Споделяне и съавторство

Проследяване на промени в Word

Проследяване на промени в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Включването на проследяването на промените дава на вас и колегите ви начин да правите промени, които са лесни за намиране. Промените са като предложения, които можете да прегледате и след това да ги премахнете или да ги направите постоянни.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Съвет: Видеото не е на вашия език? Опитайте да изберете Скрити надписи Бутон "Скрити надписи" .

Включете или изключете проследяването на промените, като отидете на Преглед > Проследяване на промени.

Проследяване на промени
 • Когато функцията е включена, изтриванията се маркират със зачеркване, а допълненията се маркират с подчертаване. Промените на различните автори са обозначени с различни цветове.

 • Когато функцията е изключена, Word престава да маркира промените, но цветното подчертаване и зачеркване все още е в документа.

Тренирайте с проследяване на промени и други функции за сътрудничество в Word, като изтеглите това сътрудничество в ръководство за обучение за Word.

Показване на предложените промени

За да прегледате промените в своя документ, отидете на Преглед > Проследяване > Покажи за проверка.

 • За да прегледате промените, показани с червена линия в полето, изберете Обикновена коректура.

 • За подробен преглед на промените изберете Цялата коректура.

 • За визуализация на това как ще изглежда документът, ако направите всички предложени промени постоянни, изберете Без коректура.

 • За да видите първоначалния документ, сякаш са премахнати всички предложени промени, изберете Оригинал.

 • В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете Проследяване на промени.

  Проследяване на промени е осветено, както показва изображението по-долу.

  Групата "Проследяване" с включено проследяване на промените

Забележка: Ако функцията Проследяване на промени не е налична, можете да се наложи да изключите защитата на документа. В раздела Преглед, в групата Защита щракнете върху Ограничаване на редактирането и след това щракнете върху Спри защитата в долния край на прозореца на задачите Защита на документ. (Може да е необходимо да знаете паролата за документа.)

Можете също да добавите индикатор за проследяване на промените – на лентата на състоянието.

 • Щракнете с десния бутон върху лентата на състоянието изберете Проследяване на промени.

  Лента на състоянието с включено "Проследяване на промените"

  Забележка: Сега можете да използвате индикатора Проследяване на промени на лентата на състоянието, за да включвате или изключвате проследяването на промени.

Когато изключите проследяването на промени, можете да коригирате документа, без да се маркират промените. Изключването на функцията обаче не премахва промените, които вече са проследени.

 • В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете бутона Проследяване на промени.

  Бутонът Проследяване на промени повече не е осветен, както показва изображението по-долу.

  Групата "Проследяване"

Важно: За да премахнете проследените промени, използвайте командите Приеми и Отхвърли в раздела Преглед в групата Промени.

Какво искате да направите?

Показване на всички промени в текста

По подразбиране в Word изтриванията и коментарите се показват като изнесени текстове в полетата на документа. Можете обаче да промените показването, така че коментарите да се показват вградени в текста, а всички изтривания да се показват зачеркнати, а не като изнесен текст.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурата.

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Посочете Изнесени текстове и след това щракнете върху Показвай вградено всички корекции, за да покажете изтриванията зачеркнати, а коментарите – вградени в текста.

Показване на коментарите в екранни пояснения вместо в изнесени текстове

По подразбиране в Word изтриванията и коментарите се показват като изнесени текстове в полетата на документа. Можете обаче да промените показването, така че коментарите да се показват вградени. Можете да преглеждате вградените коментари, като поставите показалеца върху индикатора за коментар.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурата .

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Посочете Изнесени текстове и след това щракнете върху Показвай вградено всички корекции, за да покажете изтриванията зачеркнати, а коментарите – вградени в текста.

 3. Поставете показалеца върху коментар в документа. Коментарът се показва в екранно пояснение.

  Коментар вътре в текста

Показване на промените по тип редакция или по проверяващ

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурата .

  Командата "Покажи коректурата"

 2. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете, за да изберете типа на промяната, която искате да покажете.

   Например изберете "Коментари" или "Изтривания и вмъквания". Отметката до елемента показва, че елементът е избран.

   Списък с опции "Покажи коректурата"
    

   Важно: Дори да скриете даден тип коректура, като изчистите отметката му в менюто Покажи коректурата, коректурата ще се показва автоматично всеки път, когато документът бъде отворен от вас или от проверяващ.

  • Посочете Проверяващи и след това щракайте, докато не изчистите всички квадратчета за отметка освен тези до имената на проверяващите, чиито промени и коментари искате да покажете.

   Забележка: За да изберете или да изчистите отметките за всички проверяващи в списъка, щракнете върху Всички проверяващи.

Показване на промените и коментарите от определени проверяващи

Редакторът или проверяващият обикновено иска да преглежда документа така, както ще изглежда след като е нанесъл промените си. Тази процедура позволява на редактора или проверяващия да види как ще изглежда документът с промените.

 • В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до полето Покажи за проверка и след това изберете желаната опция.

  Менюто с опции "Покажи за проверка"

  • Окончателен документ: Покажи коректурата    В този изглед се показва окончателният документ с показани всички проследени промени и коментари. Това е изгледът по подразбиране за всички документи, отваряни в Word.

  • Окончателен документ    В този изглед се показва документът с всички промени, включени в текста, без да се показват проследени промени. Обаче всички проследени промени или коментари, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, си остават в документа.

  • Първоначален документ: Покажи коректурата    В този изглед се показва първоначалният текст с проследените промени и коментарите.

  • Първоначален документ    В този изглед се показва първоначалният документ, без да се показват проследени промени и коментари. Обаче всички проследени промени или коментари в документа, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, си остават в документа.

Забележка: Ако искате да виждате коментарите и проследените промени като изнесени текстове, трябва да сте в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб".

Скриване на проследените промени и коментарите при печат

Скриването на промените не ги премахва от документа. Трябва да използвате командите Приеми и Отхвърли в групата Промени, за да премахнете коректурата от вашия документ.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Печат.

 3. Под Настройки щракнете върху стрелката до Отпечатване на всички страници.

 4. Щракнете върху Отпечатай коректурата, за да изчистите отметката.

  "Отпечатай коректурата" в Word

Какво искате да направите?

Преглед на резюме на проследените промени

Екранът за проверка е полезен инструмент, за да се уверите, че всички проследени промени са премахнати от документа и няма да се показват на другите хора, които е възможно да преглеждат документа ви. Секцията за резюме в горната част на екрана за проверка показва точния брой видими проследени промени и коментари, които остават в документа.

Екранът за проверка също ви позволява да четете дълги коментари, които не се побират в балончето за коментар.

Забележка: Екранът за проверка, за разлика от документа или балончетата за коментар, не е най-добрият инструмент за извършване на промени в документа. Вместо да изтривате текста или коментарите или да правите други промени в екрана за проверка, извършвайте всички редакции в документа. Промените тогава ще се виждат в екрана за проверка.

Групата "Проследяване"

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете едно от следните неща:

  • За да видите резюмето отстрани на екрана, изберете Екран за проверка.

  • За да видите резюмето по протежение на долната част на екрана, в списъка Екран за проверка изберете Екран за проверка хоризонтално.

 2. Изберете Покажи подробно резюме, за да видите броя на всеки тип промяна.

  екран за резюме

Преглед на всяка проследена промяна и коментар поред

 1. В раздела Преглед, в групата Промени щракнете върху Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 2. Направете едно от следните неща:

  • В групата Промени изберете Приеми.

  • В групата Промени изберете Отхвърли.

  • В групата Коментари изберете Изтрий.

 3. Приемайте или отхвърляйте промени и изтривайте коментарите, докато няма повече проследените промени или коментари в документа ви, и след това проверете дали всички проследени промени са приети или отхвърлени и дали всички коментари са изтрити.

 4. В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете Екран за проверка.

  Забележка: Секцията за резюме в горната част на екрана за проверка показва точния брой проследени промени и коментари, които остават в документа.

Преглед на промените по тип редакция или по проверяващ

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване направете едно от следните неща:

  Групата "Проследяване"

  • В Покажи коректурата изчистете всички квадратчета за отметка с изключение на тези до типовете промени, които искате да прегледате.

  • В списъка Покажи коректурата изберете Проверяващи и след това изчистете всички квадратчета за отметка освен тези до имената на проверяващите, чиито промени искате да виждате.

  • В списъка Покажи коректурата изберете Всички проверяващи, за да изберете или да изчистите отметките за всички проверяващи в списъка.

 2. В раздела Преглед, в групата Промени изберете Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 3. Направете едно от следните неща:

  • В групата Промени изберете Приеми.

  • В групата Промени изберете Отхвърли.

Приемане на всички промени едновременно

 1. В раздела Преглед, в групата Промени изберете Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 2. В списъка Приемане изберете Приеми всички промени в документа.

Отхвърляне на всички промени едновременно

 1. В раздела Преглед, в групата Промени изберете Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 2. В списъка Отхвърляне изберете Отхвърли всички промени в документа.

Изтриване на коментари

 1. Щракнете върху коментара.

 2. В раздела Преглед, в групата Коментари щракнете върху Изтрий.

  За да изтриете всички коментари едновременно, щракнете върху стрелката под Изтриване и след това върху Изтрий всички коментари в документа.

Какво искате да направите?

Лесно можете да правите и да преглеждате проследени промени и коментари, докато работите в документ. По подразбиране Microsoft Office Word 2007 използва изнесени текстове за показване на изтривания, коментари, промени на форматирането и преместено съдържание. Ако искате да видите всички направени промени вградени в текста, можете да промените настройките, така че проследените промени и коментарите да се показват по съответния начин.

Проследяване на промените с изнесен текст

Изнесените текстове (1) показват промени на форматирането, коментари и изтривания.

Забележка: За да ви попречи по невнимание да разпространите документи, които съдържат проследени промени и коментари, Word показва проследените промени и коментарите по подразбиране. Окончателен документ: Покажи коректурата е опцията по подразбиране в полето Покажи за проверка.

 1. Отворете документа, който искате да редактирате.

 2. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху бутона Проследяване на промени. Бутонът Проследяване на промени се осветява, както показва фигурата по-долу.

  Включен бутон "Проследяване на промените"

 3. По желание. Добавете на лентата на състоянието индикатор за проследяване на промените. Щракнете с десния бутон върху лентата на състоянието и след това щракнете върху Проследяване на промени. Щракнете върху индикатора Проследяване на промени на лентата на състоянието, за да включвате или изключвате проследяването на промени.

  Индикатор за проследяване на промените

 4. Направете желаните промени чрез вмъкване, изтриване, преместване или форматиране на текст или графики. Можете също да добавите коментари.

Забележка: Ако използвате проследяването на промени и след това запишете документа като уеб страница (.htm или .html), проследените промени ще се показват в уеб страницата.

За да изключите проследяването на промените:

 • В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху бутона Проследяване на промени.

  Бутонът Проследяване на промени повече не е осветен, както показва изображението по-долу.

  Изображение на лентата на Word

Ако сте персонализирали лентата на състоянието, за да включите индикатора за проследяване на промени, при щракване върху Проследяване на промени в групата Проследяване се изключва също и индикаторът в лентата на състоянието.

Забележка: Изключването на проследяването на промени не премахва проследените промени от документа. За да се уверите, че в документа не са останали проследени промени, покажете всички промени и след това използвайте командите Приеми или Отхвърли за всяка една промяна в документа.

Имайте предвид, че има различни начини да скриете проследените промени или коментарите, но всички промени, направени при включена функция за проследяване на промените, както и всички вмъкнати коментари, си остават част от документа, докато не бъдат приети или отхвърлени (или в случая с коментарите – изтрити).

Ако например скриете проследените промени, като под Покажи коректурата изчистите отметката за Вмъквания и изтривания, това не изтрива съществуващите проследени промени или коментарите в документа. Скриването на проследените промени просто ви позволява да преглеждате документа, без да се мъчите със зачеркнати, подчертани и изнесени текстове.

Има няколко начина да скриете проследените промени и коментари, които може да ви накарат да мислите, че те не са в документа. Например:

 • Полето "Покажи за проверка"    В раздела Преглед, в групата Проследяване полето Покажи за проверка ви показва в кой режим на преглеждане сте. То предоставя също и допълнителни опции за преглед на документа. Ако щракнете върху Окончателен документ или Първоначален документ, проследените промени и коментарите се скриват. За да ги покажете, изберете Окончателен документ: Покажи коректурата или Първоначален документ: Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

 • Покажи коректурата    В раздела Преглед, в групата Проследяване можете да използвате списъка Покажи коректурата, за да скриете коментарите и проследените промени. Елементите, които са маркирани с отметка под Покажи коректурата, се показват; елементи без отметка се скриват. За да покажете даден елемент, като например Вмъквания и изтривания, щракнете върху него в менюто Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

По подразбиране в Word, изтриванията и коментарите се показват като изнесени текстове в полетата на документа. Можете обаче да промените показването, така че коментарите да се показват вградени в текста, а всички изтривания да се показват зачеркнати, а не като изнесен текст.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Изнесени текстове.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху Показвай вградено всички корекции, за да покажете изтриванията зачеркнати, а коментарите – вградени в текста.

Има няколко възможности за промяна на начина, по който се показват проследените промени (коректурата).

 • Можете да променяте цвета и другото форматиране, което Word използва за маркиране на промените в текста и графиките, като щракнете върху стрелката до Проследяване на промени и след това щракнете върху Промяна на опциите за проследяване.

  Забележка: Въпреки че не можете да зададете определени цветове за промените, направени от различни проверяващи, промените от всеки проверяващ се показват с различен цвят в документа, така че можете да проследите няколко проверяващи.

 • Можете да преглеждате всички промени, включително изтриванията, вградени – вместо като изнесени текстове в полетата на документа. За да покажете промените вътре в текста, в групата Проследяване щракнете върху Изнесени текстове и след това щракнете върху Показвай вградено всички корекции.

  Когато щракнете върху Показвай вградено всички корекции, всички редакции и коментари в документа се показват вградени в текста.

 • За да осветите областта на полето, където се показват всички изнесени текстове, под Покажи коректурата щракнете върху Осветяване на област на коректури.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

 2. Направете едно от следните неща:

  • Изберете типа на промяна, която искате да покажете.

   Забележка: Дори да скриете даден тип коректура, като изчистите отметката му в менюто Покажи коректурата, коректурата ще се показва автоматично всеки път, когато документът бъде отворен от вас или от проверяващ.

  • Посочете Проверяващи и след това щракайте, докато не изчистите всички квадратчета за отметка освен тези до имената на проверяващите, чиито промени и коментари искате да покажете.

   Забележка: За да изберете или да изчистите отметките за всички проверяващи в списъка, щракнете върху Всички проверяващи.

Можете да използвате списъка Покажи за проверка в групата Проследяване група, за да преглеждате документа на различните етапи от процеса на редактиране. Всяка от четирите опции в списъка предлага различен изглед на документа. Окончателен документ: Покажи коректурата е настройката по подразбиране, когато отваряте документ.

Изображение на лентата на Word

 • Окончателен документ: Покажи коректурата    В този изглед се показва окончателният документ с показани всички проследени промени и коментари. Това е изгледът по подразбиране за всички документи, отваряни в Word.

 • Окончателен документ    В този изглед се показва документът с всички промени, включени в текста, без да се показват проследени промени. Обаче всички проследени промени или коментари, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, си остават в документа.

 • Първоначален документ: Покажи коректурата    В този изглед се показва първоначалният текст с проследените промени и коментарите.

 • Първоначален документ    В този изглед се показва първоначалният документ, без да се показват проследени промени и коментари. Обаче всички проследени промени или коментари в документа, които не са били приети, отхвърлени или изтрити, си остават в документа.

По подразбиране в Word, изтриванията и коментарите се показват като изнесени текстове в полетата на документа. Можете обаче да промените показването, така че коментарите да се показват вградени. Можете да преглеждате вградените коментари, като поставите показалеца върху индикатора за коментар.

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Изнесени текстове.

  Изображение на лентата на Word

 2. Щракнете върху Показвай вградено всички корекции, за да покажете изтриванията зачеркнати, а коментарите – вградени в текста.

 3. Поставете показалеца върху коментар в документа. Коментарът се показва в екранно пояснение.

  Коментар вътре в текста

За да научите повече за коментарите, вижте Вмъкване и изтриване на коментари.

 1. В раздела Преглед, в групата Промени щракнете върху Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 2. Направете едно от следните неща:

  • В групата Промени изберете Приеми.

  • В групата Промени изберете Отхвърли.

  • В групата Коментари изберете Изтрий.

 3. Приемайте или отхвърляйте промени и изтривайте коментарите, докато няма повече проследените промени или коментари в документа ви, и след това проверете дали всички проследени промени са приети или отхвърлени и дали всички коментари са изтрити.

 4. В раздела Преглед, в групата Проследяване изберете Екран за проверка.

  Забележка: Секцията за резюме в горната част на екрана за проверка показва точния брой проследени промени и коментари, които остават в документа.

 1. В раздела Преглед, в групата Промени изберете Следваща или Предишна.

  Лентата на o14

 2. Направете едно от следните неща:

  В списъка Приемане изберете Приеми всички промени в документа.

  В списъка Отхвърляне изберете Отхвърли всички промени в документа.

Office Word 2007 има функция, наречена "Инспектор на документи", която ви позволява да проверите всеки документ за проследени промени, коментари, скрит текст и друга лична информация. За да проверите един документ:

 1. Отворете документа, който искате да проверите за проследени промени и коментари.

 2. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , посочете Подготви и след това щракнете върху Преглед на документ.

 3. В диалоговия прозорец Инспектор на документи щракнете върху Инспектирай.

 4. Прегледайте резултатите от инспекцията. Ако инспекторът на документи намери коментари и проследени промени, ще бъдете подканени да щракнете върху Премахни всички до Коментари, редакции, версии и анотации.

 5. Щракнете върху Инспектирай отново или Затвори.

Преди да отпечатате документа, превключете към изглед на оформление за печат и покажете проследените промени и коментари така, както искате да се показват в отпечатания документ. Имате няколко възможности.

 • Печат с показване на цялата коректура    В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

  Забележка: Щракване върху Покажи коректурата показва или скрива цялата коректура в документа за избраните проверяващи. Когато покажете цялата коректура, в менюто Покажи коректурата са избрани всички типове корекции.

 • Печат с показани промени и коментари по тип или по проверяващ    В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху Покажи коректурата и изберете типа промяна, който искате да покажете.

  Изображение на лентата на Word

 • Отпечатване на промените и коментарите от редактор или друг проверяващ    В раздела Преглед, в групата Проследяване, в полето Покажи за проверка щракнете върху Окончателен документ: Покажи коректурата.

  Изображение на лентата на Word

Когато коректурата се покаже така, както желаете, сте готови да отпечатате документа.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Печат.

 2. В диалоговия прозорец Печат, в полето Печатай щракнете върху Документ, показващ корекции и след това щракнете върху OK.

  Забележки: 

  • По подразбиране Microsoft Word избира нивото на мащабиране и ориентацията на страницата, които показват най-добре проследените промени в отпечатания документ.

  • Ако балони са активирани, документът ще се свие, за да се побере в изнесен текст на отпечатаната страница. За да направите отпечатаната страница четима, можете да изключите изнесен текст, като щракнете върху изнесен текст в групата проследяване и след това върху Показвай вградено всички корекции. Можете също да зададете оформлението на страница на пейзажна, за да отпечатате изнесен текст и текста в по-четим формат. В раздела оформление на страниците , в Настройка на страницитещракнете върху ориентацияи след това върху пейзажна.

Промяна на оформлението за печат на проследените промени

 1. В раздела Преглед, в групата Проследяване щракнете върху стрелката до Проследяване на промени и след това щракнете върху Промяна на опциите за проследяване.

 2. Под Изнесени текстове в списъка Ориентация на хартията при печат щракнете върху едно от следните:

  • Автоматично     Когато изберете тази опция, Word избира ориентацията, която ще осигури най-добро оформление на документа.

  • Запазване     Когато изберете тази опция, Word отпечатва документа с ориентацията, зададена в диалоговия прозорец Настройка на страниците.

  • Force пейзаж     Когато изберете тази опция, ориентацията е пейзажна и повечето стаи са позволени за балони.

Отпечатване на списък с промените, направени в документа

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Печат.

 2. В полето Печатай щракнете върху Списък на корекции.

Скриването на промените не ги премахва от документа. Трябва да използвате командите Приеми и Отхвърли в групата Промени, за да премахнете коректурата от вашия документ.

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това върху Печат.

 2. В полето Печатай щракнете върху Документ (вместо върху Документ, показващ корекции).

Вж. също

Вмъкване или изтриване на коментар

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×