Промяна на формата на елементи на диаграма

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да промените формата на отделни елементи на диаграма, като например област от диаграма, чертожна област, серия от данни, оси, надписи, етикети на данни или легенда. Можете да използвате диалоговия прозорец формат < елемент на диаграма >, за да направите промени във форматирането, или можете да приложите стилове на предварително зададен или потребителски фигури. Можете също да форматирате текста в елемент на диаграма.

Какво искате да направите?

Промяна на формата на избрания елемент на диаграма

Промяна на стила на фигурата на избрания елемент на диаграма

Промяна на формата на текста в избрания елемент на диаграма

Използвайте форматиране на текст към форматиране на текст в елементи на диаграма

Използвайте стилове на WordArt, за да форматирате текст в елементи на диаграма

Промяна на формата на избрания елемент на диаграма

 1. В диаграма щракнете върху елемента на диаграмата, която искате да промените, или направете следното, за да изберете елемента на диаграмата от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.
   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите проектиране, оформлениеи форматиране .

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграми, а след това изберете елемента на диаграмата, който искате да форматирате.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

   Съвет: Вместо да използвате командите на лентата, може също да щракнете с десния бутон на елемент на диаграма, щракнете върху формат < елемент на диаграма > в контекстното меню и след това продължете със стъпка 3.

 2. В раздела Форматиране, в групата Текущата селекция щракнете върху Форматиране на селекцията.

 3. В диалоговия прозорец формат < елемент на диаграма > щракнете върху категория и след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

  Важно: В зависимост от избрания елемент на диаграмата различни опции за форматиране са налични в този диалогов прозорец.

  Забележка: 

 4. Когато изберете различните опции в този диалогов прозорец, промените веднага се прилагат към избрания елемент на диаграмата, което ви улеснява да видите ефекта от промените в които диаграма без да затваряте диалоговия прозорец. Въпреки това тъй като промените се прилага незабавно, не е възможно да щракнете върху Отказ в този диалогов прозорец. За да премахнете промените, трябва да щракнете върху Отмени в лентата с инструменти за бърз достъп.

 5. Можете да отмените няколко промени, които сте направили една опция в диалоговия прозорец, докато не сте направили промени към друга опция в диалогов прозорец в между.

 6. Може да пожелаете да преместите диалоговия прозорец, така че да можете да виждате едновременно и диаграмата, и диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Промяна на стила на фигурата на избрания елемент на диаграма

 1. В диаграма щракнете върху елемента на диаграмата, която искате да промените, или направете следното, за да изберете елемента на диаграмата от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.
   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите проектиране, оформлениеи форматиране .

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграми, а след това изберете елемента на диаграмата, който искате да форматирате.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. За да приложите стил на оформление на графика, в раздела форматиране , в групата Стилове на фигури щракнете върху желания стил.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет: За да видите всички налични фигура стилове, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

 3. За да приложите запълване на друга фигура, щракнете върху Запълване на фигураи след това направете едно от следните неща:

  • За да използвате запълване с различен цвят, под Цветове за тема или Стандартни цветовещракнете върху цвета, който искате да използвате.

   Съвет: Преди да приложите различен цвят, можете бързо да визуализирате как този цвят върху диаграмата. Когато посочите към цветове, които може да искате да използвате, избрания елемент на диаграмата ще се показва в този цвят в диаграмата.

  • За да премахнете цвета на избрания елемент на диаграмата, щракнете върху Без запълване.

  • За да използвате цвят на запълване, който не е наличен под Цветове за тема или Стандартни цветове, щракнете върху Още цветове на запълване. В диалоговия прозорец цветове Задайте цвета, който искате да използвате в раздела стандартни или по избор и след това щракнете върху OK.
   Цветове на запълване по избор, които създавате се добавят под Последни цветове , така че да можете да ги използвате отново.

  • За запълване на фигурата с картина, щракнете върху картина. В диалоговия прозорец Вмъкване на картина щракнете върху картината, която искате да използвате и след това щракнете върху Вмъкване.

  • За да използвате градиент ефект за запълване на избрания цвят, щракнете върху градиенти след това под вариации, щракнете върху градиент стил, който искате да използвате.
   За допълнителни преливане стилове, щракнете върху Още градиентии след това в категорията запълване , щракнете върху градиент опциите, които искате да използвате.

  • За да използвате текстура на запълване, щракнете върху текстураи след това щракнете върху текстурата, която искате да използвате.

 4. За да приложите структура на друга фигура, щракнете върху Контур на фигураи след това направете едно от следните неща:

  • Да използвате структура на различен цвят, под Цветове за тема или Стандартни цветовещракнете върху цвета, който искате да използвате.

  • За да премахнете цвета на контура от избрания елемент на диаграмата, щракнете върху Без контур.

   Забележка: Ако избрания елемент е линия, линията ще вече не се вижда в диаграмата.

  • За да използвате цвета на контура, който не е наличен под Цветове за тема или Стандартни цветове, щракнете върху Още цветове на контур. В диалоговия прозорец цветове Задайте цвета, който искате да използвате в раздела стандартни или по избор и след това щракнете върху OK.
   Структура на цветове по избор, които създавате се добавят под Последни цветове , така че да можете да ги използвате отново.

  • За да промените дебелината на линия или граница, щракнете върху теглои след това щракнете върху желаната дебелина на линия, която искате да използвате.
   За допълнителен ред стил или граница опции за стил, щракнете върху Още линиии след това щракнете върху линия стил или граница опции за стил, който искате да използвате.

  • За да използвате прекъсвана линия или граница, щракнете върху тиретаи след това щракнете върху желания тип тире, които искате да използвате.
   За тип на тире, допълнителни опции, щракнете върху Още линиии след това щракнете върху желания тип тире, които искате да използвате.

  • За да добавите стрелки линии, щракнете върху стрелкитеи след това щракнете върху стил на стрелка, която искате да използвате. Не можете да използвате клавишите със стилове за граници.
   За допълнителни стрелка стил или граница опции за стил, щракнете върху Още стрелкии след това щракнете върху стрелката настройката, която искате да използвате.

 5. За да приложите ефект на друга фигура, щракнете върху Ефекти на фигура, щракнете върху налични ефект и след това изберете типа на ефекта, който искате да използвате.

  Забележка: Налични фигура ефекти зависят от елемента на диаграмата, която сте избрали. Предварително зададени, отражение, и ефекти за релефна рамка не са налични за всички елементи на диаграма.

Най-горе на страницата

Промяна на формата на текста в избрания елемент на диаграма

За да форматирате текст в елементи на диаграма, можете да използвате опциите за форматиране на обикновен текст, или можете да приложите форматиране на WordArt.

Използвайте форматиране на текст към форматиране на текст в елементи на диаграма

 1. Щракнете върху елемента на диаграмата, която съдържа текста, който искате да форматирате.

 2. С десния бутон върху текста или изберете текста, който искате да форматирате и след това направете едно от следните неща:

  • Щракнете върху Опции за форматиране в минилентата с инструменти.

   Изображение на лентата на Excel

  • В раздела Начало , в групата шрифт щракнете върху бутоните за форматиране, които искате да използвате.

   Изображение на лентата на Excel

Най-горе на страницата

Използвайте стилове на WordArt, за да форматирате текст в елементи на диаграма

 1. В диаграма щракнете върху елемента на диаграмата, която съдържа текста, който искате да промените, или направете следното, за да изберете елемента на диаграмата от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете някъде в диаграмата.
   Това показва Инструменти за диаграма, добавяйки разделите проектиране, оформлениеи форматиране .

  2. В раздела Форматиране, в групата Текуща селекция, щракнете върху стрелката до полето Елементи на диаграми, а след това изберете елемента на диаграмата, който искате да форматирате.

   Групата ''Текуща селекция'' в раздела ''Оформление'' (''Инструменти за диаграма'')

 2. В раздела форматиране , в групата Стилове на WordArt направете едно от следните неща:

  Изображение на лентата на Excel

  • За да приложите предварително зададен стил на WordArt, щракнете върху желания стил.

   Съвет: За да видите всички налични стилове на WordArt, щракнете върху още бутон Изображение на бутон .

  • За да приложите потребителски стил на WordArt, щракнете върху Запълване на текст, Контур на текстаили Текстови ефектии след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×