Разрешаване или забрана на предупреждения за защита относно връзки към и файлове от подозрителни уеб сайтове

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия са описани рисковете, при които по-нататък документът върху който работите, съдържа връзка към подозрителен уеб сайт или когато се опитате да отворите файл от подозрителен уеб сайт. Microsoft Office ви помага да се защитите от тези рискове с настройките в центъра за сигурност. В Office 2013, 2010 и 2007 можете да промените тези настройки. Опцията за промяна на тези настройки не е налична в по-нови версии на Microsoft Office.

В Office откриването на подозрителни връзки към уеб сайтове е включено по подразбиране. Можете да изключите откриването, за да не получавате предупреждения за защита. Но не ви препоръчваме да правите това.

 1. В програма от Office щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Център за сигурност, след което щракнете върху Настройки на центъра за сигурност

 4. Щракнете върху Опции за поверителност.

 5. Под Опции за поверителност поставете или изчистете отметката в квадратчето Проверявай документи на Microsoft Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове.

 6. Щракнете върху OK.

Долното изображение е пример за областта Опции за поверителност на центъра за сигурност.

Област "Опции за поверителност" на центъра за сигурност

Най-горе на страницата

Трудно е да се открие кога една връзка към уеб сайт е подозрителна. Но функциите за защита в Office могат да предотвратят проблемите, предизвикани от щракването върху връзка към злонамерен уеб сайт.

Долното изображение е пример за предупреждение в Outlook при щракване върху подозрителна връзка.

Съобщение в Outlook при щракване върху връзка към подозрителен сайт

Омографска атака или подправени уеб сайтове

Опциите в центъра за сигурност могат да ви помогнат да се предпазите от злонамерени действия, като омографска атака, която се изразява в уеб адреси, използващи букви от азбуките на други езици. Уеб адресът изглежда легитимен, но може да отвори злонамерен сайт.

Например, следният уеб адрес изглежда легитимен, но това, което не можете да видите, е че буквата i в microsoft.com е знак на кирилица от украинската азбука: www.microsoft.com

Как да отговорите на предупредителното съобщение

Предупредително съобщение се показва, когато щракнете върху връзка към уеб сайт, чието име на домейн може да е подправено. Можете да изберете да отидете на сайта или да щракнете върху Не в предупредителното съобщение, като ви препоръчваме второто.

Повишена безопасност и информация за онлайн измами

Можете да научите повече за онлайн измамите в: Защита срещу фишинг и други видове онлайн измами.

За да намалите риска от малтретиране в киберпространството, помогнете на децата да използват сайтовете за социални мрежи по-безопасно и използвайте родителски контрол в продуктите на Microsoft, за да помогнете на семейството ви да бъде по-безопасно онлайн: Microsoft Online безопасност.

Най-горе на страницата

Ако знаете, че даден уеб сайт е надежден, можете да забраните предупрежденията, като добавите този уеб сайт към зоната за надеждни сайтове в Internet Explorer. Надеждните сайтове могат да бъдат тези в интранет мрежата на вашата организация или сайтове, за които сте научили от надеждни източници.

 1. В Internet Explorer, в менюто Инструменти щракнете върху Опции за интернет.

 2. В раздела Защитаизберете Надеждни сайтове, след което щракнете върху Сайтове.

 3. В полето Добави този уеб сайт в зоната въведете или изберете адреса на уеб сайта и след това щракнете върху Добавяне.

  Забележка: Ако искате Internet Explorer да проверява дали сървърът за всеки уеб сайт в тази зона е сигурен, преди да се свържете с някой уеб сайт от тази зона, поставете отметка в квадратчето Изисквай потвърждение (https:) за всички сайтове в зоната.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка: По подразбиране никой уеб сайт не е включен в зоната за надеждни сайтове и нивото на защита на зоната за надеждни сайтове е зададено на Ниско.

Най-горе на страницата

Омограф е дума със същия правопис като друга дума, но с различно значение. В компютрите омографска Attack е уеб адрес, който изглежда като познат уеб адрес, но всъщност е променен. Това се случва, когато име на домейн е създаден с помощта на буквени знаци от различни езици, а не само на английски. Например, следният уеб адрес изглежда легитимен, но това, което не можете да видите, е, че "i" е знак на кирилица от украинската азбука.

www.Microsoft.com

Phishers изиграват имената на домейни на банки и други фирми, за да заблудят потребителите да мислят, че посещават познат уеб сайт. Необходим е специален софтуер за откриване на тези видове фалшифицирани имена на домейни в уеб адреси. Вижте следващия раздел, за да научите повече за начина, по който Издание на Office 2007 ви помага да се защитите от връзките, които се опитват да ви водят към подозрителни уеб сайтове.

Най-горе на страницата

По подразбиране Издание на Office 2007 показва предупреждения за защита в следните ситуации:

 • Имате отворен документ и щраквате върху връзка към уеб сайт с адрес, чието име на домейн може да е подправено.

 • Отваряте файл от уеб сайт с адрес, чието име на домейн може да е подправено.

Следва известието, което се появява, когато щракнете върху връзка към уеб сайт, който използва потенциално фалшифицирано име на домейн.

Декларация за защитата от Microsoft Office

След това можете да изберете дали да продължите да посещавате уеб сайта. В тази ситуация ви препоръчваме да щракнете върху не. Ако не искате да получавате тези предупреждения, можете да ги забраните. За повече информация вижте следващите два раздела.

Най-горе на страницата

Откриването на потенциално фалшифицирани имена на домейни е включено по подразбиране. Можете да изключите откриването, така че да не получавате предупреждения за защита, но не ви препоръчваме това. Направете следното в тези програми на 2007 Microsoft Office system:

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , а после върху Опции на Access.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

 3. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

 1. В менюто помощ щракнете върху Опции за обратна връзка за клиенти.

 2. Под поверителност на уеб връзкатаизчистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове .

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , а после върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

 3. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Опции за поверителност.

 2. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

 1. В менюто помощ щракнете върху Опции за обратна връзка за клиенти.

 2. Под поверителност на уеб връзкатаизчистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове .

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , а после върху Опции за PowerPoint.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

 3. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

 1. В менюто помощ щракнете върху Опции за обратна връзка за клиенти.

 2. Под поверителност на уеб връзкатаизчистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове .

 1. В менюто помощ щракнете върху Опции за обратна връзка за клиенти.

 2. Под поверителност на уеб връзкатаизчистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителни уеб сайтове .

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Център за сигурност и след това върху Опции за поверителност.

 2. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутон , а после върху Опции на Word.

 2. Щракнете върху Център за сигурност, след това върху Настройки на центъра за сигурност и накрая върху Опции за поверителност.

 3. ИзЧистете отметката от квадратчето Проверявай документи на Office, които са от или сочат към подозрителНи уеб сайтове .

Ако смятате, че даден уеб сайт е надежден, можете да забраните известяванията, като добавите уеб сайта във вашата зона надеждни сайтове в Windows Internet Explorer. Зоната надеждни сайтове съдържа уеб сайтовете, които смятате за безопасни, като например сайтовете, които се намират в интранета или сайтовете на вашата организация, за които сте научили, от утвърдени източници, на които имате доверие. Когато добавите уеб сайт към зоната "надеждни сайтове", вие показвате, че смятате, че всички файлове, които изтегляте или изпълнявате от този уеб сайт, няма да увредят вашия компютър или данни. По подразбиране в зоната за надеждни сайтове не се присвояват уеб сайтове, а нивото на защита на зоната за надеждни сайтове е зададено на ниско.

Присвояване на уеб сайт в зоната за надеждни сайтове

 1. В Internet Explorer версия 5, 6 или 7, в менюто инструменти щракнете върху Опции за интернет.

 2. В раздела Защитаизберете Надеждни сайтове, след което щракнете върху Сайтове.

 3. В полето Добавяне на този уеб сайт към зоната въведете или изберете адреса на уеб сайта и след това щракнете върху Добави.

 4. Ако искате Internet Explorer да провери дали сървърът за всеки уеб сайт в тази зона е защитен, преди да се свържете с всички уеб сайтове в тази зона, изберете Изисквай проверка на сървъра (HTTPS:) квадратчето за отметка за всички сайтове в тази зона .

 5. Щракнете върху OK два пъти.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×