Ресурси за обучение за формулярите на Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Формулярите са важни обекти в база данни и служи като windows, чрез която хората видят и достигнете до вашите данни. Ако някога сте искали да получите цялостно разбиране за основите на формуляри на Microsoft Access, като например какви типове формуляри са налични, как да създавате, персонализиране и управление на тях, тази статия ви дава roundup на ресурси, които да ви помогнат да разберете тази картина.

В тази статия

Общ преглед

Типове формуляри на

Допълнителни начини за създаване на формуляр

Използване на различни изгледи за формуляри

Да правим повече с формуляри

Работа с формуляри на уеб база данни

Някои следващи стъпки

Общ преглед

Формулярът е обект на база данни, които можете да използвате за създаване на потребителски интерфейс, който позволява на потребителите да въвеждате и редактирате вашите данни. Формуляри често съдържат контроли, които извършвате различни задачи. Въпреки че можете да създадете база данни без използване на формуляри, като просто да редактирате данните в таблицата по-повечето потребители предпочитат да използват формуляри за преглед, въвеждане и редактиране на данни, съдържащи се в таблици. Формулярите също така ви позволяват да контролирате как потребителите взаимодействат с данните в базата данни. Например можете да създадете формуляр, който показва само определени полета и позволява само определени операции, за да бъде изпълнена. Това ви помага да защитите данните и да намалите възможни грешки при въвеждане на данни. В тази статия ви предоставя roundup на ресурси, като се започне от Основи на Access формуляри за създаване и персонализиране на формуляри.

Един чудесен начин да се разбере ролята и функциите на формуляри във вашата база данни на Microsoft Access е да започнете с общ преглед на различните части на база данни и ролята на формуляри в база данни, за да научите повече, започнете от изглед на базата данни основи...

Следващата, нека се фокусират върху формуляри с Въведение във формулярите.

Преди да създадете формуляр, погледнете отблизо контроли, основна черта на повечето форми. Контроли позволяват на потребителите да въведете, редактирате или показване на данни от вашата база данни. Знаят за различните типове контроли, налични в Access могат да бъдат полезни при персонализиране на вашите формуляри. За да научите повече за контроли, вижте Въведение в контролите.

Типове формуляри на

Access ви предлага няколко начина за създаване на формуляри в зависимост от какъв вид на формуляр, който искате да създадете. Научете повече за някои често срещани типове формуляри и как да ги създадете:

Какъв тип формуляр имате нужда?

Научете повече

Подробния формуляр: празен формуляр на Access, който показва информация за записите един по един.

Въведение във формулярите

Формуляр с множество елементи: известен също като непрекъснат формуляр, показва информация от повече от един запис в даден момент. Изглежда като лист с данни, но ви дава по-голям контрол над неща като текст, форматиране, Добавяне на графики, бутони и други контроли

Създаване на формуляр с помощта на инструмента "Множество елементи"

Разделен формуляр: Едновременно показва данните в изглед за формуляри и изглед на лист с данни. Полезни, когато трябва да видите голям обем от данни, но трябва само да промените записите един по един.

Създаване на разделен формуляр

Формуляр за навигация: Формуляр, който съдържа контрола за навигация. Формуляри за навигация са особено важни за навигация във вашата база данни, ако вашият план включва базата данни за публикуване в интернет, защото Access Навигационният екран не е налична в браузър

Създаване на формуляр за навигация

Допълнителни начини за създаване на формуляр

Използвайте раздела Създаване и опитайте опциите в групата формуляри , за да можете бързо да създавате нови формуляри. Можете също да изберете таблица или заявка в навигационния екран и бързо създаване на нов формуляр на базата на този обект с помощта на командата формуляр.

Прегледайте ресурсите в таблицата по-долу за да научите за някои често срещани начини за създаване на формуляри:

Методи за създаване на формуляри

Научете как да

Инструмент за формуляри : за бързо създаване на формуляр с един елемент, който се показва информация за записите един по един.

Създаване на формуляр с помощта на инструмента "Формуляр"

Съветник за формуляри: Използвайте този инструмент за създаване на формуляр, когато искате да бъдете по-внимателни за полетата, които се показват във формуляра. Ви позволява да определите как данните са групирани и сортирани.

Създаване на формуляр с помощта на съветника за формуляри

Празен формуляр:ако инструмента "формуляр" или съветника не отговаря на вашите нужди, инструмента " празен формуляр " предлага много бърз начин да създадете формуляр, особено ако планирате да добавите само няколко полета във вашия формуляр

Вижте раздела за създаване на формуляр с помощта на инструмента "празен формуляр" в статията Въведение във формулярите.

Използване на различни изгледи за формуляри

Тъй като вече сте научили от някои от статии, споменати в предишните раздели, формулярите на Access могат да бъдат преглеждани в три различни изгледи, изглед за формуляри, изглед за проектиране и изглед на оформление. Като знае кои изглед, за да използвате на конкретна задача може да бъде полезна. Например можете да използвате изглед дизайн или оформление за персонализиране на формуляр. Изглед за формуляри е изгледът по подразбиране за формуляр и се използва предимно за преглед на формуляр с данни или за въвеждане на данни. Тъй като изгледи на оформление и дизайн се използват за извършване на промени в проекта на формуляр, вижте ресурси в таблицата по-долу за повече информация относно използването на тези изгледи:

Тип на изгледа

Използва за

Научете повече

Изглед на оформление

Като повечето типове промени към формуляр. Можете да видите данните, като променяте дизайна, който е много полезен при определянето на размера на контроли или други промени в проекта, което се отразява облика и използваемост на формуляра.

Режим на проектиране

Да правят промени, които изискват по-подробен преглед на структурата на формуляра – например, подробни данни, колонтитулите секции. Не можете да видите основните данни, когато правите проектиране changes.in изглед за проектиране.

Какво е добро за използването на изглед за проектиране?

  • Възможност за добавяне на по-разнообразни контроли, като например, свързан обект рамки, знаци за нова страница и диаграми.

  • Редактиране на текстово поле контрола източници без използване на списъка със свойства.

  • Преоразмеряване на формуляр секции.

Промяна на определени свойства на формуляр, които не могат да бъдат променени в изглед на оформление

Кой изглед трябва да използвам: изглед на оформление или изглед за проектиране?

Да правим повече с формуляри

Сега, че сте създали структурата на вашия формуляр, ако е на обвързани с формуляр, ще искате да го свързани към източник на данни. Източници на данни може да бъде таблица, заявка или SQL команда, която съдържа данните, показани във формуляра. "Необвързан" формуляр не води директно към източник на данни, но съдържа командни бутони, етикети или други контроли, които трябва да работят вашето приложение. За да разберете как да работите с източници на записи, Гледайте това видео: Задаване на източник на записи за формуляр или отчет.

Визуално привлекателна формуляр прави работата си с базата данни по-приятен и по-ефективно, и така може да предотврати неправилни данни, от която се въвежда. Когато искате да надхвърля създаване на основна форма за добавянето на някои потребителски завършек и да го еднозначно ваш, Access ви предлага няколко начина да постигнете това. Някои опции може да изисква практика, преди да получите проектиране, за да изглеждат точно както очаквате, но ако не харесвате дизайн, промяната му винаги е възможно.

Следната таблица представя ресурси за оформя към следващата стъпка за добавяне на полета и да я персонализирате:

Какво искате да направите?

Научете как за да

Можете бързо да добавите полета към формуляр

Добавяне на поле към формуляр или отчет

Направете формата ми се показват по-организирани намаляване маловажни и да го направите по-лесно да работите.

Създаване на формуляр с раздели

Задайте реда, в който контролите в моя формуляр за отговор на клавиша TAB. Добре проектирана на формуляр, контроли на отговор на клавиша TAB в логическа последователност – например, от горе надолу и отляво надясно – така, че формулярът е по-лесен за използване.

Задаване на реда за обхождане с табулация за контроли

Създаване на подформуляр или формуляр, вложен във главен формуляр.

Подформуляри са полезни за показване на данни от няколко свързани таблици или заявки в рамките на една и съща форма.

Създаване на формуляр, съдържащ подформуляр (формуляр "един към много")

Направете някои полета и данни в моя формуляр по-забележими.

Видео: Използване на условно форматиране в отчети

Задаване на опции за проектиране за всички формуляри в моята база данни.

Персонализиране на настройки за проектиране за обекти във вашата база данни

Добавяне на контрола за текстово поле, което се показва на стойност от друг формуляр.

Може да се използва за показване на резултати от подформуляр, която съдържа изчисляемо текстово поле в главния формуляр.

Създаване на контрола, която препраща към контрола в друг формуляр

Работа с формуляри на уеб база данни

Опции за формуляри на уеб база данни

Научете как да

Формулярът за навигация е просто формуляр, съдържащ контрола за навигация. Формулярите за навигация са чудесно допълнение към всяка база данни, но създаването им е особено важно, ако планирате да публикувате база данни в уеб, защото навигационният екран на Access не се показва в браузър.

Създаване на формуляр за навигация

Access 2010 включва уеб браузър контрола, която можете да използвате за показване на уеб страници във формуляр

Добавяне на преглеждане на уеб към формуляр

Някои следващи стъпки

Опитайте някои от тези функции във вашите формуляри:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×