Първи стъпки в SharePoint Designer 2010

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft SharePoint Designer 2010 е уеб и дизайн на приложение, програмата използва за проектиране, създаване и персонализиране на уеб сайтове за SharePoint Foundation 2010 и Microsoft SharePoint Server 2010. С SharePoint Designer 2010можете да създадете богати на данни уеб страници, изграждане на мощен работен поток с разрешени решения и Проектирайте изгледа и усещането на вашия сайт.

Използвайте връзките по-долу, за да научите повече за SharePoint Designer 2010 чрез статии, видеоклипове и други ресурси за обучение. Използвайте процедурите, които следвате, за да научите за основните задачи, които изпълнявате в SharePoint Designer 2010.

Емблема ''Първи стъпки''

Това, което искате

Къде да отидете

Просто трябва да знаете какво се е променило?   

Разберете какво е новото в това издание и как да се възползвате максимално от новите функции.

Какво е новото в SharePoint Designer 2010

Търсите 2007 менюта и команди?   

Вижте таблица на командите от менютата и лентата с инструменти в изданието 2007 и Научете техните нови местоположения, като използвате тази работна книга на съпоставяне.

Нанасяне на ръководства за приложения на Microsoft Office

Никога не използва SharePoint Designer преди?   

Научете какви SharePoint Designer 2010 е всичко за и как да се възползвате максимално от нея във вашата организация.

Въведение в SharePoint Designer 2010

Търсите за обучение за вас и други хора от екипа си?   

Станете по-продуктивни в тази версия с обучение по SharePoint Designer 2010.

Обучение за Microsoft Office

Основни задачи в SharePoint Designer 2010

Отваряне и създаване на сайтове на SharePoint

Създаване на списъци, библиотеки и връзки към източници на данни

Създаване на персонализирани изгледи и формуляри

Създаване на работни потоци по избор

Проектирайте страници на сайта, страници образци и оформления на страници

Записване като шаблон

Отваряне и създаване на сайтове на SharePoint

В SharePoint Designer 2010можете да отваряте съществуващи сайтове на SharePoint на сървъра и започнете да персонализирате им и можете да създавате нови сайтове, базирани на шаблони за сайтове на SharePoint или нова, празна сайтове, които можете да персонализирате от самото начало.

Отворете обекта

За да отворите съществуващ сайт, щракнете върху раздела файл , изберете " сайтове"и изпълнете едно от следните неща:

 • Щракнете върху Отваряне на сайт да прегледате наличните сайтове на сървъра.

 • Щракнете върху Персонализиране на "Моят сайт" , за да отворите и персонализиране на вашия "Моят сайт".

 • Под Последни сайтове изберете сайт, които преди това сте работили.

Създаване на сайтове

За да създадете нов сайт, щракнете върху раздела файл , изберете " сайтове"и изпълнете едно от следните неща:

 • Щракнете върху нов празен уеб сайт , за да създадете празен "," празен сайт на SharePoint.

 • Щракнете върху Добавяне на подсайт за "Моят сайт" за създаване на нов сайт под вашия "Моят сайт".

 • Под Шаблони на сайтове изберете шаблон, за да създадете нов сайт въз основа на шаблон на SharePoint.

Забележка: В допълнение към отваряне и създаване на сайтове от в рамките на SharePoint Designer 2010, можете да отворите сайт на SharePoint с помощта на браузър и след това отворете този сайт в SharePoint Designer 2010 с помощта на налични връзки в менюто Действия за сайта , лентата и други места в SharePoint.

Най-горе на страницата

Създаване на списъци, библиотеки и връзки към източници на данни

В SharePoint Designer 2010можете да създадете списъци и библиотеки, които често служат като източник на данни за сайтове на SharePoint, и можете да създадете връзки към източници на данни към XML файлове с външни бази данни и уеб услуги.

SharePoint списъци и библиотеки

За да създадете списък на SharePoint или библиотека, щракнете върху списъци и библиотеки в навигационния екран и изберете една от следните опции в раздела списъци и библиотеки :

 • Щракнете върху Списък по избор , за да създадете празен списък от самото начало.

 • Щракнете върху Списък на SharePoint , за да създадете списък, базиран на шаблон за списък на SharePoint.

 • Щракнете върху Библиотека с документи за създаване на библиотека, въз основа на шаблон за библиотека на SharePoint.

 • Щракнете върху Външен списък , за да създадете външен списък, базиран на външен тип съдържание. (Външни типове съдържание са обяснени по-долу).

 • Щракнете върху Списък от електронна таблица за създаване на списък, базиран на електронна таблица на импортиран.

Връзки на източник на данни

За да създадете връзка към източник на данни, щракнете върху Източници на данни в навигационния екран и изберете една от следните опции в раздела Източници на данни .

 • Щракнете върху Свързан източник на данни , за да създадете връзка към данни с множество източници на данни.

 • Щракнете върху Връзката с база данни , за да създадете връзка към данни към база данни, която поддържа OLE база данни или ODBC протокол.

 • Щракнете върху SOAP връзка с услуга за създаване на връзка към XML Web услуги чрез SOAP (прост Object Access Protocol).

 • Щракнете върху Връзка с ОСТАНАЛИТЕ услуга за създаване на връзка към скрипт за сървър чрез REST (представителна щат прехвърляне).

 • Щракнете върху XML файл с връзка за създаване на връзка към файл с XML източник.

Външни типове съдържание

Използване на външни типове съдържание, можете да се свържете към външни бизнес източници на данни и интегриране на тези източници с вашия сайт на SharePoint и поддържани клиентски приложения. След като създадете външен тип съдържание, можете да създадете външни списъци, които позволяват на потребителите да взаимодействате с данните, като че ли всеки списък на SharePoint или библиотека.

За да създадете външен тип съдържание, изпълнете тези стъпки.

 1. Щракнете върху Външни типове съдържание в навигационния екран.

 2. В раздела Външни типове съдържание щракнете върху Външен тип съдържание и след това да проектирате вашия външен тип съдържание операции, полета, операции и т.н.

Най-горе на страницата

Създаване на персонализирани изгледи и формуляри

В SharePoint Designer 2010можете да създадете персонализирани изгледи и формуляри за вашите данни източници, които наистина стават интерфейс за четене и запис на данни в тези източници на данни.

Изгледи

Изглед е реално персонализируеми показване на източник на данни, които могат да се добавят към всяка страница на SharePoint. В SharePoint Designer 2010 можете да създадете списък (който използвате уеб частта за списъчен изглед XSLT) и данни за изгледи (който използвате уеб частта на формуляр за данни). Изпълнете една от следните стъпки, за да създадете изглед на списък или данни.

 • В навигационния екран щракнете върху списъци и библиотеки, изберете списъка, който искате да създадете изглед за и след това в раздела Настройки на списъка , щракнете върху Изглед на списък.

  Забележка: Това ще създаде изглед, който е свързан със списъка или библиотеката. Потребители, като резултат, ще видите изгледа и да персонализирате изгледа с групата Управление на изгледи в лентата на SharePoint.

 • В навигационния екран щракнете върху Страници на сайта, редактирайте страницата, където искате да създадете изглед, щракнете върху раздела Вмъкване , изберете Изглед на даннии след това изберете SharePoint списъка или библиотеката, която искате да използвате за изгледа.

Формуляри

Формулярът е персонализируеми показването на източник на данни, които използвате, за да подадете или пишете обратно към източника на данни. В SharePoint Designer 2010 можете да създадете списък с формуляри и формуляри за данни (и двете от които Използвайте уеб частта на формуляр за данни). Изпълнете една от следните стъпки, за да създадете формуляр, списък или данни.

 • В навигационния екран щракнете върху списъци и библиотеки, изберете списъка, който искате да създадете формуляр за и след това в раздела Настройки на списъка , щракнете върху Формуляр за списък.

 • В навигационния екран щракнете върху Страници на сайта, редактирайте страницата, където искате да създадете формуляр, щракнете върху раздела Вмъкване , изберете Формуляр за нов елемент, Формуляр за редактиране на елементили Формуляр за показване в елемент и изберете източника на данни, който искате да Използвайте за формуляра.

Забележка: Освен лентата с инструменти за проектиране на формуляри в SharePoint Designer 2010, можете да създадете и персонализирате формуляри на SharePoint, с Microsoft InfoPath 2010.

Най-горе на страницата

Създаване на работни потоци по избор

В SharePoint Designer 2010можете да управлявате бизнес процеси с помощта на силно персонализирани работни потоци. Работни потоци може да се използва за управление на приложение на процеси, както и човешки съвместна дейност. Имате няколко опции при създаване на работни потоци.

Създаване на работни потоци в SharePoint Designer 2010

Когато създавате работен поток, можете да създадете такъв въз основа на списък на SharePoint или библиотека; Можете да създадете повторно използваем работен поток, които могат да бъдат приложени към всеки списък или библиотека; и можете да създадете работен поток на сайт, който функционира на ниво.

За да създадете тези работни потоци, щракнете върху работни потоци в навигационния екран и след това в раздела за работни потоци , можете да изпълните една от следните стъпки:

 • Щракнете върху Работен поток за списък и изберете от списъка, който искате да свържете работния поток с.

 • Щракнете върху Повторно използваем работен поток за създаване на повторно използваем работен поток, които могат да бъдат свързани с всеки списък или библиотека.

 • Щракнете върху Работен поток за сайт за да създадете работен поток, който могат да бъдат приложени на ниво сайт.

След като създадете работния поток, използвайте конструктора на работни потоци да се структурира условия, действия и стъпките в работния поток. Използвайте конструктора на задачите за управление на събития, свързани с всяка задача.

Импортиране на работни потоци от Microsoft Visio 2010

В допълнение към създаването на работни потоци в SharePoint Designer 2010, можете да импортирате работен поток, проектиран в Microsoft Visio 2010 с помощта на предоставения поток листове и шаблони.

За да импортирате работен поток, щракнете върху работни потоци в навигационния екран и след това в раздела за работни потоци , изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Импортиране от Visio и след това прегледайте вашата файлова система или библиотека с документи на SharePoint за файла на Visio за обмен на работен поток (.vwi).

 2. Изберете да асоциирате работния поток със списък или да го направите повторно използваем работен поток и щракнете върху Готово.

 3. Започнете да персонализирате работния поток в SharePoint Designer.

Най-горе на страницата

Проектирайте страници на сайта, страници образци и оформления на страници

В SharePoint Designer 2010можете да създадете и персонализирате страниците на сайта, страници образци и оформления на страници. Въпреки че всяка от тези страници служи за различна цел, опит за редактиране на страница са подобни. Можете да добавите и премахване на текст, изображения, връзки, таблици, уеб части, контроли на сървъра и др. Прилагане на стил на дефиниции и каскадни листове със стилове към вашите страници образци и оформления на страници, за да промените изгледа и усещането на вашия сайт или марка да съответства на вашата корпоративна идентичност.

Страници на сайта

За да създадете страница на сайт, щракнете върху Страници на сайта в навигационния екран и след това в раздела страници , можете да изпълните една от следните стъпки:

 • Щракнете върху Страница с уеб части , за да създадете страница, която има заглавката и основния текст на уеб компоненти и освен това, ще бъдат свързани с вашата страница образец на сайт.

 • Щракнете върху страница и изберете ASPX или HTML , за да създадете празен сайт страница, не са свързани с вашата страница образец на сайт.

Страници образци

 • Щракнете върху Страници образец в навигационния екран и след това в раздела Страници образец , щракнете върху Празна страница образец.

Оформления на страници

 • Щракнете върху Оформления на страници в навигационния екран и след това в раздела за Оформления на страници , щракнете върху Ново оформление на страница и изберете група на тип съдържание и името, за да се основава на оформлението на страница.

Забележка: Страници образец и оформления на страници са забранени по подразбиране за всички потребители, с изключение на администратори на колекция от сайтове. Ако не виждате опцията за преглед или редактиране на страници образец и оформления на страници в SharePoint Designer 2010, обърнете се към администратора на вашия сайт за разрешаването на тези опции.

Най-горе на страницата

Записване като шаблон

Когато приключите с персонализирането на вашия сайт, можете да запишете вашия сайт или части от сайта като шаблон, така че други хора във вашата организация могат да използват шаблона за създаване на списъци, изгледи, работни потоци, страници на сайта и др.

Можете да използвате шаблона, за да персонализирате вашия сайт в друга среда или от други потребители, като например в браузъра или в Microsoft Visual Studio.

Потърсете опцията Запиши като шаблон в SharePoint Designer 2010 да се възползвате от тази функционалност.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×