Разрешаване на потребителите да оценяват съдържание

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Показването на съдържание на база оценки може да помогне на читателите на съдържание лесно да намират качествено съдържание. Ако сте мениджър или автор на съдържание, оценките могат да ви помогнат лесно да видите кои теми се считат за по-популярни от читателите.

В тази статия

Общ преглед

Добавяне на колоната за оценка към списък или библиотека

Добавяне на колоната за оценка към тип съдържание

Добавяне на оценки към оформление на страница за публикувана страница

Разрешаване на хората да оценяват и да преглеждат оценки в публикации в блог

Общ преглед

Когато са разрешени оценките, на потребителите се предлагат група звезди, които те могат да избират, за да поставят своята оценка.

Оценки на съдържание

След като даден потребител избере оценка, тя се подава и осреднява с другите оценки. След обработването на оценките, което обикновено отнема няколко минути, се показва актуализираната оценка.

Оценка

Ако функцията за оценки е разрешена във вашата организация, в настройките на сайта за списък или библиотека ще се покаже опцията Настройки на оценките. Можете да задавате оценки за списъци, библиотеки и типове съдържание, ако имате разрешение за промяна на списъци.

Можете също така да правите достъпни контролите за оценка в оформление, което проектантите на страници могат да прилагат към публикувани страници на SharePoint, ако имате разрешение да редактирате типове съдържание и оформления на страници. Оформлението на страница гарантира последователност на някои елементи на страницата в подобни уеб страници. Можете също да разрешите на хората да оценяват публикации и да преглеждат оценки в блог на SharePoint с помощта на уеб част.

Шаблонът на сайта "Център за документи" вече е настроен да използва оценки, ако има налични такива. Библиотеката Документи вече съдържа колоната за оценки и съдържанието се сортира въз основа на стойността на оценката му в уеб частта "Най-високо оценени документи". Корпоративният Wiki шаблон също вече е настроен с контрола за оценки на всяка страница.

Най-горе на страницата

Добавяне на колоната за оценка към списък или библиотека

Когато разрешите оценки за списък или библиотека, се добавя колона Оценка (0-5). В някои типове списъци, като календари например, колоната не се показва по подразбиране, но потребителите имат достъп до оценките чрез свойствата на елемент от списък или документ.

 1. Ако страницата на списъка или библиотеката още не е отворена, щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране". Можете също да щракнете върху Действия за сайта, Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под съответната секция – върху името на библиотеката или списъка.

 2. В лентата направете едно от следните неща:

  • За списък, под Инструменти за списъци щракнете върху Списък, след което в групата Настройки щракнете върху Настройки на списък.

  • За библиотека, под Инструменти за библиотеки щракнете върху Библиотека, след което в групата Настройки щракнете върху Настройки на библиотеката.

 3. В Общи щракнете върху Настройки на оценките.

 4. Под Ще позволите ли на елементите в този списък да се оценяват щракнете върху Да.

  Забележки: 

  • Освен колоната Оценка (0-5) към списъка се добавя също и колона Брой на оценките, макар че тя не се показва по подразбиране. Можете да добавите колоната Брой на оценките към изгледа по подразбиране или други изгледи, както и да я използвате за сортиране или филтриране.

  • Ако използвате управлявани типове съдържание, колоните Оценка (0-5) и Брой на оценките се добавят към всички текущи типове съдържание в списъка или библиотеката и колоната Оценки се добавя към изгледа по подразбиране. Ако по-късно добавите други типове съдържание, ще трябва ръчно да добавите колоните "Оценки" и "Брой на оценките" към тези типове съдържание или да отидете отново на страницата Настройки на оценките, да изберете Да и да щракнете върху OK отново.

Най-горе на страницата

Добавяне на колоната за оценка към тип съдържание

Ако вашият списък или библиотека поддържа управлявани типове съдържание и на вашия сървър са налични оценки, можете да добавите колоните "Оценка (0-5)" и "Брой на оценките" към определени типове съдържание, използвани от вашия списък или библиотека.

Добавянето на оценки към определени типове съдържание във вашата библиотека ви дава възможност да управлявате кои типове елементи могат да бъдат оценявани от потребителите въз основа на техния тип съдържание. Възможно е например да искате да позволите на потребителите да оценяват статии, но не и документи за бюджета. За добавянето на оценки към всички типове съдържание, включени във вашия списък или библиотека, използвайте процедурата за добавяне на колона за оценки към списък или библиотека, за да не се налага да редактирате всеки тип съдържание.

За да добавите оценки към тип съдържание в определена библиотека или списък, първо трябва типът съдържание да е добавен към списъка или библиотеката. Тази процедура променя само типовете съдържание в текущия списък или библиотека. Типът съдържание на родителския сайт за изредения в списъка тип съдържание не се актуализира с промените.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в която искате да добавите оценка към изредения тип съдържание. Ако страницата на списъка или библиотеката още не е отворена, щракнете върху името на библиотеката в "Бързо стартиране". Можете също да щракнете върху Действия за сайта, Преглед на цялото съдържание на сайта и накрая под съответната секция – върху името на библиотеката или списъка.

 2. Направете едно от следните неща:

 3. Ако работите в списък, щракнете върху раздела Списък и след това щракнете върху Настройки на списък.

 4. Ако работите в библиотека, щракнете върху раздела Библиотека и след това щракнете върху Настройки на библиотеката.

 5. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

  Забележка: Ако списъкът или библиотеката не са настроени да разрешават множество типове съдържание в разширените настройки на библиотеката, секцията "Типове съдържание" не се появява в страницата за персонализиране на списъка или библиотеката.

 6. Под Колони щракнете върху Добавяне от съществуващ сайт или колони със списък. Ако вече сте разрешили оценките за списъка или библиотеката, колоните за оценки няма да бъдат изредени като опция за добавяне към типа съдържание.

 7. В раздела Избор на колони, под Избор на колони от щракнете върху стрелката, за да изберете групата, от която искате да добавите колона.

 8. Под Налични колони щракнете върху колоната Оценка (0-5) и след това щракнете върху Добави. Можете също да добавите колоната Брой на оценките, ако искате хората да виждат броя на оценките, които са поставени на елемента.

 9. Щракнете върху OK.

  Забележка: Можете също да добавяте оценки към типове съдържание на сайт, така че оценките да са налични за типовете съдържание, използвани в други списъци или библиотеки, ако имате разрешения да редактирате типове съдържание на сайт. Повече информация за управлението на типовете съдържание на сайт ще намерите в раздела Вж. също.

Най-горе на страницата

Добавяне на оценки към оформление на страница за публикувана страница

За да добавите контролата на оценки на оформление на страница, трябва да първо да добавите оценки колона към тип съдържание на страницата и след това върху Редактиране на оформлението на страница в Microsoft SharePoint Designer 2010 да добавите поле за оценки на страницата.

Оценки на страница на SharePoint

Тази процедура се отнася за публикуване на страници само и съвместим с SharePoint програма за проектиране, например Microsoft SharePoint Designer. Трябва да имате разрешение за редактиране на типове съдържание, да използвате SharePoint Designer 2010 за персонализиране на страници.

Контролата за оценки тогава става налична на страниците въз основа на оформлението. Използването на оформление на страница гарантира, че подобните страници споделят някои последователни елементи и дизайн.

Ако искате контролата за оценки да е налична във всички типове страници, добавяте колоната за оценки към типа съдържание на родителската страница. За да направите налична контролата за оценки само в определен тип оформление, като статии например, добавете колоната към типа съдържание за определеното оформление на страница.

 1. В най-горното ниво на колекцията от сайтове щракнете върху Действия за сайта и след това върху Настройки за сайта.

 2. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да направите оценките налични за всички типове съдържание на страницата, под Типове съдържание за публикуване щракнете върху Страница.

  • За да направите оценките налични за определен тип оформление на страница, под Типове съдържание за оформление на страница щракнете върху оформлението на страница, което искате. За направите оценките налични за статии например, щракнете върху Статия.

 4. Щракнете върху името на типа съдържание, например Страница, за да го отворите.

 5. В секцията Колони щракнете върху Добавяне от съществуващи колони на сайт.

 6. В списъка Избор на колони от щракнете върху Оценки. Можете също да превъртите направо до желаните колони.

 7. Изберете Оценка 0-5 и щракнете върху Добави. Можете също да добавите колоната Брой на оценките, ако искате потребителите да виждат броя на хората, които са оценили някоя страница.

 8. Под Да се актуализират всички типове съдържание, които се наследяват от този тип задайте дали искате да се актуализират всички дъщерни типове съдържание, след което щракнете върху OK.

 9. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.

 10. Под Галерии щракнете върху Страници образец и оформления на страници.

 11. Отметнете квадратчето до оформлението на страница, към което искате да добавите оценки, като например Статия вляво.

 12. Щракнете върху стрелката до името на оформлението и щракнете върху Редактиране в Microsoft SharePoint Designer.

 13. Щракнете в страницата на мястото, където искате да добавите контролата за оценки. В лентата щракнете върху Вмъкване, върху SharePoint в групата Контроли и след това върху Показване на кутия с инструменти.

 14. Отворете секцията Поле Pages, изберете полето за оценка (0-5) и след това го плъзнете до мястото, където искате в страницата. Поле на страницата

 15. Направете другите промени в страницата, които желаете, запишете я и я вкарайте обратно. Когато хората създават нова страница въз основа на оформлението или го добавят към съществуваща страница, контролата за оценки ще бъде на страницата.

Най-горе на страницата

Разрешаване на хората да оценяват и да преглеждат оценки в публикации в блог

Можете да добавите към вашия блог уеб част, която показва изглед, в който хората могат да оценяват публикациите и да преглеждат оценките на други хора.

Оценки за блог

За да използвате тази процедура, трябва да имате разрешения за промяна на вашия сайт с блог и на списъка с публикации в блога, както и да създавате публични изгледи. Освен това оценките трябва да са налични на вашия сървър. За повече информация се обърнете към човека, който отговаря за вашия сайт.

 1. На сайт с блог, под Инструменти за блог щракнете върху Управление на публикации.

 2. Под Инструменти за списъци щракнете върху "Списък", след което в групата Настройки щракнете върху Настройки на списък.

 3. В Общи щракнете върху Настройки на оценките.

 4. Под Ще позволите ли на елементите в този списък да се оценяват щракнете върху Да и след това върху OK.

 5. В горната трасирана навигация или левия навигационен екран щракнете върху Публикации, за да се върнете към вашия списък с публикации.

 6. В лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека и след това върху Създаване на изглед.

 7. Щракнете върху Стандартен изглед. Ако опцията Създаване на изглед е деактивирана, е възможно да нямате необходимите разрешения за създаване на персонален или публичен изглед.

 8. Щракнете върху Стандартен изглед.

 9. В полето Име на изглед въведете име за изгледа, като например оценки. Оставете квадратчето направи този изглед по подразбиране изчистено.

 10. В секцията Аудитория, под Аудитория на изгледа изберете Създаване на персонален изглед или Създаване на публичен изглед. Ако опцията Създаване на публичен изглед е забранена, е възможно да нямате необходимите разрешения за създаване на публичен изглед.

 11. В секцията Колони отметнете само колоните, които искате да се виждат, и изчистете отметките за колоните, които не искате да се виждат. За да се показва например само името на публикацията и оценката, отметнете колоните Заглавие и Оценка (0-5). Можете да добавите и други колони, които искате, като например Брой коментари.

 12. От падащия списък до избраните колони изберете реда на колоните в изгледа.

 13. В секцията Сортиране изберете Създаден и след това щракнете върху Показване на елементи в низходящ ред. Тази настройка ще покаже последните публикации първи в списъка, но можете да персонализирате тази настройка, като например сортиране по най-високо оценени публикации.

 14. Под Табличен изглед изчистете отметката от квадратчето Позволяване на отделни квадратчета за отметки на елементите.

 15. Под Ограничение за елемент въведете колко публикации искате да се показват. Възможно е например да искате да се показват само 5-10 публикации, ако имате няколко други елемента за показване на страницата на вашия блог.

 16. Ако не искате хората да преглеждат страниците на по-старите публикации от тази уеб част, щракнете върху Ограничение на общия брой върнати елементи. Тази настройка забранява показването на стрелките за преглед под оценените публикации.

 17. Щракнете върху OK, за да създадете изгледа, и след това щракнете върху името на вашия блог в навигационния екран, за да се върнете на началната страница на блога.

 18. Щракнете върху менюто Действия за сайта, след което щракнете върху Редактиране на страница.

 19. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху "Добавяне на уеб част" в зоната, където искате да я поставите.

  • Щракнете върху мястото на страницата, където искате да добавите уеб частта за оценки. Възможно е например да поискате да я поставите вдясно от публикациите. В лентата щракнете върху раздела "Вмъкване" и след това върху "Уеб част".

 20. Под Категории щракнете върху Списъци и библиотеки, под "Уеб части" щракнете върху Публикации и след това върху Добави. На страницата се появява новата уеб част.

 21. За да превключите на създадения от вас изглед "Оценки", щракнете върху стрелката надолу и след това върху Редактиране на уеб част. Появява се екранът с инструменти за конфигуриране.

 22. Под Избран изглед щракнете върху току-що създадения от вас изглед "Оценки".

 23. Под Облик въведете име за Уеб част, като Оценяване на последните публикации.

 24. Направете всички останали промени, които желаете, и щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×