Работа с хипервръзки в Excel

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За бърз достъп до свързана информация в друг файл или в уеб страница, можете да вмъкнете хипервръзка в клетка на работен лист. Можете също да вмъкнете хипервръзки към конкретни елементи на диаграма.

Забележка: Повечето от екранни снимки в тази статия са взети през Excel 2016. Ако имате друга версия вашия изглед, може да е малко по-различно, но функционалността, освен ако не е отбелязано друго, е същият.

Хипервръзката е връзка от документ, която след щракване върху нея отваря друга страница или файл. В повечето случаи местоназначението е друга страница, но може да бъде и картина, имейл адрес или програма. Самата хипервръзка може да бъде текст или картина.

Когато потребителят на страницата щракне върху хипервръзката, в зависимост от типа на местоназначението, тя се показва, отваря или стартира в уеб браузър. Например хипервръзката към страница показва страницата в браузъра, а хипервръзката към AVI файл отваря файла в програма за възпроизвеждане.

Как се използват хипервръзките

Можете да използвате хипервръзките, за да направите следното:

 • Да се придвижите до файл или уеб страница в мрежа, интранет или Интернет

 • Да се придвижите до файл или уеб страница, които планирате да създадете в бъдеще

 • Да изпратите имейл съобщение

 • Да стартирате предаване на файлове, като изтегляне или FTP процес

Когато посочите към текст или картина, съдържащи хипервръзка, показалецът се превръща в ръка показалец във формата на ръка , показвайки, че това е нещо, върху което можете да щракнете.

Какво е URL АДРЕС и как работи

Когато създадете хипервръзка, местоназначението й се кодира като локатор на еднородни ресурси (URL), като например:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL съдържа протокол, например HTTP, FTP или ФАЙЛ, Уеб сървър или местоположение в мрежата, път и име на файл. Следващата илюстрация дефинира частите на URL:

четирите компонента на url

1. Използван протокол (http, ftp, file)

2. Уеб сървър или местоположение в мрежата

3. Път

4. Име на файл

Абсолютни и относителни хипервръзки

Абсолютният URL адрес съдържа пълния адрес, включително Уеб сървър, протокол и името на файла.

В относителния URL адрес една или повече от частите липсват. Липсващата информация се взима от страницата, съдържаща URL адреса. Ако например липсва информация за протокола и уеб сървъра, уеб браузърът използва протокола и домейна на текущата страница, например .com, .org, .edu.

Често срещано е уеб страниците да използват относителни URL адреси, които съдържат само част от пътя и името на файла. Ако файловете се преместят на друг сървър, всички хипервръзки ще продължат да работят дотогава, докато относителното позициониране на страниците остане непроменено. Например хипервръзката в Продукти.htm сочи към страница ябълка.htm в папка "Храна". Ако и двете страници се преместят от папка "Храна" на друг сървър, URL адресът в хипервръзката ще е все още правилен.

В работните книги на Microsoft Office Excel незададените пътища към файловете, които са местоназначение на неуказани пътища на хипервръзка, са по подразбиране относителни спрямо местоположението на активната работна книга. Можете да зададете различен базов адрес за използване по подразбиране, така че всеки път, когато създавате хипервръзка към файл на това място, да трябва да зададете в диалоговия прозорец Вмъкни хипервръзка само името на файла, а не пътя.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  1. В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Бутон "Хипервръзка" .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете CTRL+K.

 2. Под Връзка към щракнете върху Създай нов документ.

 3. Въведете име за новия файл в полето Име на новия документ.

  Съвет: За да зададете местоположение, различно от показаното под Пълен път, можете да въведете новото местоположение пред името в полето Име на новия документ или да щракнете върху Замени, за да изберете желаното от вас местоположението, и след това да щракнете върху OK.

 4. Под Кога да се редактира щракнете върху Редактиране на новия документ по-късно или Редактиране на новия документ сега, за да определите кога искате се отваря за редактиране новият файл.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на пояснението и след това щракнете върху OK.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  1. В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Бутон "Хипервръзка" .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обект и след това да щракнете върху Хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете CTRL+K.

 2. Под Връзка към щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете файл, щракнете върху Текуща папкаи след това щракнете върху файла, който искате да се свържете.

   Можете да промените текущата папка чрез избиране на различна папка в списъка Търси в.

  • За да изберете уеб страница, щракнете върху Прегледани страници, а след това щракнете върху уеб страницата, с която искате да се свържете.

  • За да изберете файл, който сте използвали скоро, щракнете върху Последни файлове и след това щракнете върху файла, с който искате да се свържете.

  • За да въведете името и местоположението на познат файл или уеб страницата, с които искате да се свържете, въведете тази информация в полето Адрес.

  • За да намерите уеб страница, щракнете върху Прегледай уеб Преглед на бутона "уеб" , отворете уеб страницата, която искате да се свържете и след това превключете обратно към Office Excel, без да затваряте браузъра си.

 4. Ако искате да създадете хипервръзка към конкретно местоположение във файла или в уеб страницата, щракнете върху Показалец и след това щракнете с десния бутон върху желания от вас показалец.

  Забележка: Файлът или уеб страницата, с които се свързвате, трябва да имат показалец.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на пояснението и след това щракнете върху OK.

За да се свържете към някое местоположение в текущата работна книга или в друга работна книга, можете или да дефинирате име за клетките в местоназначение, или да използвате препратка към клетка.

 1. За да използвате име, трябва да наименувате клетките на местоназначението от работната книга местоназначение.

  Как се наименува клетка или диапазон от клетки

  1. Изберете клетката, диапазона от клетки или несъседните селекции, които искате да наименувате.

  2. Щракнете върху полето Име в левия край на лента за формули Изображение на бутон .

   поле за "име"

   Изображение на бутон Полето "име"

  3. Въведете името за клетките в полето Име и след това натиснете клавиша ENTER.

   Забележка: Имената не могат да съдържат интервали и трябва да започват с буква.

 2. В работния лист на работната книга източник, щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  1. В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Бутон "Хипервръзка" .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обект и след това да щракнете върху Хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете CTRL+K.

 3. Под Връзка към направете едно от следните неща:

  • За да се свържете към местоположение във вашата текуща работна книга, щракнете върху Място в този документ.

  • За да се свържете към местоположение в друга работна книга, щракнете върху Съществуващ файл или уеб страница, намерете и изберете работната книга, към която искате да се свържете, и след това щракнете върху Показалец.

 4. Направете едно от следните неща:

  • В полето Или изберете място в този документ под Препратка към клетка щракнете върху работния лист, с който искате да се свържете, въведете препратката към клетка в полето Въведете адреса на клетката, а след това щракнете върху OK.

  • В списъка под Дефинирани имена щракнете върху името, представящо клетките, с които искате да се свържете, и след това щракнете върху OK.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на пояснението и след това щракнете върху OK.

Можете да използвате функцията HYPERLINK, за да създадете хипервръзка, която отваря документ, който е съхранен в мрежов сървър, интранет или Интернет. Когато щракнете върху клетката, която съдържа функцията HYPERLINK, Excel отваря файла, който е съхранен в местоположението на връзката.

Синтаксис

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

"Местоположение_връзка"    е името на файла и пътя към документа, за да бъде отворен като текст. "Местоположение_връзка" може да се отнася до място в документ – например конкретна клетка или наименуван диапазон в работен лист на Excel или работна книга, или към показалец в документ на Microsoft Word. Пътят може да бъде във файл, съхранявани на твърдия диск, или Пътят може да бъде универсален именуване конвенция (UNC) път на сървър (в Microsoft Excel за Windows) или пътя локатор на еднородни ресурси (URL) в интернет или интранет.

 • Link_location може да бъде текстов низ в кавички или клетка, съдържаща връзката като текстов низ.

 • Ако преходът, зададен в link_location, не съществува или не може да бъде извършен, появява се грешка, когато щракнете върху клетката.

Friendly_name     е текстът за прехода или числова стойност, която се показва в клетката. Friendly_name се показва в синьо и е подчертано. Ако friendly_name е пропуснато, клетката показва link_location като текст за преход.

 • Friendly_name може да бъде стойност, текстов низ, име или клетка, съдържаща текста или стойността за преход.

 • Ако истинско_име връща стойност за грешка (например #VALUE!), клетката показва грешката вместо текста за преход.

Примери

Следващият пример отваря работен лист с име Budget Report.xls, който е записан в Интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report и показва текста "Щракнете за отчет":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Следващият пример създава хипервръзка към клетка F10 на работния лист с име Annual в работната книга Budget Report.xls, който е записан в Интернет в местоположение с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва съдържанието на клетка D1 като текст за преход:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Следващият пример създава хипервръзка към диапазона с име DeptTotal в работния лист с име First Quarter в работната книга Budget Report.xls, който е записан в Интернет в местоположението с име example.microsoft.com/report. Клетката в работния лист, съдържаща хипервръзката, показва текста "Щракнете, за да видите общата сума за първото тримесечие":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

За да създадете хипервръзка към конкретно местоположение в документ на Microsoft Word, трябва да използвате показалец, за да определите местоположението в документа, към което искате да направите преход. Следващият пример създава хипервръзка към показалеца с име QrtlyProfits в документа с име Annual Report.doc, разположен в example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Следващият пример показва съдържанието на клетка D5 като текст за преход в клетката и отваря в Excel за Windows файла с име 1stqtr.xls, който е съхранен на сървъра с име FINANCE в раздела Statements. Този пример използва UNC път:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Следващият пример отваря в Excel за Windows файла 1stqtr.xls, записан в директория с име Finance на устройство D, и показва числовата стойност, съхранена в клетката H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

В Excel за Windows следващият пример създава хипервръзка към областта с име Totals в друга (външна) работна книга, Mybook.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

В Microsoft Excel за Macintosh следващият пример показва "Щракнете тук" в клетката и отваря файла с име First Quarter, записан в папка с име Budget Reports на дисковото устройство с име Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Можете да създадете хипервръзки вътре в работен лист, за да прескочите от една клетка в друга. Ако например активният работен лист е June в работната книга Budget, следващата формула създава хипервръзка към клетката E56. Текстът за връзка е самата стойност в клетката E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

За да прескочите в друг лист от същата работна книга, променете името на листа във връзката. За да създадете в предишния пример връзка към клетка E56 от листа September, променете думата "June" на "September."

Когато щракнете върху хипервръзка към имейл адрес, вашата програма за електронна поща стартира автоматично и създава имейл съобщение с правилния адрес в полето До, при условие, че имате инсталирана програма за електронна поща.

 1. В работния лист щракнете върху клетката, в която искате да създадете хипервръзка.

  Можете също да изберете обект, като например картина или елемент в диаграма, който искате да използвате за представяне на хипервръзката.

  1. В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка Бутон "Хипервръзка" .

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или обекта и след това да щракнете върху Хипервръзка в контекстното меню или можете да натиснете CTRL+K.

 2. Под Връзка към щракнете върху Имейл адрес.

 3. В полето Имейл адрес въведете желания имейл адрес.

 4. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.

  Забележка: Някои уеб браузъри и програми за имейл може да не разпознават реда за тема.

 5. Въведете текста, който искате да използвате за представяне на хипервръзката, в полето Текст за показване.

 6. За да покажете полезна информация, когато поставите показалеца върху хипервръзката, щракнете върху Екранно пояснение, въведете желания текст в полето Текст на пояснението и след това щракнете върху OK.

  Можете също да създадете хипервръзка към имейл адрес в клетка, като въведете адреса направо в клетката. Например хипервръзка се създава автоматично, когато въведете имейл адрес, като например ime@example.com.

Можете да вмъкнете една или повече външни препратки (наречени още връзки) от една работна книга към друга, която се намира във вашия интранет или в Интернет. Работната книга не трябва да е записана като HTML файл.

 1. Отворете работната книга източник и изберете клетката или диапазона от клетки, които искате да копирате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  Бутони "Копирай" и "Постави" в раздела "Начало"
 3. Преминете в работния лист, в който искате да поставите информацията, и след това щракнете в клетката, където искате да се появи информацията.

 4. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Специално поставяне.

 5. Щракнете върху Постави връзка.

  Excel създава връзка на външна препратка за клетката или за всяка клетка в диапазона.

Забележка: Може да ви е по-удобно да създадете връзка на външна препратка, без да отваряте работна книга в уеб. За всяка клетка в работната книга местоназначение, където искате връзка на външна препратка щракнете върху клетката и след това въведете знак за равенство (=), URL адреса и местоположението в работната книга. Например:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

За да изберете хипервръзка, без да активирате връзката до нейното местоназначение, направете едно от следните неща:

 • Щракнете върху клетката, която съдържа хипервръзката, задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне в кръстче Курсор за избор на Excel , и отпуснете бутона на мишката.

 • Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете клетката, която съдържа хипервръзката.

 • Ако хипервръзката е представена чрез графика, задръжте натиснат клавиша CTRL и след това щракнете върху графиката.

Можете да промените съществуваща хипервръзка във вашата работна книга чрез променяне на нейното местоназначение, облик, текст или графика.

Промяна на местоназначението на хипервръзка

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне кръстосана Курсор за избор на Excel и след това отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетка. За да изберете графика, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графиката.

  1. В раздела Вмъкване , в групата връзки щракнете върху хипервръзка. Бутон "Хипервръзка"

  Можете също да щракнете с десния бутон върху клетката или графиката и след това да щракнете върху Редактиране на хипервръзка в контекстното меню или пък можете да натиснете CTRL+K.

 2. Направете желаните от вас промени в диалоговия прозорец Редактиране на хипервръзка.

  Забележка: Ако хипервръзката е създадена с помощта на функцията на работен лист HYPERLINK, трябва да редактирате формулата, за да промените местоназначението. Изберете клетката, която съдържа хипервръзката, и след това щракнете върху лента за формули, за да редактирате формулата.

Можете да редактирате външния вид на всички текстове на хипервръзки в текущата работна книга, променяйки стила на клетките за хипервръзки.

 1. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

 2. Под Данни и модел направете следното:

  • За да промените облика на хипервръзки, върху които не е щраквано за отиване в местоназначението им, щракнете с десния бутон върху Хипервръзка, а след това върху Модифициране.

  • За да промените облика на хипервръзки, върху които е щраквано за отиване в местоназначението им, щракнете с десния бутон върху Проследена хипервръзка, а след това върху Модифициране.

   Забележка: Стилът на клетка Хипервръзка е наличен само когато работната книга съдържа хипервръзки. Стилът на клетка Проследена хипервръзка е наличен само когато работната книга съдържа хипервръзки, върху които е щраквано.

 3. В диалоговия прозорец Стил щракнете върху Форматиране.

 4. Изберете желаните от вас опции за форматиране в разделите Шрифт и Запълване, а след това щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • Опциите, които избирате в диалоговия прозорец Форматиране на клетки, се показват като избрани под Стилът съдържа в диалоговия прозорец Стил. Можете да изчистите квадратчетата за отметки за кои да е опции, които не желаете да прилагате.

  • Промените, които правите в стиловете на клетки Хипервръзка и Проследена хипервръзка, се прилагат към всички хипервръзки в текущата работна книга. Не можете да променяте външния вид на отделна хипервръзка.

 1. Изберете клетката или графиката, съдържащи хипервръзката, която искате да промените.

  Съвет: За да изберете клетка, която съдържа хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне кръстосана Курсор за избор на Excel и след това отпуснете бутона на мишката. Можете също да използвате клавишите със стрелки, за да изберете клетка. За да изберете графика, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графиката.

 2. Направете едно или повече от следните неща:

  • За да промените текста на хипервръзката, щракнете в лента за формули и след това редактирайте текста.

  • За да промените формата на графика, щракнете върху нея с десния бутон и след това щракнете върху нужните ви опции, за да промените формата й.

  • За да промените текст в графика, щракнете двукратно върху избраната графика и след това направете желаните промени.

  • За да промените графиката, която представя хипервръзката, вмъкнете новата графика и я направете хипервръзка със същото местоназначение, а след това изтрийте старата графика и хипервръзка.

 1. Щракнете с десния бутон върху хипервръзка, която искате да копирате или преместите, и след това щракнете върху Копирай или Изрежи в контекстното меню.

 2. Щракнете с десния бутон върху клетката, в която искате да копирате или преместите хипервръзката, и след това щракнете върху Постави в контекстното меню.

По подразбиране неуказаните пътища към файловете местоназначение на една хипервръзка са спрямо местоположението на активната работна книга. Когато искате да зададете друг път по подразбиране, използвайте следващата процедура. Всеки път, когато създавате хипервръзка към файл в това местоположение, ще трябва само да зададете в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка името на файла, а не пътя.

Изпълнете една от стъпките в зависимост от версията на Excel, която използвате:

 • В Excel 2016Excel 2013и Excel 2010:

  1. Щракнете върху раздела Файл.

  2. Щракнете върху Информация.

  3. Щракнете върху Свойства и изберете Разширени свойства.

   Разширени свойства
  4. В раздела Резюме , в текстовото поле база на хипервръзката въведете пътя, който искате да използвате.

   Забележка:  Можете да игнорирате базовия адрес на хипервръзката с помощта на пълния, или абсолютен, адрес за хипервръзката в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

 • В Excel 2007:

  1. Щракнете върху Бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , щракнете върху подготвии след това щракнете върху свойства.

  2. В информационния панел на документа щракнете върху свойстваи след това щракнете върху Разширени свойства.

   Разширени свойства
  3. Щракнете върху раздела Резюме.

  4. В полето База на хипервръзката въведете пътя, който искате да използвате.

  Забележка: Можете да игнорирате базовия адрес на хипервръзката с помощта на пълния, или абсолютен, адрес за хипервръзката в диалоговия прозорец Вмъкване на хипервръзка.

За да изтриете хипервръзка, направете едно от следните неща:

 • За да изтриете хипервръзка и текста, който я представя, щракнете с десния бутон върху клетката, съдържаща хипервръзката, и след това щракнете върху Изчисти съдържанието в контекстното меню.

 • За да изтриете хипервръзка и графичния обект, който я представя, задръжте натиснат клавиша CTRL и щракнете върху графичния обект, а след това натиснете клавиша DELETE.

 • За да изключите единична хипервръзка, щракнете с десния бутон, а след това щракнете върху Премахни хипервръзката в контекстното меню.

 • За да изключите няколко хипервъзки наведнъж, направете следното:

  1. В празна клетка въведете число 1.

  2. Щракнете с десния бутон върху клетката и след това щракнете върху Копирай в контекстното меню.

  3. Задръжте натиснат клавиша CTRL и изберете всяка една хипервръзка, която искате да изключите.

   Съвет: За да изберете клетка, която има хипервръзка, без да отидете до местоназначението на хипервръзката, щракнете върху клетката и задръжте бутона на мишката, докато показалецът се превърне кръстосана Курсор за избор на Excel и след това отпуснете бутона на мишката.

  4. В раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху стрелката под поставии след това щракнете върху Специално поставяне.

   Бутони "Копирай" и "Постави" в раздела "Начало"
  5. Под Операция щракнете върху Умножи и след това върху OK.

  6. В раздела Начало, в групата Стилове щракнете върху Стилове на клетки.

  7. Под Правилен, неправилен и неутрален изберете Нормален.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Вж. също

Премахване или изключване на хипервръзки

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×