Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel

Разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Използване на Excel Online в уеб браузър много прилича настолното приложение на Excel. Има обаче някои разлики да знаете. Например не всички файлови формати се поддържат, и някои функции може да работят по различен начин от настолно приложение. Тази статия обяснява тези разлики.

Забележка: Ако използвате Excel Web App или Excel Services в SharePoint Server 2010, вижте тази версия на разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel.

Файлови формати, които се поддържат в Excel Web App

 • Файлове на работна книга на Excel (.xlsx)

 • Файлове на работна книга на Excel 97-2003 (.xls).
  Бележка: когато отворите този файлов формат, Excel Online ще го преобразува в по-новия .xlsx файл. Винаги можете да изтеглите оригинала отидете във файл > информация > предишни версии.

 • Двоична работна книга на Excel (.xlsb)

 • Електронна таблица на OpenDocument (.ods)

 • Работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm)
  Работна книга в този формат може да се отвори, но макросите не се изпълняват в прозорец на браузър.

Работни книги в други формати, като например .csv, изобщо не се поддържат в Excel Web App.

За повече информация за файлови формати на Excel вижте записване на работна книга в друг файлов формат.

Забележка: Има ограничения за размера на файловете, можете да видите в SharePoint Online и услугата Power BI. Прочетете повече за размерите на файловете за работни книги в SharePoint Online.

Функции, които се поддържат за гледане в Excel Web App

Когато гледате или печатате работна книга в прозорец на браузър, някои функции може да работят малко по-различно, както е обобщено в таблицата по-долу.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузъра

Изчисления

Изчисленията и настройките за изчисления, включително автоматични, ръчни и итеративни настройки за изчисляване на диапазони или работни листове, работят в прозорец на браузър подобно на начина, по който го правят в Excel.

Клетки

Клетките, включително стойностите на клетките, обединените клетки и прегледът на съдържанието на клетката, се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel.

Диаграми и таблици, включително отчети с обобщени диаграми и отчети с обобщени таблици

Като цяло диаграми, таблици, отчети с обобщени диаграми и отчети с обобщени таблици се показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel. Включване на изключения

 • Диаграми, които са част от група диаграми.

 • Диаграми, които разчитат на външни препратки.

 • Диаграми, които използват някои видове източници на данни, които не се поддържат за работни книги, преглеждани в прозорец на браузър.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint с Excel Web App.

Връзки към данни

В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда някои видовете връзки с данни се поддържат за работни книги, които показват в прозорец на браузър, който ви позволява да обновите данните. За повече информация вижте освежаващ данни в работна книга в прозорец на браузър.

Дати

Датите се показват в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показват в Excel.

Външни препратки

Последната позната стойност за дадена външна препратка се показва в прозореца на браузър. Външните препратки трябва да се актуализират чрез Excel.

Списък с полета за отчет с обобщена диаграма и отчет с обобщена таблица

Като цяло списъкът с полета за отчет с обобщена диаграма и отчет с обобщена таблица работи в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който работи в Excel. Това означава, че хората могат да използват списъка с полета, за да разглеждат информация и да променят данните, които се показват в отчета с обобщена диаграма и отчета с обобщена таблица.

Филтри, сегментатори и контроли на времева линия

Филтри и сегментатори обикновено работят в прозорец на браузър подобно на как те работят в Excel. Като цяло контроли на времеви линии работят в прозорец на браузър подобно на как те работят в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Форматиране

Форматирането на клетки и диапазон от клетки, както и форматирането на числата се показва в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показва в Excel.

Функции

Повечето функции на Excel работят в прозорец на браузъра, както в Excel. Изключения са изброени в секцията функции на работна книга на тази статия.

Граници с линии

Повечето, но не всички, граници с линии се показва в прозорец на браузър, както се показват и в Excel. Поддържат се цветовете на линиите, непрекъснатите стилове и стиловете с двойна линия, плътните и прекъснати линии, както и линиите с тънка, средна и голяма дебелина.

Именувани елементи

Наименувани елементи, като диапазони, таблици, диаграми, обобщени диаграми отчети, обобщена таблица отчети, сегментатори и контроли на времева линия се обикновено показват в прозорец на браузър подобно на начина, по който се показват в Excel.

Ако използвате Excel Services или Excel Web App локално (не в облака), възможността за показване на определено съдържание в прозорец на браузър зависи от това дали Excel Services или Excel Web App се използва за показване на работна книга. За повече информация вижте Сравняване на Excel Services в SharePoint сExcel Web App.

Блещукащи линии

Блещукащите линии се показват в прозорец на браузър по начин, подобен на този, по който се показват в Excel.

Таблици

Таблиците на Excel, включително данните, заглавките на колони и сумарните редове, се показват в прозорец на браузър по подобен начин на този, по който се показват в Excel.

Функции, които могат да се различават между браузъра и настолното приложение

Някои функции работят в прозорец на браузър по начин, различен от този, по който го правят в Excel. Освен това някои функции на работната книга може да попречат работната книга да се види в прозорец на браузър.

Съвет: Ако можете да прегледате работна книга в прозорец на браузър, тъй като съдържа неподдържани функции, опитайте да отворите работната книга в Excel на работния плот.

Тази функция

Работи така в прозорец на браузъра

Контроли

Контроли, като например ActiveX контроли и контроли на лента с инструменти на формуляр, пречат на дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Връзки към данни

В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда някои видовете връзки с данни може да пречат на книгата да се показват в прозорец на браузър. За повече информация вижте освежаващ данни в работна книга в прозорец на браузър.

Проверка на данни

Работни книги, които използват проверка на данни, могат да се редактират в прозорец на браузър, но проверката на данни не може да се настройва в браузъра.

Цифрови подписи

Работните книги, които използват видими или невидими цифрови подписи, не може да се видят в прозорец на браузър.

Шрифтове

Шрифтовете обикновено се показват в браузъра със същия стил и размер, както се показват и в Excel. Ако дадена работна книга използва определен шрифт, който не е наличен на вашето устройство, тогава друг шрифт може да бъде заместител, когато работната книга се показва в прозорец на браузър.

Функции

Някои видове функции може да се държат по различен начин в прозорец на браузър от този, по който го правят в Excel. За повече информация вижте секцията "Функции" по-нататък в тази статия.

Наследени езици на макроси

Работните книги, които съдържат стари функции за макроси, като например функции на макроси в Microsoft Excel 4.0 и диалогови листове на Microsoft 5.0, не може да се показват в прозорец на браузър.

Записване

Когато вие или други хора редактирате дадена работна книга в прозорец на браузър, промените се записват автоматично.

Защита и поверителност

Работните книги, които имат настройки за управление на правата за достъп до информация (IRM), приложени на ниво работна книга, не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Ако организацията ви използва Excel Web App (локално) или Excel Online (в облака) за показване на работни книги, тогава работните книги, които са записани в библиотеки с документи, защитени с IRM, се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Работни книги, които са изпратени като прикачени файлове, защитени с IRM, в Outlook Web App, също се поддържат и могат да се показват в прозорец на браузър.

Въпреки това ако вашата организация използва Excel Services в SharePoint Server (локално) за показване на работни книги, работни книги в библиотеките, защитени с IRM не се поддържат и трябва да се отвори в Excel.

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) не може да се приложи в браузъра.

Отменяне и връщане

Когато дадена работна книга се редактира от повече от един човек едновременно, командите за отменяне и връщане не са налични в прозорец на браузър, когато друг потребител прави промяна.

Защита на работния лист и защита на работната книга

Работните книги, които са защитени (шифровани и защитени с парола), не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Защитените работни листове (не целите работни книги) могат да се преглеждат в прозорец на браузър в Excel Web App.

В локална среда, където използвате Excel Services или Excel Web App защитените работни листове не могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

За да премахнете защитата, Отворете работната книга в Excel на работния плот.

XML

XML карти, XML вградени умни етикетчета и XML разширителни пакети не позволяват дадена работна книга да се види в прозорец на браузър.

Функции в Excel и в Excel онлайн

Някои функции на работна книга в прозорец на браузър се държат по начин, различен от този, по който го правят в Excel. Таблицата по-долу обобщава как някои функции работят в Excel и в работна книга, гледана в прозорец на браузър.

Тази функция

Работи по следния начин в Excel

Работи по следния начин в Excel Web App

CHAR

Връща знак, указан от число. За непечатаемите знаци връща знак блокче.

Връща знак, указан от число. За непечатаемите знаци връща празни стойности.

HYPERLINK

Връща активна връзка, върху която можете да щракнете и да я следвате.

В зависимост от настройките за интерактивност на работната книга и навигацията на работната книга, които са указани за дадена работна книга, функцията HYPERLINK може да върне текстов низ за неактивна връзка или активна връзка.

INFO

Връща пътя до текущата директория или папка на компютъра.

Връща грешка #VALUE!.

NOW

Връща датата и часа на вашия компютър.

Връща датата и часа на сървъра.

RAND, RANDBETWEEN

Връща случайно число при всяко изпълнение.

Връща случайно число при всяко изпълнение.

RTD (данни в реално време)

Връща данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Ако стойностите, които са върнати от RTD функция, са съхранени в дадена работна книга, тези стойности ще се покажат. Ако никакви стойности не са съхранени в работната книга, ще се върне грешка #N/A.

TODAY

Връща датата на вашия компютър.

Връща датата на сървъра.

За Excel Online, Excel Web App (локално) и Excel Services (локално)

За показване на работна книга в прозорец на браузър могат да се използват различни приложения. В зависимост от конфигурацията на средата можете да използвате Excel Online (част от Office Online), Excel Web App (част от Office Web Apps локално) или Excel Services в SharePoint Server (локално), за да прегледате работна книга в прозорец на браузър.

ИТ администраторът взема това решение и то може да засегне кои възможности се поддържат, когато се преглежда работна книга в прозорец на браузър. За повече информация вж. следните ресурси:

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×