Разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека

Разрешаване и конфигуриране на версии за списък или библиотека

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато са разрешени в сайт на списъци и библиотеки, можете да проследявате и управлявате информацията, както го преминава. Можете да разгледаме по-стари версии и ги, възстановите, ако е необходимо. Например, когато по-стара версия на даден елемент може да е по-точен от по-късно от тях. Някои организации запазват няколко версии на елементите в своите списъци за правни причини или проверяват цели.

Когато разрешаване и конфигуриране на версии, можете да запазите версии всеки път, когато даден елемент е редактирана. Трябва да решите колко версии позволявате, и дали искате всички потребители на сайта, за да видите всички чернови, или само се вижда само създателят и определени хора във вашата организация.

По подразбиране създаването на версии е включена за SharePoint Server 2016 библиотека с документи и разстояние за списък. За да го изключите, или да трябва да имате разрешения за проектиране или пълен контрол.

Актуализира юли 2017 благодарение на клиент обратна връзка.

Разрешаване и конфигуриране на версии в SharePoint Online списък или библиотека

 1. Отидете в библиотеката или списъка, за който искате да разрешите поддържането на версии.

 2. Щракнете върху настройки на Бутон "Настройки" с формата на зъбно колело и след това щракнете върху Настройки на библиотеката или Настройки на списък

  Меню "Настройки" с избрано настройки на библиотеката или Меню "Настройки" с осветена настройки на списък

 3. Щракнете върху Настройки на версиите на страницата Настройки.

  Настройки на диалоговия прозорец на библиотеката с версиите избран.
 4. В страницата Настройки на версиите имате налични следните настройки:

  • За библиотека с документи

   Избори диалоговия прозорец Създаване на версии
   • Изискване на одобрение на съдържанието за изпратените елементи.

   • Създаване на версия при всяко редактиране на файл в библиотеката с документи, като използвате само главни версии или основни и второстепенни версии.

   • Ограничаване броя на версии и чернови да запазите.

   • Задайте кой може да вижда елементите на черновите.

   • Изискване на документи, които да бъдат проверени, преди да могат да се редактират.

  • За списък

   • Изискване на одобрение на съдържанието за изпратените елементи.

   • Създаване на версия при всяко редактиране на елемент в списъка.

   • Ограничаване броя на версии и чернови да запазите.

   • Задайте кой може да вижда елементите на черновите в списъка.

 5. Щракнете върху OK.

За да забраните създаването на версии в SharePoint Online списък или библиотека

Направете същите стъпки за разрешаването, но щракнете върху няма версии на страницата Настройки на версиите . Можете също да проверите за изискват одобрение на съдържанието.

За преглед, възстановяване или изтриване на по-стара версия в SharePoint Online списък или библиотека

За да възстановите по-стара версия на документ, следвайте тези стъпки.

 1. Отидете в списъка или библиотеката с елемента или документа, за който искате да прегледате хронологията.

 2. Щракнете върху Многоточието (...) до елемента, за който искате да прегледате хронологията.

 3. Щракнете върху Хронология на версиите.

  Меню на "Библиотека с документи" след щракване с десния бутон, с осветена "Хронология на версиите"

  Ако не виждате Хронология на версиите, щракнете върху още и след това щракнете върху Хронология на версиите.

 4. В диалоговия прозорец Хронология на версиите задържите мишката над връзката дата на по-стара версия и щракнете върху стрелката надолу, за да се покаже менюто.

  Бутон за диалогов прозорец на падащия списък на версия
 5. В менюто можете да направите следното.

  Меню за елемент от версия
  • Изглед на текущия документ. Това ще доведе до диалоговия прозорец, където можете да редактирате, възстановите, или изтриване, както и видите текущото състояние на одобрение.

  • Възстановяване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец въпрос дали искате да го направите в момента одобрен документ. Това ще го добави като нова версия.

  • Изтриване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец пита дали сте сигурни, че искате да изпратите елемента в кошчето.

  • Отхвърляне на тази версия. Това само показва на одобрени документи, вместо да изтриете.

 6. Когато сте готови, щракнете върху X в горния десен ъгъл.

Разрешаване и конфигуриране на версии в SharePoint 2016 или 2013 списък или библиотека

 1. Отидете в библиотеката или списъка, за който искате да разрешите поддържането на версии.

 2. Щракнете върху библиотека или списък в лентата.

  Раздела Библиотека и преглед на лентата или "Списък", избрано в лентата

 3. Щракнете върху Настройки на библиотеката или Настройки на списък в групата настройки.

  Настройки на библиотеката на SharePoint бутони в лентата или Настройки на списък на лентата

 4. Щракнете върху Настройки на версиите на страницата Настройки.

  Настройки на диалоговия прозорец на библиотеката с версиите избран.
 5. В страницата Настройки на версиите имате налични следните настройки:

  • За библиотека с документи

   Избори диалоговия прозорец Създаване на версии
   • Изискване на одобрение на съдържанието за изпратените елементи.

   • Създаване на версия при всяко редактиране на файл в тази библиотека с документи, някой от двата основни версии само, или основни и второстепенни версии.

   • Ограничаване броя на версии и чернови да запазите.

   • Задайте кой може да вижда елементите на черновите.

   • Изискване на документи, които да бъдат проверени, преди да могат да се редактират.

  • За списък

   • Изискване на одобрение на съдържанието за изпратените елементи.

   • Създаване на версия при всяко редактиране на елемент в списъка.

   • Ограничаване броя на версии и чернови да запазите.

   • Задайте кой може да вижда елементите на черновите в списъка.

 6. Щракнете върху OK.

За да забраните създаването на версии в SharePoint 2016 или 2013 списък или библиотека

Направете същите стъпки за разрешаването, но щракнете върху няма версии на страницата Настройки на версиите . Можете също да проверите за изискват одобрение на съдържанието.

За преглед, възстановяване или изтриване на по-стара версия

За да възстановите по-стара версия на документ, следвайте тези стъпки.

 1. Отидете в списъка или библиотеката с елемента или документа, за който искате да прегледате хронологията.

 2. В лентата щракнете върху файлове или щракнете върху елементи. Ако няма лентата, щракнете върху Многоточието (...) до елемента, за който искате да прегледате хронологията.

 3. Щракнете върху Хронология на версиите.

  Разделът "Файл" с осветена "Хронология на версиите"

  Ако не виждате Хронология на версиите, щракнете върху Многоточието (...) в този диалогов прозорец и след това щракнете върху Хронология на версиите.

 4. В диалоговия прозорец Хронология на версиите задържите мишката над връзката дата на по-стара версия и щракнете върху стрелката надолу, за да се покаже менюто.

  Бутон за диалогов прозорец на падащия списък на версия
 5. В менюто можете да направите следното.

  Меню за елемент от версия
  • Изглед на текущия документ. Това ще доведе до диалоговия прозорец, където можете да редактирате, възстановите, или изтриване, както и видите текущото състояние на одобрение.

  • Възстановяване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец въпрос дали искате да го направите в момента одобрен документ. Това ще го добави като нова версия.

  • Изтриване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец пита дали сте сигурни, че искате да изпратите елемента в кошчето.

  • Отхвърляне на тази версия. Това само показва на одобрени документи, вместо да изтриете.

 6. Когато сте готови, щракнете върху X в горния десен ъгъл.

Разрешаване и конфигуриране на версии в SharePoint 2010 списък или библиотека

Изпълнете следните стъпки за разрешаване и конфигуриране на версии в списък или библиотека.

 1. Придвижете се до списъка или библиотеката, която планирате да работи. Ако името не се показва в екрана "бързо стартиране", щракнете върху Цялото съдържание на сайтаи след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. В лентата, в групата Инструменти за списък или Библиотека с инструменти щракнете върху раздела списък или библиотека .

 3. Щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката.

  бутонът ''настройки на списък'' в лентата на sharepoint или Бутонът ''Настройки на библиотеката'' в лентата на библиотеката на SharePoint Foundation

  Отваря се страницата на списък или настройки на библиотеката.

 4. Под Общи настройкищракнете върху Настройки на версиите.

  Настройки, изберете Настройки на версиите

  Отваря се диалоговият прозорец Настройки на версиите .

  Задаване на главни и второстепенни версии, изискват одобрение, Задайте кой може да видите елементите и задължително извличане.
 5. Изпълнете едно от следните неща:

  Раздел За библиотеки с документи, в Хронология на версиите на елемент , под Създаване на версия при всяко редактиране на файл в тази библиотека с документи? изберете или основни версии само или главни и второстепенни версии.

  За списъци, в Хронология на версиите на елемент от раздел, под Създаване на версия при всяко редактиране на елемент в този списък? щракнете върху да.

 6. По желание: Изберете броя на версиите, които искате да запазите в списъка.

 7. По желание: За списъци, изберете желания брой одобрени версии, за които искате да запазите чернови. Тази опция е налична, когато изберете да в секцията Одобрение на съдържанието .

  За библиотеки Задайте число под Запазване на чернови за следния брой основни версии.

 8. По желание: Определете кои потребители могат да виждат чернова на елементи. В списък тази опция е налична само когато изискват одобрение на съдържанието за изпратените елементи е зададено на "да" , в секцията Одобрение на съдържание

  Изберете една от следните неща.

  • Всеки потребител, който може да чете елементи. Този избор позволява достъп до всеки, който има разрешения на сайта за четене.

  • Само потребители, които могат да редактират елементи. Този избор ограничава изгледа на чернови на тези, които имат разрешения за редактиране.

  • Само потребители, които могат да одобряват елементи (и авторът на елемента). Този избор ограничава изглед само на оригиналния автор на елемента и тези, които имат разрешения за одобрение на елементи в списъка.

 9. Щракнете върху OK , за да затворите диалоговия прозорец и да се върнете към страницата Настройки .

Най-горе на страницата

Забраняване на създаването на версии в SharePoint 2010 списък или библиотека

Следвайте същите стъпки за разрешаването на създаването на версии, но направете едно от следните неща:

Раздел За библиотеки с документи, в Хронология на версиите на елемент , под Създаване на версия при всяко редактиране на файл в тази библиотека с документи? изберете няма версии.

За списъци, в Хронология на версиите на елемент от раздел, под Създаване на версия при всяко редактиране на елемент в този списък? щракнете върху не.

Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Преглед, възстановяване или изтриване на версии в SharePoint 2010 списък или библиотека

 1. Отидете в списъка или библиотеката с елемента или документа, за който искате да прегледате хронологията.

 2. щракнете върху стрелката надолу до документа или елемента, който искате да прегледате хронологията на версиите и след това щракнете върху Хронология на версиите.

  Падащото меню от документ с осветен Хронология на версиите
 3. В диалоговия прозорец Хронология на версиите задържите мишката над връзката дата на по-стара версия и щракнете върху стрелката надолу, за да се покаже менюто.

  Vesrion с падащо меню с осветена изглед
 4. В менюто можете да направите следното.

  • Изглед на текущия документ. Това ще доведе до диалоговия прозорец, където можете да редактирате, възстановите, или изтриване, както и видите текущото състояние на одобрение.

   Хронология на диалоговия прозорец SharePoint 2010 версия

   От диалоговия прозорец изглед е възможно да можете да редактирате, въпреки че обикновено е забранена. За да редактирате, изберете Редактиране на свойства от падащото меню на файл или елемент.

  • Възстановяване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец въпрос дали искате да го направите в момента одобрен документ. Това ще го добави като нова версия.

   Версия на падащо меню с осветена възстановяване.
  • Изтриване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец пита дали сте сигурни, че искате да изпратите елемента в кошчето.

   Хронология на версиите с Изтрий осветена на версия
  • Премахване на публикацията тази версия показва, когато използвате одобрение и публикуване на документи или елементи.

   Създаване на версии падащо меню с осветена премахване на публикацията
 5. Когато сте готови, щракнете върху X в горния десен ъгъл, ако вече не е затворен версия диалоговия прозорец.

Разрешаване на създаване на версии на елемент в SharePoint 2007

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на вашия списък или библиотека, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайтаи след това щракнете върху името на вашия списък или библиотека.

  1. Щракнете върху Настройки на меню 'настройки' и след това щракнете върху Настройки на списък или Настройки на библиотеката с документи.

   Избиране на опцията за настройки на библиотека на документ от менюто Настройки
 2. Под Общи настройкищракнете върху Настройки на версиите.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  Настройки на версиите за включване на създаването на версии, одобрение и изискващи вкарване
  • За елементите от списъка за да укажете проследяване на версии, щракнете върху Създаване на версия при всяко редактиране на елемент в списък в раздела Хронология на версиите на елемент .

  • За файлове за да укажете проследяване на само един тип версия, щракнете върху Създаване на главни версии в раздела Хронология на версиите на документа .

  • За файлове за да укажете, че се проследяват главни и второстепенни версии, щракнете върху Създаване на главни и второстепенни версии (чернови) в раздела Хронология на версиите на документа .

 4. Можете да зададете колко версии на елементи или файлове, за да запазите. Направете едно от следните неща в раздела Хронология на версиите на елемент или раздела Хронология на версиите на документа :

  • За да зададете броя на версиите на елементите от списъци, които се съхраняват, поставете отметка в квадратчето Запазване на следния брой версии и след това въведете броя на версиите, които искате да запазите.

  • За да зададете броя на главните версии на файловете с документи, които се съхраняват, поставете отметка в квадратчето Запазване на следния брой главни версии и след това въведете броя на основни версии, които искате да запазите.

  • За да зададете броя на документ за второстепенни версии да запазите, поставете отметка в квадратчето Запазване на чернови за следния брой главни версии и след това въведете броя на основни версии, които искате да запазите чернови (второстепенни версии) за.

 5. Щракнете върху OK.

Забраняване на версиите на елемент в SharePoint 2007

Следвайте стъпките, които позволяват създаването на версии, но в диалоговия прозорец за настройки на версиите, щракнете върху няма версии.

Създаване на версии и одобрение е изключена

Преглед, възстановяване или изтриване на версии в SharePoint 2007 списък или библиотека

 1. Отидете в списъка или библиотеката с елемента или документа, за който искате да прегледате хронологията.

 2. щракнете върху стрелката надолу до документа или елемента, който искате да прегледате хронологията на версиите и след това щракнете върху Хронология на версиите.

  Падащото меню от документ с осветен Хронология на версиите
 3. В диалоговия прозорец Хронология на версиите задържите мишката над връзката дата на по-стара версия и щракнете върху стрелката надолу, за да се покаже менюто.

  Vesrion с падащо меню с осветена изглед
 4. В менюто можете да направите следното.

  • Изглед на текущия документ. Това ще доведе до диалоговия прозорец, където можете да редактирате, възстановите, или изтриване, както и видите текущото състояние на одобрение.

   Преглед на версията на диалогов прозорец

   От диалоговия прозорец изглед изтриване или възстановяване на елемент или връщане на хронологията на версиите.

  • Възстановяване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец въпрос дали искате да го направите в момента одобрен документ. Това ще го добави като нова версия.

   Създаване на версии падащото меню на файла с осветена възстановяване
  • Изтриване на документа. Тази опция показва диалоговия прозорец пита дали сте сигурни, че искате да изпратите елемента в кошчето.

   Падащ списък на версиите на файл с маркирана опция за изтриване
  • Премахване на публикацията тази версия показва, когато използвате одобрение и публикуване на документи или елементи.

   Публикуван файл падащо меню с премахване на публикацията на тази версия опция осветена
 5. Когато сте готови, щракнете върху X в горния десен ъгъл, ако вече не е затворен версия диалоговия прозорец.

Други настройки, които влияят върху версиите

Можете да конфигурирате други настройки, които влияят върху версиите. В списъци или библиотеки, можете да изисквате съдържание да бъдат одобрявани – тази настройка понякога се нарича съдържание наблюдаване. В библиотеки можете да изисквате файловете да бъдат извлечени, която ви помага да избегнете конфликти в промените и да подканите хората да въведат коментари за файловете, когато те ги вкарате.

За информация относно тези настройки и повече, вижте как работи създаването на версии в списък или библиотека?

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Ако не, нека знае какво е объркващ или липсващи. Включете вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка, за да проверете внимателно факти, добавете информация и актуализиране на тази статия.

Сродни теми

Настройване на библиотека за задължително извличане на файлове
как работи създаването на версии в списък или библиотека?

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×