Преминаване към основното съдържание

Рекламирайте бизнеса си с маркетингови кампании в Business Contact Manager

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

За бизнес да расте трябва да го продава и като собственик на малък бизнес, който искате да се гарантира, че вашите маркетингови усилия са полезно. С помощта на маркетингова кампания формуляри в Business Contact Manager за Outlook, можете да следите създаването на и клиент отговор на вашите маркетингови кампании. Можете да видите колко нови продажби са генерирани от листовка, например или дълбочината на интерес, създаден от имейл маркетингова кампания. И накрая лесно можете да проверите финансови резултатите от вашите инвестиции.

Маркетингова кампания може да се създаде почти от всяко място в Business Contact Manager за Outlook. Например когато преглеждате някой от отчетите, може да създадете нова маркетингова кампания, основана на един от тези отчети. Също така, ако създадете файл в Microsoft Office Publisher* или Word*, може да го превърнете в нова маркетингова кампания от тази програма.

Следващият обзор дава резюме на начините, по които може да използвате маркетинговите кампании за развитието на бизнеса ви. За повече подробности щракнете върху "Помощ" във формулярите или вижте свързаните теми.

Създаване на нова маркетингова кампания

 1. В Outlook, в менюто Business Contact Manager щракнете върху Маркетингова кампания и след това щракнете върху бутона Създай, за да попълните формуляра с подробни данни за маркетинговата кампания.

  За да създадете нова маркетингова кампания в Publisher* или Word*, изпълнете една от следните приложими процедури:

  • В Publisher 2007, в лентата с инструменти на Business Contact Manager за Outlook щракнете върху Създаване на нова маркетингова кампания.

  • В Word 2007 щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Business Contact Managerи след това щракнете върху Създаване на маркетингова кампания

   Забележка: Ако сте създали нова маркетингова кампания от друг източник (като Publisher* или Word* или от отчет), за вас автоматично се отваря формуляр за маркетингова кампания.

 2. Ако общата страница на формуляра за маркетингова кампания не се показва по подразбиране на лентата, в раздела кампания , в групата Показване щракнете върху Общи.

 3. Какво е това маркетингова кампания за?

  Този раздел е мястото, където започвате дефинирането на маркетинговата кампания.

  • Въведете заглавие на маркетинговата кампания. Това е задължителна информация и се използва като заглавие на темата по подразбиране, ако изпращате имейл. Например ако правите маркетинг на нови пролетни продукти, може да въведете Пролетта е тук.

  • Въведете код на кампания. Това е необходимата информация и го прави по-лесно да намерите кампания в списък от чрез търсене на заглавието на маркетингова кампания; Например можете да въведете Spring07 за вашия пролетния маркетингова кампания вместо пролетна е тук.

  • В списъка Тип на кампанията изберете типа маркетингова кампания, който желаете. В зависимост от вашия избор ще бъдат налични различни опции в другите области на този формуляр.

   Забележка: Можете да използвате само един тип кампания за една маркетингова кампания.

  • В полето Бюджетна себестойност въведете сумата, която планирате да похарчите.

  • Въведете дата за начало и край на маркетинговата кампания.

  • В полето Коментари въведете всякакви други коментари за тази маркетингова кампания.

 4. Кой ще го видите?

  Ако сте избрали тип на маркетингова кампания, която е насочена към конкретни хора, например маркетингова кампания по имейл или по пощата, ще трябва да създадете списък.

  • Създаване на списък     Изберете дали да адресирате си маркетингова кампания за всички си партньори, бизнес контакти или потенциални клиенти, за да използвате предварително дефинирани селекция, или създаване на нов списък.

  • Общо в списъка     Вижте колко хора ще разгледат маркетинговата кампания. Може да промените списъка, като щракнете върху Преглед и филтриране.

   Съвет: Щракнете върху раздела Допълнителен филтър в диалоговия прозорец Филтър, за да премахнете записите на клиентите, които не искат да получават обаждания, факсове или поща. Трябва да изберете предпочитания за комуникация в записа за бизнес партньор или бизнес контакт. Опциите са Да не се звъни, Да не се изпраща имейл, Да не се изпраща факс и Да не се изпраща съобщение.

   Забележки: 

   • Ако сте избрали тип на маркетингова кампания, която е адресирана по списък, който не можете да редактирате в Business Contact Manager за Outlook, например семинар или конференция, опцията Други се избира автоматично.

   • Опцията Вече е създадена е налична, когато маркетингова кампания бъде отворена от отчет.

 5. Как ще го получа?

  Този раздел е мястото, където избирате метода на доставка. Този метод ще варира в зависимост от типа на избраната маркетингова кампания, но ако създавате директно по пощата или имейл съобщение, можете да използвате циркулярни документи* или други възможности за персонализиране в Outlook, Publisher* или Word*.

  Забележка: Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager имейл услуга за маркетинг сега е напълно интегриран с Business Contact Manager за Outlook; Можете да го използвате, за да създавате и проследявате насочени съобщения към най-различни пощенски списъци.

  * Циркулярни документиизисква Publisher или Word. Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва с 2007 или 2003 версии на Publisher и Word.

 6. Какво ще получите?

  Освен ако не сте избрали конкретно да създадете документ в Outlook, Publisher* или Word*, материалите за вашата маркетингова кампания могат да бъдат създадени във всяко приложение, което желаете; просто свържете до съществуващ файл.

 7. Когато информацията е попълнена и сте готови да стартирате маркетинговата кампания, щракнете върху бутона Стартирай кампанията. Сега сте готови да проследите резултатите на вашата маркетингова кампания.

Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва 2007 или 2003 версии на Publisher и Word. Опцията за създаване на маркетингова кампания от Publisher 2003 или Word 2003 не е налична.

Проследяване на резултатите от вашата маркетингова кампания

Докато вашата маркетингова кампания се изпълнява, можете да проследите резултатите от същия формуляр, като свържете ръчно получените от маркетинговата кампания потенциални клиенти, възможности, бизнес партньори и бизнес контакти. Резултатите се обобщават в екрана Проследяване на маркетинговата кампания.

За да проследите свързаните с маркетинговата кампания потенциални клиенти, възможности, бизнес партньори и бизнес контакти, свържете записите към кампанията, като изпълните следната процедура.

Свързване на запис за бизнес партньор, бизнес контакт или възможност към маркетингова кампания

Съвет: Потенциален клиент е запис за бизнес контакт, на който е поставена отметка в квадратчето потенциален клиент .

 1. В менюто Business Contact Manager щракнете върху Бизнес партньори, Бизнес контакти или Възможности.

 2. В списъка щракнете двукратно върху запис за бизнес партньор, бизнес контакт или възможност, за да го отворите.

 3. В записа щракнете върху Инициирано от.

 4. В диалоговия прозорец Избор на бизнес партньор, бизнес контакт или маркетингова кампания, под Папка щракнете върху Маркетингови кампании.

 5. В списъка щракнете върху името на маркетинговата кампания, щракнете върху Връзка към, след което щракнете върху OK.

 6. Повторете тази процедура за всеки бизнес партньор, бизнес контакт, потенциален клиент или възможност, възникнали в резултат на маркетинговата кампания.

  Общият брой е обобщен в записа за маркетинговата кампания, в екрана Проследяване, в раздела с резултатите на Кампания.

Преглеждане на резултатите от вашата маркетингова кампания

Общият брой потенциални клиенти, бизнес партньори, възможности или бизнес контакти е обобщен в раздела Резултати от кампанията в екрана Проследяване на записа за маркетинговата кампания.

 1. В Outlook, в менюто Business Contact Manager щракнете върху Маркетингови кампании и след това изберете кампанията, която искате да прегледате.

  Съвет: В менюто Изглед, в Текущ изглед, изберете изглед, който ви дава възможност по-лесно да намерите маркетинговата кампания.

 2. Отворете формуляра за маркетингова кампания и от лентата, в раздела Кампания, в групата Показване щракнете върху Проследяване.

  Информацията, която ще се вижда, зависи от избрания тип на маркетинговата кампания, но може да видите общия брой на новите бизнес партньори, бизнес контакти, потенциални клиенти или възможности, генерирани от тази маркетингова кампания, ако свържете отделните записи към маркетинговата кампания. За да видите повече подробности за всеки общ брой, щракнете върху Покажи отчет.

  За повече информация за свързването на отделни записи към маркетингови кампании, така че резултатите се проследяват в маркетингова кампания вижте Свързване на партньор, бизнес контакт или възможност запис към маркетингова кампания по-горе в тази тема.

  Забележка: Ако сте използвали имейл маркетинг услугата за генериране на вашите имейл съобщения, можете да следите броя на отскочи съобщенията, колко пъти вашите съобщения са били отворени и колко пъти, които са проследени връзките в съобщенията.

 3. Въведете текущата себестойност на маркетинговата кампания в полето Реална себестойност.

Навигация на лентата

Формулярът съдържа следните бутони – които се намират на лентата, която е част от потребителския интерфейс на Microsoft Office Fluent, – специфични за Business Contact Manager за Outlook.

В групата

Щракнете върху

За да

Показване

Общи

Въведете и прегледате обща информация относно маркетинговата кампания.

Показване

Проследяване

Проследите, измерите и оцените реакцията на вашата маркетингова кампания.

Кампания

Стартирай кампанията

Пуснете вашата завършена маркетингова кампания.

Кампания

Обнови данните

Обновите данните от проследяването на маркетинговата кампания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×