Разлики между използването на работна книга в Excel и в Excel Services

Разлики между използването на работна книга в Excel и в Excel Services

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Excel Services е предназначен основно като уеб базирана, данни-изследване и отчитане на система за работни книги на Excel и поддържа подмножество на функции в Microsoft Office Excel 2007. Следващите раздели обобщават Office Excel 2007 кои функции се поддържат и не се поддържат в Excel Services.

В тази статия

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Функции на поддържани и неподдържани работен лист

Поддържани и неподдържани функции при преглед на работна книга

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Можете да заредите работна книга в Excel Services, която е в Office Excel 2007 работна книга (.xlsx) или Двоична работна книга (.xlsb) файлов формат като работна книга само за четене по три начина:

 • Укажете URL или UNC път в свойството на уеб компонента Excel Web Access работна книга .

 • Свързване на уеб част за списъчен изглед на библиотеката с документи към уеб част на Excel Web Access и след това прехвърлете URL на работната книга, съхранена в библиотеката с документи да се показва в Microsoft Office Excel Web Access.

 • Преглед на работна книга, записана в библиотека с документи в браузъра. (Посочете елемента, щракнете върху стрелката до него и след това щракнете върху Преглед в уеб браузър.)

Всички други файлови формати на Microsoft Office Excel не се поддържат, включително Office Excel 2007 работна книга с разрешени макроси (.xlsm) и Office Excel 2007 97-2003 работна книга (.xls).

Забележка: С подходящите разрешения можете да отворите работна книга в Office Excel 2007 на вашия компютър клиент от менюто " отваряне " в лентата с инструменти на Office Excel Web Access, като работна книга или като снимка. За повече информация вижте Отваряне на работна книга или снимка в Excel от Excel Services.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, когато заредите работна книга:

Функция

Коментари

Функции   

Поддържат се всички функции за работен лист на Excel, с няколко изключения. За повече информация вижте следващия раздел, поддържани и неподдържани лист функции.

Дати   

Системи на датиране на Windows и Macintosh.

Таблици на Excel   

Данните на таблици в Excel, заглавки на колони, изчисляеми колони, сумарни редове, структурирани препратки и стилове.

Клетки   

Стойности на клетки, включително обединени клетки и препълване на съдържанието на клетки.

Имена   

Дефинирани имена и наименувани диапазони.

Изчисление   

Настройки за изчисляване и преизчисляване, включително автоматични, автоматични с изключение на таблиците, ръчни и итеративни настройки за изчисляване на диапазони или цели работни листове. За повече информация вижте изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services.

Диаграми    

Диаграми, диапазони на диаграми и отчети с обобщени диаграми. За повече информация вижте използване на диаграми и отчети с обобщени диаграми в работна книга в браузъра.

Форматиране   

Клетка и форматиране на диапазон от клетки, условно форматиране (освен с помощта на ленти за данни и икони) в работни книги и числови формати.

Връзки   

Връзки към външни източници на данни, включително OLAP обобщени таблици.

Условен анализ   

Резултатите от инструменти за условен анализ, включително цел, таблици с данни, сценарии, Solver и серия.

Консолидиране   

Консолидирани данни от диапазони.

Източници на данни   

SQL Server, OLAP доставчици, OLEDB доставчици и драйвери на ODBC.

Неподдържани функции

Работни книги, които съдържат следните неподдържани функции няма да заредите или показване в Excel Services. За най-добри резултати винаги записвайте работна книга от Office Excel 2007 с помощта на командата за Excel Services . (Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до публикуванеи след това щракнете върху Excel Services под разпространяване на документа до други хора.) Можете да потвърдите дали дадена функция се поддържа, като щракнете върху квадратчето Отворете тази работна книга в браузъра си, след като запиша в диалоговия записване за Excel Services , за да опитате да я покажете в браузъра. Ако функцията не се поддържа, Excel Services показва предупреждение.

Следните функции не се поддържат и не можете да зареждане на работна книга:

Функция

Коментари

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) кодът, макроси, добавки и дефинирани от потребителя функции (UDF).

Забележка: Софтуер може да персонализира Excel Services по много начини, включително създаването на дефинирани от потребителя функции (UDF). За повече информация вижте Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Наследени езици на макроси   

Функции на макроси в Microsoft Excel 4.0 и диалогови листове на Microsoft 5.0.

Контроли   

Контроли на лента с инструменти на формуляр, контроли на кутия с инструменти и всички ActiveX контроли.

XML   

XML карти и вградени действия.

Защита и поверителност   

Работни книги, работни листове или обхвати със защита и работни книги, които имат управление на правата за достъп до информация (IRM).

Забележка: За да защитите работни книги в Excel Services, използвайте Microsoft Windows SharePoint Services права и разрешения.

Изображения и обекти   

Свързани или вградени обекти или изображения, вмъкнати картини, автофигури, WordArt и диаграми, като например организационни диаграми.

Ръкопис   

Всички функции за ръкопис, включително рисуване, писане и анотации.

OLE и DDE   

Свързване и вграждане на обекти (OLE) и връзки за динамичен обмен на данни (DDE).

Показвани формули   

Работни книги, записани с формули, които се показват.

Проверка на данни   

Предотвратяване на въвеждането на невалидни данни и създаване на падащи списъци.

Източници на данни   

Услуги за извличане на данни за Microsoft Business Solutions, списъци на Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, диапазони от външни данни (наричани също таблици със заявки) и таблици, свързани към списъци на Windows SharePoint Services.

Заявки   

Уеб заявки и текстови заявки.

Външни препратки към свързани работни книги   

Създаване на външни препратки (наречени също връзки) към конкретен диапазон от клетки, към дефинирано име за диапазона с клетки или като част от дефиниция на име.

Коментари   

Показване и настройка на коментарите.

Консолидиране   

Консолидирани данни от отчети с обобщени таблици.

Бутон за споделяне на работна книга (раздел преглед)   

Споделяне на работни книги и разрешаване на конфликтни промени.

Цифрови подписи   

Видими и невидими цифрови подписи в работна книга.

Прикачени ленти с инструменти   

Потребителски ленти с инструменти, прикачени към работната книга с помощта на Office Excel 2003, преди работната книга да е конвертирана в Excel 2007.

Най-горе на страницата

Функции на поддържани и неподдържани работен лист

Всички функции се поддържат напълно, когато зареждате и преизчислявате работна книга със следните изключения, хипервръзка, RTD и SQL. Заявка, всеки от които има ограничена поддръжка.

Ако функцията е:

Excel връща:

И Excel Services връща:

ХИПЕРВРЪЗКА   

Активна хипервръзка, която можете да щракнете и да следвате.

Едно от следните:

 • Активна хипервръзка, която можете да щракнете и да следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница или документ, който можете да щракнете и да следвате, но не и към местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

RTD   

В реално време данни от програма, която поддържа COM автоматизация.

Следните неща:

 • Всички стойности, върнати от функцията RTD, които в момента се съхраняват в работната книга се показват.

 • Ако има върнати стойности, се връща грешка #N/A.

 • Ако Excel Services преизчислява работната книга и се опитва да се изпълнява RTD функция или SQL. Искане за функция, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

SQL. Заявка   

Резултатите от заявка, която е свързана към външен източник на данни.

Следните неща:

 • Всички стойности, върнати от функцията SQL. REQUEST, които в момента се съхраняват в работната книга се показват.

 • Ако има върнати стойности, се връща грешка #N/A.

 • Ако Excel Services преизчислява работната книга и се опитва да се изпълнява RTD функция или SQL. Искане за функция, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

CHAR   

Знак, зададен с число, и знак за блокиране за непечатаем знак.

Знак, зададен с число, и празна стойност за непечатаем знак.

КЛЕТКА   

Информация за форматирането, местоположението или съдържанието на горната лява клетка в препратка.

Информация за форматирането, местоположението или съдържанието на горната лява клетка в препратка.

Забележка: Следните типове информация за клетката не се поддържат и връщат #VALUE! грешка: цвят, име на файл, формат, скоби, префикс, защитите и ширина.

ИНФОРМАЦИЯ   

Път до текущата директория или папка на вашия компютър клиент.

Грешка #VALUE!.

Следните непостоянни функции могат да върнат различни стойности, когато се изчисляват в Excel Services в сървъра компютър и когато се изчисляват в Excel на клиентски компютър.

Ако функцията е:

Excel връща:

И Excel Services връща:

СЕГА   

Датата и часа на вашия компютър клиент.

Датата и часа на компютъра сървър.

ДНЕС   

Датата на вашия компютър клиент.

Датата на компютъра сървър.

RAND, RANDBETWEEN   

Случайно число и следователно различно при всяко изпълнение.

Случайно число и следователно различно при всяко изпълнение.

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции при преглед на работна книга

Преглед на работна книга в Excel Services на сървъра компютър е много подобно на преглеждането на работна книга в Excel на клиентски компютър, но има и разлики. Имайте предвид, че независимо дали тези функции се поддържат, или не, те не пречат на работната книга от натоварването и тези функции са запазени в работна книга, така че да продължат да работят по очаквания начин в Excel.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но може да се показват по различен начин на сървър:

Функция

Коментари

Хипервръзки    

Поддържа, но се управляват чрез Office Excel Web Access свойствата по следния начин:

 • Активна хипервръзка, която можете да щракнете и да следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница или документ, който можете да щракнете и да следвате, но не местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

Шрифтове   

Шрифтовете са обикновено един и същ стил и размер на сървъра, каквито са в клиента, но ако отделен шрифт не е налична на сървъра, след което може да се използва заместващ шрифт. Също така потребителят може да игнорира стилове на шрифт и размери в браузър, например Internet Explorer.

Диаграми и отчети с обобщени диаграми   

Диаграми и отчети с обобщени диаграми са статични изображения и обновяване и да ги възстанови ако взаимодействате (филтриране, сортиране и т.н.) с данните, които се базира диаграмата, или с данните в асоциирания отчет с обобщена таблица. За повече информация вижте използване на диаграми и отчети с обобщени диаграми в работна книга в браузъра.

Граници с линии   

Следните граници с линии се поддържат напълно: всички цветове на линията; стилове на непрекъснат и двойна линия; плътен, ромба и пунктирани линии; и тънки, средни и дебели дебелини.

Забележка: Следните граници с линии се поддържат частично: трикратно стилове и двойна линия; и плътни, диамант, квадратни квадратчета, тире-кратко тире, дълго кратко тире и тире кратко тире кратко тире линии.

Направления на цветния градиент   

Хоризонтални и вертикални направления на цветния градиент.

Цвят на запълване на клетка   

Всички цветове на запълване.

Подравняване в клетките   

Всички подравнявания се поддържат при следните изключения: вертикално двустранно и вертикално разпределено, които и двете се заместват от вертикално центрирано.

Завъртане на текст   

Завъртане на текст се поддържа, както и клетки и препълване на съдържанието на заглавка на колона, хоризонтално или вертикално подравняване вляво за положително завъртане (+) и хоризонтално или вертикално подравняване вдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст   

Напълно се поддържа, когато се показва набор от знаци от един език.

AS условно форматиране   

Условното форматиране на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър" (AS) се ограничава до следното: цвят на шрифта; цвят на запълване; флагове на шрифт като получер, курсив и зачеркнат, както и низове за форматиране, например формати на числа.

Превъртане на работен лист   

Броя на редовете и колоните, които можете да превъртате в работен лист е ограничено до максималния размер на 500. Можете да използвате бутоните за навигация, за да покажете следващия набор от редове и колони отвъд текущата граница. За повече информация вижте навигиране в работна книга в Excel Services.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат:

Функция

Коментари

Хипервръзки в диаграми   

Щракване и проследяване на хипервръзки в диаграми.

Таблици   

Заместване на заглавки на колони на работен лист със заглавки на таблици в Excel, когато се превъртат заглавия, които са извън изгледа в областта на превъртане.

Шарки за запълване на клетки   

Всички шарки за запълване.

Направления на цветния градиент   

Направления на цветния градиент по диагонал нагоре, диагонал надолу и от ъгъл към центъра.

Завъртане на текст   

Запълването или шарката на клетката не се завърта с текста, а диагоналните граници се показват така, сякаш текстът не е бил завъртян, и хоризонтално или вертикално подравняване, освен подравняване отляво за положително завъртане (+) и подравняване отдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст   

Смесване отдясно наляво и отляво надясно двупосочен текст знаци, които имат различни глиф (или фигура на знака) ориентация, като например ((лява скоба) и) (дясна скоба), не се поддържа във вертикален текст.

Граници с линии   

Следните граници с линии са частично неподдържани: трикратно стилове и двойна линия; и плътни, диамант, квадратни квадратчета, тире-кратко тире, дълго кратко тире и тире кратко тире кратко тире линии.

Диаграми    

Издание на Office 2007 3D графични ефекти, като например сянка, блясък, огъване, релефна рамка, обли ръбове, ново оцветяване и отражение. Тези ефекти се премахнат или преобразуват в алтернативен ефект.

Следните 3D диаграми не се поддържат:

 • 3D повърхнинна

 • Рамкова 3D повърхнинна

 • Контурна повърхнинна

 • Рамкова контурна повърхнинна

RTF текст в обект, като например водещи символи и различни шрифтове или размери на шрифта, който се конвертира в обикновен текст.

Вертикално подравняване на текст.

Забележка: Въпреки че вградени диаграми върху работни листове и оригинални диаграми върху листове с диаграми се поддържат за показване в Excel Services, вградена диаграма, която авторът на работната книга е копирани или преместени от работен лист в лист с диаграма не се поддържа за показване.

Заглавия на редове и колони   

Следните форматирането в заглавките на редовете и колоните: двойно счетоводство, двойно подчертаване, горен и долен индекс.

Непечатаеми знаци   

Текст със 7-битов ASCII (подмножество на набора знаци ANSI) стойност от 0 до 32 и всички знаци, неподдържани от езика XM версия 1.0.

Печат   

Страница оформлението и горни и долни колонтитули.

Пояснения   

Пояснения за свойствата на членовете на "Услуги за анализ на Microsoft SQL сървър".

XML   

XML разширителни пакети

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Когато заредите работна книга в Excel Services, можете да взаимодействате с нея по няколко начина, но има някои взаимодействия, които не се поддържат.

Забележка: Друг начин за взаимодействие, който е уникален за Excel Services, е да създават и променят параметри, което временно променя стойностите на клетките в работната книга с помощта на прозореца на задачите параметри или чрез прехвърляне на данни към уеб частта на Excel Web Access от свързана уеб част , като например уеб компонент за филтър. За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но може да имат различно поведение.

Функция

Коментари

Отчети с обобщени таблици   

Отчет за филтриране, избор на член, разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране, филтриране и показване и скриване на междинни суми.

Намиране на    Изображение на бутон  

Намиране на текст, числа и дати чрез съвпадение на малки и главни букви и намиране по частично съдържание на клетка.

Обикновена селекция   

Избиране на единична клетка, ред или колона.

Филтриране и сортиране   

Използване на менюто за филтриране, филтриране по текст, числа, дати и часове, задаване на много критерии и сортиране. За повече информация вижте филтриране на данни в Excel Services и сортиране на данни в Excel Services.

Структуриране   

Структуриране, включително показване и скриване на подробни данни. За повече информация вижте структуриране на данни в Excel Services.

Сценарии   

Изпълнение на предварително зададен сценарий.

Обновяване   

Обновяването външни източници на данни, включително всички източници на данни в текущата работна книга, конкретен източник на данни, периодично обновяване, ръчно обновяване и обновяване при зареждане на работната книга. За повече информация вижте обновяване на външни данни в Excel Services.

Изчисление   

Автоматично и ръчно изчисление. За повече информация вижте изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services.

Забележка: Въпреки че Excel Services поддържа зареждане на работна книга, която съдържа кръгови препратки, откриването на кръгови препратки при зареждане или преизчисляване на работната книга се държи различно. Ако Excel Services не може да разреши кръгова препратка, при определени обстоятелства се показва предупредително съобщение, че има кръгова препратка. Стойностите, които се изчисляват са същите като стойностите, които бихте получили, ако отмените операцията в Excel клиент. Всъщност Excel Services автоматично отменя кръговата препратка, за да се предотврати изчисляването да забави производителността на сървъра.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат.

Функция

Коментари

Отчети с обобщени таблици   

Опциите "Детайлизиране на група" и "С подробни данни" (наречени също задълбочаване) за OLAP данни, търсене на член, действия на услугите за анализ на Microsoft SQL Server или използване на списъка с полета за добавяне, пренареждане или премахване на полета.

Отчети с обобщена диаграма   

Директно взаимодействие с обобщена диаграма (защото е статично изображение).

Асинхронно изчисление на куб функции   

Асинхронно извличане на данни, когато функцията за куб изчислява и показва съобщението #GETTINGDATA преди извличането на всички данни. Всички данни се извличат синхронно, преди изгледът да се покаже или да се покаже повторно.

Намиране на    Изображение на бутон  

Търсене по базови данни (за разлика от форматирани данни и със съвпадение на малки и главни букви).

Заместване на   

Заместване на текст и стойности след използване намерите Изображение на бутон .

Ред и преоразмеряване на колона   

Редове и колони ширина и височина корекции.

Разширена селекция   

Избиране на съседни и несъседни диапазони от клетки или на целия работен лист.

Изчисление   

Промяна на настройката за изчисляване на работната книга, след като вече е заредена. За повече информация вижте изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services.

Филтриране и сортиране   

Сортиране и филтриране по цвят и записване на филтрираното или сортираното в работната книга в Excel Services. За повече информация вижте филтриране на данни в Excel Services и сортиране на данни в Excel Services.

Отиди на   

Всички операции Отиване на.

Управление на екрани   

Раздели и Фиксирай прозорците.

Мащабиране   

Настройване на изгледа на работна книга чрез задаване на процент от действителния размер.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×