състоянието може да бъде разрешена или забранена в диалоговия прозорец Опции на Access.

Показване или скриване на лентата на състоянието

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции.

  Показва се диалоговият прозорец Опции на Access.

 2. В левия екран щракнете върху Текуща база данни.

 3. Под Опции на приложение изберете или изчистете квадратчето за отметка Покажи лентата на състоянието. Изчистването на отметката от квадратчето изключва показването на лентата на състоянието.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Минилента с инструменти

Във версиите на Access преди Access 2007 форматирането на текст често изискваше използване на меню или показване на лентата с инструменти Форматиране. С помощта на Access 2010 можете по-лесно да форматирате текст, като използвате минилентата с инструменти. Когато изберете текст за форматиране, минилентата с инструменти автоматично се показва над избрания текст. Ако преместите показалеца на мишката по-близо до минилентата с инструменти, тя се активира и можете да я използвате, за да приложите получер и курсивен шрифт, размер и цвят на шрифта и т. н. Като отдалечите показалеца от минилентата с инструменти, тя избледнява. Ако не искате да използвате минилентата с инструменти за форматиране на текст в селекция, преместете показалеца с няколко пиксела встрани и тя ще изчезне.

Разделът ОСНОВНИ при конфигуриране на заявката в уеб частта "Търсене на съдържание"

Форматиране на текст с помощта на минилентата с инструменти

 1. Изберете текста за форматиране.

  Прозрачната минилента с инструменти се показва над текста.

 2. Използвайте минилентата с инструменти, за да форматирате.

Най-горе на страницата

Получаване на помощ

Когато имате въпрос, можете да получите помощ, като натиснете F1 или като щракнете върху иконата с въпросителния знак в дясната страна на лентата.

входна точка за помощ

Можете също да намерите "Помощ" в изгледа Backstage:

 • Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Помощ.

  В изгледа Backstage се появява списък с ресурси на "Помощ".

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×