Публикуване на шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да публикувате вашия шаблон на формуляр в нова библиотека с документи или да го публикувате като нов тип на съдържание за сайт за сървър, на който се изпълнява Windows SharePoint Services 3.0.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Публикуване на шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

Публикуване на шаблон на формуляр като нов тип съдържание на сайт

Общ преглед

Когато публикувате шаблон на формуляр към библиотека с документи, всеки формуляр, който се създава в тази библиотека с документи ще се основава на този шаблон за формуляр. Публикуване на шаблон на формуляр в библиотека с документи ви позволява да бързо да разположите формуляр за еднократна употреба, като например неофициална проучване, за да разберете предпочитанията за ресторант за обяд на екип.

Ако публикувате шаблон на формуляр на сървър, който се изпълнява Windows SharePoint Services 3.0, можете да направите следното:

Публикуване на шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт     Когато публикувате шаблон на формуляр като тип съдържание на сайт, които позволяват на потребителите да присвоите множество шаблони за формуляри на една библиотека с документи или да присвоите шаблона на формуляр към няколко библиотеки в колекция от сайтове. Колекция от сайтове е набор от уеб сайтове на виртуален сървър, които имат един и същи собственик и споделят административни настройки. Всяка колекция от сайтове съдържа уеб сайт на най-високо ниво и може да съдържа една или повече подсайтове. Може да има няколко колекции от сайтове на всеки виртуален сървър. Използвайте тип съдържание на сайт, когато искате да широко да използвате повторно информация или да разрешите събирането на данни от много формуляри на едно място.

Разрешаване на потребителите да редактират полета с помощта на изглед на лист с данни    Можете да позволите на потребителите да добавят или редактират данни за поле с помощта на изглед на лист с данни или като редактират свойствата за формуляр в библиотека с документи. Това позволява на потребителите да добавите или актуализирате данните за един или повече формуляри без всъщност отваряне на формуляри.

Забележка: Изглед на лист с данни са разрешени в уеб браузъра само за потребители, които имат Microsoft Office Access 2007 инсталиран.

Забележка: Поддръжка за библиотеки и типове съдържание на сайта е различен в зависимост от това дали вашият сървър се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 или Windows SharePoint Services 3.0. Следователно трябва да помолите администратора на сървъра, ако не сте сигурни коя версия на Windows SharePoint Services се изпълнява на сървъра.

Ако публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, използвайте проверката на проект, за да откриете всички проблеми със съвместимостта във вашия шаблон на формуляр, преди да го публикувате в нова библиотека с документи. Проверката на проект осигурява, че вашият шаблон на формуляр ще работи на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Ако проверката на проект открие някакви грешки във вашия шаблон на формуляр, трябва да ги коригирате, преди да можете да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

Когато сте готови да публикувате вашия шаблон на формуляр в нова библиотека с документи, използвайте съветника за публикуване, за да създадете библиотеката с документи, да модифицирате шаблона на формуляр за използване в новата библиотека с документи и след това да запишете шаблона на формуляр на сървъра като шаблона по подразбиране за тази библиотека с документи. За да публикувате шаблона на формуляр като тип на съдържание за сайт, можете да използвате съветника за публикуване, за да модифицирате шаблона на формуляр за използване като тип на съдържание за сайт и след това да запишете шаблона на формуляр като тип на съдържание за сайт.

Публикуване на шаблон на формуляр, не е същото като записването на шаблон на формуляр. Когато публикувате шаблон за формуляр, съветникът за публикуване добавя местоположението за публикуване и инструкциите за обработка към шаблона за формуляр така, че потребителите могат да отварят формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Когато записвате шаблон за формуляр, записвате копие на шаблона за формуляр, точно както правите, когато записвате файл на вашия компютър. Винаги трябва да използвате съветника за публикуване, когато искате да направите достъпни за вашите потребители да попълват вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0, заедно с администратора на сървъра се уверите в следните неща:

 • Че имате необходимите права, за да създадете нова библиотека с документи или да публикувате нов тип на съдържание за сайт на сървъра.

 • Че вашите потребители имат необходимите права да използват библиотеката с документи на сървъра.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр в нова библиотека с документи

 1. Ако публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, стартирайте проверката на проект и отстранете всички проблеми със съвместимостта, които открие.

  Как?

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Проверка на проект.

  2. Коригиране на грешки, които са изброени в прозореца на задачите Проверка на проект и след това щракнете върху Обнови , за да определите дали грешките все още съществуват.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника в полето Въведете местоположението на вашия сайт на SharePoint или на InfoPath Forms Services въведете местоположението на сайта на SharePoint и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Библиотека с документи и след това изберете Напред.

 6. На следващата страница на съветника щракнете върху Създаване на нова библиотека с документи и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете име и описание за новата библиотека с документи и след това изберете Напред.

 8. Изберете полетата в шаблона на формуляр, които искате да се появяват като колони в изгледа по подразбиране на библиотеката с документи.

  Как?

  1. Щракнете върху Добави.

  2. Изберете полето, което искате да добавите като колона в библиотеката с документи и след това направете едно от следните неща:

   • Въведете име за колоната в полето име на колона .

   • Изберете колоната за сайт в списъка група за колони на сайт , изберете име в списъка име на колона и след това щракнете върху OK.

    Забележка: Ако сте избрали повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или дали да се обединяват всички стойности.

  3. Щракнете върху OK.

  Връзки към повече информация за показване на данни в колони в библиотека с документи ще намерите в раздела Вж. още.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника проверете, че информацията, която се показва, е правилна, и след това щракнете върху Публикуване.

  Ако шаблонът на формуляра е публикуван, ще получите потвърждение на последната страница на съветника.

 11. Направете едно от следните неща:

  1. За да отворите библиотеката с документи и да проверите процеса на попълване на формуляр, базиран на този шаблон на формуляр, поставете отметка в квадратчето Отвори тази библиотека с документи и след това щракнете върху Затвори. Библиотеката с документи ще се отвори в уеб браузър. Когато щракнете върху Нов в лентата със списъци, в InfoPath ще се отвори формуляр, базиран на този шаблон на формуляр.

   Съвет: Ако искате да уведомите вашите потребители, че шаблонът на формуляр е наличен за попълване, изпратете им имейл съобщение с връзка към библиотеката с документи, където сте публикували шаблона на формуляр.

  2. За да изпратите имейл съобщение с формуляра и шаблона на формуляр на вашите потребители, поставете отметка в квадратчето Изпращане на формуляра до имейл получатели и след това щракнете върху Затвори.

   За да попълните и изпратите на вашите потребители ще се отвори имейл съобщение с формуляра в тялото на съобщението. Ако вашите потребители имат Microsoft Office Outlook 2007, те могат да попълват формуляра, когато отворят имейл съобщението. Потребителите с по-стари версии на Outlook или други имейл приложения ще получите имейл съобщение с формуляра и приложен шаблон на формуляр. Потребителите могат да отварят шаблона на формуляр, за да инсталирате шаблона за формуляр на компютъра си. След това потребителите могат да отворят прикачения формуляр и попълване на формуляр в InfoPath.

   Съвет: В полето Въведение в имейл съобщението въведете напомняне за вашите потребители да отварят прикачени файлове само към имейл съобщения от надежден подател.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр като нов тип на съдържание за сайт

 1. Ако публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, стартирайте проверката на проект и отстранете всички проблеми със съвместимостта, които открие.

  Как?

  1. В менюто Инструменти щракнете върху Проверка на проект.

  2. Коригиране на грешки, които са изброени в прозореца на задачите Проверка на проект и след това щракнете върху Обнови , за да определите дали грешките все още съществуват.

 2. В менюто Файл щракнете върху Публикувай.

 3. В съветника за публикуване щракнете върху Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services и след това щракнете върху Напред.

 4. На следващата страница на съветника, в полето Въведете местоположението на вашия сайт на SharePoint или на InfoPath Forms Services въведете местоположението на сайта на SharePoint, където искате да публикувате вашия шаблон на формуляр и след това щракнете върху напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Тип съдържание на сайта (разширен) и след това изберете Напред.

 6. На следващата страница на съветника щракнете върху Създаване на нов тип съдържание. В списъка Базиране на типа съдържание на щракнете върху Формуляр и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете име и описание за този нов тип съдържание и след това изберете Напред.

 8. На следващата страница на съветника в полето Посочете местоположение и име на файл за този шаблон въведете местоположението на SharePoint сайта и след това щракнете върху Преглед.

 9. Намерете местоположението на сървъра, където искате да публикувате шаблона на формуляр като тип на съдържание за сайт. В полето Име на файл въведете името на шаблона на формуляр и след това щракнете върху Запиши.

 10. Щракнете върху Напред.

 11. Изберете полетата в шаблона на формуляр, които искате да се появяват като колони в изгледа по подразбиране на библиотеката с документи.

  Как?

  1. Щракнете върху Добави.

  2. Изберете полето, което искате да добавите като колона в библиотеката с документи и след това направете едно от следните неща:

   • Въведете име за колоната в полето име на колона .

   • Изберете колоната за сайт в списъка група за колони на сайт , изберете име в списъка име на колона и след това щракнете върху OK.

    Забележка: Ако сте избрали повтарящо се поле да показва данни в библиотеката с документи, можете да определите как искате да показвате полето в библиотеката с документи, като изберете стойност от списъка функция . Можете да изберете дали да показвате първата стойност в полето, последната стойност в полето или броя на всички срещания на полето или дали да се обединяват всички стойности.

  3. Щракнете върху OK.

  Връзки към повече информация за показване на данни в колони в библиотека с документи ще намерите в раздела Вж. още.

 12. Щракнете върху Напред.

 13. На следващата страница на съветника проверете, че информацията, която се показва, е правилна, и след това щракнете върху Публикуване.

 14. Проверете, че вашият шаблон на формуляр е тип на съдържание за сайт на SharePoint.

  Как?

  1. Отворете SharePoint сайта в уеб браузър.

  2. В менюто Действия за сайта в горния десен ъгъл на сайта щракнете върху Настройки на сайта.

  3. В Настройки на сайтапод галерии, щракнете върху типове съдържание на сайта.

   Вашият шаблон на формуляр трябва да бъдат изброени под Типове съдържание на InfoPath в Галерия на типа на съдържание на сайта.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×