Преминаване към основното съдържание
Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel

Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel

Използване на Excel за уеб

уеб браузърът много прилича на настолното приложение Excel. Все пак има някои разлики, които трябва да имате предвид. Например не се поддържат всички файлови формати, а някои функции може да работят по различен начин от настолното приложение. Тази статия обяснява тези разлики.

Забележка: Ако използвате Excel Web App или Excel Services в SharePoint Server 2010, вижте тази версия на разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel.

Файлови формати, които се поддържат в Excel за уеб

 • Файлове на работна книга на Excel (. xlsx)

 • Файлове на работна книга на Excel 97-2003 (. xls).
  Забележка: Когато отворите този файлов формат, Excel за уеб ще го конвертирате в по-нов. xlsx файл. Винаги можете да изтеглите оригинала, като отидете на файл > информация > предишни версии.

 • Файл с Двоична работна книга на Excel (. xlsb)

 • Файл на електронна таблица във формат OpenDocument (. ods)

 • Работна книга на Excel с разрешени макроси (.
  xlsm) Работна книга в този формат може да се отвори, но макросите не се изпълняват в прозорец на браузър.

Работните книги в други формати, като например. csv, в повечето случаи не се поддържат в Excel за уеб.

За повече информация за файловите формати на Excel вижте записване на работна книга в друг файлов формат.

Забележка: Има ограничения за размера на файловете, които можете да преглеждате в SharePoint online и услугата Power BI. Прочетете повече за ограниченията за размера на файловете на работни книги в SharePoint online.

Функции, които се поддържат за преглед в Excel за уеб

Когато преглеждате или отпечатвате работна книга в прозорец на браузър, някои функции може да работят по различен начин, както е обобщено в таблицата по-долу.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузър

Изчисления

Изчисленията и настройките за изчисление, включително автоматични, ръчни и итеративни настройки за изчисляване на диапазони или работни листове, работят в прозорец на браузър подобно на начина, по който го правят в Excel.

Клетки

Клетките, включително стойностите на клетките, обединените клетки и прегледът на съдържанието на клетка, се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Диаграми и таблици, включително отчети с обобщени диаграми и отчети с обобщени таблици

Като цяло, диаграми, таблици, отчети с обобщени диаграми и отчети с обобщена таблица се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel. Изключенията включват

 • Диаграми, които са част от група диаграми

 • Диаграми, които разчитат на външни препратки

 • Диаграми, които използват определени видове източници на данни, които не се поддържат за работни книги, преглеждани в прозорец на браузър

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използват за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint с Excel Web App.

Връзки към данни

В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда, някои видове връзки с данни се поддържат за работни книги, които се показват в прозорец на браузър, което ви позволява да обновявате данни. За повече информация вижте обновяване на данни в работна книга в прозорец на браузър.

Дати

Датите се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Външни препратки

Последната известна стойност за външна препратка се показва в прозорец на браузър. Външните препратки трябва да се актуализират с помощта на Excel.

Списък с полета за отчет с обобщена диаграма или отчет с обобщена таблица

В общи линии списъкът с полета за отчет с обобщена диаграма или отчет с обобщена таблица работи в прозорец на браузър подобно на начина, по който работи в Excel. Това означава, че хората могат да използват списъка с полета, за да изследват информацията и да променят данните, които се показват в отчет с обобщена диаграма или отчет с обобщена таблица.

Филтри, сегментатори и контроли на времева линия

Филтрите и сегментаторите обикновено работят в прозорец на браузър подобно на начина, по който работят в Excel. Като цяло, контролите на времеви линии работят в прозорец на браузър подобно на начина, по който работят в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използват за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Форматиране

Форматите и числовите формати за клетки и клетки се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Функции

Повечето функции на Excel работят в прозорец на браузър, както и в Excel. Изключения са изброени в секцията функции за работната книга на тази статия.

Граници на линия

Повечето, но не всички, границите на линия се показват в прозорец на браузър, тъй като се показват в Excel. Поддържат се цветове на линии, непрекъснати и двуредови стилове, плътни и прекъснати линии и линии, използващи тънки, средни и дебели тегла на линия.

Наименувани елементи

Наименуваните елементи, като диапазони, таблици, диаграми, отчети с обобщени диаграми, отчети с обобщени таблици, сегментатори и контроли на времева линия, обикновено се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (а не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използват за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Блещукаща линия в Excel Web Access

Блещукащи линии се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Таблици

Таблиците на Excel, включително данните, заглавките на колони и сумарните редове, се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Функции, които могат да се различават между браузъра и настолното приложение

Някои функции работят по различен начин в прозорец на браузър, отколкото в Excel. Освен това някои функции на работната книга могат да предотвратят преглеждането на работна книга в прозорец на браузър.

Съвет: Ако не можете да видите работна книга в прозорец на браузър, тъй като съдържа неподдържани функции, опитайте да отворите работната книга в Excel на работния плот.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузър

Контрол

Контроли, като например ActiveX контроли и контроли на лента с инструменти на формуляр, пречат на дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Връзки към данни

В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда, някои видове връзки с данни могат да предотвратят показването на работна книга в прозорец на браузър. За повече информация вижте обновяване на данни в работна книга в прозорец на браузър.

Проверка на данни

Работните книги, които използват проверка на данни, могат да се редактират в прозорец на браузър, но проверката на данни не може да бъде зададена в браузъра.

Цифрови подписи

Работните книги, които използват видими или невидими цифрови подписи, не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Шрифтове

Шрифтовете обикновено се показват с един и същ стил и размер в браузър, тъй като те се показват в Excel. Ако една работна книга използва определен шрифт, който не е наличен на вашето устройство, тогава друг шрифт може да бъде заместен, когато се покаже работна книга в прозорец на браузър.

Функции

Някои видове функции може да имат различно поведение в прозореца на браузъра, отколкото в Excel. За повече информация вижте раздела функции по-нататък в тази статия.

Наследени езици на макроси

Работните книги, които съдържат стари функции за макроси, като например функции на макроси на Microsoft Excel 4,0 и диалогови листове на Microsoft 5,0, не могат да се показват в прозорец на браузър.

Записване

Когато вие или други хора редактирате работна книга в прозорец на браузър, промените се записват автоматично.

Защита и поверителност

Работните книги, които имат настройки за управление на правата за достъп до информация (IRM), приложени на ниво работна книга, не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Ако вашата организация използва Excel Web App (локално) или Excel за уеб (в облака) за показване на работни книги, тогава работните книги, които са записани в защитени с IRM библиотеки с документи, се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Работните книги, които са изпратени като прикачени файлове, защитени с IRM, в Outlook Web App, също се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Ако вашата организация обаче използва Excel Services в SharePoint Server (локално) за показване на работни книги, работните книги в библиотеките, защитени с IRM, не се поддържат и трябва да бъдат отворени в Excel.

IRM не може да се приложи в браузъра.

Отмяна и връщане

Когато една работна книга е редактирана от повече от един човек едновременно, командите отмени и Върни не са достъпни в прозорец на браузър веднага след като друг потребител направи промяна.

Защита на работен лист или защита на работната книга

Работните книги, които са защитени (шифровани с Password Protection), не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Защитените работни листове (не целите работни книги) могат да се преглеждат в прозорец на браузър в Excel за уеб.

В локална среда, в която използвате Excel Services или Excel Web App, защитените работни листове не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

За да премахнете защитата, Отворете работната книга в настолната версия на Excel.

XML

XML карти, XML вградени умни етикетчета и XML разширителни пакети пречат на дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Функции в Excel и в Excel за уеб

Някои функции на работната книга държат по различен начин в прозорец на браузър, отколкото в Excel. Таблицата по-долу обобщава как работят някои функции в Excel и в работна книга в прозорец на браузър.

Тази функция

Работи по следния начин в Excel

Работи по следния начин в Excel за уеб

CHAR

Връща знак, зададен с число. За непечатаеми знаци връща знаков блок.

Връща знак, зададен с число. За непечатаеми знаци връща празни стойности.

ХИПЕРВРЪЗКА

Връща активна връзка, върху която можете да щракнете и да я следвате

В зависимост от настройките за интерактивност на работната книга и навигацията на работната книга, които са зададени за работна книга, функцията на ХИПЕРВРЪЗКата може да върне активна връзка или текстов низ за неактивна връзка.

ИНФОРМАЦИЯ

Връща пътя на текущата директория или папка на компютъра.

Връща #VALUE! грешка.

Сега

Връща датата и часа на вашия компютър

Връща датата и часа на сървъра

РАНД, RANDBETWEEN

Връща произволно число всеки път, когато се използва

Връща произволно число всеки път, когато се използва

RTD (данни в реално време)

Връща данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Ако стойности, върнати от функция RTD, се съхраняват в работна книга, тези стойности се показват. Ако не се съхраняват стойности в работната книга, връща се #N/грешка.

ДНЕС

Връща датата на вашия компютър

Връща датата на сървъра

За Excel за уеб, Excel Web App (локално) и Excel Services (локално)

Различните приложения могат да се използват за показване на работна книга в прозорец на браузър. В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда, можете да използвате Excel за уеб (част от Office за уеб ), Excel Web App (част от Office Web Apps локално) или Excel Services в SharePoint Server (локално), за да видите работна книга в прозорец на браузър.

ИТ администраторът прави това решение и може да засегне кои възможности се поддържат, когато преглеждате работна книга в прозорец на браузър. За повече информация вижте следните ресурси:

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×