Работа с офлайн файлове за куб

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

офлайн файл с кубове (.cub) съхранява данните във формата на куб за онлайн аналитична обработка (OLAP). Тези данни може да представят част от OLAP база данни от OLAP сървър или може да са създадени независимо от всяка OLAP база данни. Използвайте офлайн файл за куб, за да продължите да работите с отчетите с обобщена таблица и обобщена диаграма, когато сървърът е недостъпен или когато не сте свързани към мрежата.

Забележка относно защитата: Бъдете внимателни използване или разпространяване на офлайн файл за куб, който съдържа чувствителна или поверителна информация. Вместо куб файл обмислете запазването на данните в работната книга, така че да можете да използвате управление на правата за управление на достъпа до данните. За повече информация вижте Управление на правата за информация в Office.

Когато работите с отчет с обобщена таблица или обобщена диаграма, който се базира на източник на данни от OLAP сървър, можете да използвате съветника за офлайн куб, за да копирате данните източник в отделен офлайн файл с кубове на вашия компютър. За да създадете тези офлайн файлове, трябва да имате доставчик на OLAP данни, който поддържа тази възможност, като например MSOLAP от Microsoft SQL Server Analysis Services, инсталирана на вашия компютър.

Забележка: Създаване и използване на офлайн файлове за куб от Microsoft SQL Server Analysis Services подлежи изразът и лицензирането на инсталацията на Microsoft SQL Server. Вижте съответните информацията за лицензиране на вашата версия на SQL Server.

С помощта на съветника за офлайн куб

За да създадете офлайн файла за куб, можете да използвате съветника за офлайн куб, за да изберете подмножество от данните в OLAP базата данни и след това запишете това подмножество. Вашият отчет няма нужда да включва всяко поле, които включвате във файла, и можете да изберете от някой от размери и полета за данни, които са налични в OLAP базата данни. За да запазите размера на вашия файл до минимум, можете да включите само данните, които искате да могат да се показват в отчета. Можете да пропуснете целия размери и за повечето типове размери, можете да изпуснете ниско ниво подробности и най-високо ниво елементи, които не е нужно да се покаже. За всички елементи, които сте включили, полета за свойства , които са налични в базата данни за тези елементи също се записват във вашия файл с офлайн.

Вземане на данни офлайн и след това връщането обратно онлайн

За да направите това, първо създавате отчет с обобщена таблица или с обобщена диаграма, който се основава на базата данни на сървъра, и след това създавате офлайн файла за куб от отчета. След това по всяко време можете да превключвате отчета между базата данни на сървъра и офлайн файла; когато например използвате преносим компютър, за да вземете работа за в къщи или при пътуване, и по-късно свържете отново компютъра с мрежата.

Следващата процедура предоставя основните стъпки за вземане на данни офлайн и връщането им след това онлайн.

 1. Създайте или отворете обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма , който се базира на OLAP данните, които искате да имате достъп офлайн.

 2. Създаване на офлайн файл с кубове на вашия компютър. Вижте раздела Създаване на офлайн файл за куб от база данни на OLAP сървър.

 3. Прекъснете връзката с мрежата и работете с офлайн файла за куб.

 4. Повторно свързване към вашата мрежа и се свържете отново офлайн файла за куб. Вижте раздела повторно свързване на офлайн файл за куб към база данни на OLAP сървър.

 5. Обновяване на офлайн файла за куб с нови данни и след това създайте отново офлайн файла за куб. Вижте раздела обновяване и повторно създаване на офлайн файл за куб.

 6. Повторете тази процедура, започвайки със стъпка 3.

Забележка: Ако вашата OLAP база данни е голяма и искате файлът за куб да предоставя достъп до голямо подмножество от данните, ще трябва да отделите обширно място на диска и ще откриете, че записването на файла отнема много време. За подобряване на производителността обмислете създаването на офлайн файл за куб като използвате MDX скрипт.

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, за който искате да създадете офлайн файл за куб – можете също да щракнете върху асоцииран отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 2. В раздела анализиране , в групата изчисления щракнете върху инструменти за OLAPи след това щракнете върху Офлайн OLAP.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки за офлайн OLAP.

  Забележка: Ако вашият OLAP доставчик не поддържа офлайн файлове за кубове, командата Офлайн OLAP е недостъпна. Обърнете се към представителя на вашия OLAP доставчик за повече информация.

 3. Щракнете върху Създаване на офлайн файл с данни, или ако вече съществува офлайн файл за куб за отчета, щракнете върху Редактиране на офлайн файл с данни.

  Показва се Съветник за офлайн кубове.

 4. В стъпка 1 на съветника щракнете върху Напред.

 5. В стъпка 2 на съветника изберете всеки измерение от Куба на сървъра, съдържащ данните, които искате да включите в офлайн файла за куб. Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко такова измерение и изберете нива, които искате да включите.

  Забележки: 

  • Не можете да пропускате междинни нива в едно измерение.

  • За да намалите размера на файла за куба, пропуснете долните нива, които нямате нужда да показвате в отчета.

  • Уверете се, че сте включили всички размерности, където сте групирали елементи, така че Microsoft Office Excel да може да поддържа тези групирания, когато превключите между базата данни на сървъра и офлайн файла.

  • Размери, които не са Поле плюс кутия не ви позволяват да изключвате нива. Можете само да включите или изключите всички от този тип измерения.

 6. В стъпка 3 на съветника щракнете върху полето Поле плюс до меркии изберете полетата, които искате да използвате като полета за данни в отчета. Трябва да изберете поне една мярка; в противен случай размери, свързани с мярката ще съдържа никакви данни. За всяко ниво, изброени под меркищракнете върху полето Поле плюс до измерението и след това изберете най-високо ниво елементи, за да включите в офлайн файла за куб.

  • За да ограничите размера на файла за куб, така че да не надвишите наличното място на диска и да намалите времето, което се изисква за записване на файла, изберете само елементите, които трябва да се виждат в отчета. Всички полета за свойства, които са налични за избраните елементи, се включват автоматично в куба.

  • Ако липсват елементите, които искате да включите, възможно е на предишната стъпка да не сте включили размерността, която ги съдържа. Щракнете върху Назад в съветника и в стъпка 2 изберете липсващата размерност, а след това се върнете в стъпка 3.

   Забележка: В съветника за OLAP куб единствените сумиращи функции, налични за полета с данни, са Sum, Count, Min и Max.

 7. В стъпка 4 на съветника въведете име и местоположение за .cub файла и след това щракнете върху Готово.

  За да откажете записването на файла, щракнете върху Спри в диалоговия прозорец Създаване на файл за куб.

 8. След като Excel е завършил създаването на офлайн файл за куб, щракнете върху OK в диалоговия прозорец Настройки за офлайн OLAP.

Проблем: Компютъра ми се с достатъчно дисково пространство при записване куб.

OLAP базите данни са предназначени за управление на много големи количества от подробни данни и в резултат на това базата данни на сървъра би могла да заема много повече дискова памет, отколкото предоставя вашият локален твърд диск. Ако зададете голямо подмножество от тези данни за вашия офлайн файл за куб, може да се изчерпи мястото на твърдия диск. Следните стратегии могат да помогнат за намаляване на размера вашия офлайн файл за куб.

Освобождаване на място на диска или намиране на друг диск    Изтрийте ненужните ви файлове от диска преди да запишете куб файла или запишете файла на мрежово устройство.

Включване на по-малко данни в офлайн файла за куб    Помислете как можете да минимизирате количеството на данните във файла и все още да имате това, което ви е нужно, за отчета с обобщена таблица или с обобщена диаграма. Опитайте следното:

 • Елиминиране на размерности    В стъпка 2 на съветника за офлайн куб изберете само размерностите, които наистина са показани като полета в обобщената таблица или отчета с обобщена диаграма.

 • Премахване на нива на детайлизация     Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко избрано измерение в стъпка 2 на съветника и след това изчистете отметките от квадратчетата за нива на по-ниски от показаните във вашия отчет.

 • Премахване на полета за данни    В стъпка 3 на съветника щракнете върху полето Поле плюс до меркии след това изберете само полетата използвате в отчета.

 • Премахване на елементи от данни    Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко измерение в стъпка 3 и след това изчистете отметките от квадратчетата за елементите, които не е нужно да се виждат в отчета.

 1. Щракнете върху отчет с обобщена таблица или асоцииран отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 2. В раздела анализиране , в групата изчисления щракнете върху инструменти за OLAPи след това щракнете върху Офлайн OLAP.

 3. Щракнете върху Онлайн OLAP и след това щракнете върху OK.

 4. Ако бъдете подканени да намерите източника на данни, щракнете върху Преглед , за да намерите източника и след това намерете OLAP сървъра във вашата мрежа.

Обновяването на офлайн файл с кубове, при което той създава отново файла, като използва последните данни от куба в сървъра или нов офлайн файл за куб, може да бъде процес, който отнема много време и изисква временно много място на диска. Стартирайте процеса в момент, когато нямате нужда от бърз достъп до други файлове, и се уверете, че имате достатъчно място на диска, за да запишете отново файла.

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, който е базиран на офлайн файла за куб.

 2. В Excel 2016: В раздела данни , в групата заявки и връзки , щракнете върху стрелката до Обнови всичкии след това щракнете върху Обнови.

  В Excel 2013: В раздела данни , в групата връзки щракнете върху стрелката до Обнови всичкии след това щракнете върху Обнови.

Проблем: Новите данни не се появява в моя отчет Когато обновявам.

Уверете се, че оригиналната база данни е достъпна    офлайн файл с кубове може да не е в състояние да се свърже с първоначалната база данни на сървъра, за да извлече нови данни. Проверете дали оригиналната база данни на сървъра, която доставя данните за куба, не е била преименувана или преместена. Уверете се, че сървърът е достъпен и че можете да се свързвате с него.

Уверете се, че са налични нови данни    Консултирайте се с администратора на базата данни, за да установите дали базата данни е била актуализирана в областите, които са включени в отчета ви.

Уверете се, че организацията на базата данни не е променена    Ако даден куб на OLAP сървър е бил изграден отново, може да се наложи да реорганизирате отчета си или да създадете нов офлайн файл за куб или куб на съветника на OLAP куба, за да получите достъп до данните. Обърнете се към администратора на базата данни, за да разберете за промените, които са направени в базата данни.

Записването на преработен офлайн файл за куб може да е процес, който отнема време, но не можете да извършвате други работи в Excel, докато файлът се записва. Стартирайте процеса в момент, когато нямате нужда от незабавен достъп до други файлове, и се уверете, че имате достатъчно място на диска, за да запишете файла отново.

 1. Уверете се, че сте свързани към вашата мрежа и имате достъп до първоначалната OLAP база данни на сървъра, която предоставя данните за офлайн файла за куб.

 2. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, който е базиран на офлайн файла за куб, или щракнете върху свързания отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 3. В раздела анализиране , в групата изчисления щракнете върху инструменти за OLAPи след това щракнете върху Офлайн OLAP.

 4. Щракнете върху Офлайн OLAP и след това щракнете върху Редактиране на офлайн файл с данни.

 5. Следвайте стъпките в съветника за офлайн куб, за да изберете различни данни за файла. В последната стъпка задайте същото име и местоположение като на съществуващия файл, който променяте.

Забележка: За да откажете записването на файла, щракнете върху Спри в диалоговия прозорец Създаване на файл за куб - напредване.

Предупреждение: Ако изтриете офлайн файла за куб за отчет, вече няма да можете да използвате отчета офлайн или да създадете нов офлайн файл за куб за отчета.

 1. Затворете всички работни книги, съдържащи отчети, които използват офлайн файла за куб, или се уверете, че всички такива отчети са били изтрити.

 2. В Windows намерете и изтрийте офлайн файла за куб (.cub).

Забележка: Ако вашата OLAP база данни е голяма и искате файлът за куб да предоставя достъп до голямо подмножество от данните, ще трябва да отделите обширно място на диска и ще откриете, че записването на файла отнема много време. За подобряване на производителността обмислете създаването на офлайн файл за куб като използвате MDX скрипт.

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, за който искате да създадете офлайн файл за куб – можете също да щракнете върху асоцииран отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 2. В раздела Опции , в групата инструменти щракнете върху OLAP инструментии след това щракнете върху Офлайн OLAP.

  Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

  Показва се диалоговият прозорец Настройки за офлайн OLAP.

  Забележка: Ако вашият OLAP доставчик не поддържа офлайн файлове за кубове, командата Офлайн OLAP е недостъпна. Обърнете се към представителя на вашия OLAP доставчик за повече информация.

 3. Щракнете върху Създаване на офлайн файл с данни, или ако вече съществува офлайн файл за куб за отчета, щракнете върху Редактиране на офлайн файл с данни.

  Показва се Съветник за офлайн кубове.

 4. В стъпка 1 на съветника щракнете върху Напред.

 5. В стъпка 2 на съветника изберете всеки измерение от Куба на сървъра, съдържащ данните, които искате да включите в офлайн файла за куб. Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко такова измерение и изберете нива, които искате да включите.

  Забележки: 

  • Не можете да пропускате междинни нива в едно измерение.

  • За да намалите размера на файла за куба, пропуснете долните нива, които нямате нужда да показвате в отчета.

  • Уверете се, че сте включили всички размерности, където сте групирали елементи, така че Microsoft Office Excel да може да поддържа тези групирания, когато превключите между базата данни на сървъра и офлайн файла.

  • Размери, които не са Поле плюс кутия не ви позволяват да изключвате нива. Можете само да включите или изключите всички от този тип измерения.

 6. В стъпка 3 на съветника щракнете върху полето Поле плюс до меркии изберете полетата, които искате да използвате като полета за данни в отчета. Трябва да изберете поне една мярка; в противен случай размери, свързани с мярката ще съдържа никакви данни. За всяко ниво, изброени под меркищракнете върху полето Поле плюс до измерението и след това изберете най-високо ниво елементи, за да включите в офлайн файла за куб.

  • За да ограничите размера на файла за куб, така че да не надвишите наличното място на диска и да намалите времето, което се изисква за записване на файла, изберете само елементите, които трябва да се виждат в отчета. Всички полета за свойства, които са налични за избраните елементи, се включват автоматично в куба.

  • Ако липсват елементите, които искате да включите, възможно е на предишната стъпка да не сте включили размерността, която ги съдържа. Щракнете върху Назад в съветника и в стъпка 2 изберете липсващата размерност, а след това се върнете в стъпка 3.

   Забележка: В съветника за OLAP куб единствените сумиращи функции, налични за полета с данни, са Sum, Count, Min и Max.

 7. В стъпка 4 на съветника въведете име и местоположение за .cub файла и след това щракнете върху Готово.

  За да откажете записването на файла, щракнете върху Спри в диалоговия прозорец Създаване на файл за куб.

 8. След като Excel е завършил създаването на офлайн файл за куб, щракнете върху OK в диалоговия прозорец Настройки за офлайн OLAP.

Проблем: Компютъра ми се с достатъчно дисково пространство при записване куб.

OLAP базите данни са предназначени за управление на много големи количества от подробни данни и в резултат на това базата данни на сървъра би могла да заема много повече дискова памет, отколкото предоставя вашият локален твърд диск. Ако зададете голямо подмножество от тези данни за вашия офлайн файл за куб, може да се изчерпи мястото на твърдия диск. Следните стратегии могат да помогнат за намаляване на размера вашия офлайн файл за куб.

Освобождаване на място на диска или намиране на друг диск    Изтрийте ненужните ви файлове от диска преди да запишете куб файла или запишете файла на мрежово устройство.

Включване на по-малко данни в офлайн файла за куб    Помислете как можете да минимизирате количеството на данните във файла и все още да имате това, което ви е нужно, за отчета с обобщена таблица или с обобщена диаграма. Опитайте следното:

 • Елиминиране на размерности    В стъпка 2 на съветника за офлайн куб изберете само размерностите, които наистина са показани като полета в обобщената таблица или отчета с обобщена диаграма.

 • Премахване на нива на детайлизация     Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко избрано измерение в стъпка 2 на съветника и след това изчистете отметките от квадратчетата за нива на по-ниски от показаните във вашия отчет.

 • Премахване на полета за данни    В стъпка 3 на съветника щракнете върху полето Поле плюс до меркии след това изберете само полетата използвате в отчета.

 • Премахване на елементи от данни    Щракнете върху Поле плюс квадратчето до всяко измерение в стъпка 3 и след това изчистете отметките от квадратчетата за елементите, които не е нужно да се виждат в отчета.

 1. Щракнете върху отчет с обобщена таблица или асоцииран отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 2. В раздела Опции , в групата инструменти щракнете върху OLAP инструментии след това щракнете върху Офлайн OLAP.

  Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

 3. Щракнете върху Онлайн OLAP и след това щракнете върху OK.

 4. Ако бъдете подканени да намерите източника на данни, щракнете върху Преглед , за да намерите източника и след това намерете OLAP сървъра във вашата мрежа.

Обновяването на офлайн файл с кубове, при което той създава отново файла, като използва последните данни от куба в сървъра или нов офлайн файл за куб, може да бъде процес, който отнема много време и изисква временно много място на диска. Стартирайте процеса в момент, когато нямате нужда от бърз достъп до други файлове, и се уверете, че имате достатъчно място на диска, за да запишете отново файла.

 1. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, който е базиран на офлайн файла за куб.

 2. В раздела данни , в групата връзки щракнете върху стрелката до Обнови всичкии след това щракнете върху Обнови.

  Изображение на лентата на Excel

Проблем: Новите данни не се появява в моя отчет Когато обновявам.

Уверете се, че оригиналната база данни е достъпна    офлайн файл с кубове може да не е в състояние да се свърже с първоначалната база данни на сървъра, за да извлече нови данни. Проверете дали оригиналната база данни на сървъра, която доставя данните за куба, не е била преименувана или преместена. Уверете се, че сървърът е достъпен и че можете да се свързвате с него.

Уверете се, че са налични нови данни    Консултирайте се с администратора на базата данни, за да установите дали базата данни е била актуализирана в областите, които са включени в отчета ви.

Уверете се, че организацията на базата данни не е променена    Ако даден куб на OLAP сървър е бил изграден отново, може да се наложи да реорганизирате отчета си или да създадете нов офлайн файл за куб или куб на съветника на OLAP куба, за да получите достъп до данните. Обърнете се към администратора на базата данни, за да разберете за промените, които са направени в базата данни.

Записването на преработен офлайн файл за куб може да е процес, който отнема време, но не можете да извършвате други работи в Excel, докато файлът се записва. Стартирайте процеса в момент, когато нямате нужда от незабавен достъп до други файлове, и се уверете, че имате достатъчно място на диска, за да запишете файла отново.

 1. Уверете се, че сте свързани към вашата мрежа и имате достъп до първоначалната OLAP база данни на сървъра, която предоставя данните за офлайн файла за куб.

 2. Щракнете върху отчета с обобщена таблица, който е базиран на офлайн файла за куб, или щракнете върху свързания отчет с обобщена таблица за отчет с обобщена диаграма.

 3. В раздела Опции , в групата инструменти щракнете върху OLAP инструментии след това щракнете върху Офлайн OLAP.

 4. Щракнете върху Офлайн OLAP и след това щракнете върху Редактиране на офлайн файл с данни.

 5. Следвайте стъпките в съветника за офлайн куб, за да изберете различни данни за файла. В последната стъпка задайте същото име и местоположение като на съществуващия файл, който променяте.

Забележка: За да откажете записването на файла, щракнете върху Спри в диалоговия прозорец Създаване на файл за куб - напредване.

Предупреждение: Ако изтриете офлайн файла за куб за отчет, вече няма да можете да използвате отчета офлайн или да създадете нов офлайн файл за куб за отчета.

 1. Затворете всички работни книги, съдържащи отчети, които използват офлайн файла за куб, или се уверете, че всички такива отчети са били изтрити.

 2. В Windows намерете и изтрийте офлайн файла за куб (.cub).

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×