Разрешаване на неограничен архивиране в Office 365 – помощ за администратори

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате Exchange Online разширяване на автоматичното архивиране функция в Office 365 да разрешите неограничено място за съхранение за архивиране на пощенски кутии. Когато разширяване на автоматичното архивиране е включен, допълнително пространство за съхранение се добавя автоматично към пощенска кутия на потребител Архив когато го подходи ограничението за място за съхранение. Резултатът е капацитет за съхранение на неограничен пощенска кутия. Можете да включите автоматично разширяване архивиране за всеки във вашата организация или само за определени потребители. За повече информация за разширяване на автоматичното архивиране, вижте общ преглед на неограничен архивиране в Office 365.

Съдържание

Разрешаване на автоматично разширяване архивиране за цялата организация

Разрешаване на автоматично разширяване архивиране за определени потребители

Проверете дали е разрешено разширяване на автоматичното архивиране

Повече информация

Преди да започнете

 • Трябва да бъде глобален администратор във вашата организация Office 365 или член на групата за управление на организацията роля във вашата организация Exchange Online за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за цялата организация или за конкретни потребители. Алтернативно трябва да бъдете член на ролята на група, която е възложена ролята на получатели на поща, за да разрешите разширяване на автоматичното архивиране за определени потребители.

 • Пощенска кутия на потребител Архив трябва да бъдат разрешени, преди да можете да разрешите разширяване на автоматично архивиране. Потребителят трябва да бъде дали Exchange Online план 2 лиценз за активиране архивна пощенска кутия. Ако даден потребител е възложена на Exchange Online план 1 лиценз, ще трябва да ги присвоите на отделен Exchange Online архивиране лиценз за разрешаване на техните архивна пощенска кутия. Вижте Разрешаване Архив пощенски кутии в Office 365 защита и съответствие център.

 • Можете също да използвате PowerShell, за да разрешите архивни пощенски кутии. Вижте раздела за повече информация за пример за PowerShell команда, която можете да използвате, за да разрешите архивни пощенски кутии за всички потребители във вашата организация.

 • Архивирането с автоматично разширяване също поддържа споделени пощенски кутии. За да разрешите архивиране за споделена пощенска кутия, се изисква лиценз за Exchange Online (план 2) или лиценз за Exchange Online (план 1) с лиценз за архивиране на Exchange Online.

 • Не можете да използвате Център за администриране на Exchange или Център за защита и съответствие , за да разрешите разширяване на автоматично архивиране. Трябва да използвате Exchange Online PowerShell. За да се свържете към вашата организация Exchange Online чрез отдалечен PowerShell, вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online.

Върнете се в началото

Разрешаване на автоматично разширяване архивиране за цялата организация

Можете да разрешите разширяване на автоматичното архивиране за цялата организация. След като го включите, разширяване на автоматичното архивиране ще бъде разрешено за съществуващи потребителски пощенски кутии и за новите потребителски пощенски кутии, които са създадени. Когато създавате нови пощенски кутии на потребители, не забравяйте да разрешите пощенската кутия на потребителя Архив, така че функцията автоматично разширяване "архивиране" ще работи за пощенската кутия на новия потребител.

 1. Свързване към Exchange Online за PowerShell

 2. Изпълнете следната команда в Exchange Online PowerShell за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за цялата организация.

  Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive

Върнете се в началото

Разрешаване на автоматично разширяване архивиране за определени потребители

Вместо дава възможност за разширяване на автоматичното архивиране за всеки потребител във вашата организация, можете просто да я разрешите за определени потребители. Можете да направите това, тъй като само за някои потребители може да имат нужда от много големи Архив за съхранение.

Когато разрешите разширяване на автоматичното архивиране за специфична употреба, следните две конфигурации промени са направени:

 • Квотата за съхранение за пощенската кутия на потребителя първичен Архив се увеличава 10 ГБ (от 100 ГБ за 110 ГБ).

 • Квотата за съхранение за папката "Възстановими елементи" в основната пощенска кутия на потребителя се увеличава 10 ГБ (също от 100 ГБ за 110 ГБ). Тази промяна е приложима само ако пощенска кутия в на задържане.

Това допълнително място се добавя към предотвратяване на проблеми всяко място за съхранение, които могат да възникнат, преди да се предоставя автоматично разширяване Архив. Забележка Това допълнително място за съхранение пространство не е добавен Когато разрешите разширяване на автоматичното архивиране за цялата организация, както е описано в предишния раздел.

 1. Свързване към Exchange Online за PowerShell

 2. Изпълнете следната команда в Exchange Online PowerShell за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за определен потребител. Както е по-рано обяснено пощенската кутия на потребителя archive (Архив) трябва да бъде разрешено, преди да можете да включите автоматично разширяване архивиране за този потребител.

  Enable-Mailbox <user mailbox> -AutoExpandingArchive

Важно: В Exchange хибридно разполагане не можете да използвате командата Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за потребител, който има пощенска кутия на облака архив. За да разрешите разширяване на автоматичното архивиране за пощенски кутии, базирани на облак Архив в хибридно разполагане на Exchange , трябва да изпълните командата Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive в Exchange Online на PowerShell за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за цялата организация.

Върнете се в началото

Проверете дали е разрешено разширяване на автоматичното архивиране

За да проверите дали разширяване на автоматичното архивиране е разрешен за вашата организация, изпълнете следната команда в Exchange Online PowerShell.

Get-OrganizationConfig | FL AutoExpandingArchiveEnabled

Стойност на True означава, че автоматично разширяване архивирането е разрешен за организацията.

За проверка на автоматично разширяване архивирането е разрешаване за определен потребител, изпълнете следната команда в Exchange Online PowerShell.

Get-Mailbox <user mailbox> | FL AutoExpandingArchiveEnabled

Стойност на True означава, че автоматично разширяване архивирането е разрешена за потребителя.

След като разрешите разширяване на автоматично архивиране, имайте предвид следните неща:

 • Ако стартирате Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive команда, за да разрешите разширяване на автоматичното архивиране за вашата организация, не е нужно да изпълнявате Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive на отделни пощенски кутии. Обърнете внимание, че изпълнява Set-OrganizationConfig команда, за да разрешите разширяване на автоматичното архивиране за вашата организация не променя AutoExpandingArchiveEnabled свойство на потребителски пощенски кутии към True.

 • По същия начин стойностите за свойствата на пощенската кутия на ArchiveQuota и ArchiveWarningQuota не се променят, когато разрешите разширяване на автоматично архивиране. В действителност Когато разрешите разширяване на автоматичното архивиране за пощенска кутия на потребителя и свойството AutoExpandingArchiveEnabled е настроено на True, свойствата на ArchiveQuota и ArchiveWarningQuota току-що се игнорират. Ето един пример от тези свойства на пощенска кутия, след като разширяване на автоматичното архивиране е разрешен за пощенска кутия на потребител.

  ArchiveQuota и ArchiveWarningQuota свойства се игнорират, след като разрешите разширяване на автоматичното архивиране

Върнете се в началото

Още информация

 • Можете също да използвате PowerShell, за да разрешите архивни пощенски кутии. Например може да изпълнете следната команда в Exchange Online PowerShell, за да разрешите архивни пощенски кутии за всички потребители, чиито архивна пощенска кутия, вече не е разрешена.

  Get-Mailbox -Filter {ArchiveStatus -Eq "None" -AND RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"} | Enable-Mailbox -Archive
 • След като включите автоматичното разширяване архивиране за вашата организация или за определен потребител, архивна пощенска кутия се конвертира в автоматично разширяване Архив, когато архивната (включително папката "Възстановими елементи") достига 90 ГБ. Това може да отнеме до 30 дни за допълнително място за съхранение място, за да бъдат осигурени.

 • След като включите автоматичното разширяване архивиране, той не може да бъде изключен.

 • Разширяване на автоматичното архивиране се поддържа за пощенски кутии, базирани на облак Архив в хибридно разполагане на Exchange за потребители, които имат локално основна пощенска кутия. Въпреки това след като разширяване на автоматичното архивиране е разрешен за облака Архив на пощенска кутия, можете не може да е отделена този архивната обратно към локалната Exchange организация.

 • За списък на Outlook клиенти, които потребителите могат да използват за достъп до елементите в областта на допълнително място за съхранение в техните архивна пощенска кутия вижте общ преглед на неограничен архивиране в Office 365.

 • Тъй като по-горе, 10 ГБ се добавя към на квотата за съхранение на пощенската кутия на потребителя първичен Архив (и към папката "Възстановими елементи" Ако пощенската кутия е включен), когато стартирате Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive команда. Това осигурява допълнително място за съхранение, докато не се предоставя автоматично разгъната съхранение пространство, (което може да отнеме до 30 дни). Това допълнително пространство за съхранение не се добавят при изпълнение Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive за разрешаване на автоматично разширяване архивиране за всички пощенски кутии във вашата организация. Ако сте разрешили разширяване на автоматичното архивиране за цялата организация, но трябва да добавите допълнителни 10 ГБ място за съхранение за определен потребител, можете да стартирате командата Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive на тази пощенска кутия. Обърнете внимание, че ще получавате съобщение за грешка, че разширяване на автоматичното архивиране вече са разрешени, но допълнително пространство за съхранение ще бъде добавен към пощенска кутия.

Върнете се в началото

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×