Работа с папки за съобщения в Outlook в уеб

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако искате да организирате своите съобщения в Outlook в уеб, можете да създавате нови папки или преименуване, преместване или изтривате съществуващите папки. Можете също да настроите правила, така че Outlook в уеб автоматично преминава на съобщения в папки в зависимост от зададените от вас условия.

В тази статия

Папки по подразбиране

Контекстни менюта за папките

Създаване на папка

Преименуване на папка

Преместване на папка

Изтриване на папка

"Предпочитани"

Задаване на правила за съхранение и архивиране

Папката "Изтрити"

Задаване на правила за автоматично обработва съобщения

Папки по подразбиране

По подразбиране Вашият акаунт стартира със следните папки:

Пощенски папки по подразбиране под "Предпочитани"
 • Входящи Входящите съобщения пристигат във вашата папка "Входящи", освен ако не сте създали правило за "Входящи", което да ги пренасочва към друга папка, или ако не бъдат идентифицирани като нежелана поща.

 • Функцията "маловажни" Помага ви, можете да филтрирате въз основа на как обработва входящите съобщения в миналото. Когато включен, имейл сървъра следи на съобщения четете или не четете. Съобщенията не четете се преместват в папката "маловажни".

 • Изпратени По подразбиране копие на всяко съобщение, което изпратите, се поставя във вашата папка "Изпратени".

 • Изтрити Когато изтриете съобщение, то се премества в папката "Изтрити".

В Outlook в уебако изберете повечепапки, ще намерите тези папки по подразбиране са организирани под "Предпочитани". Същите папки по подразбиране, са изброени под вашата лична папка и стават част от по-дълъг списък с папки, много от които може да сте създали вашия администратор. Вашият администратор може да сте добавили папки, включват:

 • Чернови Ако създавате или отговаряте на съобщение, но не можете да го завършите в момента, то автоматично ще бъде записано във вашата папка "Чернови". Можете да се върнете към съобщението по-късно, за да продължите да го редактирате, а след това да го изпратите.

 • Нежелана поща на имейл Съобщения, които имат характеристики на нежелана поща, но, които не са блокирани от филтъра за нежелана поща, преди да достигнат до вашата пощенска кутия автоматично ще бъдат преместени в тази папка. Научете за нежелана поща и фишинг статия има повече информация за вашата папка за нежелана поща.

 • Забележки Това е папка само за четене. Трябва да използвате Outlook, за да създадете или редактирате елементи в тази папка.

 • Хронология на разговорите По подразбиране копие на всеки разговор, които имате в Skype за бизнеса се поставя в папката за хронология на разговорите.

Контекстни менюта за папките

Повечето от това, което можете да правите с папка може да бъде намерен в менюто за пряк път (контекст), който се появява, когато изберете папка и щракнете с десния бутон. Кои пряк път се появява зависи дали сте избрали папка под "Предпочитани" или под вашата лична папка.

Папка "Предпочитани"

Папката "Предпочитани" показва горната пощенски папки. В контекстното меню функциите за опциите, които се използват или са необходими най-често при работа с тези папки.

Контекстно меню, което се появява, когато щракнете с десния бутон върху папката "Входящи" в пощата

 • Преместване нагоре в списъка или Премести надолу в списъка използване, една от следните опции, за да преместите папката повишаване или понижаване в йерархията на папките.

 • Премахване от "Предпочитани" Премахва папката от "Предпочитани". Премахването на папката от "Предпочитани" не я премахва от вашата лична папка.

 • Изпразване на папката Изтрива всичко в папката, включително всички подпапки.

 • Маркиране на всички като прочетени Маркира всеки елемент в папката като прочетен.

 • Задаване на правила Задаване на правила за архивиране или съхранение на за съобщения в папката. Тази опция може да не е налична, ако вашият администратор не го е позволила.

 • Разрешения Предоставяне на други потребители достъп до папки в пощенската ви кутия.

Лични папки

Вашата лична папка е колекция от всички пощенски папки, достъпни за вас. Менюто за пряк път (контекст), свързан с вашите лични папки предлага повече опции от контекстното меню с папката "Предпочитани". Не всички, обаче, са налични за всички папки, а някои опции може да не е налична поради административни разрешения.

Контекстно меню, което се появява, когато щракнете с десния бутон върху лична папка

Контекстно меню за личната папка има четири опции на контекстното меню за папка "Предпочитани" не:

 • Създаване на нова папка Използвайте, за да създадете нова подпапка в папката щракната.

 • Преименуване на Дайте различно име на папката. Не могат да бъдат преименувани папки по подразбиране, като например папката "Входящи".

 • Добавяне към "Предпочитани" Добавя (връзки) текущата папка към "Предпочитани".

 • Преместване Отваря прозорец, така че да можете да преместите избраната папка в ново местоположение в йерархията на папките. Можете също да изберете и плъзнете папката до ново местоположение.

  Забележка: Следващия път, когато влезете в, папки, които сте създали ще бъдат подредени по азбучен ред.

Най-горе на страницата

Създаване на папка

Създаване на нови папки за организиране на вашите съобщения, колкото искате. Например можете да създадете папка за конкретен проект, за всички съобщения от точно определен човек или за всички съобщения, изпратени до група за разпространение, на която сте член на.

Създаване на папка

 1. Под папкиизберете още.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона "още" в навигационния екран в Outlook в уеб.

 2. Направете едно от следните неща:

  • До "Предпочитани" или името на вашата лична папка щракнете върху бутона Създаване на нова папка . Бутонът "Създаване на нова папка" .

  • Щракнете с десния бутон вашата лична папка и след това изберете Създаване на нова папка.

 3. В полето нова папка въведете име за папката и след това натиснете клавиша Enter.

Съвети: 

 • Всяка нова папка създадени автоматично ще се появи под папките по подразбиране.

 • Всяка нова папка, създава в папката "Предпочитани" ще се добавят автоматично към вашата лична папка, но може да бъде изтрита само от папката "лични".

 • Всяка нова папка създадена във вашата лична папка, въпреки това, ще се показват само в папката "Предпочитани", ако с десния бутон върху него и изберете Добавяне към "Предпочитани".

Създаване на нова подпапка

 1. Под папкиизберете още.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона "още" в навигационния екран в Outlook в уеб.

 2. Във вашата лична папка с десния бутон върху папката, която искате да добавите подпапка към и изберете Създаване на нова папка.

 3. В полето нова папка въведете име за подпапката и натиснете Enter.

Най-горе на страницата

Преименуване на папка

Забележка: Не можете да преименувате папките по подразбиране като папката "Входящи", чернови или изтрити.

 1. Под папкиизберете още.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона "още" в навигационния екран в Outlook в уеб.

 2. Във вашата лична папка щракнете с десния бутон на папката, която искате да преименувате и изберете Преименуване.

 3. Въведете име за папката и натиснете Enter.

Преместване на папка

Можете да плъзнете папката до ново място в йерархията на папките, или можете да използвате опцията Преместване в контекстното меню.

Забележка: Следващия път, когато влезете в, папки, които сте създали ще бъдат подредени по азбучен ред.

 1. Под папкиизберете още.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона "още" в навигационния екран в Outlook в уеб.

 2. Във вашата лична папка с десния бутон върху папката, която искате да преместите и изберете Премести.

 3. В отворилия се прозорец Преместване на папка изберете нова папка, за да преместите папката, като и изберете Премести.

Можете също да създадете нова папка, за да преместите папката, като щракнете с десния бутон върху родителска папка и изберете Създаване на нова папка. Използвайте правила за папка "Входящи" , за да се преместват автоматично входящите съобщения в определени папки въз основа на вас критерии.

Изтриване на папка

Забележка: Не можете да изтриете папките по подразбиране – например входящи и изпратени.

 1. Под папкиизберете още.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона "още" в навигационния екран в Outlook в уеб.

 2. Щракнете с десния бутон на папка или подпапка, която искате да изтриете и изберете Изтриване.

 3. Изберете OK , за да потвърдите.

„Предпочитани“

В Outlook в уебпапка "Предпочитани" автоматично включва следните папки: "Входящи", маловажни, изпратени елементи, изтрити елементи. Можете да добавяте папки към "Предпочитани", за да го направите по-лесни за проследяване на папките, които са най-важни за вас. Добавяне на папка към "Предпочитани" не преместите папката, но вместо това ще създаде връзка към него. Папки, добавени към "Предпочитани" са все още във вашата лична папка.

 • За да добавите папка към "Предпочитани", щракнете с десния бутон папката под вашата лична папка и изберете Добави към "Предпочитани".

 • За да реорганизиране папки, изберете папка и я плъзнете до нова позиция в йерархията на папките. Или щракнете с десния бутон на папка и след това изберете Премести нагоре в списъка или Премести надолу в списъка.

 • За да премахнете папка, щракнете с десния бутон на папката, която искате да премахнете от "Предпочитани" и изберете Премахване от "Предпочитани". Това действие премахва само връзката към папка; папката е все още във вашата лична папка.

В зависимост от правилата за вашата организация може да успеете да добавите публична папка към "Предпочитани". За информация как да създадете публична папка в Outlook в уеб и да го добавите към "Предпочитани" вижте Създаване и споделяне на публична папка.

Задаване на правила за съхранение и архивиране

Забележка:  Правилата се управляват от администратора на вашата организация. Възможно е да няма налични правила за акаунта ви.

Архив и правила за задържане ви позволяват да автоматично преместване или изтриване на съобщения, след като са били във вашата пощенска кутия за определен период от време. За да научите повече за тези правила и как да ги присвоите, вижте Присвояване на етикети за съхранение и правила за архивиране в Outlook в уеб.

папка "Изтрити"

Когато изтриете съобщение, то се премества в папката "Изтрити". Можете да или да премахнете ръчно съобщения от папката или можете да зададете Outlook в уеб автоматично изпразване на папката "Изтрити" при излизане. Вашият администратор може да също така сте задали правила към празните елементи от папката "Изтрити елементи" след като са били там за предварително зададен брой дни.

Изпразване на папката "Изтрити" при излизане

 1. В горната част на екрана щракнете върху Настройки на Икона за настройки .

 2. Под настройките на приложениетоизберете поща.

 3. Изберете автоматично обработване > Опции за съобщения > изпразване на папката "Изтрити" при излизане.

 4. Щракнете върху Запиши Бутон за създаване на група .

За да научите как да възстановите изтрити съобщения, вижте възстановяване на изтрити имейл съобщения в Outlook в уеб.

Обработка на съобщения

Използване на командите на лентата с менюта Outlook в уеб или правила за имат Outlook в уеб автоматично преместване на съобщения в папки, като ги получавате.

Използване на командите да се обработват автоматично съобщения

Команди като почистване и преминаване към ви позволяват да изтриете или автоматично преместване на съобщения от конкретен подател. Командите се показват в лентата с менюта Outlook в уеб , когато изберете съобщение в папката "Входящи".

Екранна снимка на лентата с менюта.

 • За изчистване ви позволява да изтриете бързо нежелани съобщения в папката "Входящи". Когато изберете съобщение, можете да автоматично изтриване на всички входящи имейли от този подател, поддържа само новите имейл съобщения или изтриване на имейли по-стари от 10 дни.

 • Преместване в ви позволява да преместите съобщение конкретно съобщение или се преместват автоматично всички съобщения от този подател в друга папка.

Задаване на правила за автоматично обработва съобщения

Използване на правила за автоматично преместване на съобщения в папки, които ги получават.

 1. В папката "Входящи" изберете съобщението, към който искате да зададете правило и щракнете върху Иконата "Още команди". Outlook в уеб лентата на менюто.

  Екранна снимка на бутона за още команди в лентата с менюта на Outlook.

 2. Щракнете върху Създаване на правило. Отваря се диалоговият прозорец ново правило за папка "Входящи" (формуляр).

  • Име Показва името на подателя.

  • Когато съобщението пристигне и отговаря на всички тези условия По подразбиране три условия са настроени за получено съобщение. Изберете стрелките, за да изберете други условия. Ако искате да използвате повече условия, изберете Добави условие.

  • Направете следното По подразбиране е зададено един от трите предварително дефинирани действия. Изберете стрелката, за да изберете други действия. Ако искате да добавите друго действие, изберете Добавяне на действие.

  • Освен ако го съвпада с някое от следните условия По подразбиране са зададени никакви изключения. Изберете стрелката за задаване на изключение при горните условия. Ако повече от едно е необходимо, изберете Добавяне на изключение .

  • Спри да обработваш повече правила По подразбиране е избрано квадратчето за отметка. Когато това е избрана, следващите правила ще бъдат игнорирани, дори ако те важат за съобщението.

 3. Щракнете върху OK, за да запишете правилото. В зависимост от структурата на вашия акаунт може да получите предупреждение за модифициране на вашите правила. Ако е необходимо, консултирайте се с администратора.

Забележка: Ако трябва да преместите съобщения извън вашата пощенска кутия, но искате да ги запишете, можете да използвате Outlook , за да запишете вашите съобщения в .pst файл. Съобщенията ще бъдат налични само когато използвате Outlook и да получите достъп до .pst файла. За повече информация вижте Въведение в файлове с данни на Outlook (.pst и .ost)и Създаване на файл с данни на Outlook (.pst), за да запишете вашата информация.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×