Разлики между използването на работна книга в Excel и в Excel Services

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Excel Services е предназначен основно като уеб базирана, данни-изследване и отчитане на система за работни книги на Excel и поддържа подмножество на функции в Microsoft Office Excel 2007. Следващите раздели обобщават Office Excel 2007 кои функции се поддържат и не се поддържат в Excel Services.

Важно: Възможността за публикуване на работна книга на Excel в Excel Services е достъпна само в Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 и Microsoft Office Excel 2007.

В тази статия

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Поддържани и неподдържани функции на работен лист

Поддържани и неподдържани функции, когато се преглежда работна книга

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Поддържани и неподдържани функции при зареждане на работна книга

Можете да заредите работна книга в Excel Services, която е в Office Excel 2007 работна книга (.xlsx) или Двоична работна книга (.xlsb) файлов формат като работна книга само за четене по три начина:

 • Задайте URL адреса или UNC път в свойството Работна книга на уеб компонента на Excel Web Access.

 • Свържете уеб компонента за списъци на библиотеката с документи към уеб компонента на Excel Web Access, а след това прехвърлете URL адреса на работната книга, съхранен в библиотеката с документи, за да се покаже в Microsoft Office Excel Web Access.

 • Прегледайте работната книга, съхранена в библиотеката с документи в браузъра. (Посочете елемента, щракнете върху стрелката до него, а след това щракнете върху Преглед в уеб браузър.)

Всички други файлови формати на Microsoft Office Excel не се поддържат, включително работна книга на Excel с разрешени макроси (.xlsm) на Office Excel 2007 и 97-2003 работна книга (.xls) наOffice Excel 2007.

Забележка: С подходящите разрешения можете също да отворите работна книга в Office Excel 2007 на вашия компютър клиент от менюто " отваряне " в лентата с инструменти на Office Excel Web Access, като пълна работна книга (четене/запис) или като снимка само за четене. За повече информация вижте Отваряне на работна книга или снимка в Excel от Excel Services в помощ за Excel Web Access.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат при зареждане на работна книга:

Функция

Коментари

Функции   

Поддържат се всички функции за работни листове на Excel, с няколко изключения. За повече информация вижте следния раздел: Поддържани и неподдържани функции на работен лист на Excel.

Дати   

Системи на датиране на Windows и Macintosh.

Таблици на Excel   

Данните на таблици в Excel, заглавки на колони, изчисляеми колони, сумарни редове, структурирани препратки и стилове.

Клетки   

Стойности на клетки, включително обединени клетки и препълване на съдържанието на клетки.

Имена   

Дефинирани имена и наименувани диапазони.

Изчисляване   

Настройки за изчисляване и преизчисляване, включително автоматични, автоматични с изключение на таблиците, ръчни и итеративни настройки за изчисляване на диапазони или цели работни листове. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Диаграми    

Диаграми, диапазони на диаграми и отчети с обобщени диаграми. За повече информация вижте Използване на диаграми и отчети с обобщени диаграми в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Форматиране   

Форматирането на клетки и диапазон от клетки, условно форматиране (с изключение чрез използване на ленти за данни и икони) в работни книги и формати на числа.

Връзки   

Връзки към външни източници на данни, включително OLAP обобщени таблици.

Анализ след промяна на входните стойности   

Резултатите от инструментите за анализ след промяна на входните стойности, включително "Търсене на цел", "Таблици с данни", "Сценарии", "Решател" и "Серии".

Консолидиране   

Консолидирани данни в диапазони.

Източници на данни   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, доставчици на OLEDB и ODBC драйвери.

Неподдържани функции

Работни книги, които съдържат следните неподдържани функции няма да заредите или показване в Excel Services. За най-добри резултати винаги записвайте работна книга от Office Excel 2007 с помощта на командата за Excel Services . (Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху стрелката до публикуванеи след това щракнете върху Excel Services под разпространяване на документа до други хора.) Можете да потвърдите дали дадена функция се поддържа, като щракнете върху квадратчето Отворете тази работна книга в браузъра си, след като запиша в диалоговия записване за Excel Services , за да опитате да я покажете в браузъра. Ако функцията не се поддържа, Excel Services показва предупреждение.

Следните функции не се поддържат и не ви позволяват да заредите работна книга:

Функция

Коментари

VBA   

Код на Visual Basic for Applications (VBA), макроси, добавки и дефинирани от потребителя функции (UDF).

Забележка: Софтуер може да персонализира Excel Services по много начини, включително създаването на дефинирани от потребителя функции (UDF). За повече информация вижте Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Наследени езици на макроси   

Функции на макроси в Microsoft Excel 4.0 и диалогови листове на Microsoft 5.0.

Контроли   

Контроли на лента с инструменти на формуляр, контроли на кутия с инструменти и всички контроли ActiveX.

XML   

XML карти и вградени умни етикетчета.

Защита и поверителност   

Работни книги, работни листове или диапазони със защита и работни книги, които имат управление на правата за достъп до информация (IRM).

Забележка: За да защитите работни книги в Excel Services, използвайте Microsoft Windows SharePoint Services права и разрешения.

Изображения и обекти   

Свързани или вградени обекти или изображения, вмъкнати картини, автофигури, WordArt и диаграми, като например организационни диаграми.

Ръкопис   

Всички функции за ръкопис, включително рисуване, писане и анотации.

OLE и DDE   

Свързване и вграждане на обекти (OLE) и връзки за динамичен обмен на данни (DDE).

Показвани формули   

Работни книги, записани с формули, които са показани.

Проверка на данни   

Предотвратяване въвеждането на невалидни данни и създаване на падащи списъци.

Източници на данни   

Услуги за извличане на данни за Microsoft Business Solutions, списъци на Windows SharePoint Services, Microsoft SQL Server, диапазони от външни данни (така наречените таблици със заявки) и таблици, свързани към списъци на Windows SharePoint Services.

Заявки   

Уеб заявки и текстови заявки.

Външни препратки към свързани работни книги   

Създаване на външни препратки (наречени също връзки) към конкретен диапазон от клетки, към дефинирано име за конкретния диапазона с клетки или като част от дефиниция на име.

Коментари   

Показване и настройка на коментарите.

Консолидиране   

Консолидирани данни в отчети с обобщени таблици.

Споделени работни книги   

Споделяне на работни книги и разрешаване на противоречиви промени.

Цифрови подписи   

Видими и невидими цифрови подписи в работна книга.

Прикачени ленти с инструменти   

Потребителски ленти с инструменти, прикачени към работната книга с помощта на Office Excel 2003, преди работната книга да е конвертирана в Excel 2007.

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции на работен лист

Всички функции се поддържат напълно, когато зареждате и преизчислявате работна книга, със следните изключения – HYPERLINK, RTD и SQL.Request, всяка от които има ограничена поддръжка.

Ако функцията е:

Тогава Excel връща:

И Excel Services връща:

ХИПЕРВРЪЗКА   

Активна хипервръзка, върху която можете да щракнете и следвате.

Едно от следните:

 • Активна хипервръзка, която можете да щракнете и да следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница или документ, който можете да щракнете и да следвате, но не и към местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

RTD   

Данни в реално време от програма, която поддържа COM автоматизация.

Следното:

 • Всички стойности, върнати от функцията RTD, съхранявани текущо в работна книга, се показват.

 • Ако няма върнати стойности, тогава се връща грешка #N/A.

 • Ако Excel Services преизчислява работната книга и се опитва да се изпълнява RTD функция или SQL. Искане за функция, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

SQL.Request   

Резултатите от заявка, която е свързана към външен източник на данни.

Следното:

 • Всички стойности, върнати от функцията SQL.Request, които текущо се съхраняват в работната книга, се показват.

 • Ако няма върнати стойности, тогава се връща грешка #N/A.

 • Ако Excel Services преизчислява работната книга и се опитва да се изпълнява RTD функция или SQL. Искане за функция, се връща грешка #N/A.

Ако искате, можете да използвате функциите ISERROR или IFERROR, за да проверите за върнатата стойност.

CHAR   

Знак, зададен с число, и знак за блокиране за непечатаем знак.

Знак, зададен с число, и празна стойност за непечатаем знак.

CELL   

Информация за форматирането, местоположението или съдържанието на горната лява клетка в препратка.

Грешка #VALUE!.

INFO   

Път на текущата директория или папка на вашия компютър клиент.

Грешка #VALUE!.

Следните непостоянни функции могат да върнат различни стойности, когато се изчисляват в Excel Services в сървъра компютър и когато се изчисляват в Excel на клиентски компютър.

Ако функцията е:

Тогава Excel връща:

И Excel Services връща:

СЕГА   

Датата и часа на вашия компютър клиент.

Датата и часа на сървърния компютър.

ДНЕС   

Датата на вашия компютър клиент.

Датата на сървърния компютър.

RAND, RANDBETWEEN   

Случайно, и следователно различно, число всеки път, когато се изпълнява.

Случайно, и следователно различно, число всеки път, когато се изпълнява.

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции, когато се преглежда работна книга

Преглед на работна книга в Excel Services на сървъра компютър е много подобно на преглеждането на работна книга в Excel на клиентски компютър, но има и разлики. Имайте предвид, че независимо дали тези функции се поддържат, или не, те не пречат на работната книга от натоварването и тези функции са запазени в работна книга, така че да продължат да работят по очаквания начин в Excel.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но може да се показват различно на сървъра.

Функция

Коментари

Хипервръзки    

Поддържа, но се управляват чрез Office Excel Web Access свойствата по следния начин:

 • Активна хипервръзка, която можете да щракнете и да следвате, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга са зададени.

 • Активна хипервръзка към друга уеб страница или документ, който можете да щракнете и да следвате, но не местоположение в работната книга, ако свойството на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги е зададено а свойството Навигация в работната книга не е зададено.

 • Текстов низ на неактивна хипервръзка, която не можете да проследите, ако свойствата на Office Excel Web Access Интерактивност на всички работни книги и Навигация в работната книга не са зададени.

Шрифтове   

Шрифтовете са обикновено в същия стил и размер в сървъра, каквито са в клиента, но ако отделен шрифт не е достъпен в сървъра, тогава може да се използва заместващ шрифт. Също така потребителят може да игнорира стилове и размери на шрифтове в браузър, например Internet Explorer.

Диаграми и отчети с обобщени диаграми   

Диаграмите и отчетите с обобщена диаграма са статични изображения и се обновяват и показват отново, ако взаимодействате (филтриране, сортиране и т. н.) с данни, на които се базира диаграмата, или с данните от свързания отчет с обобщена таблица. За повече информация вижте Използване на диаграми и отчети с обобщена диаграма в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Граници с линии   

Следните граници с линии се поддържат напълно: всички цветове на линията; непрекъснат стил и стил на двойна линия; плътни, ромбовидни и прекъснати линии, както и тънка, средна и дебела линия.

Забележка: Следните граници с линии се поддържат частично: стилове на тройна и двойна линия; плътни, ромбовидни, на квадратчета, тире-кратко тире, дълго-кратко-тире и тире-кратко-тире-кратко-тире.

Направления на цветния градиент   

Хоризонтални и вертикални направления на цветния градиент.

Цвят на запълване на клетка   

Всички цветове на запълване.

Подравняване в клетките   

Всички подравнявания в клетките се поддържат, с изключение на: вертикално двустранно и вертикално разпределено, като и двете се заместват от вертикално центрирано.

Завъртане на текст   

Завъртането на текст се поддържа заедно с препълване на съдържанието на клетка и заглавка на колона, хоризонтално или вертикално подравняване вляво за положително завъртане (+) и хоризонтално или вертикално подравняване вдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст   

Напълно се поддържа, когато се показва набор от знаци от един език.

AS условно форматиране   

Условно форматиране на "Услуги за анализ на Microsoft SQL Server" (AS) се ограничава до следното: цвят на шрифта; цвят на запълване; флагове на шрифт като получер, курсив и зачеркнат, както и низове за форматиране, като например формати на числа.

Превъртане на работен лист   

Броят на редовете и колоните, които можете да превъртате в работен лист, е ограничен до максимален размер 500. Можете да използвате бутоните за навигация, така че да показвате следващото множество от редове и колони отвъд текущата граница. За повече информация вижте Обхождане на работна книга в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат:

Функция

Коментари

Хипервръзки в диаграми   

Щракване върху и проследяване на хипервръзки в диаграми.

Таблици   

Заместване на заглавки на колони на работен лист от заглавия на таблици в Excel, когато се превъртат заглавия, които са извън изгледа в областта на превъртане.

Шарки за запълване на клетки   

Всички шарки за запълване.

Направления на цветния градиент   

Направления на цветния градиент по диагонал нагоре, диагонал надолу и от ъгъл към центъра.

Завъртане на текст   

Запълването или шарката на клетката не се завърта с текста, а диагоналните граници се показват така, сякаш текстът не е бил завъртян, и хоризонтално или вертикално подравняване, освен подравняване отляво за положително завъртане (+) и подравняване отдясно за отрицателно завъртане (-).

Двупосочен текст   

Смесване на знаци на двупосочен текст отдясно наляво и отляво надясно, които имат различно направление на начертанието (или фигура на знака), като ( (лява скоба) и ) (дясна скоба), не се поддържа във вертикален текст.

Граници с линии   

Следните граници с линии са частично неподдържани: стилове на тройна и двойна линия както и следните линии: плътни, ромбовидни, на квадратчета, тире-кратко тире, дълго-кратко тире и тире-кратко тире-кратко тире.

Диаграми    

Издание на Office 2007 Ефектите на 3D графика, като сянка, блясък, огъване, релефна рамка, обли ръбове, ново оцветяване и отражение. Тези ефекти или се премахват, или се преобразуват в алтернативен ефект.

Следните 3D диаграми не се поддържат:

 • 3D повърхнинна

 • Рамкова 3D повърхнинна

 • Контурна повърхнинна

 • Рамкова контурна повърхнинна

RTF текст в обект, като водещи символи и различни шрифтове или размери на шрифта, който се конвертира в обикновен текст.

Вертикално подравняване на текст.

Забележка: Въпреки че вградени диаграми върху работни листове и оригинални диаграми върху листове с диаграми се поддържат за показване в Excel Services, вградена диаграма, която авторът на работната книга е копирани или преместени от работен лист в лист с диаграма не се поддържа за показване.

Заглавки на редове и колони   

Следното форматиране в заглавки на редове и колони: двустранно счетоводство, двойно подчертаване, горен и долен индекс.

Непечатаеми знаци   

Текст със 7-битова ASCII (подмножество на набора знаци ANSI) стойност от 0 до 32 и всички знаци, неподдържани от Extensible Markup Language (език XML) версия 1.0.

Печат   

Оформление на страницата и горни и долни колонтитули на страница.

Съвети   

Съвети за свойствата на членовете на "Услуги за анализ на Microsoft SQL Server".

XML   

XML разширителни пакети

Най-горе на страницата

Поддържани и неподдържани функции при взаимодействие с работна книга

Когато заредите работна книга в Excel Services, можете да взаимодействате с нея по няколко начина, но има някои взаимодействия, които не се поддържат.

Забележка: Друг начин за взаимодействие, който е уникален за Excel Services, е да създадете и да промените параметър, който временно променя стойности на клетки в работната книга, или с помощта на прозореца на задачите на параметър в Excel Services, или чрез прехвърляне на данни към уеб частта на Excel Web Access от свързана уеб част, като например уеб компонент за филтър. За повече информация вижте Промяна на параметри на работна книга в Excel Services в помощ за Excel Web Access.

Поддържани функции

Следните функции се поддържат, но могат да се държат различно.

Функция

Коментари

Отчети с обобщени таблици   

Филтриране на отчет, избор на член, разширяване (задълбочаване надолу) и свиване (задълбочаване нагоре) на нивата на данни, сортиране, филтриране и показване и скриване на междинни суми.

Намиране на    Изображение на бутон  

Намиране на текст, числа и дати чрез съвпадение на малки и главни букви и намиране по частично съдържание на клетка.

Обикновена селекция   

Избиране на единична клетка, ред или колона.

Филтриране и сортиране   

Използване на менюто "Филтри", филтриране по текст, числа, дати и час, задаване на много критерии и сортиране. За повече информация вижте Филтриране на данни в Excel Services и Сортиране на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Структуриране   

Структуриране, включително показване и скриване на подробни данни. За повече информация вижте Структуриране на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Сценарии   

Изпълнение на типов сценарий.

Обновяване   

Обновяването на външни източници на данни, включително всички източници на данни в текущата работна книга, конкретен източник на данни, периодично обновяване, ръчно обновяване и обновяване при зареждане на работната книга. За повече информация вижте Обновяване на външни данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Изчисляване   

Автоматично и ръчно изчисляване. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Забележка: Въпреки че Excel Services поддържа зареждане на работна книга, която съдържа кръгови препратки, откриването на кръгови препратки при зареждане или преизчисляване на работната книга се държи различно. Ако Excel Services не може да разреши кръгова препратка, при определени обстоятелства се показва предупредително съобщение, че има кръгова препратка. Стойностите, които се изчисляват са същите като стойностите, които бихте получили, ако отмените операцията в Excel клиент. Всъщност Excel Services автоматично отменя кръговата препратка, за да се предотврати изчисляването да забави производителността на сървъра.

Неподдържани функции

Следните функции не се поддържат:

Функция

Коментари

Отчети с обобщени таблици   

Опциите "Група на подробни данни" и "Покажи подробни данни" (наречени също задълбочаване) за OLAP данни, търсене на член, действия на услугите за анализ на Microsoft SQL Server или използване на списъка с полета за добавяне, пренареждане или премахване на полета.

Отчети с обобщена диаграма   

Директно взаимодействие с обобщена диаграма (защото е статично изображение).

Асинхронно изчисление на куб функции   

Асинхронно извличане на данни, когато куб функцията изчислява и показва съобщението #GETTINGDATA преди извличането на всички данни. Всички данни се извличат синхронно, преди изгледът да се покаже или да се покаже отново.

Намиране на    Изображение на бутон  

Търсене по базови данни (за разлика от форматирани данни и със съвпадение на малки и главни букви).

Заместване   

Заместване на текст и стойности след използване на Търсене Изображение на бутон .

Преоразмеряване на редове и колони   

Настройки на височината и ширината на редове и колони.

Разширена селекция   

Избиране на съседни и несъседни диапазони от клетки или на целия работен лист.

Изчисляване   

Промяна на настройката за изчисляване на работната книга, след като е заредена. За повече информация вижте Изчисляване и преизчисляване на данни в Excel Services в помощта за Excel Web Access.

Филтриране и сортиране   

Сортиране и филтриране по цвят и записване на филтрираното или сортираното в работната книга в Excel Services. За повече информация вижте филтриране на данни в Excel Services и сортиране на данни в Excel Services в помощ за Excel Web Access.

Отиди на   

Всички операции Отиване на.

Управляващи прозорци   

Разделяне и фиксиране на прозорци.

Мащабиране   

Настройване на изгледа на работна книга чрез регулиране на процент от действителния размер.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×