Работа с уеб части на Outlook Web Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Уеб частите на Outlook Web Access ви дават възможност да показвате избрано съдържание от папки в имейл акаунта на Microsoft Exchange Server версии от 2003 до 2007 в сайт на SharePoint. Тази статия обяснява как се използват тези уеб части за персонализиране на "Моят сайт".

Важно: Тези уеб части са свързани със сървъра на Outlook Web Access за Office на вашата организация, а не директно с Microsoft Exchange Server. За да настроите уеб частите на Outlook Web Access, трябва да получите URL адреса за сървъра на Outlook Web Access от ИТ отдела на вашата организация.

В тази статия

Обзор на уеб частите на Outlook Web Access

Добавяне на уеб част на Outlook Web Access към страница

Използване на уеб частите на Outlook Web Access

Моята входяща поща "и" моята поща папка

Моите контакти

Моят календар

Моите задачи

Използване на Outlook Web Access от сайт на SharePoint

Използване на уеб части на Outlook Web App в SharePoint Online

Обзор на уеб частите на Outlook Web Access

Има пет уеб части на Outlook Web Access. Те могат да се използват с Microsoft Exchange Server версии от 2003 до 2007:

 • Моят календар

 • Моите контакти

 • Моите задачи

 • Моята входяща поща

 • Папка "Моята поща"

Тези уеб части са най-полезни за "Моят сайт", тъй като само вие (или някой който може да влезе във вашия имейл акаунт на Exchange) ще имате възможност да видите информацията от вашите папки. Ако поставите една от тези уеб части в споделен сайт, другите потребители ще виждат в уеб частта екрана за влизане на Outlook Web Access.

Уеб частта "Моята входяща поща" в "Моят сайт"

Всяка уеб част показва информацията за папка във вашия имейл акаунт, така че можете да изберете информацията, която искате да покажете на сайта. Уеб частите улесняват показването на конкретна информация, например задачи, без да показват цялата ви информация в Outlook. Ако искате да имате пълна функционалност на Outlook в сайта на SharePoint, можете да използвате уеб част за изглед на страница, която е свързана с URL адреса за вашия сървър на Outlook Web Access.

Всичките уеб части на Outlook Web Access осигуряват двупосочна комуникация с вашия имейл акаунт на Exchange Server: Промените, които правите в уеб част, се показват в Outlook.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Добавяне на уеб част на Outlook Web Access към страница

 1. От някоя страница, в лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране на страница.

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка: Ако командата Редактиране на страница е забранена, възможно е да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 1. Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 2. Под Категории щракнете върху Outlook Web App.

 3. Под Уеб части изберете уеб частта на Outlook Web Access, която искате да добавите към страницата, след което щракнете върху Добавяне.

 4. В страницата посочете уеб частта, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 5. В секцията Конфигуриране на пощата на екрана с инструменти въведете URL адреса на сървъра на Outlook Web Access в полето Адрес на пощенския сървър. Например https://mail.contoso.com

 6. В Пощенска кутия въведете вашия имейл адрес, например martin@contoso.com.

 7. Конфигурирайте другите опции за уеб частта по ваше желание.

 8. Щракнете върху OK, за да запишете вашите настройки, и излезте от екрана с инструменти или щракнете върху Приложи, за да видите промените, без да затваряте екрана с инструменти.

 9. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Спри редактирането.

Забележка: За всички уеб части, с изключение на уеб частта "Моите контакти", можете да променяте изгледа, докато използвате уеб частта. Ако изберете изглед от два реда за уеб частта "Моите контакти", не можете да я променяте, докато я използвате.

Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използване на уеб частите на Outlook Web Access

"Моята входяща поща" и папката "Моята поща"

В уеб частите "Моята входяща поща" и папка "Моята поща" можете да извършвате:

 • Сортиране на списъците със съобщения по всяко от заглавията на колони

 • Изтриване на съобщения

 • Промяна на категория и индикатори за проследяване

За да прочетете съдържанието на съобщение, щракнете върху темата на съобщението. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access.

За да изпратите съобщение, щракнете върху заглавието на уеб частта. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access.

Моите контакти

Докато разглеждате уеб частта "Моите контакти", можете да извършвате:

 • Сортиране на списъка с контакти по всяко от заглавията на колони

 • Изтриване на контакт

 • Промяна на категория и индикатори за проследяване

За да добавите или редактирате контакт, щракнете върху заглавието на уеб частта. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access.

Моят календар

Докато разглеждате уеб частта, можете да извършвате:

 • Избор на изгледа "Ден", "Работна седмица", "Седмица" или "Месец"

 • Изтриване на среща

За да прегледате или редактирате среща, щракнете двукратно върху срещата. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access. След като влезете, ще се отвори диалоговият прозорец на срещата.

За да добавите среща, щракнете двукратно върху датата и часа за срещата. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access. След като влезете, ще се отвори диалоговият прозорец за среща.

Можете да използвате бутона Създай в лентата с инструменти на календара, за да създадете нова среща, искане за събрание, имейл съобщение или контакт. Щракнете върху стрелката надолу до бутона Създай и след това щракнете върху елемента, който искате да създадете. Ще бъдете подканени да влезете в Outlook Web Access. След като влезете, ще се отвори подходящият прозорец на срещата.

Моите задачи

Докато разглеждате уеб частта "Моите задачи", можете да извършвате:

 • Сортиране на задачи по всяко от заглавията на колони

 • Маркиране на задача като завършена

 • Промяна на категория и индикатори за проследяване

 • Добавяне на задача

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Най-горе на страницата</link>

Използване на Outlook Web Access от сайт на SharePoint

Ако искате да видите вашия пълен акаунт на Outlook (всички папки) в сайта на SharePoint, можете да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете страницата на Outlook Web Access.

 1. От някоя страница, в лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране на страница.

  Забележка: Ако командата Редактиране на страница е забранена, възможно е да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 3. Под Категории щракнете върху Мултимедия и съдържание.

 4. Под Уеб части изберете уеб частта Преглед на страницата и след това щракнете върху Добавяне.

 5. В страницата посочете уеб частта за преглед на страници, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 6. Под "Преглед на страницата", в екрана с инструменти проверете дали е избрано Уеб страница. В полето Връзка въведете URL адреса на сървъра на Outlook Web Access, например https://mail.contoso.com

 7. Може да поискате да настроите височината на уеб частта в екрана с инструменти, докато покаже толкова от интерфейса на Outlook Web Access, колкото желаете. За да направите това, щракнете върху Облик под Трябва ли уеб частта да има фиксирана височина?, щракнете върху Да и след това въведете броя на пикселите, например 500.

 8. Щракнете върху OK, за да запишете вашите настройки, и излезте от екрана с инструменти или щракнете върху Приложи, за да видите промените, без да затваряте екрана с инструменти.

 9. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Използване на уеб части на Outlook Web App в SharePoint Online

Уеб частите на Outlook Web App все още не работят правилно, когато се използват с Exchange Online в бета-версията на Office 365. Можете обаче вместо тях да използвате уеб частта за преглед на страници, за да покажете информацията от Outlook Web App в SharePoint Online.

 1. От някоя страница, в лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране на страница.

  Забележка: Ако командата Редактиране на страница е забранена, възможно е да нямате разрешения да редактирате страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Още уеб части.

 3. Под Всички категории щракнете върху Мултимедия и съдържание.

 4. Щракнете върху уеб частта Преглед на страницата и след това върху Добави.

 5. В страницата посочете уеб частта за преглед на страници, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 6. Под "Преглед на страницата", в екрана с инструменти проверете дали е избрано Уеб страница. В полето Връзка въведете URL адреса на Outlook Web Access. Имайте предвид, че URL адресът на Outlook трябва да включва параметъра exsvurl=1. Например обикновено URL адресът на Outlook изглежда по следния начин: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.com, където частта на SharePoint Online "contoso.onmicrosoft.com" показва URL адреса, който сте използвали при записването си за абонамента за Office 365. За повече информация относно определянето на URL адреса на Outlook, който трябва да въведете в полето "Връзка", вж. "Използване на уеб части на Outlook Web App" по-долу.

 7. Може да поискате да настроите височината на уеб частта в екрана с инструменти, докато покаже толкова от интерфейса на Outlook Web Access, колкото желаете. За да направите това, щракнете върху Облик под Трябва ли уеб частта да има фиксирана височина?, щракнете върху Да и след това въведете броя на пикселите, например 500.

 8. Щракнете върху OK, за да запишете вашите настройки, и излезте от екрана с инструменти или щракнете върху Приложи, за да видите промените, без да затваряте екрана с инструменти.

 9. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши и затвори.

За допълнителни съвети за определяне на URL адрес на Outlook, като например параметри, можете да добавите, за да покажете определени страници или изгледи вижте Използване на Outlook Web App уеб части в Microsoft TechNet.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×