Преминаване към основното съдържание
Office
Разделяне на текст в различни колони с функции

Разделяне на текст в различни колони с функции

Можете да използвате текстовите функции LEFT, MID, SEARCH и LEN, за да манипулирате низове от текст във вашите данни. Например можете да разпространите собствено, бащино и фамилно име от една клетка в три отделни колони.

Ключът към разпространение на компоненти на име с текстови функции е позицията на всеки знак в текстов низ. Местоположенията на интервалите в текстовия низ също са важни, тъй като показват началото или края на компонентите на имената в даден низ.

Например в клетка, която съдържа само собствено и фамилно име, фамилното име започва след първия екземпляр на интервал. Някои имена в списъка ви може да съдържат бащино име, като в този случай фамилното име започва след втория екземпляр на интервал.

Тази статия ви показва как да извличате различни компоненти от различни формати на имена с помощта на тези удобни функции. Можете също да разделяте текст в различни колони със съветника за преобразуване на текст в колони

Примерно име

Описание

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

"суфикс"

1

Джеф Смит

Няма бащино име

Борислав

Тодоров

2

ERIC S. Kurjan

Едно средно начално

Ерик

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Буено

Два междинни инициала

Janaina

B. G.

Буено

4

Кан, Уенди Бет

Фамилното име е първо, със запетая

Вяра

Beth

Kahn

5

Мария кей д. Андерсен

Собствено име от две части

Mary Kay

D.

Боянова

6

Паула Барето дьо Mattos

Фамилно име с три части

Paula

Барето de Mattos

7

James Van Eaton

Фамилно име с две части

James

Van Eaton

8

Бейкън младши, Дан K.

Първо фамилното име и суфикс, със запетая

Dan

K.

Бекон

Младши.

9

Гери Олтман III

Със суфикс

Гари

Олтман

III

10

Мистър Райън Ihrig

С префикс

Райън

Ihrig

11

Джули Тафт – конник

Фамилно име с тире

Вяра

Тафт-конник

Забележка: В графиките в следващите примери осветяването в пълното име показва знака, за който търси формулата за съвпадение на търсене.

Този пример разделя два компонента: собствено име и фамилно име. Единична разредка разделя двете имена.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Джеф Смит

Няма бащино име

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (фамилно име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак в низа (J) и завършва на петия знак (интервала). Формулата връща пет знака в клетка A2, започвайки отляво.

  Формула за извличане на собствено име

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на интервала в A2, започвайки отляво.

 2. Фамилно име

  Фамилното име започва от интервала, на пет знака отдясно, и завършва с последния знак вдясно (h). Формулата извлича пет знака в A2, започвайки отдясно.

  Формула за извличане на фамилно име

  Използване на функциите SEARCH и LEN за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на интервала в A2, започвайки отляво. 5

 3. Пребройте общата дължина на текстовия низ, а после извадете броя знаци отляво на първия интервал, намерен в стъпка 1.

Този пример използва собствено име, инициал за бащино и фамилно име. Интервалът разделя всеки компонент за име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

ERIC S. Kurjan

Едно средно начално

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (бащино начално)

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат на живо (фамилно име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

= НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак отляво (д) и завършва с петия знак (първият интервал). Формулата извлича първите пет знака в a2, започвайки отляво.

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име, плюс среден инициал

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на интервала в A2, започвайки отляво. 5

 2. Бащино име

  Бащиното име започва от шестия знак (и) и завършва на осмата позиция (второто място). Тази формула включва влагане на функции за търсене, за да се намери второто копие на интервал.

  Формулата извлича три знака, започвайки от шестата позиция.

  Подробно за формула за разделяне на собствено, бащино и фамилно име

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. (5).

 3. Добави 1, за да получите позицията на знака след първите интервали. Тази цифрова позиция е началната позиция на бащиното име. (5 + 1 = 6)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 5

 4. Добави 1, за да получите позицията на знака след първите интервали. Резултатът е номерът на знака, от който искате да започнете да търсите втория екземпляр на интервал. (5 + 1 = 6)

 5. Потърсете втория екземпляр на интервала в a2, започвайки от шестата позиция (и), намерено в стъпка 4. Този номер на знак е крайната позиция на бащиното име. 8

 6. Търсене на числовата позиция на интервала в a2, започвайки от първия знак отляво. 5

 7. Вземете номера на знака на втория интервал, намерен в стъпка 5, и извадете номера на знака на първия интервал, намерен в стъпка 6. Резултатът е броят на знаците за МЕЖДИНни извлечения от текстов низ, започвайки от шестата позиция, намерена в стъпка 2. (8 – 5 = 3)

 8. Фамилно име

  Фамилното име започва 6 знака отдясно (K) и завършва с първия знак отдясно (n). Тази формула включва влагане на функции за търсене, за да се намери второто и третото отделение на интервала (които са на петата и осмата позиция отляво).

  Формулата извлича шест знака в a2, започвайки отдясно.

  Втората функция SEARCH във формула за разделяне на собствено, бащино и фамилно име
 9. Използвайте функциите LEN и вложени функции за търсене, за да намерите стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на интервала в a2, започвайки от първия знак отляво. 5

 10. Добави 1, за да получите позицията на знака след първите интервали. Резултатът е номерът на знака, от който искате да започнете да търсите втория екземпляр на интервал. (5 + 1 = 6)

 11. Потърсете втория екземпляр на интервала в a2, започвайки от шестата позиция (и), намерено в стъпка 2. Този номер на знак е крайната позиция на бащиното име. 8

 12. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на втория екземпляр на интервал, намерен в стъпка 3. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (14 – 8 = 6).

Ето един пример за това как да извлечете два инициала за бащино изображение. Първите и третите екземпляри на интервал отделят разделите за имена.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Janaina B. G. Буено

Два междинни инициала

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (инициали за бащино Начало)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A4; 1) + ""; A4; SEARCH (""; A2; SEARCH

= MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A4; ";"; "2"; SEARCH (""; A2; SEARCH

Формула

Резултат на живо (фамилно име)

' = ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

= ДЕСЕН (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак отляво (J) и завършва на осмия знак (първият интервал). Формулата извлича първите осем знака в a2, започвайки отляво.

  Формула за разделяне на собствено име, фамилно име и два междинни инициала

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 8

 2. Бащино име

  Бащиното име започва от деветата позиция (B) и завършва на четиринайсетата позиция (третото място). Тази формула включва влагане на търсене, за да намери първите, втори и трети екземпляри на място в осмо, Единадесета и четиринадесети позиции.

  Формулата извлича пет знака, започвайки от деветата позиция.

  Формула за разделяне на собствено име, фамилно име и два междинни инициала

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 8

 3. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото интервал (B). Тази цифрова позиция е началната позиция на бащиното име. (8 + 1 = 9)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 8

 4. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото интервал (B). Резултатът е номерът на знака, от който искате да започнете да търсите втория екземпляр на интервал. (8 + 1 = 9)

 5. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от деветата позиция (B), намерена в стъпка 4. (11).

 6. Add 1, за да получите позицията на знака след втория интервал (G). Този номер на знак е началната позиция, в която искате да започнете да търсите третото място. (11 + 1 = 12)

 7. Потърсете третото място в a2, започвайки от дванадесетата позиция, намерена в стъпка 6. 14

 8. Търсене на числовата позиция на първото място в a2. 8

 9. Извършете номера на знака на третото място, което е намерено в стъпка 7, и извадете номера на знака на първия интервал, намерен в стъпка 6. Резултатът е броят на знаците за МЕЖДИНни извлечения от текстов низ, започвайки от деветата позиция, намерена в стъпка 2.

 10. Фамилно име

  Фамилното име започва с пет знака отдясно (B) и завършва с първия знак отдясно (о). Тази формула включва влагане на търсене, за да намери първите, втори и трети екземпляри на интервал.

  Формулата извлича пет знака в a2, започвайки отдясно на пълното име.

  Формула за разделяне на собствено име, фамилно име и два междинни инициала

  Използване на вложени функции SEARCH и LEN за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 8

 11. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото интервал (B). Резултатът е номерът на знака, от който искате да започнете да търсите втория екземпляр на интервал. (8 + 1 = 9)

 12. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от деветата позиция (B), намерена в стъпка 2. 11

 13. Add 1, за да получите позицията на знака след втория интервал (G). Този номер на знак е началната позиция, в която искате да започнете да търсите третия екземпляр на интервал. (11 + 1 = 12)

 14. Потърсете третото място в a2, започвайки от дванадесета позиция (G), намерена в стъпка 6. 14

 15. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на третото място, което се намира в стъпка 5. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (19-14 = 5)

В този пример фамилното име е пред собственото, а бащиното име се появява накрая. Запетаята бележи края на фамилното име и интервалът разделя всеки компонент за име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Кан, Уенди Бет

Фамилното име е първо, със запетая

Формула

Резултат (собствено име)

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (бащино име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

= НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

Формула

Резултат на живо (фамилно име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1)-2)

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1)-2)

 1. Собствено име

  Собственото име започва със седмия знак отляво (W) и завършва на дванадесетия знак (вторият интервал). Тъй като собственото име се намира по средата на пълното име, трябва да използвате функцията MID, за да извлечете собственото име.

  Формулата извлича шест знака, започвайки от Седмата позиция.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 2. Добавяне на 1, за да получите позицията на знака след първото място (W). Тази цифрова позиция е началната позиция на собственото име. (6 + 1 = 7)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 3. Добавяне на 1, за да получите позицията на знака след първото място (W). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (6 + 1 = 7)

  Потърсете втория интервал в a2, започвайки от Седмата позиция (W), намерена в стъпка 4. 12

 4. Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 5. Вземете номера на знака на втория интервал, намерен в стъпка 5, и извадете номера на знака на първия интервал, намерен в стъпка 6. Резултатът е броят на знаците за МЕЖДИНни извлечения от текстов низ, започвайки от Седмата позиция, намерена в стъпка 2. (12-6 = 6)

 6. Бащино име

  Бащиното име започва на четири знака отдясно (B) и завършва с първия знак отдясно (h). Тази формула използва вложени SEARCH, за да намери първата и втората поява на интервал на шестата и дванадесетата позиция отляво.

  Формулата извлича четири знака, започвайки отдясно.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Използване на функцията LEN и вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 7. Добавяне на 1, за да получите позицията на знака след първото място (W). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (6 + 1 = 7)

 8. Потърсете втория екземпляр на интервала в a2, започвайки от Седмата позиция в стъпка 2. 12

 9. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на втория интервал, намерен в стъпка 3. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (16-12 = 4)

 10. Фамилно име

  Фамилното име започва с първия знак отляво (K) и завършва на четвъртия знак (n). Формулата извлича четири знака, започвайки отляво.

  Формула за разделяне на фамилно име, следвано от собствено и бащино име

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 11. Изваждане 2, за да се получи числовата позиция на завършващия знак на фамилното име (n). Резултатът е броят знаци, които искате да извлечете. (6-2 = 4)

Този пример използва собствено име от две части, Mary Kay. Втората и третата разредка отделят всеки компонент за имена.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Мария кей д. Андерсен

Собствено име от две части

Формула

Резултат (собствено име)

LEFT (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1))

Формула

Резултат (бащино начално)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; ТЪРСЕНЕТО ("", A2; 1) + 1)

= MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH (""; A2; ТЪРСЕНЕТО ("", A2; 1) + 1)

Формула

Резултат на живо (фамилно име)

' = ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

= ДЕСЕН (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак отляво и завършва на деветия знак (втория интервал). Тази формула включва влагане на търсене, за да намери втория екземпляр на интервал отляво.

  Формулата извлича девет знака, започвайки отляво.

  Формула за разделяне на собствено име, бащино име и фамилно име

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 5

 2. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (K). Резултатът е номерът на знака, от който искате да започнете да търсите втория екземпляр на интервал. (5 + 1 = 6)

 3. Потърсете втория екземпляр на интервала в a2, започвайки от шестата позиция (K), която се намира в стъпка 2. Резултатът е броят на знаците, които остават откъси от текстовия низ. 9

 4. Бащино име

  Бащиното име започва от десетата позиция (D) и завършва на дванадесета позиция (третото място). Тази формула включва влагане на търсене, за да намери първите, втори и трети екземпляри на интервал.

  Формулата извлича два знака от средата, започвайки от десетата позиция.

  Формула за разделяне на собствено име, бащино име и фамилно име

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за start_num:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки от първия знак отляво. 5

 5. Добави 1, за да получите знака след първото място (K). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (5 + 1 = 6)

 6. Потърсете позицията на втория екземпляр на интервала в a2, започвайки от шестата позиция (K), която се намира в стъпка 2. Резултатът е броят на знаците, отляво отляво. 9

 7. Добави 1, за да получите знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на бащиното име. (9 + 1 = 10)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на знака след втория интервал (D). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите третото място. 10

 8. Търсене на числовата позиция на третото място в a2, започвайки отляво. Резултатът е крайната позиция на бащиното име. 12

 9. Търсене на числовата позиция на знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на бащиното име. 10

 10. Извеждане на номера на знака на третото място, намерено в стъпка 6, и изваждане на номера на знака "D", намерен в стъпка 7. Резултатът е броят на знаците за МЕЖДИНни извлечения от текстов низ, започвайки от десетата позиция, намерена в стъпка 4. (12-10 = 2)

 11. Фамилно име

  Фамилното име започва осем знака отдясно. Тази формула включва влагане на търсене, за да намери първите, втори и трети екземпляри на място в петата, деветата и дванадесетата позиция.

  Формулата извлича осем знака отдясно.

  Формула за разделяне на собствено име, бащино име и фамилно име

  Използване на вложени функции SEARCH и LEN за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 5

 12. Добави 1, за да получите знака след първото място (K). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите пространството. (5 + 1 = 6)

 13. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от шестата позиция (K), която се намира в стъпка 2. 9

 14. Add 1, за да получите позицията на знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на бащиното име. (9 + 1 = 10)

 15. Търсене на числовата позиция на третото място в a2, започвайки отляво. Резултатът е крайната позиция на бащиното име. 12

 16. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на третото място, което се намира в стъпка 5. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (20-12 = 8)

Този пример използва фамилното име от три части: Барето de Mattos. Първото поле бележи края на собствено име и началото на фамилното име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Паула Барето дьо Mattos

Фамилно име с три части

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (фамилно име)

ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак отляво (P) и завършва с шестия знак (първият интервал). Формулата извлича шест знака отляво.

  Формула за разделяне на собствено име и фамилно име от три части

  Използване на функцията Search за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 2. Фамилно име

  Фамилното име започва седемнадесет знака отдясно (B) и завършва с първия знак отдясно (s). Формулата извлича седемнадесет знака отдясно.

  Формула за разделяне на собствено име и фамилно име от три части

  Използване на функциите LEN и SEARCH за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 3. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на първия интервал, намерен в стъпка 1. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (23-6 = 17)

Този пример използва фамилното име от две части: Van Eaton. Първото поле бележи края на собствено име и началото на фамилното име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

James Van Eaton

Фамилно име с две части

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (фамилно име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва с първия знак отляво (J) и завършва на осмия знак (първият интервал). Формулата извлича шест знака отляво.

  Формула за разделяне на собствено име фамилно име от две части

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 2. Фамилно име

  Фамилното име започва с деветия знак отдясно (v) и завършва с първия знак отдясно (n). Формулата извлича девет знака отдясно на пълното име.

  Формула за разделяне на собствено име фамилно име от две части

  Използване на функциите LEN и SEARCH за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 3. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на първия интервал, намерен в стъпка 1. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (15-6 = 9)

В този пример фамилното име е първо, последвано от суфикса. Запетаята разделя фамилното име и суфикс от собственото име и средния инициал.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Бейкън младши, Дан K.

Първо фамилното име и суфикс, със запетая

Формула

Резултат (собствено име)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A4; ТЪРСЕНЕ (""; A2; SEARCH ("1"; A4; SEARCH (""; A2; SEARCH

= MID (A2; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1) + 1) + 1) + 1)-SEARCH (""; A4; ТЪРСЕНЕ (""; A2; SEARCH (""; 1-1) + + 1) + 3)

Формула

Резултат (бащино начално)

' = ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

= ДЕСЕН (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1) + 1)-

Формула

Резултат (фамилно име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (суфикс)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH (""

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-2)-SEARCH (""

 1. Собствено име

  Собственото име започва с дванадесетия знак (D) и завършва с петнадесетия знак (третият интервал). Формулата извлича три знака, започвайки от дванадесетата позиция.

  Формула за разделяне на фамилно име и суфикс на първо място, със запетая

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за start_num:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 2. Добави 1, за да получите знака след първото поле (J). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (6 + 1 = 7)

 3. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от Седмата позиция (J), намерена в стъпка 2. 11

 4. Добави 1, за да получите знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на собственото име. (11 + 1 = 12)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на знака след втория интервал (D). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите третото място. 12

 5. Търсене на числовата позиция на третото място в a2, започвайки отляво. Резултатът е крайната позиция на собственото име. 15

 6. Търсене на числовата позиция на знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на собственото име. 12

 7. Извеждане на номера на знака на третото място, намерено в стъпка 6, и изваждане на номера на знака "D", намерен в стъпка 7. Резултатът е броят на знаците за МЕЖДИНни извлечения от текстов низ, започвайки от дванадесетата позиция, намерена в стъпка 4. (15-12 = 3)

 8. Бащино име

  Бащиното име започва с втория знак отдясно (K). Формулата извлича два знака отдясно.

  Формула за разделяне на фамилно име и суфикс на първо място, със запетая

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 9. Добави 1, за да получите знака след първото поле (J). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (6 + 1 = 7)

 10. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от Седмата позиция (J), намерена в стъпка 2. 11

 11. Добави 1, за да получите знака след втория интервал (D). Резултатът е началната позиция на собственото име. (11 + 1 = 12)

 12. Търсене на числовата позиция на третото място в a2, започвайки отляво. Резултатът е крайната позиция на бащиното име. 15

 13. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на третото място, намерено в стъпка 5. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (17-15 = 2)

 14. Фамилно име

  Фамилното име започва от първия знак отляво (B) и завършва на шестия знак (първата разредка). Следователно Формулата извлича шест знака отляво.

  Формула за разделяне на фамилно име и суфикс на първо място, със запетая

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци"

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 15. "суфикс"

  Суфиксът започва със седмия знак отляво (J) и завършва с деветия знак отляво (.). Формулата извлича три знака, започвайки от седмия знак.

  Формула за разделяне на фамилно име и суфикс на първо място, със запетая

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 16. Добави 1, за да получите знака след първото поле (J). Резултатът е началната позиция на суфикса. (6 + 1 = 7)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 17. Добави 1, за да се получи числовата позиция на знака след първото поле (J). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. 7

 18. Търсене на числовата позиция на второто място в a2, започвайки от седмия знак, намерен в стъпка 4. 11

 19. Изваждане на 1 от номера на знака на втория интервал, намерен в стъпка 4, за да се получи номерът на знака на ",". Резултатът е крайната позиция на суфикса. (11-1 = 10)

 20. Търсене на числовата позиция на първото място. 6

 21. След като намери първото място, добавете 1, за да намерите следващия знак (J), който се намира в стъпки 3 и 4. 7

 22. Извършете номера на знака на "," намерено в стъпка 6 и извадете броя знаци на "J", които са намерени в стъпки 3 и 4. Резултатът е броят на знаците, измежду които са изградени от текстов низ, започвайки от Седмата позиция, намерена в стъпка 2. (10-7 = 3)

В този пример собственото име е в началото на низа и суфиксът е в края, така че можете да използвате формули, подобни на пример 2: използване на функцията LEFT за извличане на собственото име, функцията MID за извличане на фамилното име и ПРАВИЛНАТА функция за извличане на суфикса.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Гери Олтман III

Собствено и фамилно име със суфикс

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (фамилно име)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1)-(SEARCH ("", A2; 1) + 1)-

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH ("", A2; 1) + 1)-

Формула

Резултат (суфикс)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

= НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва от първия знак отляво (G) и завършва на петия знак (първият интервал). Следователно Формулата извлича пет знака отляво на пълното име.

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име, последвано от суфикс

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 5

 2. Фамилно име

  Фамилното име започва от шестия знак отляво (а) и завършва с единадесетия знак (втория интервал). Тази формула включва влагане на търсене, за да намерите позициите на интервалите.

  Формулата извлича шест знака от средата, започвайки от шестия знак.

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име, последвано от суфикс

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за "начална_позиция":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 5

 3. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (A). Резултатът е началната позиция на фамилното име. (5 + 1 = 6)

  Използване на вложени функции SEARCH за намиране на стойността за "брой_знаци":

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 5

 4. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (A). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (5 + 1 = 6)

 5. Търсене на числовата позиция на второто място в a2, започвайки от шестия знак, намерен в стъпка 4. Този номер на знак е крайната позиция на фамилното име. 12

 6. Търсене на числовата позиция на първото място. 5

 7. Добави 1, за да намерите цифровата позиция на знака след първото място (а), което се намира и в стъпки 3 и 4. 6

 8. Вземете номера на знака на втория интервал, намерен в стъпка 5 и след това извадете номера на знака "а", намерено в стъпки 6 и 7. Резултатът е броят на знаците, които MID извлича от текстовия низ, започвайки от шестата позиция, намерена в стъпка 2. (12-6 = 6)

 9. "суфикс"

  Суфиксът започва с три знака отдясно. Тази формула включва влагане на търсене, за да намерите позициите на интервалите.

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име, последвано от суфикс

  Използване на вложени функции SEARCH и LEN за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 5

 10. Добави 1, за да се получи знакът след първото поле (A). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (5 + 1 = 6)

 11. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от шестата позиция (а), намерена в стъпка 2. 12

 12. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на втория интервал, намерен в стъпка 3. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (15-12 = 3)

В този пример пълното име се предшества от префикс и можете да използвате формули, подобни на пример 2: функцията MID, за да извлечете собственото име, ДЯСНАТА функция, за да извлечете фамилното име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Мистър Райън Ihrig

С префикс

Формула

Резултат (собствено име)

' = MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH ("", A2; 1) + 1)-(SEARCH ("", A2; 1) + 1)-

= MID (A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1; SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A2; 1) + 1)-(SEARCH ("", A2; 1) + 1)-

Формула

Резултат (фамилно име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

= НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; SEARCH (""; A4; 1) + 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва от петия знак отляво (R) и завършва на деветия знак (втория интервал). Формулата гнезди за търсене, за да намери позицията на интервалите. Извлича четири знака, започвайки от петата позиция.

  Формула за разделяне на собствено име, предхождано от префикс

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността за start_num:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 4

 2. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (R). Резултатът е началната позиция на собственото име. (4 + 1 = 5)

  Използване на вложена функция SEARCH за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 4

 3. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (R). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (4 + 1 = 5)

 4. Търсене на числовата позиция на втория интервал в a2, започвайки от петия знак, намерен в стъпки 3 и 4. Този номер на знак е крайната позиция на собственото име. 9

 5. Потърсете първото място. 4

 6. Добави 1, за да намерите цифровата позиция на знака след първия интервал (R), който се намира и в стъпки 3 и 4. 5

 7. Вземете номера на знака на втория интервал, намерен в стъпка 5, а след това извадете броя знаци на "R", който се намира в стъпки 6 и 7. Резултатът е броят на знаците, измежду които се извлича от текстов низ, започвайки от петата позиция, намерена в стъпка 2. (9-5 = 4)

 8. Фамилно име

  Фамилното име започва с пет знака отдясно. Тази формула включва влагане на търсене, за да намерите позициите на интервалите.

  Формула за разделяне на собствено име, предхождано от префикс

  Използване на вложени функции SEARCH и LEN за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 4

 9. Добави 1, за да получите позицията на знака след първото поле (R). Резултатът е номерът на знака, в който искате да започнете да търсите второто място. (4 + 1 = 5)

 10. Потърсете втория интервал в a2, започвайки от петата позиция (R), намерена в стъпка 2. 9

 11. Пребройте общата дължина на текстовия низ в a2 и след това извадете броя знаци отляво на втория интервал, намерен в стъпка 3. Резултатът е броят на знаците, които трябва да бъдат извлечени отдясно на пълното име. (14-9 = 5)

В този пример е използван смесено фамилно име. Интервалът разделя всеки компонент за име.

Копирайте клетките в таблицата и ги поставете в работен лист на Excel в клетка a1. Формулата, която виждате отляво, ще бъде показана за справка, докато Excel автоматично ще конвертира формулата отдясно в подходящия резултат.

Съвет    Преди да поставите данните в работния лист, задайте ширините на колони A и B към 250.

Примерно име

Описание

Джули Тафт – конник

Фамилно име с тире

Формула

Резултат (собствено име)

' = LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

= LEFT (A2; SEARCH (""; A2; 1))

Формула

Резултат (фамилно име)

' = НАДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

= ОТДЯСНО (A2; LEN (A2)-SEARCH (""; A2; 1))

 1. Собствено име

  Собственото име започва от първия знак отляво и свършва на шестата позиция (първият интервал). Формулата извлича шест знака отляво.

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име с тире

  Използване на функцията SEARCH за намиране на стойността на num_chars:

  Търсене на числовата позиция на първото място в a2, започвайки отляво. 6

 2. Фамилно име

  Цялото фамилно име започва десет знака отдясно (T) и завършва с първия знак отдясно (r).

  Формула за разделяне на собствено и фамилно име с тире

  Използване на функциите LEN и SEARCH за намиране на стойността за num_chars:

  Търсене на числовата позиция на интервала в a2, започвайки от първия знак отляво. 6

 3. Пребройте общата дължина на текстовия низ, който трябва да бъде извлечен, и след това извадете броя знаци отляво на първия интервал, намерен в стъпка 1. (16-6 = 10)

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Вж. също

Разделяне на текст в различни колони със съветника за преобразуване на текст в колони

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×