Ръководство за планиране в SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като глобален на Office 365 или SharePoint администратор във вашата организация можете да използвате Център за администриране на SharePoint да:

 • Създаване и управление на класически колекции, включително разпределяне и наблюдение на мястото за съхранение за колекция от сайтове на сайтове

 • управляване на разрешения и потребители и защитаване на съдържанието на сайтовете;

 • Управление на потребителски профили и конфигуриране на настройките за OneDrive (наречена настройки на "Моите сайтове" в центъра за администриране на)

 • Разрешаване и конфигуриране на конкретни SharePoint Online функции или глобални настройки

Ето общ преглед на важните подробности, които трябва да имате предвид при планиране как да създадете, конфигурирате и управлявате средата на SharePoint Online .

Колекция от сайтове е един и същ собственик и споделя административните настройки, например разрешения. Когато създавате колекция от сайтове, автоматично се създава сайт на най-високо ниво в колекцията от сайтове. За класически сайтове можете да създадете един или повече подсайтове под най-горно ниво сайт. Можете да създадете отделни колекции от сайтове за всяка единица на работа.

SharePoint администратор център колекции настройки на сайта

Как да решите да организирате колекции зависи от размера на вашата организация и нейните бизнес нужди. За информация за създаването на колекции от сайтове вижте Създаване или изтриване на колекция от сайтове.

Сайтове за комуникация и новите екипни сайтове, които принадлежат към групи на Office 365 не може да бъде създаден или управлява в центъра за администриране на класически SharePoint . За информация за създаването на тези сайтове вижте Създаване на екипен сайт в SharePoint Online и Създаване на комуникация сайт в SharePoint Online. За информация за разрешаване на потребителите да създават сайтове вижте управление на създаване на сайт в SharePoint Online. За информация относно управлението на тези сайтове с помощта на Microsoft PowerShell, вижте управление на екипни сайтове и сайтове за комуникация с помощта на PowerShell.

Ако разбера няколко основни подробности. – например, какво ще се използва колекция от сайтове и които потребителите трябва да имат достъп до нея – и след това това ще ви помогне да вземане на решения за какъв тип шаблон за сайт, за да използвате, колко място за съхранение да разпределите , и колко на брой колекции от сайтове може да се наложи да създадете. Ако трябва да прегледате вашия ограниченията за мястото за съхранение или броя на колекции от сайтове, които се поддържат за вашия план, вижте Ограничения за SharePoint Online.

Ако искате да определите това:

Попитайте това :

Какъв тип сайт трябва да създадете?

За информация за нови шаблони на сайтове и разнообразие от класически шаблони, налични в SharePoint Onlineвижте използване на шаблони за създаване на различни видове сайтове на SharePoint.

 • Искате ли да се свържете група от хора за сътрудничество, или искате ли да излъчите съдържание към по-голяма аудитория?

 • Ще изпълнява ли сайтът специализирана цел?

Колко колекции от сайтове ни трябват?

Бизнес нуждите и общите ви ограничения за място за съхранение ще повлияят върху това решение.

Някои видове сайтове, като каталог на приложения и центъра за търсене, съществува като самостоятелен колекции от сайтове. Някои от тях могат да автоматично се създава вместо вас, когато се запишете за Office 365. Може да се наложи допълнителни колекции от сайтове, ако организацията ви има други специализирани цели. Например някои групи трябва да ограничите достъпа до тяхното съдържание.

 • Има ли отдели или групи, които трябва да поддържат отделни данни?

 • Ще ви трябват ли други колекции от сайтове за специализирани цели?

 • Планирате ли да използвате приложения за SharePoint (ако е така, препоръчваме ви да създадете сайт "Каталог с приложения")

Колко място за съхранение ни трябват?

Когато организацията ви покупки SharePoint Online услуга, тя е заделено съвкупност от за съхранение на базата на броя на го закупените потребителски лицензи и типа на план на Office 365, го закупили. За повече информация вижте управление на място за съхранение ограниченията колекции от сайтове.

 • Колко общо колекции от сайтове мислите, че ще ви трябват?

 • Колко място за съхранение е включено във вашия абонамент?

Имаме ли нужда от поддържане на няколко езика?

Многоезичен потребителски интерфейс (MUI) функция позволява на потребителите да преглеждат сайтове или уеб страници на език на настройките на сайта или колекцията от сайтове. Функцията MUI не е превод инструмент; Тя просто се променя езика на показване за някои елементи по подразбиране интерфейс. За повече информация за многоезични сайтове вижте Въведение в многоезичните функции.

 • Трябва ли дадени колекции от сайтове да бъдат създадени на конкретни езици?

Ръководството е набор от правила, роли, отговорности и процеси, които контролират как вашата организация ще обедини усилията си, за да постигне своите бизнес цели. Тези цели са насочени към услугата, която предоставяте, и управлението на интелектуалната собственост, която създават служителите ви. Когато планирате вашите колекции от сайтове, трябва също да съставите план за управлението им.

Когато обмисляте как да структурирате и управлявате вашите колекции от сайтове, обсъдете отговорите на следните въпроси.

Ако искате да постигнете това:

Попитайте това:

Ефективната колекция от сайтове се състои от групи от лица и екипи, които споделят общи цели.

Структурата на вашите колекции от сайтове допринася ли за ефективността на вашата организация?

Защитен сайт, който е отворен за тези, които се нуждаят от информация, но в който информацията е блокирана за тези, които не трябва да я виждат.

Структурата позволява ли архитектурата на информацията да отговори на правните изисквания, нуждите за поверителност и целите на защитата?

Модел на разрешения, който позволява достъп за четене, достъп за записване или и двата.

От какъв тип достъп до съдържанието ще се нуждаят потребителите?

Разрешение за външни потребители на само тези колекции от сайтове, които имат нужда. За повече информация за даване на външните потребители достъп до вашите сайтове вижте управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online.

Трябва ли потребителите извън компанията да имат достъп?

Управляван план за сайтове, които са добре поддържани.

На кого ще бъде разрешено да създава и управлява сайтовете в колекцията от сайтове?

Местоположения за конкретни действия и приложения, например решения за ограничителен режим.

Какви функции и възможности ще бъдат разрешени на потребителите?

Колекция от сайтове, в която съдържанието е полезно за тези, които споделят сайта.

Съдържанието, намерено в резултатите от търсене, ще бъде ли релевантно за тези, които споделят колекцията от сайтове?

Решение, което може да се управлява и лесно да се надстройва.

Колко персонализация ще разрешите?

Като администратор на SharePoint можете да изтривате и възстановявате класически колекции от сайтове с помощта на центъра за администриране на SharePoint . За информация вижте Изтриване на колекция от сайтове и възстановяване на изтрита колекция.

Управление на разрешения и защитаване на съдържание

Важен внимание при създаване и разполагане на колекция от сайтове е разрешение и защита. Управление на вашата потребителска база и осигуряване на съдържание и данни трябва да бъдат смятани за успешен сайт. За информация за ролята на SharePoint администратор в Office 365, както и за задачите на SharePoint администратор, вижте информация за SharePoint роля на администратор в Office 365. За информация за задачите на администраторите на колекция от сайтове вижте планиране на сайтове и управление на потребители.

SharePoint Online дава възможност за потребителите на сайта да поканите външните потребители (тоест потребители, които нямат лиценз за вашия абонамент за Office 365) за преглед или редактиране на съдържание на сайтове. Външното споделяне е мощен сътрудничество функция, която може да поддържа нуждите на вашата организация за съвместна работа с външни доставчици, клиенти или клиенти. Въпреки това е важно за управление на външното споделяне внимателно да се гарантира, че всяко съдържание, което не искате споделена защита. За информация вижте управление на външното споделяне за средата на SharePoint Online.

Външното споделяне е включено по подразбиране за вашата среда на SharePoint Online (клиент) и колекциите от сайтове в нея. Можете да го изключите глобално, преди хората използване на сайтове или докато вие знаете точно как искате да използвате функцията. След като сте я включили глобално, можете да позволите на външното споделяне за конкретна колекция, докато остава изключен за колекция от сайтове, който ще съхранява съдържанието, което е чувствителна за вашата фирма. Трябва да внимателно подбрани внимание на мястото, където можете да разрешите външно споделяне и какво ниво на външно споделяне позволявате.

За информация как потребителите могат да споделят съдържание вижте споделяне на SharePoint файлове или папки в Office 365.

SharePoint Online IRM използва Microsoft Azure Active Directory правата управление (RMS), технологията за защита на информацията в Office 365. Информация за управлението на правата (IRM) защита може да се приложи към файлове в SharePoint списъци и библиотеки. За да научите повече, прочетете Какво е Microsoft Azure Active Directory управление на правата за?

Когато IRM е разрешено за списък или библиотека, файловете се шифроват, за да могат само упълномощени лица да ги преглеждат или да предприемат действия по тях. Всеки файл с приложено спрямо него управление на права съдържа и лиценз за издаване, налагащ ограничения върху хората, които го преглеждат. Обичайните ограничения включват преобразуване на файла в достъпен само за четене, забрана на копирането на текста, забрана на записване на локално копие, както и на отпечатване на файла. Клиентските програми, които могат да четат типове файлове, поддържани от IRM, използват лиценза за издаване в рамките на файла с управление на права, за да наложат ограниченията. По този начин файлът с управление на права запазва своята защита дори и след като бъде изтеглен.

По подразбиране защитени с IRM е забранено, когато се регистрирате с Office 365. Преди да включите IRM услугата, като се използва Център за администриране на SharePoint, глобален администратор на Office 365 трябва да първо да инсталирате модула на Microsoft PowerShell за управление на правата за достъп и след това се свържете с услугата за управление на правата. За повече информация вижте Настройване на управление за правата на достъп до информация (IRM) в SharePoint Online и Прилагане на информация за управление на правата към списък или библиотека.

Управление на потребителските профили

Независимо дали вие управлявате вашия потребителски акаунти в Office 365 само или синхронизиране локалния указател обекти, ако има информация, която искате да добавите към потребителски профили, но няма поле за него, след това може да помислите за създаване на SharePoint Onlineсвойство на потребителски профил. За информация вижте управление на потребителски профили в центъра за администриране на SharePoint. Имайте предвид, че тези свойства са специфични за SharePoint Online и тази информация не ще бъдат реплицирани в Office 365.

Ако искате да помогне на собствениците на сайтове на класически насочване на съдържание към определени групи от хора, може да искате да използвате аудитории. За информация вижте управление на аудитории.

Има някои функции, които могат да бъдат конфигурирани или управляват глобално от центъра за администриране на SharePoint . За да ви помогне да план време и ресурси, е полезно да се оцени дали вашата организация има бизнес нужда за определени функции.

Тази стъпка ще ви помогнат да определите къде може да се наложи да се включат обект експерти въпрос във вашата организация да помогне партньор с администратор на служителя в планирането на конфигурацията на тези функции. Например за да съберете необходимите изисквания за конфигуриране на функции като хранилището на изрази, или функции за управление на записи, като организатор на съдържание, може да се наложи да си сътрудничат с хора във вашата организация, които са отговорни за корпоративни класификация, управление на записи, или управление на съдържание.

Трябват ли ви тези възможности?

За да научите повече за настройването на това, отидете тук:

Трябва да конфигурирате търсене за средата на SharePoint Online .

Ще искате да създавате и използвате класификации, за да класифицирате и организирате информацията на сайтовете.

Можете да използвате инструмента за управление на хранилище за изрази, за да създавате, импортирате и управлявате йерархични колекции от централно управлявани елементи (наречени набори от термини).

Трябва да работите с бизнес данни, които са съхранени във външни приложения, и искате да можете да интегрирате данни в SharePoint Online сайтове.

Можете да използвате услугите за бизнес свързване, за да осъществите връзка с източници на данни, като бази данни на SQL Azure или уеб услуги на Windows Communication Foundation (наричани още WCF).

Трябва автоматично да изпращате съдържание до конкретни местоположения въз основа на критерии за управление на записи или управление на документи.

Искате да предоставите на потребителите възможност да намират и инсталират вътрешно разработени бизнес приложения или трети лица да персонализират и разширяват сайтове.

Като част от вашия планиране трябва да изчислите дали вашата организация има конкретни бизнес нужди, които да се наложи да използвате други услуги или приложения, за да персонализирате SharePoint Online. Например вашата организация да се наложи да мигрирате голям обем на съдържанието или голям брой потребители към вашия сайт на SharePoint Online . Или може да имате бизнес процеси, които изискват поддръжка за списъци с разрешен имейл. Ако мислите, че вашата организация може да се възползвате от други услуги или приложения, моля, разгледайте професионални услуги и приложения, налични от партньори в Центъра за партньори на Microsoft. Можете да намерите експерти, които да ви помогне да разположите в облака или Персонализирайте Microsoft Office 365 за нуждите на вашия бизнес. Това е добра идея да преглеждате и да проучите налични услуги на трети лица и решения в началото на процеса на планиране.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×