Разделяне на база данни на Access.

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Помислете за разделяне на всяка база данни, която се споделя от множество хора в мрежа. Разделянето на споделена база данни може да помогне за подобряване на нейното бързодействие и за намаляване на вероятността от повреда на файла на БД.

След като разделите базата данни, може да решите да преместите сървърната база данни или да използвате друга сървърна база данни. За да промените сървърната база данни, която използвате, можете да използвате диспечера на свързани таблици.

Забележки: 

 • Разделяне на база данни не е същият като архивиране на база данни. Тази тема не обсъжда как да архивирате данни. Можете да архивирате данни чрез периодично преместване по-стари записи към друга база данни, защото файлът на базата данни расте твърде бързо до размер на файла, или защото искате да запазите файла на базата данни малък и данните си чисто организирани по времеви период. В някои случаи можете да архивирате данни чрез разделяне на база данни. За повече информация вижте статията на онлайн Архив за достъп до данни.

 • Ако разделите уеб база данни, уеб таблиците в тази база данни няма да се преместят в сървърната база данни и няма да са достъпни от получената клиентска база данни.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Разделяне на базата данни

Разпространение на клиентската база данни

Промяна на използваната сървърна база данни, можете да използвате

Общ преглед

Когато разделите база данни, вие я реорганизирате в два файла – сървърна база данни, съдържаща таблиците с данните, и клиентска база данни, съдържаща всички други обекти на базата данни, например заявки, формуляри и отчети. Всеки потребител взаимодейства с данните с помощта на локално копие на клиентската база данни.

За да разделите база данни, трябва да използвате съветника за разделяне на база данни. След като разделите базата данни, трябва да разпространите клиентската база данни до вашите потребители.

Внимание:  За да защитите вашите данни, ако вашата база данни има множество крайни потребители, препоръчва се да не споделяте копия на база данни, която съдържа връзки към списъци на SharePoint, включително връзки към списъци в публикувана база данни. Ако се свържете към таблица, която е списък на SharePoint, това създава възможност злонамерени потребители да променят целта на връзката и евентуално да променят разрешенията в сайта на SharePoint, тъй като информацията за връзките за свързаните таблици не е шифрована.

Предимства на разделянето на база данни

Предимствата на разделянето на една база данни включват следното:

 • Подобрени технически показатели    Показателите на базата данни обикновено се подобряват значително, защото през мрежата се изпращат само данните. В споделена база данни, която не е разделена, през мрежата се изпращат самите обекти на базата данни  – таблици, заявки, формуляри, отчети, макроси и модули – а не само данни.

 • Улеснен достъп    Тъй като през мрежата се изпращат само данни, транзакциите на базата данни, например редактирането на записи, се извършват по-бързо, което улеснява достъпа до данните за редактиране.

 • Подобрена защита    Ако съхранявате сървърната база данни на компютър, използващ файловата система NTFS, можете да използвате функциите за защита на NTFS, за да помогнете за защитата на вашите данни. Тъй като потребителите имат достъп до сървърната база данни с помощта на свързани таблици, има по-малка вероятност за неупълномощен достъп до данните чрез открадване на клиентската база данни или чрез публикуване като упълномощен потребител. По подразбиране Windows XP, Windows Vista и Windows Server 2003 използват файловата система NTFS. Ако не сте сигурни каква файлова система използва вашият файлов сървър, попитайте вашия системен администратор. Ако имате привилегии на администратор на файлов сървър, можете да изпълните командата msinfo32, за да определите сами файловата система.

  Как да използвам msinfo32, за да проверите файловата система?

  1. Щракнете върху бутона "Старт" и след това щракнете върху Изпълнение.

  2. В диалоговия прозорец изпълнение въведете msinfo32 и след това щракнете върху OK.

  3. Под Резюме на системата щракнете върху символа плюс до Компоненти.

  4. Под Компоненти щракнете върху символа "плюс" до Място за съхранение и след това щракнете върху Устройства. Диалоговият прозорец показва информация за наличните устройства в панела отдясно.

 • Подобрена надеждност    Ако потребителят срещне проблем и базата данни се затвори неочаквано, всяка повреда на файла на БД обикновено се ограничава до копието на клиентската база данни, което потребителят е отворил. Тъй като потребителят има достъп до данните в сървърната база данни само с помощта на свързани таблици, файлът на сървърната база данни е много по-малко вероятно да се повреди.

 • Гъвкава развойна среда    Тъй като всеки потребител работи с локално копие на клиентската база данни, всеки потребител може независимо да разработва заявки, формуляри, отчети и други обекти на бази данни, без да засяга други потребители. Аналогично можете да разработвате и разпространявате нова версия на клиентската база данни, без да прекъсвате достъпа до данните, които са записани в сървърната база данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да разделите база данни, обмислете следното:

 • Трябва винаги да архивирате базата данни, преди да я разделите. Ако разделите база данни и след това решите, че не е трябвало да я разделяте, можете да възстановите оригинала от вашето архивно копие.

 • Разделянето на база данни може да отнеме много време. Трябва да уведомите потребителите да не използват базата данни, докато я разделяте. Ако потребителят промени данни, докато вие разделяте базата данни, промените няма да бъдат отразени в сървърната база данни.

  Съвет: Ако някой потребител промени данни, докато разделяте базата данни, можете да импортирате новите данни в сървърната база данни, след като завършите.

 • Въпреки че разделянето на база данни е един начин за споделяне на данни, всеки, който използва базата данни, трябва да има версия на Microsoft Office Access, която е съвместима с файловия формат на сървърната база данни. Ако например файлът на сървърната база данни използва файловия формат .accdb, потребителите няма да имат достъп до нейните данни с помощта на Access 2003.

 • Може да искате да използвате по-достъп файлов формат за сървърната база данни, ако използвате функции, които вече не се поддържат. Например, ако използвате страници за достъп до данни (Паунова); Можете да продължите да ги използвате, ако сървърна база данни е в по-файлов формат, който поддържа Паунова. След това можете да използвате в новия файлов формат с клиентската база данни, така че вашите потребители имат достъп до предимства на новия формат. Обърнете внимание, че не можете да променяте данните в страница за достъп до данни с помощта на Access 2010. За повече информация вижте раздела Вж .

Най-горе на страницата

Разделяне на базата данни

 1. На вашия компютър направете копие на базата данни, която искате да разделите. Започнете с файла на БД на вашия локален твърд диск, а не в мрежовия дял. Ако файлът на БД в момента е споделен от вашия локален твърд диск, можете да го оставите където е.

 2. Отворете копието на базата данни, което се намира на вашия локален твърд диск.

 3. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Преместване на данни щракнете върху База данни на Access. Стартира се съветникът за разделяне на база данни.

 4. Щракнете върху Раздели базата данни.

 5. В диалоговия прозорец Създаване на бек-енд база данни задайте име, тип на файл и местоположение за файла на сървърната база данни.

  Забележки: 

  • Имайте предвид, че е добре да използвате името, което Access предлага. То запазва името на оригиналния файл и показва, че базата данни е сървърна база данни, като вмъква _be в името непосредствено пред разширението на името на файла.

  • Не променяйте типа на файла, освен в случай че някои потребители ще използват предишна версия на Access за достъп до данните.

  • Можете да въведете пътя до мястото в мрежата в полето Име на файла пред името на файла. Ако например мястото в мрежата за сървърната база данни е \\server1\share1\ и името на файла за сървърната база данни е MyDB_be.accdb, можете да въведете \\server1\share1\MyDB_be.accdb в полето Име на файла.

  • Мястото, което изберете, трябва да бъде достъпно за всеки, който ще използва базата данни. Тъй като означаването на устройства може да се променя, трябва да зададете UNC пътя до мястото, вместо да използвате буква, присвоена на устройство.

 6. Когато съветникът завърши, той показва съобщение за потвърждение.

Сега вашата база данни е разделена. Клиентската база данни е файлът, с който стартирахте (копието на първоначалната споделена база данни), а сървърната база данни се намира в мястото в мрежата, което зададохте в стъпка 5 на тази процедура.

Ограничаване на промените в проекта на клиентската база данни

За да ограничаване на промените на клиентската база данни, които разпространявате, можете да го запишете като компилиран двоичен файл (.accde файл). В Access 2010 компилиран двоичен файл е приложение на файл на база данни, която е записана с всички компилирана кода на Visual Basic достъп (VBA). Няма VBA код остава в компилиран двоичен файл на Access. Потребителите не могат да променят проектиране на обекти в .accde файл.

 1. Отворете файла на клиентската база данни (.accdb), който искате да запишете като компилиран двоичен файл (.accde).

 2. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху Направи ACCDE. Изображение на бутон

 3. В диалоговия прозорец Запиши като Намерете папката, където искате да запишете файла, въведете име за файла в полето Име на файл и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Разпространение на клиентската база данни

След като разделите вашата база данни, трябва да разпространите клиентската база данни до вашите потребители, така че да могат да започнат да използват базата данни.

Внимание:  За да защитите вашите данни, ако вашата база данни има множество крайни потребители, препоръчва се да не споделяте копия на база данни, която съдържа връзки към списъци на SharePoint, включително връзки към списъци в публикувана база данни. Ако се свържете към таблица, която е списък на SharePoint, това създава възможност злонамерени потребители да променят целта на връзката и евентуално да променят разрешенията в сайта на SharePoint, тъй като информацията за връзките за свързаните таблици не е шифрована.

Направете едно от следните неща:

 • Изпратете имейл съобщение на потребителите на базата данни и прикачете към него файла на клиентската база данни. Включете всички инструкции, които ще улеснят вашите потребители да започнат да използват незабавно клиентската база данни.

 • Запишете файла на клиентската база данни в местоположение в мрежата, до което имат достъп всички потребители на базата данни, и след това изпратете на вашите потребители имейл съобщение, което информира за местоположението в мрежата заедно с всички други инструкции, които може да са им необходими за достъп до базата данни.

 • Разпространете файла на клиентска база данни с помощта на сменяем носител, например компактдиск или USB устройство. Ако инсталирате файла сами, можете да го тествате, за да се уверите, че работи. Ако потребителите трябва да инсталират файла, трябва да включите документ, който обяснява какво трябва да направят, за да инсталират файла, и към кого да се обърнат, ако срещнат затруднения.

Най-горе на страницата

Промяна на използваната сървърна база данни

Можете да преместите вашата сървърна база данни или да използвате друга сървърна база данни, като използвате диспечера на свързани таблици.

Ако искате да преместите вашата сървърна база данни, първо й направете копие в новото местоположение и след това изпълнете следната процедура.

 1. В раздела Инструменти за бази данни , в групата Инструменти за бази данни щракнете върху Диспечер на свързани таблици.

 2. В диспечера на свързани таблици изберете таблиците, които са в текущата сървърна база данни.

  Съвет: Ако не сте свързани с друга бази данни, щракнете върху Избери всички.

 3. Изберете квадратчето за отметка Винаги проверявай за ново местоположение и след това щракнете върху OK.

 4. Намерете и изберете новата сървърна база данни.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×