Преминаване към основното съдържание

Ръководство за контекстните менюта на Power Query

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Power Query е известен като Получаване и трансформиране в Excel 2016. Информацията, предоставена тук, се отнася и за двата варианта. За да научите повече, вижте Получаване и трансформиране в Excel 2016.

Контекстните менюта се отнасят за определен елемент в екрана на редактора, като например клетка от таблица. Контекстното меню определя действията за предприемане спрямо избрания елемент или елементи.

В тази статия:

Контекстно меню на клетка

Число или дата/час типа

Заместване на число или стойности на дата/час

Тип на текст

Заместване на текстови стойности

Логически тип

Заместване на логически стойности

Тип на таблица или връзка

Контекстно меню на колона

Избиране на единична колона

Промяна на типа с култура

Избиране на няколко колони

Контекстно меню на таблица

Контекстно меню на стъпка на заявка

Онлайн търсене

Контекстно меню на клетка

За да приложите действие към клетка, щракнете върху някоя клетка. Всеки тип на клетка има контекстно меню.

Тип на число или дата/час

Действие

Описание

Числови филтри

Филтрира таблица според оператор:

 • Е равно

 • Не е равно

 • По-голямо от

 • По-голямо или равно на

 • По-малко от

 • По-малко или равно на

Заместване на стойности

Заместете една стойност с друга в избраните колони. За да заместите число или стойности на дата/час, вижте заместване на число или стойности на дата/час.

Детайлизиране

Навигирайте до съдържанието на клетката. Това добавя нова стъпка към текущата заявка за изпълнение на навигация; може да се отмени, като тази стъпка бъде премахната от екрана Стъпки.

Добави като нова заявка

Създайте нова заявка, включваща съдържанието на тази клетка като стойност на заявката. Името на новата заявка е същото като заглавката на колоната на избраната клетка.

Заместване на число или стойности на дата/час

 1. Щракнете с десния бутон върху клетка с число или дата/час.

 2. Щракнете върху Заместване на стойности.

 3. В диалоговия прозорец Заместване на стойности въведете Стойност за търсене и Заместване с.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Тип на текст

Действие

Описание

Текстови филтри

Филтрира таблица според оператор:

 • Е равно

 • Не е равно

 • Започва с

 • Завършва с

 • Съдържа

 • Не съдържа

Заместване на стойности

Заместете една стойност с друга в избраните колони. За да заместите текстови стойности, вижте заместване на текстови стойности.

Детайлизиране

Навигирайте до съдържанието на клетката. Това добавя нова стъпка към текущата заявка за изпълнение на навигация; може да се отмени, като тази стъпка бъде премахната от екрана Стъпки.

Добави като нова заявка

Създайте нова заявка, включваща съдържанието на тази клетка като стойност на заявката. Името на новата заявка е същото като заглавката на колоната на избраната клетка.

Заместване на текстови стойности

 1. Щракнете с десния бутон върху клетка с текст.

 2. Щракнете върху Заместване на стойности.

 3. В диалоговия прозорец Заместване на стойности въведете Стойност за търсене и Заместване с.

 4. Щракнете върху опцията Да съвпада цялото съдържание на клетката, за да заместите клетки от цялото съдържание. В противен случай Заместване на стойности замества всяко съвпадение на Стойност за търсене.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Логически тип

Действие

Описание

Заместване на стойности

Заместете една стойност с друга в избраните колони. За да заместите логически стойности, вижте "Заместване на логически стойности".

Детайлизиране

Навигирайте до съдържанието на клетката. Това добавя нова стъпка към текущата заявка за изпълнение на навигация; може да се отмени, като тази стъпка бъде премахната от екрана Стъпки.

Добави като нова заявка

Създайте нова заявка, включваща съдържанието на тази клетка като стойност на заявката. Името на новата заявка е същото като заглавката на колоната на избраната клетка.

Заместване на логически стойности

 1. Щракнете с десния бутон върху логическа клетка.

 2. Щракнете върху Заместване на стойности.

 3. В диалоговия прозорец Заместване на стойности въведете Стойност за търсене и Заместване с.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Тип на таблица или връзка

Действие

Описание

Детайлизиране

Навигирайте до съдържанието на клетката. Това добавя нова стъпка към текущата заявка за изпълнение на навигация; може да се отмени, като тази стъпка бъде премахната от екрана Стъпки.

Добави като нова заявка

Създайте нова заявка, включваща съдържанието на тази клетка като стойност на заявката. Името на новата заявка е същото като заглавката на колоната на избраната клетка.

Контекстно меню на колона

Щракнете с десния бутон върху избраните заглавки на колона, за да приложите действие върху всички клетки в тази колона. Всеки тип на колона има контекстно меню.

Избиране на единична колона

Действие

Прилага се за тип

Описание

Премахване

Всички типове

Премахване на избраната колона от изглед и по-нататъшно използване.

Премахване на другите колони

Всички типове

Премахва всички неизбрани колони от изглед и по-нататъшно използване.

Използване на първия ред като заглавки

Всички типове

Всяко име на заглавка в таблицата се замества от стойността на всяка клетка в първия ред на таблицата.

Дублиране на колона

Всички типове

Създава копие на избраната колона в дясната страна на таблицата. Името, дадено на новата колона е копие на < име на колона >.

Разделяне на колона

(Налично в редактор на заявки r ibbon)

Тип на текст

Дадена колона с текст може да се раздели на няколко колони по два начина:

 • Според ограничител

 • Според броя на знаци

За повече информация как да разделите колона с текст, вижте Разделяне на колона с текст.

Премахване на дубликати

(Налично в редактор на заявки r ibbon )

Текст, Число, Дата/час,

Логически типове

Премахване на всички редове от таблицата, където стойностите в избраните колони дублиране на по-стари стойности. Ред с първата поява на набор стойност не се премахва. За повече информация относно начина за премахване на дубликати вижте Премахване на дубликати.

Заместване на стойности

(Налично в редактор на заявки r ibbon )

Текст, Число, Дата/час,

Логически типове

Заместване на елемент в колоната с друга стойност. За повече информация как да заместите стойности вижте контекстно меню на клетка.

Промяна на типа

(Налично в редактор на заявки r ibbon )

Текст, Число, Дата/час,

Логически типове

Забранено за типове на таблица, връзка и запис

Променяне на типа на избраната колона на нов тип:

 • Логически

 • Число

 • Дата

 • Дата/час

 • Дата/Час/часова зона

 • Час

 • Продължителност

 • Binary

 • Текст

 • Тип с култура. За повече информация как да промените типа с култура на произход, вижте Промяна на типа с култура.

Трансформация

Типове на текст и дата/час

Забранено за всички останали типове

За текстова стойност – променете начина, по който се предават стойностите в колоната:

 • Малки букви

 • ГЛАВНИ БУКВИ

 • Всяка Дума С Главна Буква

 • Скриване на части

 • Почистване

 • JSON

 • XML

За стойност на дата/час – променете начина, по който се предават стойностите в колоната:

 • Дата

 • Час

 • Ден

 • Месец

 • Година

 • Ден от седмицата

Вмъкване на колона

Всички типове

Вмъква нова колона след последната колона на таблицата. Стойностите в новата колона се определят, като изберете типа на колона за вмъкване:

 • По избор (вие определяте формулата, която изчислява новите стойности)

 • Индекс

За повече информация как да вмъкнете колона, вижте Вмъкване на колона по избор в таблица.

Групиране по

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon )

Текст, Число, Дата/час,

Логически типове

Обобщава данни според стойности на ред. Например ако имате следните колони в таблица: "Щат", "Град", "Население", може да извършите:

 • Групиране по щат и или да пресметнете броя на градовете във всеки щат, или да сумирате населението на градовете, за да получите населението на всеки щат

 • Групиране по градове и пресмятане на броя на имената на градове.

За повече информация как да групирате редове, вижте Групиране на редове в таблица.

Премахване на обобщението на колони

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon )

Всички типове

Трансформира избрани колони в двойки "атрибут-стойност". За повече информация как се детайлизират колони, вижте Детайлизиране на колони.

Преместване

Всички типове

Преместване на избраната колона на друго място в таблицата. Преместване на избраната колона

 • Наляво

 • Надясно

 • В началото

 • В края

Като алтернатива можете да щракнете върху колони и след това да ги плъзнете и пуснете отляво или отдясно на избраната колона.

Преименуване

Всички типове

Преименуване на избраната колона

Детайлизиране

Всички типове

Навигирайте до съдържанието на колоната. Това добавя нова стъпка към текущата заявка за изпълнение на тази навигация; може да се отмени, като тази стъпка бъде премахната от прозореца "Стъпки".

Добавяне на нова заявка

Всички типове

Създаване на нова заявка, включваща съдържанието на тази колона като стойности на заявката. Това се прави чрез съотнасяне на първоначалната заявка към новата. Името на новата заявка е същото като заглавката на избраната колона.

Промяна на типа с култура

 1. Щракнете с десния бутон върху избрана колона.

 2. Щракнете върху Промяна на типа > Тип с култура.

 3. В диалоговия прозорец Промяна на типа с култура изберете Тип данни за промяна и след това изберете Култура.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Избиране на няколко колони

Изберете (Ctrl + щракване или + Shift + щракване) две или повече колони, след това щракнете върху някоя от избраните колони, за да приложите действие от контекстното меню за няколко колони на избраните колони.

Забележка:  За някои селекции на няколко колони дадени контекстни менюта ще бъдат забранени.

Действие

Описание

Премахване на колони

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon )

Премахнете избраните колони от изглед и по-нататъшно използване.

Премахване на другите колони

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Премахва всички неизбрани колони от изглед и по-нататъшно използване.

Премахване на дубликати

Премахване на всички редове от таблицата, където стойностите в избраните колони дублиране на по-стари стойности. Ред с първата поява на набор стойност не се премахва. За повече информация относно начина за премахване на дубликати вижте Премахване на дубликати.

Заместване на стойности

Заместване на елемент в колоната с друга стойност. За повече информация как да заместите стойности вижте контекстно меню на клетка.

Промяна на типа

Променяне на типа на избраната колона на нов тип:

 • Логически

 • Число

 • Дата

 • Дата/час

 • Дата/Час/часова зона

 • Час

 • Продължителност

 • Binary

 • Текст

 • Тип с култура. За повече информация как да промените типа с култура на произход, вижте Промяна на типа с култура.

Трансформация

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

За текстова стойност – променете начина, по който се предават стойностите в колоната:

 • Малки букви

 • ГЛАВНИ БУКВИ

 • Всяка Дума С Главна Буква

 • Скриване на части

 • Почистване

 • JSON

 • XML

За стойност на дата/час – променете начина, по който се предават стойностите в колоната:

 • Дата

 • Час

 • Ден

 • Месец

 • Година

 • Ден от седмицата

Обединяване на колони

Групиране по

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Обобщава данни според стойности на ред. Например ако имате следните колони в таблица: "Щат", "Град", "Население", може да извършите:

 • Групиране по щат и или да пресметнете броя на градовете във всеки щат, или да сумирате населението на градовете, за да получите населението на всеки щат

 • Групиране по градове и пресмятане на броя на имената на градове.

За повече информация как да групирате редове, вижте Групиране на редове в таблица.

Премахване на обобщението на колони

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Трансформира избрани колони в двойки "атрибут-стойност". За информация как да детайлизиране на колони вижте колони за детайлизиране.

Преместване

Преместване на избраната колона на друго място в таблицата. Преместване на избраната колона

 • Наляво

 • Надясно

 • В началото

 • В края

Като алтернатива можете да щракнете върху колони и след това да ги плъзнете и пуснете отляво или отдясно на избраната колона.

Най-горе на страницата

Контекстно меню на таблица

Контекстното меню на таблицата, представено от иконата на таблица ( Икона на таблица ), изпълнява действия по цялата таблица.

Действие

Описание

Използване на първия ред като заглавки

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Повишаване на стойностите в първия ред на таблицата на заглавки на колони.

Премахване на дубликати

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Премахват се всички редове от дадена таблица на Power Query, където стойностите в избраните колони се дублират с по-ранни стойности. Редът, където съответният набор от стойности се появява за първи път, не се премахва.

Премахване на грешки

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Премахнете редове, съдържащи грешки, в текущо избраните колони.

Вмъкване на колона

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Вмъква нова колона след последната колона на таблицата. Стойностите в новата колона се определят, като изберете типа на колона за вмъкване:

 • По избор (вие определяте формулата, която изчислява новите стойности)

 • Индекс

За повече информация как да вмъкнете колона, вижте Вмъкване на колона по избор в таблица.

Запазване на горните редове

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Задава се броят горни редове, които да бъдат запазени в таблицата.

Запазване на горните 100 реда

Запазват се горните 100 реда в таблицата.

Запазване на диапазона от редове

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Укажете диапазон от редове за запазване в таблицата, като започнете от Първи ред и разширите с Брой редове.

Премахване на първите редове

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Премахнете първите n реда от таблицата.

Премахване на алтернативни редове

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

Премахнете алтернативни редове от таблицата, като започнете от Първи ред, който да бъде премахнат и укажете Брой редове, които да бъдат премахнати и Брой редове, които да бъдат запазени.

Обединяване

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

В мрежата Преглед на създаване на нова заявка от две съществуващи заявки. Един резултатът от заявката съдържа всички колони от основната таблица с една колона, която служи като една колона, съдържаща връзка за навигация в свързана таблица. За повече информация относно начина за обединяване на заявки вижте заявки за циркулярни документи.

Добавяне

(Налично ли n редактор на заявки r ibbon)

В мрежата на Визуализация Създайте нова заявка, която съдържа всички редове от първата заявка, последвани от всички редове от втора заявка. За повече информация относно начина за добавяне на заявки вижте Добавяне на заявки.

Най-горе на страницата

Контекстно меню на стъпка на заявка

Щракнете с десния бутон върху стъпка на заявка, за да промените нея и позицията й.

Действие

Описание

Редактиране на настройките

Редактиране на стойностите във функция, която определя избраната стъпка.

Преименуване

Дайте ново име на тази стъпка. Това е полезно, ако искате стъпките да имат смислени имена или да се разграничат няколко екземпляра на една и съща операция – например вмъкване на колона.

Изтриване

Премахване на тази стъпка от потока. Забележка: това може да създаде грешки в следващи стъпки, ако те са зависими от тази.

Изтрий до края

Премахване на тази и всички следващи стъпки в този поток.

Премести нагоре

Премества избраната стъпка една позиция по-близо до началото на потока.

Премести надолу

Премества избраната стъпка една позиция по-далече от началото на потока.

Най-горе на страницата

Онлайн търсене

В прозореца на Онлайн търсенещракнете с десния бутон върху елемент за резюме на източник на данни.

Действие

Описание

Отидете на източника

Отидете на уеб страницата на източник за елемент на избрания източник на данни.

Условия за употреба

Отидете на страницата "Условия за употреба" за елемент на избрания източник на данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×