Разрешаване на съдържание за търсене

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Съдържание може да се показва от много източници като колони, библиотеки и страници. Собственик на сайта може да реши дали да включи определено съдържание в резултатите от търсене. Разрешенията за съдържанието също оказват влияние върху това дали съдържанието се показва в резултатите от търсене. Разбирането за това как действат разрешенията и настройките на търсенето спомага да се подсигури достъпа на хората до правилните документи и сайтове.

Какво искате да направите?

План за предоставяне на вашето съдържание в резултатите от търсенето

Разбиране на настройките за търсене и разрешения

Показване или скриване на съдържанието на сайта в резултатите от търсенето

Показване или скриване на съдържание от списъци или библиотеки в резултатите от търсенето

Изберете дали да включите съдържанието на ASPX страници в резултатите от търсенето

Изключване на съдържание в колони от резултати от търсене

Свързани задачи

Планиране да се направи достъпно съдържанието в резултатите от търсене

Като собственик на сайт можете да използвате настройки, за да управлявате дали определено съдържание се показва в резултатите от търсене. Съдържание се показва на много места включително сайтове, списъци, библиотеки, уеб части и колони. По подразбиране съдържанието, включено в нов сайт, списък, библиотека, страница с уеб части или колона, ще бъде обходено и ще се покаже в резултатите от търсене. Разрешенията, зададени за елементи, списъци, библиотеки, сайтове и т. н., също оказват влияние върху това дали наблюдателят може да види съдържанието в резултатите от търсене.

Собствениците на сайтове и съдържание имат възможност да избират дали да включват съдържанието в резултатите от търсене. Ако собственик на сайт или администратор зададе, че съдържанието на сайта няма да се показва в резултатите от търсене, другите настройки за резултатите от търсене, като например за списъци, библиотеки, ASPX страници и колони, няма да оказват никакво влияние.

Аналогично, ако администратор или собственик на сайт забрани показването на съдържание на списък или библиотека в резултатите от търсене, изключването на колони няма да окаже никакво влияние. За да се извърши ефективно планиране, е важно да се знае, че настройките се наследяват от по-високите нива

Най-горе на страницата

Разбиране на настройките за търсене и разрешенията

Една от отговорностите на собственика на сайт е да управлява кой има достъп до съдържанието. Можете да дадете на някои хора разрешение за четене и промяна на съдържанието, да позволите на други само да четат съдържание и да забраните на останалите изцяло да виждат съдържанието. За да се възползвате от тази гъвкавост, използвате групи за разрешения, на които са зададени определени нива на разрешения. За да позволи достъп на потребителите до сайта или до съдържание, собственик на сайта задава за потребителите една или повече групи за защита. Като използва настройките за разрешения заедно с настройките за резултатите от търсене, собственикът на сайт може да управлява дали потребителите могат да виждат определено съдържание в резултатите от търсене.

Да кажем например, че Петър работи по искане за предложение в Microsoft Office Word и си сътрудничи с екип от 10 души. Неговият екипен сайт има 50 потребители, всеки един от които е член на сайта. Петър не е готов целият екип да преглежда искането за предложение. Затова, когато го качва в екипния сайт, той задава разрешения, така че само екипът от десетте човека да може да го вижда и редактира. Докато той не даде на всичките 50 човека разрешения за четене, само десетте човека, които имат разрешение да преглеждат документа, ще го виждат в списъка с резултатите от търсене. Тази концепция се нарича "допълнителна защита".

Разрешения могат да се прилагат към списъци, сайтове, изгледи и уеб части и могат да се персонализират по преценка на администратора. Освен това разрешенията могат да зависят от други разрешения. Всички те оказват влияние върху това, което потребителите виждат в резултатите от търсене. Затова е важно да се запознаете с модела на разрешенията в SharePoint, с модела на разрешенията във вашия сайт или организация или да планирате какъв ще бъде моделът на разрешенията за вашия сайт, преди да добавите съдържание.

Забележка: Последно качени документи може да не веднага се показват в резултатите от търсенето. Това може да се дължи на интервала, за които е зададено робота на. След като се обхожда съдържанието, то ще се вижда в резултатите от търсенето.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на съдържание на сайт в резултатите от търсене

Като собственик на сайт можете да изберете дали съдържанието на вашия сайт се появява в резултатите от търсенето. По подразбиране цялото съдържание на сайта се показва в резултатите от търсенето. Лицето, което е преглед на резултатите от търсенето трябва да имате разрешение за преглед на съдържанието.

Забележка: За да промените тази настройка, трябва да имате ниво на разрешение за управление на разрешения. Това ниво на разрешение се включва в групата "Име на сайта" собственик.

 1. Придвижете се до сайта, чието съдържание искате да разрешите или забраните да се включва в резултатите от търсене.

 2. Щракнете върху Действия за сайтаи след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Администриране на сайта щракнете върху Търсене и достъпност офлайн.

 4. В Индексиране на съдържанието на сайтараздел, под позволи този сайт да се показва в резултатите от търсенето, изберете да, за да разрешите съдържанието на сайта, за да се покажат в резултатите от търсенето или не да забраните на съдържанието при търсене резултати.

  Забележка: Когато предотвратяване на съдържанието на сайта се показва в резултатите от търсенето, съдържанието на неговите подсайтове не е блокиран автоматично се показва в резултатите от търсенето за този сайт. За да блокирате съдържанието на подсайт се показва в резултатите от търсенето в сайт, трябва да направите следното за подсайта: В секцията Индексиране на съдържанието на сайта , под позволи този сайт да се показва в резултатите от търсенето, изберете не.

Показване или скриване на съдържание от списъци или библиотеки в резултатите от търсене

Като собственик на сайт можете да определите дали елементите в списъци и библиотеки от вашия сайт да се включват в резултатите от търсене. По подразбиране за всички списъци и библиотеки е зададено включване на всички елементи в резултатите от търсене.

Забележка: За да промените тази настройка, трябва да имате ниво на разрешение за управление на списъци. Изглед за проектиране и "Име на сайта" собственик групи съдържат това ниво на разрешение. Когато нямате разрешения за управление на списъци, менюта, описани в тази процедура не са налични.

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка или библиотеката, която искате да промените.

 2. Намерете и щракнете върху списъка или библиотеката, която искате да персонализирате.

 3. Щракнете върху Действия за сайтаи след това щракнете върху Настройки на сайта.

 4. Под Администриране на сайт щракнете върху Библиотеки и списъци на сайта.

 5. Щракнете върху елемент от списъка, например Персонализиране на "Споделени документи".

 6. В страницата "Настройки на списък", в Общи настройки щракнете върху Разширени настройки.

 7. В секцията Търсене, под Да показва ли търсенето елементи от тази библиотека с документи изберете Да, за да включите всички елементи на списъка или библиотеката в резултатите от търсене, или Не, за да изключите всички елементи от резултатите от търсене

Най-горе на страницата

Избиране дали съдържанието от ASPX страници да се включва в резултатите от търсене

Като собственик на сайт можете да управлявате дали съдържанието на ASPX страниците да се включва в резултатите от търсене. Когато създавате сайт, много страници със съдържание се създават автоматично, например default.aspx, allitems.aspx за вашата галерия с уеб части, editform.aspx като формуляр за редактиране на вашия списък със съобщения и някои други. Можете също да създавате персонализирани ASPX страници. По подразбиране, когато уеб част, показана в ASPX страница, използва информация от списък или библиотека с ограничени разрешения, известни още като "прецизни разрешения", никаква част от съдържанието на която и да е ASPX страница на сайта не се включва в резултатите от търсене. Това предотвратява преглеждането на съдържанието от неупълномощени потребители.

Да речем например, че има пет документа, показани в уеб част за споделени документи, на екипен сайт, който има 50 члена. Един от документите има ограничени разрешения – само на няколко човека е разрешено да го виждат. Съдържанието автоматично се скрива от този сайт в резултатите от търсене, така че съдържанието на този документ не се показва, когато потребителите извършват търсене. Така се предотвратява случайното показване на съдържанието на ASPX страницата на хора, за които не е предвидено да го виждат.

Имате възможност да игнорирате тази настройка, така че да се покаже цялото съдържание в резултатите от търсене независимо от разрешенията. В този случай цялото съдържание ще се покаже в резултатите от търсене, но неупълномощени потребители няма да могат да получат достъп до действителните документи. Друга възможност е никакво съдържание от ASPX страници да не се включва в резултати от търсене независимо от зададените за него разрешения.

Забележка: За да промените тази настройка, трябва да имате ниво на разрешение за управление на разрешения. Това ниво на разрешение се включва в групата "Име на сайта" собственик.

 1. Придвижете се до сайта, за който искате да управлявате уеб частите в резултатите от търсене.

 2. Щракнете върху Действия за сайтаи след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. Под Администриране на сайта щракнете върху Търсене и достъпност офлайн.

 4. В Индексиране на ASPX съдържанието на страницатараздел, под този сайт не съдържа прецизни разрешения. Задаване на сайта ASPX страница индексиране поведение , изберете една от следните опции:

Опция

Описание

Не индексирайте уеб частите, ако този сайт съдържа прецизни разрешения

Когато разрешенията за ASPX страница са различни от родителския сайт, тогава съдържанието на сайта не се показва в резултатите от търсене.

Винаги индексирайте всички уеб части на този сайт

Показва съдържанието на всички ASPX страници в сайта в резултатите от търсенето независимо как са зададени разрешенията.

Никога не индексирайте уеб части на този сайт

Скрива съдържанието на всички ASPX страници в сайта в резултатите от търсенето независимо как са зададени разрешенията.

Най-горе на страницата

Изключване на съдържание в колони в резултатите от търсене

Като собственик на сайт можете да управлявате дали съдържанието на определени колони в списъци или библиотеки да се показва в резултатите от търсене. По подразбиране цялото съдържание се включва в резултатите от търсене. Тази настройка е полезна, когато искате да предотвратите показването на поверителни данни в резултатите от търсене.

Забележка: За да промените тази настройка, трябва да имате ниво на разрешение за управление на разрешения. Това ниво на разрешение се включва в групата "Име на сайта" собственик.

 1. Придвижете се до сайта, съдържащ списъка или библиотеката.

 2. Щракнете върху Действия за сайтаи след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В Администриране на сайта щракнете върху Колони за търсене.

 4. В секцията Изключени колони от индексирането при търсене, под Изключени отметнете квадратчето до името на колоната за колоната, която искате да изключите от резултатите от търсене.


  Забележка: Колоните, които се показват, са колоните, принадлежащи към текущия сайт, с който работите.

Най-горе на страницата

Сродни задачи

Дефиниране на обхвати на търсене

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×