Първи стъпки с Excel Services и Excel Web Access

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Excel Services дава възможност да преглеждате и взаимодействие с работни книги на Excel (.xlsx xslb файловите формати и) в браузъра, дори ако не сте Excel, инсталиран на компютъра ви. Ако Excel е инсталиран на вашия компютър, можете да използвате Excel Services , за да публикувате работна книга в сайт на SharePoint. След това можете да споделите работната книга във вашето предприятие и управление на достъпа чрез разрешения за сайта. Данни на работна книга е защитена, независимо дали данните са записани с работната книга или идва от външен източник, като например база данни. С Excel Servicesможете да поддържате единствено копие на работна книга на важни, а не се опитва да управлява множество копия на много различни компютри. Можете да се уверите, че само надеждни автори могат да променят работната книга.

Ако искате да използвате цялата или част от работната книга в табло или друга страница на сайт, можете да свържете работната книга към уеб част на Excel Web Access. Можете също така да персонализирате облика и функционалността на уеб частта на Excel Web Access, като конфигурирате свойства, например размера на областта, в която да се показва работната книга, кои опции да се показват в лентата с инструменти и видовете взаимодействие, които да са на разположение на потребителя (например предоставяне на входни стойности за параметри и изтегляне). Освен това можете да свържете уеб частта на Excel Web Access към други уеб части, като например уеб част "Текущ потребител" или уеб част "Филтър".

В тази статия

Какво е Excel Services?

Как Excel Services и Excel работят заедно?

Взаимодействие с работна книга в Excel Services

Публикуване на работна книга в сайт на SharePoint

Свързване към външни данни

Excel Services и управление на правата за достъп до информация

Какво е Excel Services?

Excel Services е технологията на SharePoint, която се простира на Excel с помощта на технологията на сървъра. Това позволява на потребителя достъп до работна книга в браузъра, докато сървърът управлява сигурност и съхранение на работната книга и се всички изчисления, които може да са необходими. Потребителите могат да навигирате или сортиране и филтриране на данни в работна книга в браузъра.

Авторът на работната книга може да посочи определени клетки в работната книга източник като параметри, което позволява на потребителите да въвеждат стойности за изчисления по време на изпълнение. Ако компютърът на потребителя има инсталиран Excel и потребителят има подходящите разрешения, той може да заснеме и запише снимка на работната книга в браузъра или да изтегли работната книга и да работи с нея в Excel.

Excel Services има три основни компонента, които работят заедно, за да публикувате работна книга в сайт на SharePoint:

Обзор на Excel Services

1. Услугите за изчисления в Excel    е "машина" на Microsoft SharePoint Server 2010. Тя зарежда работната книга, изчислява с пълна точност с Microsoft Excel 2010, обновява външни данни и поддържа сесии. Услуги за изчисления в Excel извършва изчисления на сървъра; Потребителите нямат достъп до функциите и формулите директно.

2. Excel Web Access    е уеб компонент. Той може да покаже цялото или част от работна книга на Excel и разрешава взаимодействие с работна книга в браузъра с помощта на динамични йерархични етикет HTML (DHTML) и JavaScript. Тъй като Excel Web Access е уеб част, можете да го добавите към страница на сайт, като например екипен сайт и след това повторно използване на друга страница по всяко време с няма нужда да изтеглите ActiveX контрола на вашия компютър. Освен това можете да се свържете уеб частта на Excel Web Access към други уеб части, като филтри, диаграми и списъци.

3. Уеб услугите на Excel предоставя-програмен интерфейс (API), които разработчиците могат да използват за изграждане на потребителски приложения, базирани на работната книга на Excel.

Тъй като Excel Services е технологията на SharePoint, можете да се възползвате от функции като защита и управление на достъпа, управление на производителността на сървъра и мащабируемост.

Как Excel Services и Excel работят заедно?

Когато Excel и Excel Services работят заедно, Excel е инструментът за създаване и Excel Services е инструмент за отчитане. Тоест създаване на работна книга в Excel и след това запишете работната книга в сайт на SharePoint. След това можете да отворите работната книга в браузъра или използвайте работната книга в уеб част.

как excel services и excel 2007 работят заедно

1. автор на работна книга използва Excel, за да създадете работната книга. Автора да избирате от много различни функции на Excel, като например таблици или обобщени таблици, диаграми и филтри. Освен това авторът може да укажете наименувани елементи за избирателно преглеждане или дефиниране на параметри, за да приеме въвеждане на потребителя от Excel Services.

2 авторът на работната книга записва работната книга в библиотека с документи (или в мрежа или уеб папка), където се управлява и защитен от администратор.

3. на автора на работната книга и други потребители да създавате отчети и страници с уеб части, които използват работната книга.

4. повечето бизнес потребители имат достъп до работната книга, като я преглеждат в браузър. Ако автора създали връзки с външни данни, потребителите дори да обновите данните. Администраторите могат да контролирате защитата и достъпа до работната книга.

5. с подходящите разрешения потребителите могат да копират текущото състояние на работната книга и резултатите от всички взаимодействия (например сортиране и филтриране, проведени по време на текущата сесия на локалния компютър за по-нататъшен анализ в Excel).

Взаимодействие с работна книга в Excel Services

Въпреки че не можете да редактирате данните в работна книга на Excel в Excel Services, можете да взаимодействате с данните по много начини. Следващата таблица предоставя списък от статии, които може да ви помогнат да започнете взаимодействие с работна книга в Excel Services.

Статия

Описание

. Изчисляване на формули в работни книги, базирано на браузър

Разглеждане на последните резултати от формула чрез преизчисляване на данни в работната книга

Обновяване на външни данни в работна книга чрез браузър

Обновяване на променящи се данни от външен източник на данни, като например OLAP (аналитична обработка онлайн) куб.

Сортиране на данни в работна книга в браузъра

Сортиране на информация в колоните на работна книга

Филтриране на данни в работна книга в браузъра

Използване на филтри за избиране само на стойностите, които съответстват на критериите ви.

Търсене или заместване на текст и числа в работен лист

Използване на търсене за намиране на целеви стойности в работния лист.

Използване на диаграми и отчети с обобщени диаграма в работна книга в браузъра

Правене на работната книга по-полезна чрез включване на диаграми или отчети с обобщена таблица.

Използване на параметри в работна книга в браузъра

Временна промяна на стойностите на клетки чрез въвеждане на стойности за параметри за актуализиране на резултатите на формула или извършване на прост условен анализ.

Отпечатване на работна книга на Excel от браузъра

Копиране на работната книга в Excel с последващо използване на всички функции на Excel за добре форматирано отпечатване.

Публикуване на работна книга в сайт на SharePoint

За да публикувате работна книга в сайт на SharePoint, трябва първо да създадете работната книга в Excel. Можете да включите много компоненти на Excel, като например таблици, диаграми и обобщени таблици.

Съвет: Excel Services поддържа повечето функции на Excel, въпреки че поддържа някои по-малко по-различно. За повече информация относно поддържаните и неподдържаните функции вижте разлики между използване на работна книга в браузъра и в Excel.

Следващата таблица предоставя списък от статии, които могат да ви помогнат да публикувате работна книга в Excel Services.

Статия

Описание

Публикуване на работна книга в Excel Services

Описва как да се публикува работна книга и как да се използват опции като параметри и наименувани елементи

Редактиране или премахване на работна книга от Excel Services

Описва как да се редактира публикувана работна книга

Свързване към външни данни

Работна книга на Excel може да съхраняват всички данни с работната книга, или той може да използва връзки с данни за достъп до външно съхранените данни. Когато публикувате работна книга в Excel Services, съхраняване на данни е подобно, независимо дали работната книга се съхранява в библиотека с документи, или се използва в уеб компонента Excel Web Access. Някои работни книги в Excel Services съхранява всички данни в работната книга и други работни книги има една или повече връзки към външни източници на данни, като например база данни или OLAP куба.

Връзка за данни включва информация как да намерите, влезте в, заявка и достъп до външния източник на данни. Въпреки че информацията за връзката може да се съхранява в работната книга, тя често се съхранява във файл за връзка с данни на Office (.odc), особено при много потребители споделят данни и може да се наложи да актуализирате информацията за връзката периодично. Авторът на работната книга или администраторът може да създадете информацията за връзката с помощта на Microsoft Excel за връзката и след това експортирайте информацията за връзката в .odc файл. За повече информация как да автор връзки към външни данни в работна книга на Excel вижте общ преглед на данни за свързване към (импортиране).

За да го направите по-лесни за съхранение, защитено, споделяне и управление на .odc файлове, администратор да укажете SharePoint Server 2010 библиотека за свързване на данни като библиотека в надеждно местоположение (DCL). След това администраторът може да управлява всякакви промени в информацията за връзката от един централен файл, като например промяна от тестов сървър в производствен сървър. Операция за обновяване, независимо дали на компютъра, клиент или сървър, получават актуалните промени в този файл за свързване. Можете дори да настроите услугите на SharePoint и потребителски клиентски компютър да се открие автоматично се променя на файл за връзка. За повече информация за библиотеки за връзка с данни, вижте споделяне и управляване на връзки към външни данни.

Excel Services и управление на правата за достъп до информация

Управлението на правата за достъп до информация (IRM) е технология, която защитава информацията от неупълномощен достъп. IRM може да предостави защита за документ или работна книга и да гарантира, че само подходящи хора преглеждат поверителна информация. Можете например да използвате IRM, за да гарантирате, че само избрани членове на ръководството имат достъп до определени финансови данни, преди данните да станат публично достъпни.

Windows SharePoint Services версия 3.0 или по-нова поддържа IRM върху библиотеката с документи и всички документи в тази библиотека (независимо дали тези индивидуални документи са с разрешено IRM, или не). Когато качите документа в библиотеката с документи с разрешено IRM, документът фактически става с разрешено IRM.

Excel Services не се зарежда работна книга на Excel, която е разрешено с IRM или идва от библиотека с документи, активирана с IRM. За повече информация вижте Управление на правата за информация в Office 2010.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×