Преминаване към основното съдържание

Различни роли в процеса на проектиране на формуляр

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Различните отдели работят заедно за проектиране, тест и разполагане на нови формуляри на InfoPath за служителите. Например отдел човешки ресурси може да създадете формуляр, отчет корпоративните разходи, но ИТ отдел може да поддържа шаблона за формуляр, отстраняване на проблеми, които се отчитат от потребители, обновяване на дизайна, тъй като потребителите се нуждае от промяна и т.н.

Тази статия описва типични ролите на различните служители, които зададете, проектиране, публикуване и използване на шаблони за формуляри. Длъжности и отговорностите във вашата организация може да се различават от тези, описани тук, но ако сте начинаещ в InfoPath, можете да използвате информацията, за да получите обща представа кой какво прави в процеса на проектиране на цялостния формуляр.

В тази статия

Анализатор на формуляр

Проектанта на формуляра

Разработчикът на формуляр

Администраторът на сървърна група

Администратор на колекцията от сайтове

Потребителски формуляри

Анализатор на формуляр

Формуляр за анализатор разглежда работния поток и бизнес изискванията на шаблон за даден формуляр. Лицето, което се ангажира обикновено тази роля има опит за управление на проекти, аналитични умения и някои запознаване с принципи на проектиране на формуляр.

Вместо анализатор на формуляр вашата фирма може да има бизнес системи, анализатор или ръководител на проекта. Докато заглавия могат да се различават ролята остава същата; формуляр за анализатор указва цялостния дизайн на шаблона за формуляр след внимателно анализ на бизнес нужди и след това управлява проекта.

Етап на планиране за шаблон на формуляр на сложни обикновено е официална и участват процес и формуляр анализатор може да направете справка в много различни заинтересовани лица. Например ако шаблон за формуляр в крайна сметка трябва да бъде интегриран в по-голяма, цялата фирма бизнес система, като например система за отчет на разходите, формуляр анализатор ще често напишете функционална спецификация или някакъв друг документ, планиране.

Освен това формуляр анализатор може да направите някои или всички от следните неща:

 • Задайте Бизнесът за шаблона за формуляр.

 • Дефиниране на потребителския интерфейс и потребител процес компоненти.

 • Задайте как и къде да съхранявате данните на формуляра.

 • Идентифицирайте сигурност уязвимост за шаблона за формуляр.

 • Създайте план за разполагане на шаблона за формуляр.

 • Дефиниране на стратегии за архивиране и запазване на данни в съответствие с текущия законите, наредби, фирмени правила или други изисквания.

 • Работа с потребителите на формуляра, създателите на формуляри, ИТ персонал и други групи, за да разрешите неизпълнени проблеми с шаблона за формуляр.

Най-горе на страницата

Проектанта на формуляра

Проектант на формуляр работи в InfoPath режим на проектиране за създаване на шаблон за формуляр, който е файл с разширение на името на файл .xsn. Файлът .xsn дефинира структурата на базата данни, облика и поведението на завършените формуляри (.xml файлове).

Проектанта на формуляра може да направите някои или всички от следните неща:

 • Задайте дали шаблона за формуляр е съвместима с настолни или мобилни уеб браузъри.

 • Задайте дали шаблона за формуляр е съвместим с InfoPath 2003.

 • Проектиране на оформлението на шаблон на формуляр.

 • Добавяне и персонализиране на контролите в шаблона за формуляр.

 • Добавете проверка на данниусловно форматиране, правила и други видове автоматизирани поведение.

 • Установяване на връзки от шаблона на формуляр към съществуващи източници на данни, като например бази данни на Microsoft SQL Server.

 • Работа с разработчиците да добавите скрипт или управляем код към шаблона за формуляр.

 • Публикуване на шаблон за формуляр в споделено мрежово местоположение, имейл списък за разпространение или сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services или Windows SharePoint Services.

 • Работа с групата на администраторите да публикуват шаблони за формуляр, одобрен от администратор на сървър, който се изпълнява InfoPath Forms Services.

 • Тествайте формуляра да се уверите, че той ще работи правилно.

Най-горе на страницата

Разработчикът на формуляр

Формуляр за разработчици пише потребителски код за шаблона за формуляр. InfoPath поддържа два скриптови езици – Microsoft JScript и Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) и две управляем код езици, Microsoft Visual C# и Microsoft Visual Basic.

Формуляр разработчик може да направите някои или всички от следните неща:

 • Помощ за проектиране на формуляр, както е описано в предишния раздел.

 • Задаване на език за програмиране за шаблон на даден формуляр.

 • Писане на код, който отговаря на формуляр и данни за проверка на събития, има достъп до и манипулира основния XML документ на формуляра, изпълнява действия за представяне и обединяване на данни по избор за формуляр или има достъп до външни източници на данни.

 • Извличане на файлове с XML поддръжка за шаблона за формуляр и след това да промените ръчно техните елементи, атрибути и стойности в някакъв вид стандартен текстов редактор.

 • Добавяне на потребителски обработване на грешки към шаблона за формуляр.

 • Достъп и манипулиране на потребителски прозорци на задачите и диалогови прозорци.

 • Поддържане на кода за шаблона за формуляр.

 • Използвайте съветника за публикуване, за да създадете формуляр за файл настройка, която се инсталира на шаблона за формуляр.

 • Хоствате InfoPath среда в потребителско приложение на Windows или в уеб (.aspx) страница за редактиране.

 • Създаване и регистриране на COM добавка, която е допълнителна програма, която добавя потребителски команди или специализирани функции в потребителския интерфейс на InfoPath.

Най-горе на страницата

Администраторът на сървърна група

Можете да публикувате шаблони за формуляри в много места, включително сървъри, работещи InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services е сървърна технология, която позволява на потребителите да попълват формуляри на InfoPath с помощта на уеб браузър, вместо или в допълнение към InfoPath клиентската програма. Намерете повече информация за InfoPath Forms Services в полето Вижте .

Групата на администраторите изпълняват много административни задачи за сървъра, който се изпълнява InfoPath Forms Services, обикновено чрез избиране на команди в специални административни сайта, наречен сайта на централното администриране на SharePoint. В някои случаи групата на администраторите трябва първо да провери, че шаблон за формуляр, разрешен за браузър е свободна от грешки, преди да го качите.

Да публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър в сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services, формуляра дизайнер или администратора на групата сървъри трябва да разрешите формуляр да се попълва с помощта на браузър. Проектанта на формуляра обикновено извършва тази стъпка по време на процеса на публикуване, като поставите отметка в квадратчето в съветника за публикуване в InfoPath. Въпреки това при определени обстоятелства, например когато шаблона за формуляр съдържа управляем код, администратор на сървърната група трябва да разрешите шаблона на формуляр за използване в браузър. Този процес включва проверка на грешки и предупреждения, го качвате местоположение на сървърната група и след това да го активирате в колекция от сайтове на сървъра на шаблона за формуляр. Много от тези дейности се появяват в страниците на централното администриране на SharePoint.

Като цяло сървърна група администраторът може да направи някои или всички от следните неща:

 • Работа с администратор на колекцията от сайтове, проектант на шаблон на формуляр и други участници за разполагане на шаблони на формуляр, одобрен от администратор.

 • Качване на шаблон за формуляр, одобрен от admistrator на сървъра.

 • Надстройване на шаблони на нов формуляр, одобрен от администратор.

 • Активиране на шаблони на формуляр, одобрен от администратор на колекция от сайтове чрез добавяне на шаблона за формуляр за колекция от сайтове.

 • Дезактивиране на шаблони за формуляр, одобрен от администратор от колекция от сайтове.

 • Временно изключване на шаблони на формуляр, одобрен от администратор.

 • Изтриване на шаблоните на формуляр, одобрен от администратор.

 • Разработване на стратегии да намалите неправилно използване на шаблони за формуляри, за да предотвратите отказ на услуга (DoS) използва и да бъде предупреждение за потенциални проблеми с производителността.

Най-горе на страницата

Администратор на колекцията от сайтове

Колекция от сайтове е набор от сайтове на SharePoint, които имат един и същи собственик и споделят административни настройки. Всяка колекция съдържа най-високо ниво уеб сайт заедно с един или повече подсайтове. Администратори на колекцията от сайтове имат ниво на разрешение пълен контрол върху всички уеб сайтове и съдържание в колекция от сайтове.

Докато администратора на групата сървъри управлява един или повече сървъри, които изпълняват InfoPath Forms Services, администраторът на колекцията сайтове управлява самите сайтове. От ниво на колекция от сайтове администраторите на колекция управление на настройките (например функции на колекцията сайтове, настройки за проверка на колекция от сайтове и правила на колекцията сайтове) от страницата Настройки на сайта за сайта на най-високо ниво. Спрямо InfoPath, администратори на колекция от сайтове активиране на шаблони за формуляри и по този начин ги направите достъпни за използване като типове съдържание в библиотека.

Администратор на колекцията от сайтове може да направите някои или всички от следните неща:

 • Работа с администратора на групата сървъри проектант на шаблон на формуляр и други участници за разполагане на шаблони на формуляр, одобрен от администратор.

 • Изпълнение на административни задачи за един или повече сайтове в колекцията от сайтове.

 • Създаване на стратегия да направите формуляри офлайн, когато е необходимо, за да актуализирате или се откаже ги.

 • Активиране на шаблон на формуляр към колекцията от сайтове.

 • Дезактивиране на шаблон на формуляр от колекцията от сайтове.

 • Сила даден формуляр, за да се отварят само в браузър, независимо дали InfoPath е инсталиран на компютъра на потребителите.

 • Създаване на допълнителни сайтове и библиотеки с документи в колекция от сайтове.

 • Даване на разрешения на потребители.

Най-горе на страницата

Потребителски формуляри

Формуляр потребителят е лицето, което попълва формуляра. Потребителите на формуляра трябва да бъде изпълнено с цялостното проектиране на формуляр и работния поток. Ако формулярът е трудно да се използва, потребителите на формуляра няма да използва го ефективно или ефективно. Потребителите на формуляра в крайна сметка налагат много от подобренията, които трябва да бъдат направени в шаблон на формуляр.

Формуляр за потребителя може да направите някои или всички от следните неща в зависимост от дизайна на шаблона за формуляр:

 • Попълване на формуляр в InfoPath (в случая на шаблон на формуляр на обикновен) или в уеб браузър (в случая на шаблон за формуляр, разрешен за браузър).

 • Участие в тестване на формуляра, преди официално е споделен в цялата организация.

 • Предлагат градивен обратна връзка за проектиране на формуляра.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×