Разрешите или забраните създаването на модерен сайт страници от крайните потребители

Разрешите или забраните създаването на модерен сайт страници от крайните потребители

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използване на SharePoint Online страници е чудесен начин да споделяте идеи чрез изображения, Excel, Word и PowerPoint документи, видео и др. Потребителите могат да създавате и публикувате страници с модерен бързо и лесно и те изглеждат чудесно на всяко устройство.

Ако сте глобален администратор или SharePoint администратор в Office 365, можете да разрешите или да не позволяват създаването на SharePoint Online на страниците на сайта от потребителите. Можете да направите цялата тази организация, като промените настройките в центъра за администриране на SharePoint или на ниво сайт с помощта на Microsoft PowerShell скрипт.

Забележка: Процедурите по-долу, са SharePoint само страници. Когато разрешите създаването на страниците на сайта, на страницата Добавяне на командата в менюто Настройки създава нови страници на сайта. Ако изключите възможността за създаване на страници на сайта, потребителите все още може да добавите SharePoint страница от менюто " Създай " в началната страница на и добавете от страницата на класически библиотека с Wiki, с помощта на същата команда.

Разрешете или не позволяват създаването на страниците на сайта на ниво организация в центъра за администриране на SharePoint

 1. Влезте в Office 365 като глобален администратор или администратор на SharePoint.

 2. Изберете иконата за стартиране на Иконата, която прилича на вафла и представлява щракване на бутон, което ще разкрие плочки за няколко приложения за избор. в горния ляв ъгъл и изберете Администратор, за да отворите центъра за администриране на Office 365. (Ако не виждате плочката "Администратор", нямате разрешения за администратор на Office 365 във вашата организация.)

 3. В левия екран изберете Центрове за администриране > SharePoint.

 4. В левия екран изберете Настройки.

 5. До страници на сайтаизберете позволи на потребителите да създават страници на сайта или не позволите на потребителите да създават страници на сайта.

 1. Изтегляне на най-новата обвивка за управление на SharePoint Online.

 2. Инсталиране на SharePoint Online клиентски компоненти SDK.

 3. Свържете се към SharePoint Online като глобален администратор или администратор на SharePoint в Office 365. За да научите как, вж. Първи стъпки в обвивката на SharePoint Online за управление.

  Забележка: Прочетете За правилата за изпълнение и се уверете, стартиране на обвивката за управление на SharePoint Online като администратор и правилното изпълнение на правилата за изпълнение на неподписан скриптове.

 4. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. Запишете текстовия файл и след това променете неговото разширение. В този пример ние име SitePagesOut.ps1.

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1.

 6. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 7. Изпълнете следната команда:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. Скрипта ще ви подкани за местоположение и WebUrl.

  Ако имате сайт, като например "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  За местоположение ще въведете: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  И за WebUrl трябва да въведете sites/marketing/northwindcompete

 1. Изтегляне на най-новата обвивка за управление на SharePoint Online.

 2. Инсталиране на SharePoint Online клиентски компоненти SDK.

 3. Свържете се към SharePoint Online като глобален администратор или администратор на SharePoint в Office 365. За да научите как, вж. Първи стъпки в обвивката на SharePoint Online за управление.

  Забележка: Прочетете За правилата за изпълнение и се уверете, стартиране на обвивката за управление на SharePoint Online като администратор и правилното изпълнение на правилата за изпълнение на неподписан скриптове.

 4. Копирайте следния код и го поставете в текстов редактор, например Notepad.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. Запишете текстовия файл и след това променете неговото разширение. В този пример ние име SitePagesIn.ps1.

  Забележка: Можете да използвате друго име на файл, но трябва да запишете файла като ANSI кодиран текстов файл, чието разширение е .ps1.

 6. Промяна в директорията, където сте записали файла.

 7. Изпълнете следната команда:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. Скрипта ще ви подкани за местоположение и WebUrl.

  Ако имате сайт, като например "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  За местоположение ще въведете: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  И за WebUrl трябва да въведете sites/marketing/northwindcompete

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×