Работа с контролите на контейнери за съдържание

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Страниците образци съдържат набор от контроли, които определят сменяеми области на съдържанието на страница. Всяка контрола на контейнер за съдържание на страницата образец може да бъде нанесена съответната контрола за съдържание на страница със съдържание. Контрола на контейнер за съдържание на страницата образец, определя по подразбиране съдържанието на страницата, докато контролата на съответното съдържание на страница със съдържание се използва, за да зададете уникално съдържание, който замества по подразбиране съдържание от страницата образец.

Тази статия предоставя общ преглед на контролите на контейнери за съдържание на SharePoint 2010 страница образец и как да ги намери и да ги променяте използват SharePoint Designer 2010. Научете повече за страниците образци във Въведение страниците образци на SharePoint.

В тази статия

Какво е контрола на контейнер за съдържание?

Контроли в страница образец по подразбиране контейнер за съдържание

Преглед на контролите на контейнери за съдържание на страница образец

Работа с контролите на контейнери за съдържание и контроли на съдържание

Намиране и модифициране на контрола на контейнер за съдържание

Намиране и модифициране на контрола на съдържание

Какво е контрола на контейнер за съдържание?

Контрола на контейнер за съдържание е част от код в страницата образец, която работи заедно с контрола за съдържание на страница със съдържание. Контрола на контейнер за съдържание показва по подразбиране съдържание (които могат да бъдат без съдържание, ако контролата е празна) за тази област на страницата, но могат да бъдат замествани от уникални съдържание от контрола за съдържание на страница със съдържание. Всяка страница с помощта на страницата образец за да заместите съдържанието в контрола на контейнер за съдържание чрез предоставяне на съответстващите контрола на съдържание. Ако контрола за съдържание е празна, контрола на контейнер за съдържание получава замествани с празна стойност, която съответно премахва контролата от страницата. Това е как образец страници служи като шаблон за много страници със съдържание на сайт на SharePoint.

Основна страница образец в SharePoint (v4.master е по подразбиране) съдържа набор от контроли за контейнер за съдържание, използвани за различни цели, например на навигацията в сайта, областта за търсене, име на сайт и заглавие и тялото на една страница. Когато работите с тези контроли, можете да промените местоположението им или променят външния си вид, включително скриването им, но никога не трябва да изтриете едно тъй като те са необходими за рендиране на съдържание и функционалност в сайт на SharePoint.

Най-горе на страницата

Контроли в страница образец по подразбиране контейнер за съдържание

Основна страница образец (v4.master, по подразбиране) съдържа следните контроли контейнер за съдържание, които се използват за рендиране на съдържание и функционалност в сайт на SharePoint 2010. Тази таблица включва името на контролата за контейнер за съдържание и описание на всеки.

Content Placeholder

Описание

PlaceHolderAdditionalPageHead

Използва се за добавяне на допълнителни компоненти като JavaScript, Jscript и каскадни листове със стилове в горната част на страницата.

PlaceHolderBodyAreaClass

Клас на тялото зона. Този контейнер вече не се използва в SharePoint 2010.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderBodyRightMargin

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderCalendarNavigator

Извличане на дата, използва, когато календар се вижда на страницата.

PlaceHolderFormDigest

Контейнерът се съхранява контролата страница формуляр бюлетини.

PlaceHolderGlobalNavigation

Глобален трасирана контролата за навигация в страницата.

PlaceHolderGlobalNavigationSiteMap

Списък на подсайтове и сестра сайтове в глобалната навигация на страницата.

PlaceHolderHorizontalNav

Менюто за навигация, която е вътре в горната навигационна лента.

PlaceHolderLeftActions

Допълнителни обекти над лентата "бързо стартиране".

PlaceHolderLeftNavBar

"Бързо стартиране" лентата за навигация.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Разположението на източника на данни, използван за попълване на лявата навигационна лента.

PlaceHolderLeftNavBarTop

Горната част на лявата навигационна лента.

PlaceHolderMain

Основното съдържание на страницата.

PlaceHolderMiniConsole

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderNavSpacer

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderPageDescription

Описание на текущата страница.

PlaceHolderPageImage

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderPageTitle

Заглавието на сайта.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Заглавието на страницата, която се появява в областта за заглавие на страницата.

PlaceHolderQuickLaunchTop

Горната част на менюто "бързо стартиране".

PlaceHolderQuickLaunchBottom

Долната част на менюто "бързо стартиране".

PlaceHolderSearchArea

В секцията на страницата за полето за търсене и контроли.

PlaceHolderSiteName

Името на сайта, където се намира текущата страница.

SPNavigation

Използва се за допълнителни контроли за редактиране на страница.

PlaceHolderTitleAreaClass

Клас за областта за заглавие. Тази контрола вече е в главата тагове и вече не се използва в SharePoint 2010.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Трасирана текста за трасирана контролата.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderTitleRightMargin

Този контейнер не се показва като част от интерфейса, но трябва да присъства за обратна съвместимост.

PlaceHolderTopNavBar

Контейнерът, използвана за съхраняване на горната навигационна лента.

PlaceHolderUtilityContent

Допълнително съдържание в долната част на страницата, извън етикета формуляр.

Най-горе на страницата

Преглед на контролите на контейнери за съдържание на страница образец

Когато отворите страницата образец в SharePoint 2010 в SharePoint Designer 2010, можете да видите общото оформление на сайта и общи елементи, които съществуват на всяка страница, като име на сайт, връзките за навигация и полето за търсене. Тези елементи не са кодирани директно на страница; Вместо това те са предоставени от контролите на контейнери за съдържание. Например PlaceHolderLeftNavBar контролата се използва за "бързо стартиране" меню; контролата PlaceHolderSiteName се използва за името на сайта; и контролата PlaceHolderMain се използва за основната част на страницата. Когато страница със съдържание се изисква от браузър, по подразбиране съдържание от страницата образец показва и уникални съдържание от съдържанието на страницата се показва.

За да видите всички контроли за контейнер за съдържание на страница образец, включете шаблон показан, налични в раздела изглед , нагледни меню. Това осветява контролите на контейнери за съдържание в момента се използва на страницата по следния начин.

Изпращане като прикачен файл в имейл

Друг начин за преглед на контролите за налични контейнер за съдържание на страницата образец е да използвате функцията за Управление на съдържанието региони , достъпни в раздела стил . Тази функция предоставя списък на контролите на контейнери за съдържание на страницата. Можете да изберете една и щракнете върху Отиди на да намерите тази контрола за конкретна контейнер за съдържание на страницата.

Изпращане като прикачен файл в имейл

Когато работите в режим на проектиране (WYSIWYG редактор в SharePoint Designer 2010), можете да изберете контрола на контейнер за съдържание на страницата и да видите подробности за това съдържание. Например ако изберете името на сайта, ще видите контролата PlaceHolderSiteName на страницата позицията си етикет в долната част на екрана и етикети, стилове и други атрибути, приложени към контрола в прозореца на задачите.

Ако работите в изглед на код , ще видите контролата вътре в < asp: ContentPlaceHolder > етикет. Когато работите в разделен изглед, ще видите двете препратки към контрола на контейнер за съдържание, както е показано тук.

SharePoint 2010 master pages

Контролата PlaceHolderSiteName като пример, предоставя името на сайта в страниците си. Стойността по подразбиране идва от страницата образец, която вмъква заглавието, което е указано в Настройки на сайта > заглавие, описание и икона на страница в SharePoint 2010. Ако искате да промените името на сайта на само една страница, като например началната страница, може да отворите тази страница в SharePoint Designer 2010, да намерите контролата PlaceHolderSiteName и укажете уникално име там (което създава нова контрола за съдържание на тази страница). Това ще замести със съдържанието, в противен случай ще бъдат предоставени от страницата образец.

Страница образец, която сте отворили имате достъп до всички контроли за контейнер за съдържание, използван от вашия сайт. Можете да промените тяхното местоположение, Добавяне или премахване на съдържание, ограждащ контролата, промяна на съдържанието на контролата, прилагане на нови етикети или стилове и т.н. Ако работите с изцяло нова страница образец, ще се добавят всяка контрола на контейнер за съдържание на подходящо място на страницата. Нов дизайн и разположението на контейнери за съдържание се показва на всяка страница, която е към страницата образец.

Важно: Контейнер за съдържание контролите са необходими за рендиране на уеб страници в SharePoint 2010. Не изтривайте контрола на контейнер за съдържание, тъй като това, така че може да прекъсването страници и сайтове, свързани със страницата образец. Вместо това ако не искате контрола на контейнер за съдържание да се покаже, можете да промените неговия видими атрибут на false или преместите контейнер за съдържание към скрита част на страницата.

Най-горе на страницата

Работа с контролите на контейнери за съдържание и контроли на съдържание

За да промените облика на контрола на контейнер за съдържание на всяка страница на вашия сайт, който трябва да я персонализирате на страницата образец. Промените, които ще се показват на всяка страница, която препраща към страницата образец. За да промените облика на контрола на контейнер за съдържание в една страница, която трябва да добавите или да персонализирате контролата на съдържание на страницата на отделни. Това се отменя стойността по подразбиране от страницата образец. Следващите стъпки обясняват как да намерите контроли за контейнер за съдържание и контроли на съдържание на двете страници. Тези стъпки се извършват в SharePoint Designer 2010.

Намиране и модифициране на контрола на контейнер за съдържание

Следвайте тези стъпки, за да намерите контролата PlaceHolderSiteName контейнер за съдържание на SharePoint 2010 основна страница образец.

 1. Отворете сайт в SharePoint Designer 2010 и в навигационния панел щракнете върху Страници образец.

  Забележка: Ако не виждате Страници образец в навигационния екран, те могат да са забранени в SharePoint. Обърнете се към администратора на вашия сайт за подробности. Научете повече в управление на SharePoint Designer 2010.

 2. В галерията със страници образец щракнете върху v4.master.

 3. На страницата с резюме на страницата образец щракнете върху Редактиране на файл.

 4. Ако получите подкана да извлечете файла, щракнете върху Да.

 5. Ако преглеждате страницата в режим на проектиране, можете просто да щракнете в дадена област на страницата, за да видите контролата на контейнера за съдържание, която обслужва това съдържание.

 6. Като алтернатива можете да достигнете на контролите за налични контейнер за съдържание, като щракнете върху раздела стил и в групата страница образец щракнете върху Управление на съдържание региони. Използването на тази функция, можете бързо и лесно да намерите контролите на контейнери за съдържание на страницата образец.

 7. В списъка с области на съдържанието изберете PlaceHolderSiteName и след това щракнете върху Отиди на. След това щракнете върху Затвори. Контрола на контейнер за съдържание е избрана на страницата по следния начин.
  SharePoint 2010 master pages

 8. Оттук можете да промените настройките й, да промените местоположението, да приложите различни стилове и т. н. Когато приключите, запишете страницата образец.

 9. Ако сте предупреди, че тези промени ще персонализират страницата от нейната дефиниция на сайт, изберете да.

  Забележка:  Страниците на SharePoint по подразбиране са асоциирани с файловете с дефиниции на сайта. Когато една страница образец бъде персонализиране в SharePoint Designer 2010, тя вече не е асоциирана с дефиницията на сайта. Това може да доведе до допълнителна административна работа след бъдещи актуализации или надстройки на SharePoint, заради което виждате това съобщение. Ако е необходимо, винаги може да възстановите страницата образец до нейната дефиниция на сайта.

Вашите промени ще се появи на всяка страница, прикачена към тази страница образец, освен ако тези страници са персонализирани директно.

Най-горе на страницата

Намиране и модифициране на контрола на съдържание

Следвайте тези стъпки, за да намерите контролата PlaceHolderSiteName съдържание на SharePoint 2010 страница със съдържание.

 1. Отворете вашия сайт в SharePoint Designer 2010 и след това щракнете върху Страници на сайта.

 2. Щракнете върху страницата за сайт, който искате да модифицирате, например Home.aspx.

 3. В раздела страница , в групата Редактиране щракнете върху Редактиране на файл и изберете Редактиране на файл в разширен режим.

  Забележка: Ако разширения режим на редактиране не е наличен, той може да са забранени в SharePoint. Обърнете се към администратора на вашия сайт за подробности. Научете повече в управление на SharePoint Designer 2010.

 4. Ако преглеждате страницата в изглед за проектиране, можете просто да щракнете върху област на страницата, за да видите контейнер за съдържание, която обслужва това съдържание.

 5. Например, щракнете върху името на сайта и виждате PlaceHolderSiteName (образец) , както е показано по-долу. (Образец) показва страницата в момента се използва по подразбиране съдържание от страницата образец.
  Content placeholder on a content page

 6. Има няколко промени, които може да направите тук, например да промените неговия облик и местоположение.
  Можете да създадете нова контрола за съдържание на страницата, като щракнете върху стрелката в десния край на контролата и след това изберете Създаване на съдържание по избор. Това променя етикета на PlaceHolderSiteName (по избор), и можете да започнете да въвеждате нова стойност за контролата. Това потребителско съдържание замества по подразбиране съдържание от страницата образец.

  Забележка: За да върнете съдържанието от страницата образец, щракнете върху стрелката отново, изберете по подразбиране в съдържанието на учителя и след това щракнете върху да, за да премахнете персонализирано съдържание.

 7. Когато сте готови, запишете страницата.

 8. Ако сте предупреди, че тези промени ще персонализират страницата от нейната дефиниция на сайт, изберете да.

  Забележка: Страници на SharePoint са по подразбиране, свързани с файлове на дефиниция на сайт. Когато страница със съдържание е персонализирала в разширен режим на SharePoint Designer, той вече не е свързан с дефиницията на сайта. Това може да доведе до допълнителна административна работа след бъдещи актуализации или надстройки на SharePoint, което е защо виждате това съобщение. Винаги можете да върнете съдържанието на страницата към нейната дефиниция на сайт, ако е необходимо.

Вашите промени ще се появи само съдържание на страницата, която сте персонализирали и не други съдържание страници прикачени към страницата образец.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×