Разрешите или забраните създаването на модерен сайт страници от крайните потребители

Разрешите или забраните създаването на модерен сайт страници от крайните потребители

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Използване на SharePoint Online страници е чудесен начин да споделяте идеи чрез изображения, Excel, Word и PowerPoint документи, видео и др. Потребителите могат да създавате и публикувате страници с модерен бързо и лесно и те изглеждат чудесно на всяко устройство.

Ако сте администратор на SharePoint , можете да разрешите или да не позволяват създаването на SharePoint Online на страниците на сайта от потребителите. Можете да направите това, като промените настройките в центъра за администриране на SharePoint или с помощта на скрипт за Windows PowerShell.

Забележки : 

 • Процедурите по-долу, са SharePoint Online само страници. Когато разрешите създаването на страниците на сайта, на страницата Добавяне на командата в менюто Настройки създава нови страници на сайта. Ако изключите възможността за създаване на страници на сайта, потребителите все още могат да добавят класически страница в Wiki библиотека чрез същата команда.

 • Позволяване или забраняване на създаването на страниците на сайта на ниво сайт може да стане само с помощта на скрипт за Windows PowerShell.

Разрешете или не позволяват създаването на страниците на сайта на ниво организация в центъра за администриране на SharePoint

 1. Изберете центровете за администриране и след това SharePoint.

  Администратор на SharePoint

 2. Изберете Настройки.

 3. До страници на сайтаизберете позволи на потребителите да създават страници на сайта или не позволите на потребителите да създават страници на сайта.

Разрешете или не позволяват създаването на страниците на сайта на ниво със скрипт за Windows PowerShell

Забележка : За да изпълните скриптове на Windows PowerShell, минималното изискване за политиката за изпълнение за SharePoint Server 2016 е RemoteSigned, въпреки че политиката по подразбиране за Windows PowerShell, е ограничено. Ако правилата остава като ограничено, обвивката за управление на SharePoint 2016 промяна на правилата за Windows PowerShell за RemoteSigned. Това означава, че трябва да изберете Изпълнявай като администратор, за да стартирате обвивката за управление на SharePoint 2016 с повишени административни разрешения. Тази промяна ще приложи към всички сесии на Windows PowerShell. За повече информация вижте ExecutionPolicy изброяване. За допълнителна информация за скриптове и правилата за изпълнение вижте about_scripts и about_Execution_Policies съответно.

За да направите това, ще използва клиента обект модел (CSOM). Преди да използвате скрипта, уверете се, че са изпълнени следните задължителни компоненти:

 1. Уверете се, че да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Вие сте глобален администратор

  • Трябва да прочетете about_Execution_Policies.

  • В реда за този сценарий за работа трябва да инсталирате SharePoint Online клиент компоненти SDK.

  • Скрипта ще ви подкани за местоположение и WebUrl.

   Местоположение и WebUrl се състоят от пълния URL адрес, който в този пример е https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   За местоположение , можете да използвате: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   и за WebUrl можете да използвате sites/marketing/northwindcompete.

 2. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad. За тази статия ние ще име скриптов файл, SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. записване на файла го именуване SitePagesOut.ps1.

  Забележка : Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1.

 4. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 5. В Windows PowerShell командна среда въведете следната команда:

  ./SitePagesOut.ps1

За да направите това, ще използва клиента обект модел (CSOM). Преди да използвате скрипта, уверете се, че са изпълнени следните задължителни компоненти:

 1. Уверете се, че да отговарят на следните минимални изисквания:

  • Вие сте глобален администратор

  • Трябва да прочетете about_Execution_Policies.

  • В реда за този сценарий за работа трябва да инсталирате SharePoint Online клиент компоненти SDK.

  • Скрипта ще ви подкани за местоположение и WebUrl.

   Местоположение и WebUrl се състоят от пълния URL адрес, който в този пример е https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   За местоположение можете да използвате: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   и за WebUrl можете да използвате sites/marketing/northwindcompete.

 2. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad. За тази статия ние ще име скриптов файл, SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Записване на файла го именуване SitePagesIn.ps1.

  Забележка : Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1.

 4. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 5. В Windows PowerShell командна среда въведете следната команда:

  ./SitePagesIn.ps1

  За допълнителна информация за Windows PowerShell вижте Използване на Windows PowerShell.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×