Първи стъпки в използването на екранен четец в Word Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Ако имате увреждане и използвате екранен четец, тази статия може да ви помогне да започнете да използвате екранния четец с Word Online в уеб браузъра си. Можете да създавате, преглеждате и редактирате документи, след което ги съхранявате в OneDrive или Dropbox.

Много от функциите за достъпност са вградени в компютъра или устройството ви. За да научите как да използвате тези функции, вж. Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате Microsoft Edge като вашия уеб браузър. Тъй като Word Online се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl + F6 вместо F6 за прескачане и излизане командите. Също така, често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се прилагат към уеб браузър – не Word Online.

В тази тема

Стартиране на Word Online

Word Online е уеб базирано приложение, така че клавишните комбинации и навигацията може да се различават от тези в Word 2016. Научете повече за наличните Клавишни комбинации в Word Online.

За да стартирате Word Online, направете едно от следните неща:

 • На място за съхранение в облака, като например OneDrive, OneDrive за бизнеса или Dropbox, отидете до документа на Word, който искате да отворите, и натиснете Enter. Файлът се отваря в Word Online.

 • В лентата за търсене на браузъра въведете https://office.live.com/start/Word.aspx и натиснете Enter. Отваря се Word Online със списък с наскоро отваряните документи в навигационния екран.

Забележка: За да научите как да навигирате с помощта на клавиатурата в Word Online, вж. Научете как да навигирате в Word с помощта на функции за достъпност.

Изпълнение на основни задачи в Word Online

Превключване към изглед за редактиране с цел правене на промени

В изгледа за редактиране имате достъп до лентата, която предлага множество опции за извършване на промени в документ.

 1. За да преместите фокуса в прозореца на браузъра, натиснете F6.

 2. Отидете с клавиша Tab до бутона Редактиране на документ, натиснете Enter и след това изберете Редактиране в Word Online. Документът се отваря в изглед за редактиране.

Забележка: За да използвате лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не стигнете до разделите. За да се придвижвате между разделите на лентата, натискайте клавиша Tab или Shift+Tab. За да изберете раздел, натиснете Enter. Отваря се специфичната за раздела лента, където можете да избирате команди.

За подробности за използването на клавишните комбинации вж. Клавишни комбинации в Word Online.

Търсене и заместване на текст

Натискайте Ctrl+F (търсене) в изгледа за четене или изгледа за редактиране, за да намерите всички появявания на определена дума или фраза във вашия документ. Резултатите се показват в екрана Търсене. Използвайте клавишите със стрелки, за да прегледате резултатите от търсенето и да отидете на съответното място в документа.

Забележка: В JAWS, клавишната комбинация Ctrl+F е запазена за командата Търсене в JAWS. За да намерите и заместите текст в изгледа за редактиране в JAWS, натискайте Ctrl+H.

В изгледа за редактиране в JAWS, за автоматично намиране на текст и заместване с друг текст:

Търсене и заместване на текст с помощта на JAWS

 1. Натиснете Ctrl+H или в раздела Начало изберете Замести. Отваря се екранът Търсене и заместване на и чувате "Редактиране, Търсене в документа на...". Фокусът е в полето Търсене.

 2. Въведете текста за търсене.

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редактиране, Замести с...". Фокусът е в полето Замести с.

 4. Въведете текста, който искате да използвате за заместване, и натиснете Enter. Word Online намира първия екземпляр на текста за Търсене.

 5. За да заместите текста, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Замести", и след това натиснете Enter. Или, за да заместите всички срещания на намерения текст, натиснете отново клавиша Tab, за да отидете на бутона Замести всички, и след това натиснете Enter.

Споделяне на документи онлайн

Тъй като документът ви е онлайн, можете да го споделите, като изпратите връзка вместо прикачен файл към имейл. Хората могат да го прочетат в своя уеб браузър или мобилно устройство.

 1. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на раздел (обикновено на раздела "Начало").

 2. Натискайте Shift+Tab, докато не чуете "Бутон Файл", след което натиснете Enter.

 3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Споделяне", и след това натиснете Enter.

 4. С фокус върху опцията Споделяне с хора, натиснете Enter.

 5. В полето за редактиране Въведете имена или имейл адреси въведете имейл адресите на хората, с които искате да споделите, разделени с точка и запетая. Когато сте готови, натиснете Enter.

 6. За да зададете разрешения "само за преглед" (без редактиране), отидете с клавиша Tab до полето Избор на ниво на разрешение, натиснете клавиша със стрелка надолу и след това изберете Може да преглежда.

 7. Отидете с клавиша Tab до текстовото поле Тяло на имейл и ако желаете, въведете съобщение, което да включите.

 8. Отидете с клавиша Tab до бутона Споделяне и натиснете Enter.

Добавяне на коментари в браузъра

 1. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на раздел (обикновено на раздела "Начало").

 2. Отидете с клавиша Tab до раздела "Преглед" и натиснете Enter.

 3. Отидете с клавиша Tab до бутона "Коментари" и натиснете Enter. Отваря се екранът "Коментари" и чувате "Редактиране, Съдържание на коментар".

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите нов коментар, започнете да пишете. Когато сте готови, отидете с клавиша Tab до "Публикуване на връзка" и натиснете Enter.

  • За да намерите коментар в документа, използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу. Чувате името на автора на коментара и текста на коментара.

  • За да отговорите на коментар, отидете с клавиша Tab до връзката Отговор и натиснете клавиша за интервал. Чувате "Редактиране, Съдържание на коментар". Въведете отговора си. Когато сте готови, отидете с клавиша Tab до бутона "Публикуване" и натиснете Enter.

  • За да отметнете коментар и да го маркирате като готов, отидете с клавиша Tab до връзката Маркирай като готово и натиснете клавиша за интервал. В коментара се появява отметка.

 5. За да затворите екрана Коментари, натискайте Shift+Tab, докато фокусът не се премести върху бутона Затвори, и след това натиснете Enter.

Забележки: 

 • Екранните четци не могат да четат коментарите в изскачащи прозорци или в документи, отворени в изглед за четене. За да направите коментарите достъпни, отворете прозореца за коментари в изгледа за редактиране.

 • В JAWS, когато фокусът е в екрана с коментари, чувате "Редактиране, Съдържание на коментар".

Добавяне на горен или долен колонтитул

 1. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на раздел (обикновено на раздела Начало).

 2. Отидете с клавиша Tab до раздела Вмъкване и натиснете Enter.

 3. Отидете с клавиша Tab до бутона Горен и долен колонтитул и натиснете Enter. Отваря се областта за редактиране на горен и долен колонтитул.

 4. За да създадете подравнен отляво горен колонтитул, започнете да пишете. За да въведете центриран горен колонтитул, натиснете клавиша Tab. За да въведете подравнен отдясно горен колонтитул, натиснете отново клавиша Tab.

 5. За да изберете опциите за горен колонтитул, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Опции". За да прегледате опциите, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавишите със стрелки. За да приложите опция, натиснете Enter.

 6. За да добавите долен колонтитул, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Долен колонтитул", и след това започнете да пишете.

 7. За да се върнете към редактиране на документа, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Затваряне на колонтитулите", и след това натиснете Enter.

Добавяне на номера на страници

 1. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на раздел (обикновено на раздела Начало).

 2. Отидете с клавиша Tab до раздела Вмъкване и натиснете Enter.

 3. Отидете с клавиша Tab до бутона Номер на страница и натиснете интервал. Отваря се меню със стилове за номер на страница. Чувате "Включи броя страници" – първата опция.

 4. За да прегледате стиловете за номер на страница, използвайте клавишите със стрелки. Чувате описание на стила за номер на страница.

 5. За да изберете стил, натиснете Enter. Отваря се областта за редактиране на горен и долен колонтитул, където можете да прегледате и да промените избора си. В зависимост от това, което сте избрали, чувате "Редактиране на горния колонтитул по подразбиране" или "Редактиране на долния колонтитул по подразбиране".

 6. За да се върнете към редактиране на документа, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Затваряне на колонтитулите", и след това натиснете Enter.

Вж. също

Вмъкване на картина с помощта на екранен четец в Word Online

Използване на екранен четец за добавяне на алтернативен текст към картина в документ в Word Online

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×