Промяна на цвета, стила или дебелината на линия

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да промените начина, по който изглежда една линейна фигура, като промените нейния цвят, стил на линия или дебелина. Ако използвате Excel, Outlook, Word или PowerPoint, можете да приложите предварително зададен бърз стил, за да промените бързо вида на своята линия.

Забележка: Тези функции са налични само в настолните версии на програми, изброени по-горе.

Какво искате да направите?

Добавяне на бърз стил към линия

Промяна на цвета на линия

Промяна на линия в прекъсната

Промяна на дебелината на линия

Работа с линии в Project

Форматиране на граници на клетки в Excel

Добавяне на бърз стил към линия

Бързите стилове за линии включват цветове на тема от темата на документа, сенки, стилове за линия, градиенти и триизмерни (3D) перспективи. Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как стилът променя вашата линия. Опитайте различни бързи стилове, докато намерите такъв, който ви харесва.

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате останалите.

 2. В раздела Форматиране щракнете върху желания от вас бърз стил.

  Показва бързи стилове за линии в Office

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  Забележка: Ако не виждате раздела Форматиране, се уверете, че сте избрали линията.

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на линия

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. В раздела Форматиране щракнете върху стрелката до Контур на фигура и след това върху желания от вас цвят.

  Показва опциите за цвят на линии в Office

  Забележка: Ако не виждате раздела Форматиране, се уверете, че сте избрали линията.

  За да използвате цвят, който не е цвят за тема, щракнете върху Още цветове за контур и след това щракнете върху цвета, който искате, в раздела Стандартни или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

Най-горе на страницата

Промяна на линия в прекъсната

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. В раздела Форматиране щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Показва различни стилове за линии в Office

  Забележка: Ако не виждате раздела Форматиране, се уверете, че сте избрали линията.

 3. Посочете Тирета, и след това щракнете върху стила, който искате.

  За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Промяна на дебелината на линия

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте Ctrl, докато избирате останалите.

 2. В раздела Форматиране щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Показва различни дебелини на линиите в Office

  Забележка: Ако не виждате раздела Форматиране, се уверете, че сте избрали линията.

 3. Посочете Дебелина и след това щракнете върху дебелината за линия, която желаете.

  За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

  Забележка: За да начертаете двойна линия, начертайте единична линия, копирайте и поставете втора линия до нея и след това групирайте двете линии.

Най-горе на страницата

Работа с линии в Project

Трябва да имате отворена диаграма на Гант, за да изпълните следните стъпки.

 1. Щракнете с десния бутон върху линията, която искате да промените, и щракнете върху Свойства.

 2. Под Линия изберете цвят от списъка Цвят и дебелината на линията от списъка Линия.

Най-горе на страницата

Форматиране на граници на клетки в Excel

Ако искате да приложите стилове на линии и цветове на граници в електронни таблици на Excel или таблици, вижте следните статии:

Най-горе на страницата

Вж. също

Начертаване или изтриване на линия или съединител

Форматиране на стълбовидна диаграма на изглед на диаграма на Гант в Project

Какво искате да направите?

Добавяне на бърз стил към линия

Промяна на цвета на линия

Промяна на линия в прекъсната

Промяна на дебелината на линия

Добавяне на бърз стил към линия

Бързи стилове за линии включват цветове на тема от документ тема, сенки, стилове на линии, преливания и триизмерни (3D) перспективи. Опитайте различни бързи стилове, докато намерите този, който ви харесва. С визуализация на живо когато поставите показалеца над миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата линия.

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  Разделът ''Форматиране'' под ''Инструменти за рисуване'' в PowerPoint 2010.
  пример за групата Стилове на фигури в раздела " формат "

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , уверете се, че сте избрали линията. Да се наложи да щракнете двукратно върху линията, за да отворите раздела " формат ".

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на линия

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху желания цвят.

  Разделът ''Форматиране'' под ''Инструменти за рисуване'' в PowerPoint 2010.
  пример за групата Стилове на фигури в раздела формат .

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , уверете се, че сте избрали линията. Да се наложи да щракнете двукратно върху линията, за да отворите раздела " формат ".

  За да промените цвета, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на контури след това или да щракнете върху желания цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор на цветове по избор и цветове в стандартен раздел не се актуализират, ако по-късно промените документа тема.

Най-горе на страницата

Промяна на линия в прекъсната

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Промяна на типа на тирета на линия

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверете, че сте избрали го.

 3. Посочете тиретаи след това щракнете върху стила на линия, който искате.

  За да създадете стил по избор, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Промяна на дебелината на линия

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Промяна на дебелината на линия

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверете, че сте избрали го.

 3. Посочете Дебелина и след това щракнете върху дебелината за линия, която желаете.

  За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Забележка: За да начертаете двойна линия, начертайте единична линия, копирайте и поставете втора линия до нея и след това групирайте двете линии.

Най-горе на страницата

Вж. също

Начертаване или изтриване на линия или съединител

Какво искате да направите?

Добавяне на бърз стил към линия

Промяна на цвета на линия

Промяна на линия в прекъсната

Промяна на дебелината на линия

Работа с линии в Publisher

Добавяне на бърз стил към линия

Важно: Бързи стилове са налични само в следните програми от 2007 Microsoft Office system : Excel, Outlook, Word и PowerPoint.

Бързи стилове за линии включват цветове на тема от документ тема, сенки, стилове на линии, преливания и триизмерни (3D) перспективи. Опитайте различни бързи стилове, докато намерите този, който ви харесва. Когато поставите показалеца върху миниатюра на бърз стил, можете да видите как бързият стил влияе на вашата линия.

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите. За повече информация за избиране на редове вижте избиране на фигура или друг обект.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела Формат, в групата Стилове на фигури щракнете върху бързия стил, който искате.

  За да видите още бързи стилове, щракнете върху още бутон Бутон "Още" .

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверете, че сте избрали го.

Най-горе на страницата

Промяна на цвета на линия

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите. За повече информация за избиране на редове вижте избиране на фигура или друг обект.

 2. Под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигураи след това щракнете върху желания цвят.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверете, че сте избрали го.

  За да промените цвят, който не е сред цветовете на тема, щракнете върху Още цветове на контур и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или смесете свой цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените темата на документа.

Промяна на линия в прекъсната

В Excel, Outlook, PowerPoint и Word

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите. За повече информация за избиране на редове вижте избиране на фигура или друг обект.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверите, че сте избрали го.

 3. Посочете тиретаи след това щракнете върху стила на линия, който искате.

  За да създадете потребителски стил, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Промяна на дебелината на линия

В Excel, Outlook, PowerPoint и Word

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате останалите. За повече информация за избиране на редове вижте избиране на фигура или друг обект.

 2. Под Инструменти за рисуванев раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Контур на фигура.

  Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или формат , щракнете двукратно върху линията, за да се уверите, че сте избрали го.

 3. Посочете Дебелина и след това щракнете върху дебелината за линия, която желаете.

  За да създадете потребителска дебелина на линия, щракнете върху Още линии и след това изберете желаните от вас опции.

Забележка: За да начертаете двойна линия, начертайте единична линия, копиране и поставяне на втора линия до него и след това групиране на два реда. За повече информация вижте групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти.

Най-горе на страницата

Работа с линии в Publisher

 1. Изберете линията, която искате да промените.

  Ако искате да промените няколко линии, изберете първата линия и след това натиснете и задръжте CTRL, докато избирате останалите.

 2. В Рисуване лента с инструментищракнете върху Стил на прекъсвана линия Изображение на бутон , Стил за линия/граница Изображение на бутон или стрелката до Цвят на линия Button image и след това щракнете върху желания стил.

  За да промените цвят, който не е показан, щракнете върху Още цветове на контури след това или да щракнете върху цвят в раздела стандартни или Смесете свой собствен цвят в раздела по избор .

  За да създадете дебелина на по избор, щракнете върху Още линиии след това изберете желаните опции.

Най-горе на страницата

Вж. също

Начертаване или изтриване на линия или съединител

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×