Разрешаване на входящите имейл съобщения за списък или библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Преди да може в списъка или библиотеката да се получава електронна поща, собственикът на сайта трябва да разреши и конфигурира поддръжката на входяща електронна поща за списъка или библиотеката.

Какво искате да направите?

Общ преглед

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за библиотека

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за списък на съобщенията

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за списък на календари

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за дъска за обсъждания

Общ преглед

За Windows SharePoint Services 3.0собственик на сайта може да разрешите и конфигурирате входящите имейл съобщения за следните неща:

 • Документ, картина или библиотека с формуляри

 • Списък на съобщенията

 • Списък на календари

 • Дъска за обсъждания

 • Блог

Когато създавате списък или библиотека, може да разрешите поддръжка на входящи имейл съобщения за всеки тип на списъците или библиотеките, ако в централното администриране се разрешава поддръжка на входящите имейл съобщения. Тази процедура включва указване на имейл адреси за списъка или библиотеката. Всички останали опции за конфигуриране са настроени на стойности по подразбиране, когато създавате списък или библиотека.

Забележки: 

 • Не може да добавяте съдържание към списъците или библиотеките в сайтовете "Работни области за събрание", като изпратите имейл.

 • За да разрешите или конфигурирате входящите имейл съобщения за списък или библиотека, трябва да имате разрешение за Управление на списъци за списъка или библиотеката. По подразбиране на SharePoint групата на собствениците с име на сайта се предоставя разрешение за Управление на списъци .

Стъпките за промяна на имейл настройките на списък или библиотека варират според типа на списъка или библиотеката. Следните раздели предоставят стъпки за разрешаване и конфигуриране на поддръжка за входящи имейл съобщения за горепосочените типове на списъка или библиотеката.

Най-горе на страницата

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за библиотека

Направете следното, за да разрешите и конфигурирате имейл настройките за документ, картина или библиотека с формуляри.

 1. Отворете библиотеката, за която искате да разрешите и конфигурирате имейл настройките.

 2. В менюто НастройкиSettings menu, щракнете върху Настройки на библиотеката с документи, Настройки на библиотеката с картиниили Настройки на библиотеката с формуляри, в зависимост от типа на библиотеката, който разрешавате или конфигурирате.

 3. Под комуникациищракнете върху Настройки на входящ имейл.

  Забележка: Връзката Настройки на входяща електронна поща не е налична, ако входящите имейл съобщения не е разрешена в централното администриране.

 4. В раздела имейл щракнете върху да, за да разрешите тази библиотека да получава имейл.

 5. В полето имейл адрес въведете уникално име за използване като част от имейл адреса за тази библиотека.

 6. В раздела Прикачени файлове към имейл изберете къде да запишете и как да се групират прикачени към имейл файлове в тази библиотека и след това изберете дали да презапишете файлове със същото име.

  Ако изберете да не презаписвате файловете с едно и също име и по-късно се опитате да запишете файловете със същото име, което вече съществува в библиотеката, към името на новия прикачен файл се прибавят четири случайни цифри. Ако това действие не успее, към името на файла се прибавя глобален уникален идентификатор (GUID). Ако с нито едно от тези действие не се получава уникално име на файла, прикаченият файл се анулира.

 7. В раздела Имейл съобщение изберете дали да запишете оригиналното имейл съобщение в тази библиотека.

  Ако изберете да, първоначалното съобщение се записва като отделен елемент в библиотеката.

 8. В раздела Имейл покани за събрание изберете дали да запишете прикачени файлове към вашите покани за събрание в тази библиотека.

 9. В раздела Имейл защита изберете дали да архивирате имейл съобщения само от членовете на сайта, които може да пишат в библиотеката, или да архивирате независимо от подателя на имейла.

  Важно: Архивирането на имейл от всички податели позволява на всеки (включително непроверените потребители) да пише във вашата библиотека. Поради потенциална опасност за защитата обърнете сериозно внимание на тази опция.

 10. Щракнете върху OK , за да запишете настройките си.

Забележка: Да избирането на тази опция се архивират файловете, прикачени към поканите за събрание в библиотеката с документи. Обърнете внимание, че имейл манипулатори не са запознати с други списъци, които изпращате конкретна част от имейл. Ако изпратите покана за събрание в календара, както и библиотека с документи, искането за събрание се архивира в списъка на календара и всички прикачени файлове, свързани с искането за събрание се архивират в библиотеката с документи.

Най-горе на страницата

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за списък на съобщения

 1. Отворете списъка на съобщенията, за който искате да разрешите и конфигурирате настройките на входящите имейл съобщения.

 2. Щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на списък.

 3. Под комуникациищракнете върху Настройки на входящ имейл.

  Забележка: Връзката Настройки на входяща електронна поща не е налична, ако входящите имейл съобщения не е разрешена в централното администриране.

 4. В раздела имейл изберете да, за да разрешите този списък да получава имейл и след това въведете псевдонима, който искате да използвате за изпращане на имейл към този списък.

 5. В раздела Прикачени файлове към имейл изберете дали искате да архивирате прикачените файлове в този списък.

  Забележка: Ако изберете " не", ще бъдат отхвърлени прикачени файлове към имейл.

 6. В раздела Имейл съобщение изберете дали да запишете оригиналния имейл в този списък.

  Ако изберете да, оригиналният имейл се записва като прикачен файл.

 7. В раздела Имейл покани за събрание изберете дали да архивирате поканите за събрание, изпратени като имейл в този списък.

  За тази опция да изберете предоставя възможност да архивирате поканите за събрание към списъка на съобщенията. Обърнете внимание, че тъй като обработка на имейл съобщения, които не са наясно кои други списъци, които изпращате имейл, можете да изпратите покана за събрание до имейл адреса на календара и имейл адрес на списък със съобщения (Избиране на да, за тази настройка). По този начин искането за събрание ще се показват в календара и списъка на съобщенията.

 8. В раздела Имейл защита изберете дали да приема имейли от само членовете на сайта, които може да пишат в списъка или да получавате имейл съобщения независимо от подателя на имейла.

  Важно: Архивирането на имейл от всички податели позволява на всеки (включително непроверените потребители) да пише във вашата библиотека. Поради потенциална опасност за защитата обърнете сериозно внимание на тази опция.

 9. Щракнете върху OK , за да запишете настройките си.

Най-горе на страницата

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за списъка на календари

 1. Отворете списъка на календари, за който искате да разрешите и конфигурирате настройките на входящите имейл съобщения.

 2. Щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на списък.

 3. Под комуникациищракнете върху Настройки на входящ имейл.

  Забележка: Връзката Настройки на входяща електронна поща не е налична, ако входящите имейл съобщения не е в централното администриране.

 4. В раздела имейл изберете да, за да разрешите този списък да получава имейл и след това въведете псевдонима, който искате да използвате за изпращане на имейл към този списък.

 5. В раздела Прикачени файлове към имейл изберете дали искате този списък да архивира прикачените.

  Забележка: Ако изберете " не", ще бъдат отхвърлени прикачени файлове към имейл.

 6. В раздела Имейл защита изберете дали да архивирате имейл съобщения само от членовете на сайта, които може да пишат в списъка или да получавате имейл съобщения независимо от подателя на имейла.

  Важно: Архивирането на имейл от всички податели позволява на всеки (включително непроверените потребители) да пише във вашата библиотека. Поради потенциална опасност за защитата обърнете сериозно внимание на тази опция.

 7. Щракнете върху OK , за да запишете настройките си.

Най-горе на страницата

Разрешаване и конфигуриране на имейл настройки за дъска за обсъждания

 1. Отворете дъската за обсъждания, за която искате да разрешите и конфигурирате настройките на входящите имейл съобщения.

 2. Щракнете върху Настройкии след това щракнете върху Настройки на списък.

 3. Под комуникациищракнете върху Настройки на входящ имейл.

  Забележка: Връзката Настройки на входяща електронна поща не е налична, ако входящите имейл съобщения не е разрешена в централното администриране.

 4. В раздела имейл изберете да, за да разрешите този списък да получава имейл и след това въведете псевдонима, който искате да използвате за изпращане на имейл на този сайт.

 5. В раздела Прикачени файлове към имейл изберете дали искате този списък да архивира прикачените.

  Забележка: Ако изберете " не", ще бъдат отхвърлени прикачени файлове към имейл.

 6. В раздела Имейл съобщение изберете дали да запишете оригиналното имейл съобщение в този списък.

  Ако изберете да, оригиналното съобщение се записва като прикачен файл.

 7. В раздела Имейл покани за събрание изберете дали да запишете поканите за събрание, изпратени като имейл в този списък.

  За тази опция да изберете предоставя възможност да архивирате поканите за събрание в таблото за обсъждания. Обърнете внимание, че тъй като обработка на имейл съобщения, които не са наясно кои други списъци, които изпращате имейл, можете да изпратите покана за събрание до имейл адреса на календара и имейл адрес на дъска за обсъждания (избора дали да, за да тази настройка). По този начин искането за събрание ще се показват в календара и таблото за обсъждания.

 8. В раздела Имейл защита изберете дали да архивирате имейл съобщения само от членовете на сайта, които може да пишат в списъка или да получавате имейл съобщения независимо от подателя на имейла.

  Важно: Архивирането на имейл от всички податели позволява на всеки (включително непроверените потребители) да пише във вашата библиотека. Поради потенциална опасност за защитата обърнете сериозно внимание на тази опция.

 9. Щракнете върху OK , за да запишете настройките си.

Най-горе на страницата

Вж. също

Създаване на известяване или абониране за RSS канал

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×