Разбиране на диалоговия прозорец "Форматиране на таблица" в Publisher

Ако искате да форматирате таблица, можете да използвате опциите в диалоговия прозорец Форматиране на таблица в Publisher.

Раздел "Цветове и линии"

Използвайте раздела Цветове и линии, за да приложите запълване с цвят, линии или художествени рамки към избраната таблица или клетки.

Запълване

Цвят – Изберете цвета за запълване от палитрата или изберете една от опциите в списъка:

 • Цветове на схемата – Изберете цветове от приложената към публикацията ви цветова схема.

 • Стандартни цветове – Изберете от стандартния набор цветове.

 • Без запълване – Отметнете тази опция, за да премахнете от избраните клетки или таблица всякакво запълване. Клетките без запълване имат прозрачен фон.

 • Още цветове – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Цветове". Можете да изберете нов цвят от стандартната палитра цветове или да изберете цвят по избор, който можете да дефинирате, използвайки цветовия модел RGB, HSL или CMYK. Можете да изберете и цвят от PANTONE®. 

  Забележка: Цветовете от PANTONE®, показани тук, може да не съответстват на стандарта на PANTONE. Направете справка в текущите публикации за цветовете на PANTONE, за да изберете точния цвят. PANTONE® и другите търговски марки на Pantone, Inc. са собственост на Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Ефекти на запълване – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Ефекти на запълване", където можете да приложите ефекти на запълване, като напр. градиенти, текстури, шарки, картини и оттенъци.

Прозрачност – Въведете процента прозрачност в полето "Прозрачност" или използвайте плъзгача, за да зададете прозрачността на запълването. Тази опция е налична само ако сте избрали някакъв вид запълване.

Линия

Цвят – Изберете желания цвят за запълване от палитрата или изберете една от опциите в списъка:

 • Цветове на схемата – Изберете цветове от приложената към публикацията ви цветова схема.

 • Стандартни цветове – Изберете от стандартния набор цветове.

 • Без контур – Отметнете тази опция, за да премахнете от избраните клетки или таблица всякакъв контур.

 • Още цветове – Щракнете върху тази опция, за да отворите диалоговия прозорец "Цветове". Можете да изберете нов цвят от стандартната палитра цветове или да изберете цвят по избор, който можете да дефинирате, използвайки цветовия модел RGB, HSL или CMYK. Можете да изберете и цвят от PANTONE®. 

Дебелина – Въведете дебелината на линията. Тази опция не се предлага, ако е избрано Без цвят.

Визуализация – Показва избраните стилове на запълване и линиите, които сте избрали. Бутоните около раздела "Визуализация" съответстват на линиите за обекта. Можете да приложите форматиране на линия към отделни линии, като изберете само бутоните, които съответстват на линиите, които искате да промените. Publisher показва бутоните, които съответстват на вертикалните и хоризонтални линии, разделящи клетките в таблицата. Ако трябва да настроите диагоналите на клетките, Publisher показва бутон, който съответства на диагоналната линия.

Готови типове – Щракнете върху една от опциите на "Готови типове", за да приложите множество от линии към обекта. Можете да избирате от опции, съответстващи на липса на линии, всички граници или всички граници и разделители на клетките.

Най-горе на страницата

Раздел "Размер"

Забележка: Ако сте избрали таблица и сте разрешили поддръжката на източноазиатски език или език "от дясно наляво" в "Езикови настройки " в Microsoft Office, този раздел се нарича Размер и посока.

Оразмеряване и завъртане

Височина – Въведете желаната височина на таблицата.

Ширина – Въведете желаната ширина на таблицата.

Завъртане – Въведете желания размер от 0 до 359 градуса, на който искате да завъртите таблицата обратно на часовниковата стрелка.

Забележки: 

 • Настройките "Височина" и "Ширина" са винаги размерите на незавъртяната таблица.

 • Когато смените настройките за Височина и Ширина в Оразмеряване и ротация, променят се съответно и пропорционалните настройки за Височина и Ширина в Мащаб.

Мащаб

Височина – Въведете височината, която искате за таблицата, като процент от първоначалния й размер.

Ширина – Въведете ширината, която искате за таблицата, като процент от първоначалния й размер.

Забележки: 

 • Настройките "Височина" и "Ширина" са винаги размерите на незавъртяната таблица.

 • Когато смените настройките за Височина и Ширина в Мащаб, настройките на точните размери Височина и Ширина в Оразмеряване и завъртане съответно се променят.

Фиксирани пропорции – Отметнете тази опция, за да запазите пропорцията на настройките Височина и Ширина. Например ако промените Височина на 150 процента, Publisher автоматично ще промени и Ширина на 150 процента.

Най-горе на страницата

Раздел "Оформление"

Използвайте раздела Оформление, за да определите точната позиция на обекта на страницата. Можете също така да изберете опции за обтичане на текста около таблица, която е отгоре в текстово поле или отгоре на автофигура, която съдържа текст.

Положение на обекта – Ако таблицата е отгоре на текстово поле или автофигура, изберете дали да бъде с Вградено или с Точно (фиксирано) положение.

Положение на страницата

Изберете тези опции, за да позиционирате точно таблицата върху страницата. Тези опции не се налични за вградени таблици.

Хоризонтално – Въведете размера на пространството, което искате между таблицата и частта от страницата, показано в полето От.

От – Изберете частта от страницата (Горен ляв ъгъл, Център или Горен десен ъгъл), от която искате да се измерва хоризонталното положение на таблицата.

Вертикално – Въведете размера на пространството, което искате между таблицата и частта от страницата, показано в полето От.

От – Изберете частта от страницата (Горен ляв ъгъл, Център или Горен десен ъгъл), от която искате да се измерва вертикалното положение на таблицата.

Стил на обтичане – Ако таблицата е отгоре в текстово поле или автофигура с текст, можете да изберете как искате текстът да обтича таблицата.

 • Квадрат – Обтича текста около всички страни на избиращия правоъгълник на таблицата.

 • Плътно – Обтича текста колкото се може по-близо до таблицата.

 • През – Обтича текста около периметъра и вътре в отворени части на таблицата.

 • Отгоре и отдолу – Обтича текста отгоре и отдолу на таблицата, но не и отстрани.

 • Няма – Премахва всякакво форматиране за обтичане, така че текстът да не обтича таблицата. Ако таблицата е прозрачна, текстът под нея ще се вижда. В противен случай текстът ще бъде скрит под таблицата.

Текст на повече редове – Ако таблицата е отгоре в текстово поле или автофигура и сте избрали Квадрат, Плътно или През в Стил на обтичане, можете да изберете как искате да поставите текста.

 • От двете страни – Поставя текста от двете страни на таблицата.

 • Само отляво – Поставя текста от лявата страна на таблицата.

 • Само отдясно – Поставя текста от дясната страна на таблицата.

 • На най-голямото налично място – Поставите текста от тази страна на таблицата, където има най-много място.

Разстояние от текста – Ако таблицата е отгоре в текстово поле или автофигура и е вграден обект или сте избрали Квадрат в Стил на обтичане, можете да определите разстоянието между избиращия правоъгълник на таблицата и текста, който го обтича.

 • Автоматично – Когато изберете това квадратче за отметка, Publisher автоматично поставя текста на разстоянието по подразбиране (0,04 инча) от таблицата. За да промените настройките, изчистете отметката от Автоматично и въведете желаните стойности в полетата Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно.

Хоризонтално подравняване – Ако положението на таблицата е Вградено, можете да изберете дали искате тя да стои от едната страна на текстовото поле или автофигурата, или да се премества от едната страна до другата, когато се добавя или изтрива текст.

 • Отляво – Щракнете върху тази опция, за да запазите вградената таблица близо до лявата страна на текстовото поле или автофигурата, когато се добавя или изтрива текст.

 • Отдясно – Щракнете върху тази опция, за да запазите вградената таблица близо до дясната страна на текстовото поле или автофигурата, когато се добавя или изтрива текст.

 • Мести обекта с текста – Щракнете върху тази опция, за да запазите вградената таблица на определено място в ред на текста, така че да се премества от едната страна на текстовото поле или автофигурата до другата, когато се добавя или изтрива текст.

Най-горе на страницата

Раздел "Свойства на клетка"

Използвайте раздела "Свойства на клетка", за да изберете опции за разполагане на данни в клетка на таблицата.     

Забележка: Разделът "Свойства на клетка" е наличен само когато избраният обект е таблица.

Вертикално подравняване

Изберете дали искате да подравнявате текста Отгоре, По средата, или Отдолу на клетка от таблицата.

Странични полета на текстовото поле

Можете да използвате тези настройки, за да контролирате разредката между редове и колони на таблица.

Отляво – Въведете желания размер на мястото между левия ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отдясно – Въведете желания размер на мястото между десния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отгоре – Въведете желания размер на мястото между горния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Отдолу – Въведете желания размер на мястото между долния ръб на клетката от таблицата или автофигурата и текста вътре в нея.

Завърти текста в автофигурата на 90º – Отметнете тази опция, за да завъртите текста в клетката на таблицата или автофигурата на четвърт оборот (90 градуса) надясно.

Най-горе на страницата

Прилагане на промените

След като промените настройките на всички раздели, щракнете върху OK, за да приложите промените във вашата таблица.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×