Разбиране на диалоговия прозорец "Шрифт" в Publisher

Ако искате да укажете как да се появява текстът във вашата публикация, можете да промените опциите в диалоговия прозорец Шрифт. Наличността на някои опции зависи от езиците и шрифтовете, инсталирани и разрешени за редактиране.

Общи

Шрифт Позволява ви да зададете шрифт. Различните шрифтове ще имат различни характеристики, като например налични функции OpenType.

Стил на шрифт Позволява ви да зададете стил на шрифт, например Получер или Курсив. В полето изберете стил на шрифт. Изборът ви се появява в полето Пример.

Размер Позволява ви да зададете размера на шрифта в пунктове. В списъка изберете размер на шрифта. Изборът ви се появява в полето Пример.

Цвят на шрифта Позволява ви да зададете цвета на шрифта и подчертаването.

Ефекти

Подчертан Позволява ви да подчертаете текста и да промените стила на подчертаване. Щракнете върху (няма), за да премахнете подчертаването.

Горен индекс Повдига избрания текст над базовата линия и променя размера на шрифта на избрания текст на по-малък.

Долен индекс Снижава избрания текст под базовата линия и променя размера на шрифта на избрания текст на по-малък.

Зачеркнато Начертава линия през избрания текст.

Умалени главни:  Форматира избран текст с малки букви като главни букви и намалява размера им. Форматирането на умалени главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени знаци или главни букви.

Само главни Форматира малките букви като главни. Форматирането само на главни букви не засяга цифри, препинателни знаци, небуквени, знаци или главни букви.

Още ефекти Отваря диалоговия прозорец Ефекти при форматиране на текст и ви дава достъп до още опции за текст:

OpenType функции

Някои шрифтове, като например Gabriola и Calibri, поддържат набор от нови функции, така че да можете да преобразувате обикновен текст в изящна типография. Ако избраният от вас шрифт не поддържа OpenType функции, тази секция няма да е достъпна.

Стил на цифрите

  • Таблично форматира цифрите така, че всяка цифра използва еднакъв брой пиксели, което води до правилното им подравняване в табличен формат.

  • Пропорционално форматира цифрите така, че броят на пикселите да е пропорционален, например цифрата 0 може да е по-широка от 1.

  • Подравняване и Стар стил или ще подредят цифрите спрямо една базова линия, така че всички да са подравнени по вертикала, или ще им позволят да имат различни позиции, както е показано в този пример:

    Примери за стил на номерата ''Стар стил'' и ''Подравнявне''

Стилистични алтернативи Позволява ви да изберете алтернативен облик за избраните знаци (ако проектантът на шрифта е създал тези алтернативи).

Лигатури представляват свързвания между знаците, като например между гт или тт, които всъщност водят до образуване на един знак от двата. При лигатурите, които са Стандартни, се използват само най-често срещаните комбинации от букви. Ако проектантът на шрифта е създал и разширен набор от лигатури, ще можете да ги използвате, ако изберете Стандартни и по избор или Исторически и стандартни.

Стилистичен набор е сложен набор от типографски стилове за избрания шрифт.

Глиф Дава възможност за украсяване на знаците, често под формата на по-големи или по-живописни серифи.

Контекстуални алтернативи Дава възможност за избор на различни фигури за някои знаци в зависимост от контекста на знака и от дизайна на избрания шрифт. Например долната част на знака" у" може да е изписана с отворена или затворена крива.

Пример

Полето Пример показва визуализация на избрания текст или на примерен текст, ако не е избран текст, с указания шрифт и текстовите ефекти.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×