Преминаване към основното съдържание
Създаване на база данни на Access

Настолна база данни или уеб приложение?

Решете дали искате да създадете настолна база данни или уеб приложение на Access

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Достъп до уеб приложение шаблон '' Икона за шаблон на Access настолна база данни

Шаблони за приложения на Access уеб има глобален икона във фонов режим.

Шаблони за настолна база данни на Access имат иконата на таблица във фонов режим.

Когато отворите Access 2016, ще видите галерия с шаблони. Първата стъпка при изграждане на база данни е да решите дали да създадете уеб приложение на Access или настолна база данни на Access. Решението зависи от това кои инструменти имате налични и на вашите специфични цели. За да решите между уеб приложение на Access или настолна база данни, имайте предвид следното:

Съображения за проектиране

Има три важни съображения да се помисли първо.

Изисквания за ИТ

Използвайте уеб приложение на Access, ако:

Използвайте настолна база данни, ако:

Използване на Office 365 с SharePoint Online или ако използвате локален SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2016 с Access Services и SQL Server 2012 (или по-висока).

Не използвате SharePoint или ако вашият план на Office 365 не включва SharePoint Online.

Искате надеждността, защитата и възможностите за управление на съхранението на данни в SQL база данни на Microsoft Azure или в SQL Server.

Изисквате локална база данни за съхраняване на данни, или трябва да консолидирате данни от различни локални източници на данни.

Искате да имате най-новите функции на Access Services веднага след като са достъпни.

Нямате проблем да изчакате следващото издание на Access, за да използвате най-новите функции.

Достъп до данни и модел

Използвайте уеб приложение на Access, ако:

Използвайте настолна база данни, ако:

Хората във и извън вашата организация трябва да имат достъп до данни от всяко място и от много различни устройства.

Всеки може да се свързва към компютъра, на който се съхранява базата данни на Access и най-вероятно ще използва базата данни от настолен компютър или лаптоп.

Всеки, който трябва да създадете или промените уеб приложение на Access има достъп до 2016.

Вашият екип създава и променя бази данни с различни версии на Access.

Всеки, който има разрешение да преглеждате и редактирате данни, дори ако те нямат достъп.

Вие сте готови да сте сигурни, че всеки потребител на база данни има достъп или е инсталирал Access Runtime.

Бизнес цели и изисквания

Използвайте уеб приложение на Access, ако:

Използвайте настолна база данни, ако:

Нуждите ви за отчитане са конкретни или нямате OK с помощта на настолна база данни за свързване към данни в уеб приложението на Access за по-сложни отчети.

Искате пълен контрол над стила при използването на базата данни от потребителя.

Проблемът, който се опитвате да решите, не изисква разширени функции за бази данни.

Искате да преразпределите клиентския достъп при всяка направена промяна в проектирането.

Искате опростен, интуитивен изглед и усещане за потребителския интерфейс.

Имате нужда от сложно отчитане, освен обикновените отчети с резюме в Access уеб приложения (например, трябва да интегрирате други бази данни в отчет или да форматирате отчета).

Искате промени в проекта да бъдат незабавно на разположение.

Имате нужда от разширени функции като:

 • Visual Basic for Applications.

 • Свързване към външни данни, не само за четене SharePoint списъци.

 • Използване на актуализация или кръстосани заявки.

 • Импортиране на данни от XML, услугите за данни, HTML документи или папки на Outlook.

Подробни разлики между уеб приложения на Access и настолните бази данни

За да ви помогне да направите правилния избор, таблиците по-долу показват много разлики между уеб приложения на Access и настолните бази данни на Access.

Първи стъпки

Функция

Уеб приложение на Access

Настолна база данни на Access

Шаблони

Уеб шаблони за приложения са налични от Office магазина и в Access.

Шаблони на таблици са налични, докато създавате таблиците.

Шаблони за настолна база данни са налични в Office.com и в Access.

Приложни части, които са шаблони, съдържащи няколко обекти на бази данни, са налични в галерията с части на приложение.

Части "Тип данни" са налични за полета.

Разрешения

Разрешенията се наследяват от сайта на SharePoint, където се създава уеб приложението.

Задаване на разрешения за лица въз основа на системата за разрешения за файла.

Шифроване на базата данни с парола.

Инструменти за въвеждане на данни, преглед на данни и промяна на структурата на базата данни

Въведете и преглед на данни с помощта на уеб браузър.

За създаване или модифициране на уеб приложение на Access е необходим достъп.

Access или Access Runtime (налично като част от Access или като безплатно изтегляне) се изисква да въвеждате и въвеждате данни.

За създаване или модифициране на база данни е необходим достъп.

Съхраняване на данни

Област

Уеб приложение на Access

Настолна база данни на Access

Място на съхранение на данните

Ако използвате Office 365 с SharePoint Online, данните се съхраняват в SQL база данни на Microsoft Azure.

Ако използвате свое собствено локален SharePoint Server 2013 или SharePoint 2016 разполагане, данните се съхраняват локално в SQL Server.

Данните се съхраняват в локална база данни на Access.

Изисква се SQL Server

Ако използвате Office 365 с SharePoint Online, SMicrosoft държи базите данни в SQL база данни на Microsoft Azure.

Ако използвате свое собствено разполагане на SharePoint Server 2013 или SharePoint 2016, изисква се SQL Server.

SQL Server не е задължителна.

Размер на базата данни

Ако използвате SharePoint Online, ограничението за размер на базата данни е 1 гигабайт (ГБ).

Ако използвате SharePoint Server 2013 или SharePoint 2016 и SQL Server локално, размерът на базата данни се определя чрез SQL Server.

И в двата случая, ако планирате да архивирате данните си, като запишете пакет на приложение, компресираните данни трябва да са по-малки от 100 МБ.

2 ГБ място за съхранение са налични за данни и обекти.

Въвеждане на данни

Задача

Уеб приложение на Access

Настолна база данни на Access

Копиране и поставяне от Excel, Word или други източници

Да, можете да поставяте данни в Access от други източници.

Да, можете да поставяте данни в Access от други източници.

Импортиране на данни от:

Excel

ODBC бази данни на Access, като например SQL Server

Текстови файлове или файлове със стойности, разделени със запетаи (CSV)

Списъци на SharePoint

Excel

ODBC бази данни на Access, като например SQL Server

Текст или CSV файлове

Списъци на SharePoint

XML

Услуги за данни

HTML документ

Папките в Outlook

Добавяне на данни в таблица

Копирате данни в нова таблица. След това копирайте и поставете данните в съществуваща таблица ръчно или с помощта на макрос с данни.

Добави данни към таблица, като използвате съветника за импортиране.

Връзка към данни в:

Списъци на SharePoint (само за четене)

Excel

ODBC бази данни на Access, като например SQL Server

Текст или CSV файлове

Списъци на SharePoint

HTML документ

Папките в Outlook

Структура на базата данни

Област

Уеб приложение на Access

Настолна база данни на Access

Таблици

Шаблони на таблици са налични.

Таблиците могат да бъдат скрити.

Налични са шаблони за части на приложения.

Релации на таблици

Създаване на типа на данните за справка установява релация. За да видите информация за връзка, изберете справочното поле и след това изберете Промяна на справки.

Релации между таблици са показани в прозореца за релации.

Заявки

Няма заявки за действие са налични.

Макроси с данни се използват за извършване на актуализации, добавяне и изтриване.

Заявки за действие са налични.

Кръстосаните заявки са налични.

Формуляри и изгледи

В уеб приложенията на Access формулярите се наричат изгледи.

Интерактивен конструктор на изгледи е налична.

Миниатюри могат да бъдат показани.

Типове изгледи:

 • Подробности в списък

 • Лист с данни

 • Празно (за потребителски табла, изскачащи прозорци, съдържащи единичен запис и други)

 • Резюме (група въз основа на поле, изчисляване на сума, средно; изскачащи прозорци са достъпни за детайлизиране)

Съветник за формуляри е налична.

Типове формуляри на:

 • Множество елементи

 • Лист с данни

 • Разделяне на формуляри

 • Модални диалогови прозорци

Оформление на формуляр

 • Прилепване към мрежата

 • Контролите могат да бъдат пренаредени и променят в известна степен.

 • Персонализуема лента за действия

Пиксел по пиксел контрол, разделяне на формуляри, подформуляри, контроли и модални диалогови прозорци са налични.

Контроли за въвеждане на данни

Всички основни контроли са налични, включително:

 • Каскадни контроли (само за Office 365)

 • Свързани елементи

 • Автодовършване

Допълнителни контроли за уеб, навигация и диаграми са налични.

Намиране на данни

Опции са налични в потребителския интерфейс и при използване на функции за дизайн по избор.

Отчети

Налични са изгледи за опростено Резюме и групиране.

За традиционните отчети на Access Използвайте отделна настолна база данни на Access, който е свързан към Microsoft Azure SQL базата данни се съхранява данни на Access за уеб приложение.

Създавате отчети по избор.

Макроси

Използвайте предоставените макроси, за да автоматизирате потребителския интерфейс и операциите на данни.

Използвайте макроси или VBA, за да автоматизирате потребителския интерфейс и операциите на данни.

ActiveX контроли и обекти на данни

ActiveX контроли и обекти на данни не са налични.

ActiveX контроли и обекти на данни са достъпни.

Известявания по имейл

В Office 365 Използвайте макроси с данни, за да изпратите имейл известия.

Използвайте макроси, за да изпратите известия по имейл

Инструменти

Инструмент

Уеб приложение на Access

Настолна база данни на Access

Съветник за анализиране на таблица за идентифициране на излишни данни

Съветник за анализиране на таблица не е налична.

Идентифициране на излишни данни с съветник за анализиране на таблицата.

Уплътняване и поправка

Уплътняване и поправка на инструменти не са налични.

Уплътняване и поправка на инструменти са налични.

Документатор на база данни

Документатор на база данни не е налична.

Документатор на база данни е налична.

Анализатор на производителността

Анализатор на производителността не е налична.

Анализатор на производителността е налична.

Архивиране и възстановяване на процеси за данните и структурата

Въпреки че базата данни се съхранява в Microsoft Azure, се препоръчва редовно локално архивиране.

Архивирайте, преместване или разполагане на уеб приложение на Access, като го запишете като пакет.

Пакетирайте само структурата на уеб приложението, или структурата на web app и на данните.

Архивирайте данни или данни и структура, като запишете файл на база данни.

Искате още информация?

Кое трябва да създам – приложение на Access или настолна база данни на Access?

Обучение за Excel

Обучение за Outlook

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×