Разрешаване или забраняване на макроси във файлове на Office

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Макросът представлява поредица от команди, която можете да използвате, за да автоматизирате повтаряща се задача, и може да бъде изпълнен, когато трябва да извършите задачата. Тази статия съдържа информация за рисковете, съществуващи при работа с макроси, и можете да научите как да разрешите или забраните макросите в центъра за сигурност.

В тази статия

Разрешаване на макросите, когато се покаже лентата за съобщения

Разрешаване на макросите в изгледа Backstage

Еднократно разрешаване на макросите, когато се покаже предупреждението за защита

Промяна на настройките за макроси в центъра за сигурност

Обяснение на настройките за макроси

Какво представляват макросите, кой ги създава и какъв е рискът за защитата?

Разрешаване на макросите, когато се покаже лентата за съобщения

Когато отворите файл, съдържащ макроси, се показва жълтата лента за съобщения с икона на щит и бутон Разрешаване на съдържание. Ако знаете, че макросът или макросите идват от надежден източник, изпълнете следните инструкции:

 • На лентата за съобщения щракнете върху Разрешаване на съдържание.
  Файлът се отваря и е надежден документ.

Долното изображение е пример за лентата за съобщения, когато файлът съдържа макроси.

лента за съобщения с предупреждение за защита относно макроси

Най-горе на страницата

Разрешаване на макросите в изгледа Backstage

Друг метод за разрешаване на макросите в даден файл е чрез изгледа Microsoft Office Backstage, който се показва, след като щракнете върху раздела Файл след показване на жълтата лента за съобщения.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. В областта Предупреждение от защитата щракнете върху Разрешаване на съдържание.

 3. Под Разреши цялото съдържание щракнете върху Винаги разрешавай активното съдържание на този документ.
  Файлът става надежден документ.

Долното изображение е пример за опциите в Разрешаване на съдържание.

падащо меню на предупреждението за защита

Най-горе на страницата

Еднократно разрешаване на макросите, когато се покаже предупреждението за защита

Изпълнете долните инструкции, за да разрешите макросите за времето, през което файлът е отворен. Когато затворите файла и след това пак го отворите, предупреждението се появява отново.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. В областта Предупреждение от защитата щракнете върху Разрешаване на съдържание.

 3. Изберете Разширени опции.

 4. В диалоговия прозорец Опции за защита в Microsoft Office щракнете върху Разреши това съдържание за тази сесия за всеки макрос.

 5. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките за макроси в центъра за сигурност

Настройките за макроси се намират в центъра за сигурност. Но ако работите в организация, системният администратор може да е променил настройките по подразбиране, за да не даде възможност на никого да прави промени в настройките.

Важно : Когато променяте вашите настройки за макроси в центъра за сигурност, те се променят само за програмата от Office, която използвате в момента. Настройките за макроси не се променят за всички ваши програми от Office.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Център за сигурност, след което щракнете върху Настройки на центъра за сигурност

 4. В Център за сигурност щракнете върху Настройки за макроси.

 5. Направете желания избор.

 6. Щракнете върху OK.

Долното изображение показва областта Настройки за макроси в центъра за сигурност.

област "настройки за макроси" в центъра за сигурност

От долния раздел ще научите повече за настройките за макроси.

Най-горе на страницата

Обяснение на настройките за макроси

 • Забрани всички макроси без уведомяване    Макросите и свързаните с тях предупреждения за защита се забраняват.

 • Забрани всички макроси с уведомяване    Макросите се забраняват, но се показват предупреждения относно защитата, когато има макроси. Разрешавайте макросите според всеки отделен случай.

 • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси     Макросите се забраняват, но се показват предупреждения относно защитата, когато има макроси. Ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, той се изпълнява, ако сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие да разрешите подписания макрос и да се доверите на издателя.

 • Разреши всички макроси (не се препоръчва; може да се изпълни потенциално опасен код)    Всички макроси се изпълняват. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално злонамерен код.

 • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект     Забранете или разрешете програмен достъп до обектния модел на Visual Basic for Applications (VBA) от клиент за автоматизация. Тази опция за защита е за код, написан за автоматизиране на програма от Office и манипулиране на средата и обектния модел на VBA. Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране, като пречи на неудостоверени програми да създават опасен самовъзпроизвеждащ се код. За да получат клиентите за автоматизация достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Забележка : В Microsoft Publisher и Microsoft Access няма опция Надежден достъп до обектния модел на VBA проект.

Най-горе на страницата

Какво представляват макросите, кой ги създава и какъв е рискът за защитата?

Макросите автоматизират често използвани задачи, за да спестят време за натискане на клавиши и действия с мишката. Много от тях са създадени чрез Visual Basic for Applications (VBA) и са написани от разработчици на софтуер. Но някои макроси представляват потенциален риск за защитата. Злонамерен човек, известен още като хакер, може да включи опасен макрос във файл, който да разпространи вирус на вашия компютър или в мрежата на вашата организация.

В тази статия

Какво е макрос и какъв е рискът за защитата?

Разрешаване или забраняване на макроси с центъра за сигурност

Коя програма използвате?

Как центърът за сигурност помага ме защитата от опасни макроси?

Предупреждение относно защитата ви пита, ако искам да разрешите или забраните макрос. Какво трябва да направя?

Какво е макрос и какъв е рискът за защитата?

Макроси за автоматизиране на често използвани задачи; много се създават с VBA и са написани от разработчиците на софтуер. Въпреки това някои макроси представляват потенциален риск за защитата. Човек със злонамерени атаки могат да представят разрушаване макрос, в документ или файл, който може да се разпространи вирус на вашия компютър.

Най-горе на страницата

Разрешаване или забраняване на макроси с центъра за сигурност

Настройки за защита от опасни макроси се намират в центъра за сигурност. Въпреки това ако работите в организация, вашият системен администратор може да са се променили настройките по подразбиране, за да предотвратите настройките.

Забележка : Когато променяте вашите настройки за макроси в центъра за сигурност, те се променят само за програмата от Office, която използвате в момента. Настройките за макроси не се променят за всички ваши програми от Office.

Коя програма от 2007 Microsoft Office system използвате?

Достъп

Access

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Access.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

Най-горе на страницата

Excel

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет : Можете да отворите диалоговия прозорец за настройки на защита на макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Excel. Щракнете върху популярнии след това поставете отметка в квадратчето "Показване на разработчик" в лентата .

Най-горе на страницата

Outlook

 1. В менюто инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Няма предупреждения и забрани всички макроси Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси и предупреждения за защита относно макроси ще бъдат забранени.

  • Предупреждения за подписани макроси; всички неподписани макроси са забранени Това е настройката по подразбиране и е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване , с изключение, че ако макросът е цифрово подписан от надежден издател, макросът да се изпълни, ако вече сте дали доверието издателя. Ако не ви трябва надежден издател, получавате известие. По този начин, можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Предупреждения за всички макроси Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но вие искате да получите предупреждения за защита, ако има макроси. По този начин, можете да изберете кога да разрешите тези макроси в случай.

  • Няма проверка на защитата за макроси (не се препоръчва) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

Най-горе на страницата

PowerPoint

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции за PowerPoint.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет : Можете да отворите диалоговия прозорец за настройки на защита на макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на PowerPoint. Щракнете върху популярнии след това поставете отметка в квадратчето "Показване на разработчик" в лентата .

Най-горе на страницата

Publisher

 1. В менюто инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Най-горе на страницата

Visio

 1. В менюто инструменти щракнете върху Център за сигурност.

 2. Щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Най-горе на страницата

Word

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, щракнете върху Настройки на центъра за сигурности след това щракнете върху Настройки за макроси.

 3. Щракнете върху желаните опции:

  • Забрани всички макроси без уведомяване Щракнете върху тази опция, ако нямате доверие на макроси. Всички макроси в документи и предупреждения за защита относно макроси са забранени. Ако има документи с неподписани макроси, които имате доверие, можете да поставите тези документи в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

  • Забрани всички макроси с уведомяване Това е настройката по подразбиране. Щракнете върху тази опция, ако искате да забраните макросите, но искате да получавате предупреждения на защитата, ако има макроси. Така ще можете да избирате кога да разрешите тези макроси във всеки конкретен случай.

  • Забрани всички макроси с изключение на цифрово подписани макроси Тази настройка е същата като опцията Забрани всички макроси с уведомяване с изключение на това, че ако макросът е подписан с цифров подпис от надежден издател, макросът може да се изпълни, ако вече сте се доверили на издателя. Ако не сте се доверили на издателя, получавате известие. По този начин можете да изберете да разрешите тези подписани макроси или да се доверите на издателя. Всички неподписани макроси се забраняват без уведомяване.

  • Разреши всички макроси (не се препоръчва, потенциално опасен код да се изпълни) Щракнете върху тази опция, за да позволите всички макроси да се изпълнява. Тази настройка прави компютъра ви уязвим за потенциално опасен код и не се препоръчва.

  • Надежден достъп до обектния модел на VBA проект    Тази настройка е за разработчици и се използва за умишлено блокиране или разрешаване на програмен достъп до обектния модел на VBA от всеки клиент за автоматизация. С други думи, тя предоставя опция за защита за код, написан за автоматизиране на програма от Office и за програмно манипулиране на средата и обектния модел на Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Това е настройка за всеки отделен потребител и за всяко отделно приложение и забранява достъпа по подразбиране. Тази опция за защита прави по-трудно за неудостоверени програми да създават "самовъзпроизвеждащ се" код, който може да навреди на системите на крайния потребител. За да може всеки от клиентите за автоматизация да има програмен достъп до обектния модел на VBA, трябва потребителят, стартиращ кода, изрично да даде достъп. За да дадете достъп, поставете отметка в квадратчето.

Съвет : Можете да отворите диалоговия прозорец за настройки на защита на макроси от раздела " разработчик " в лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent. Ако разделът разработчик не е наличен, щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Опции на Word. Щракнете върху популярнии след това поставете отметка в квадратчето "Показване на разработчик" в лентата .

Най-горе на страницата

Как центърът за сигурност помага ме защитата от опасни макроси?

Преди да разрешите на макрос в документ, Центърът за сигурност проверява за следната информация:

 • Макросът е подписан от разработчика с цифров подпис.

 • Цифровият подпис да е валиден.

 • Този цифров подпис да е актуален (срокът му да не е изтекъл).

 • Сертификатът, свързан с цифровия подпис е издаден от реномиран сертифициращ орган (CA).

 • Разработчикът, подписал макросът е надежден издател.

Ако Центърът за сигурност открие проблем при някои от тези, макросът е изключена по подразбиране и лентата за съобщения се появява да ви уведомява за потенциално опасни макроси.

Лента за действие на документ

За да разрешите макрос щракнете върху Опции в лентата за съобщения, се отваря диалоговия прозорец защита. Вижте следващия раздел за информация относно вземане на решения за макроси и защита.

Забележка : В Microsoft Office Outlook 2007 и Microsoft Office Publisher 2007предупреждения за защита се показват в диалоговите прозорци, не и в лентата за съобщения.

Най-горе на страницата

Предупреждение относно защитата ви пита, ако искам да разрешите или забраните макрос. Какво трябва да направя?

Когато се покаже диалоговия прозорец "Опции за сигурен", можете да разрешите макроса или да го оставите забранено. Трябва да разрешите макроса, ако сте сигурни, че е от надежден източник.

опции за защита на microsoft office

Важно : Ако сте сигурни, че документът и макросът са от надежден източник и имат валиден подпис и не искате да бъдете уведомявани за тях отново, вместо да променяте настройките на центъра за сигурност по подразбиране за по-малко безопасни защита на макроси, можете да щракнете върху Доверявай се на всички документ uments от този издател в диалоговия прозорец защита. Това добавя издателя към вашия списък с надеждни издатели в центъра за сигурност. Всички софтуер от този издател е надежден. В случая, където макроса няма валиден подпис, но можете да се доверите и не искате да бъдете уведомявани отново, вместо да променяте настройките на центъра за сигурност по подразбиране за по-малко безопасни защита на макроси е по-добре да преместите документа в надеждно местоположение. Документите в надеждни местоположения е позволено да управляват без проверка от системата за защита на центъра за сигурност.

В зависимост от ситуацията диалоговия прозорец защита описва конкретен проблем. Следващата таблица изброява възможните проблеми и предлага съвети за това, което трябва да или не трябва да правите във всеки случай.

Проблем

Съвет

Не е подписан макрос     Тъй като макросът не е цифрово подписан, не може да провери самоличността на издателя на макрос. Следователно не е възможно да се определи дали макросът е безопасен или не.

Преди да разрешите неподписани макроси, уверете се, че макросът е от надежден източник. Все още можете да работите във вашия документ, въпреки че не можете да разрешите макроса.

Макрос подпис е достоверен     Макросът е потенциално опасен, защото макросът е цифрово подписан, подписът е валиден, и не сте избрали да се доверите на издателя, подписал макроса.

Можете да изрично доверие на издателя на макрос чрез щракване върху доверие на всички документи от този издател в диалоговия прозорец защита. Тази опция се появява само ако подписът е валиден. Щракнете върху тази опция добавя издателя към вашия списък с надеждни издатели в центъра за сигурност.

Макрос подписът е невалиден     Макросът е потенциално опасен, тъй като макросът е цифрово подписан и подписът е невалиден.

Препоръчваме да не разрешавате макросите с невалидни подписи. Една възможна причина подписът е невалиден е, че той е бил променян. За повече информация вижте как да разпознаем дали един цифров подпис е достоверен.

Макрос подпис е изтекъл     Макросът е потенциално опасен, тъй като макросът е цифрово подписан и подписът е изтекъл.

Преди да разрешите макросите с изтекъл срок подписи, уверете се, че макросът е от надежден източник. Ако сте използвали този документ в миналото, без проблемите със сигурността, има потенциално по-риск за разрешаването на макроса.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×