Промяна на ширината на колони и височината на редове

Промяна на ширината на колони и височината на редове

Можете да зададете ширина на колона в работен лист от 0 (нула) до 255. Тази стойност представя броя на знаците, които могат се показват в клетка, която е форматирана със стандартен шрифт. Ширината на колона по подразбиране е 8,43 знака. Ако дадена колона има ширина 0 (нула), колоната е скрита.

Можете да задавате височина на ред от 0 (нула) до 409. Тази стойност представя измерването на височината в пунктове (1 пункт е приблизително равен на 1/72 инча или 0,035 см). Височината по подразбиране на ред е 12,75 пункта (приблизително 1/6 инча или 0,4 см). Ако ред има височина 0, редът се скрива.

Ако работите в изглед "Оформление на страница" (раздел Изглед, група Изгледи на работна книга, бутон Оформление на страница), можете да зададете ширина на колона или височина на ред в инчове. По този начин инчовете са единицата за измерване по подразбиране, но можете да промените единицата за измерване да е сантиметри или милиметри (В раздела Файл щракнете върху Опции, щракнете върху категорията Разширени и под Показване изберете опция от списъка Единици на линийката.

Задаване на определена ширина на колона

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина на колоната.

 4. Въведете желаната стойност в полето Ширина на колоната.

 5. Щракнете върху OK.

  Съвет:  За да зададете бързо ширината на единствена колона, щракнете се десния бутон върху избраната колона, щракнете върху Ширина на колоната, въведете желаната стойност и след това щракнете върху OK.

Промяна на ширината на колона, за да побира автоматично съдържанието (автопобиране)

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

  Забележка: За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между две заглавия на колони.

бутон ''избери всички''

Подбиране ширината на колоната да съответства на друга колона

 1. Изберете клетка в колоната, която има ширината, която искате да използвате.

 2. Натиснете Ctrl+C или в раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай.

  в раздела ''начало'' щракнете върху ''копирай''

 3. Щракнете с десния бутон върху клетка в целевата колона, посочете Специално поставяне и след това щракнете върху бутона Запазвай ширините на колоните на източника Изображение на бутон

Промяна на ширината по подразбиране за всички колони в работен лист или работна книга

Стойността за ширината на колона по подразбиране показва средния брой знаци на стандартния шрифт, които се побират в клетка. Можете да зададете различно число за ширината на колона по подразбиране за работен лист или за работна книга.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да промените ширината на колона по подразбиране за работен лист, щракнете върху неговия раздел на лист.

  • За да промените подразбиращата се ширина на колона за цялата работна книга, щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно менюTE000127572.

   Щракнете върху раздела на листа

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина по подразбиране.

 4. В полето Стандартна ширина на колоните въведете новия размер, след което щракнете върху OK.

  Съвет: Ако искате да определите подразбиращата се ширина на колона за всички нови работни книги и работни листове, можете да създадете шаблон на работна книга или шаблон на работен лист и след това да базирате новите работни книги или работни листове на тези шаблони.

Промяна на ширината на колони с помощта на мишката

Направете едно от следните неща:

 • За да промените ширината на една колона, плъзнете границата от дясната страна на заглавието на колоната, докато колоната достигне желаната ширина.

  .

 • За да промените ширината на множество колони, изберете колоните, които искате да промените, и след това плъзнете някоя от границите им вдясно от избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колони, за да побират съдържанието, изберете колоната или колоните, които искате да промените, и след това щракнете двукратно върху границата отдясно на избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колоната за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата на някое заглавие на колона.

  бутон ''избери всички''

Задаване на определена височина на ред

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Височина на ред.

 4. Въведете желаната стойност в полето Височина на ред и след това щракнете върху OK.

Промяна на височина на ред, за да побере съдържанието

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  В раздела ''Начало'' щракнете върху ''Формат''

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на височината на ред.

  Съвет: За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху границата под едно от заглавията на редове.

бутон ''избери всички''

Промяна на височината на редове с помощта на мишката

Направете едно от следните неща:

 • За да промените височината на реда на един ред, плъзнете границата под заглавието на реда, докато достигнете желаната височина.

  Плъзгане на границата на ред

 • За да промените височината на реда за множество редове, изберете редовете, които искате да промените, и след това плъзнете границата под едно от избраните заглавия на редове.

 • За да промените височината на реда за всички редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата под някое заглавие на ред.

  бутон ''избери всички''

 • За да промените височината на реда, така че да побира съдържанието, щракнете двукратно върху границата под заглавието на реда.

Най-горе на страницата

Ако предпочитате да работите с ширините на колоните и височините на редовете в инчове, трябва да работите в изглед "Оформление на страницата" (раздел Изглед, група Изгледи на работна книга, бутон Оформление на страницата). В изглед "Оформление на страницата" можете да зададете ширина на колона или височина на ред в инчове. В този изглед инчовете са мерна единица по подразбиране, но можете да промените мерната единица в сантиметри или милиметри (в Excel 2007 щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office > Опции за Excel> Разширени. В Excel 2010Файл > Опции > Категория "Разширени").

Задаване на определена ширина на колона

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  изображение на лентата на excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина на колоната.

 4. Въведете желаната стойност в полето Ширина на колоната.

Промяна на ширината на колона, за да побира автоматично съдържанието (автопобиране)

 1. Изберете колоната или колоните, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Формат.

  изображение на лентата на excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона.

Съвет    За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между две заглавия на колони.

бутон ''избери всички''

Подбиране ширината на колоната да съответства на друга колона

 1. Изберете клетка в колоната, която има ширината, която искате да използвате.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копирай и след това изберете целевата колона.

  изображение на лентата в excel

 3. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху стрелката под Поставяне, а след това върху Специално поставяне.

 4. Под Постави изберете Ширина на колони.

Промяна на ширината по подразбиране за всички колони в работен лист или работна книга

Стойността за ширината на колона по подразбиране показва средния брой знаци на стандартния шрифт, които се побират в клетка. Можете да зададете различно число за ширината на колона по подразбиране за работен лист или за работна книга.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да промените ширината на колона по подразбиране за работен лист, щракнете върху неговия раздел на лист.

  • За да промените подразбиращата се ширина на колона за цялата работна книга, щракнете с десния бутон върху раздел на лист и след това щракнете върху Избери всички листове в контекстно менюTE000127572.

   Раздели на листове в Excel

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  изображение на лентата на excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Ширина по подразбиране.

 4. В полето Ширина на колона по подразбиране въведете новия размер.

Съвет    Ако искате да определите подразбиращата се ширина на колона за всички нови работни книги и работни листове, можете да създадете шаблон на работна книга или шаблон на работен лист и след това да базирате новите работни книги или работни листове на тези шаблони. За повече информация вижте Записване на работна книга или работен лист като шаблон.

Промяна на ширината на колони с помощта на мишката

Направете едно от следните неща:

 • За да промените ширината на една колона, плъзнете границата от дясната страна на заглавието на колоната, докато колоната достигне желаната ширина.

  .

 • За да промените ширината на множество колони, изберете колоните, които искате да промените, и след това плъзнете някоя от границите им вдясно от избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колони, за да побират съдържанието, изберете колоната или колоните, които искате да промените, и след това щракнете двукратно върху границата отдясно на избраното заглавие на колона.

 • За да промените ширината на колоната за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата на някое заглавие на колона.

  бутон ''избери всички''

Задаване на определена височина на ред

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  изображение на лентата на excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Височина на ред.

 4. Въведете желаната стойност в полето Височина на ред.

Промяна на височина на ред, за да побере съдържанието

 1. Изберете реда или редовете, които искате да промените.

 2. В раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  изображение на лентата на excel

 3. Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на височината на ред.

Съвет    За да направите бързо същото за всички колони в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху границата под едно от заглавията на редове.

бутон ''избери всички''

Промяна на височината на редове с помощта на мишката

Направете едно от следните неща:

 • За да промените височината на реда на един ред, плъзнете границата под заглавието на реда, докато достигнете желаната височина.

  Плъзгане на границата на ред

 • За да промените височината на реда за множество редове, изберете редовете, които искате да промените, и след това плъзнете границата под едно от избраните заглавия на редове.

 • За да промените височината на реда за всички редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това плъзнете границата под някое заглавие на ред.

  бутон ''избери всички''

 • За да промените височината на реда, така че да побира съдържанието, щракнете двукратно върху границата под заглавието на реда.

Най-горе на страницата

Знаете ли, че...?

Ако нямате абонамент за Office 365 или най-новата версия на Office, можете сега да изпробвате безплатно:

Изпробвайте Office 365 или най-новата версия на Excel

Имате ли въпрос за конкретна функция?

Публикувайте въпрос във форума на общността на Excel

Помогнете ни да подобрим Excel

Имате ли предложения как можем да подобрим следващата версия на Excel? Ако е така, вижте темите в Гласът на потребителите на Excel

Вж. също

Промяна на ширината на колони и височината на редове в Excel for Mac

Промяна на ширината на колони и височината на редове в Excel Online

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×