Преминаване към основното съдържание

Редактиране на заглавия или етикети на данни в диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако диаграмата съдържа заглавия на диаграми (т.е. името на диаграмата) или оси (надписи, показано на x, y и z ос на диаграма) и етикети на данни (които предоставят допълнителни подробности от конкретна точка на графика), можете да редактирате тези заглавия и етикети.

Можете също да редактирате заглавия и етикети, които са независими от данните в работния лист, направи директно върху диаграмата и използвайте форматиране на RTF текст, за да изглеждат по-добре.

Обърнете внимание, че можете да редактирате заглавия и етикети на данни, които са свързани с данни в работен лист в съответните клетки на работен лист. Ако, например, можете да промените заглавието в клетка от "Годишен приходи" да "Годишен приход" – промяна автоматично ще се появи в заглавия и етикети на данни в диаграмата. Няма обаче да можете да използвате форматиране на RTF текст, когато правите промяна от вътре в клетката.

Когато редактирате свързана заглавие или етикет на данни в диаграмата (вместо в рамките на клетката), това заглавие или етикет на данни вече не ще бъде свързан към съответната клетка на работен лист и промените, които правите не се показват в работния лист, самата (въпреки че можете да ги видите на t Той диаграма). Въпреки това можете да възстановите връзките между заглавия или етикети на данни и клетки на работен лист.

След като приключите с редактирането на текста, можете да преместите етикетите на данни в различни позиции, ако е необходимо.

Забележка: За да направите някое от промените, които са описани по-долу, диаграма вече трябва заглавия или етикети на данни. За да научите да ги добавите, вижте Добавяне или премахване на заглавия в диаграма и етикети, етикети за добавяне или премахване на данни в диаграма.

Какво искате да направите?

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни в диаграмата

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни, който е свързан с данните в работния лист

Възстановяване на връзката между заглавие или етикет на данни и клетка на работен лист

Промяна на позицията на етикети на данни

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни в диаграмата

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да редактирате съдържанието на заглавие, щракнете върху заглавието на диаграма или ос, която искате да промените.

  • За да редактирате съдържанието на етикет на данни, щракнете двукратно върху етикета на данни, които искате да промените.

   Първото щракване избира етикетите на данни за цялата серия данни, и второто щракване избира отделен етикет на данни.

 2. Щракнете отново, за да поставите заглавие или етикет на данни в режим на редактиране, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените, въведете новия текст или стойност.

  За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да вмъкнете нов ред и след това натиснете клавиша ENTER.

 3. Когато завършите редактирането, щракнете извън текстовото поле, където сте направили промени в текста си.

 4. За да форматирате текста в полето за етикет на заглавие или данни, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. Щракнете с десния бутон вътре в текстовото поле и след това щракнете върху желаните от вас опции за форматиране.

   Освен това можете да използвате бутоните за форматиране на лентата (раздел Начало, група Шрифт). За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон върху него, да щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграма и след това да изберете желаните опции за форматиране.

Забележка: Размера на полето за етикет на заглавие или данни се настройва размера на текста. Не може да преоразмерите полето за етикет на заглавие или данни и текста може да стане изрязана, ако не се побира в максималния размер. Да обхване повече текст, може да искате да използвате текстово поле, вместо това. За повече информация вижте Добавяне на текстово поле в диаграма.

Най-горе на страницата

Редактиране на съдържанието на заглавие или етикет на данни, който е свързан с данните в работния лист

 1. В работния лист щракнете върху клетката, съдържаща заглавието или данни на текста на етикета, който искате да промените.

 2. Съществуващо съдържание, или въведете новия текст или стойност и след това натиснете клавиша ENTER.

  Направените от вас промени автоматично се показват в диаграмата.

Най-горе на страницата

Възстановяване на връзката между заглавие или етикет на данни и клетка на работен лист

Връзките между заглавия или етикети на данни и съответните клетки на работния лист са прекъснати, когато редактирате тяхното съдържание в диаграмата. За да актуализирате автоматично заглавия или етикети на данни с промените, които правите в работния лист, трябва да възстановите връзката между заглавия или етикети на данни и съответните клетки на работен лист. За етикети на данни можете да възстановите връзката с една серия от данни в даден момент, или за всички серии от данни в същото време.

В отчети с обобщени диаграми следните процедури възстановяване на връзки между етикетите на данни и данни източник (не клетки на работен лист).

Възстановяване на връзката за заглавие на диаграма или надписа на ос

 1. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграма или надписа на ос, които искате да се свържете със съответната клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Възстановяване на връзката за етикет на данни

Когато персонализирате съдържанието на етикет на данни в диаграмата, тя вече не е свързана с данните в работния лист. Можете да възстановите връзката, като нулирате текста на етикета за всички етикети в серия от данни, или можете да въведете препратка към клетката, съдържаща данните, които искате да се свържете за всяка точка от данни в даден момент.

Най-горе на страницата

Начално състояние на текста на етикет

 1. В диаграмата щракнете еднократно или двукратно върху етикета на данни, които искате да се свържете със съответната клетка на работен лист.

  Първото щракване избира етикетите на данни за цялата серия данни, и второто щракване избира отделен етикет на данни.

 2. С десния бутон върху етикета на данни и след това щракнете върху Форматиране на етикет на данни или Форматиране на етикети на данни.

 3. Щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това поставете отметка в квадратчето Нулиране на текста на етикета .

Най-горе на страницата

Възстановяване на връзка към данни в работния лист

 1. В диаграмата щракнете върху етикета, който искате да се свържете със съответната клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Най-горе на страницата

Промяна на позицията на етикети на данни

Можете да промените позицията на единичен етикет на данни, като я плъзнете. Можете също да поставите етикети на данни в стандартно положение спрямо техните маркери за данни. В зависимост от типа на диаграмата можете да избирате от различни опции за позициониране.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да препозиционирате всички етикети на данни за цялата серия от данни, щракнете веднъж етикет на данни, за да изберете серията от данни.

  • За да препозиционирате конкретен етикет на данни, щракнете върху този етикет на данни два пъти, за да го изберете.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху Етикети на даннии след това щракнете върху желаната опция.

  Изображение на лентата на Excel

  За допълнителни данни опции за етикети щракнете върху Още опции за етикети на данни, щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано и след това изберете желаните опции.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×