Промяна на уеб услуга, използвани във вашия шаблон на формуляр основна връзка към данни

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Промяна на заявката за връзка с данни

Промяна на връзката към данни за подаване

Общ преглед

Когато проектирате първо шаблон на формуляр с основна връзка към данни на уеб услуга, може да използвате тестова среда там, където е разработен уеб услуга. Когато уеб услугата е готова за разполагане, трябва да промените основната връзка към данни във вашия шаблон на формуляр от тестова среда на местоположението на разположени уеб услуга.

Когато промените уеб услуга в основната връзка с данни, Microsoft Office InfoPath създава основен източник на данни с полета и групи, които съответстват на XML схема в новата уеб услуга. Ако схемите в стари и нови уеб услуги са еднакви, InfoPath автоматично се свързва съществуващи контроли в шаблон на формуляр с полета в новия източник на данни. Ако полетата и групите в новия източник на данни не съвпадат с полетата и групите в стария източник на данни, InfoPath премахва обвързване на източник на данни от контролите. Ако InfoPath премахне обвързване от контролите, трябва да премахнете контролите от шаблона за формуляр или да ги обвържете с други полета в новия източник на данни.

В зависимост от това проектирането на вашия шаблон на формуляр основната връзка към данни може да има връзка към данни за заявка, връзка към данни за подаване или и двете. Ако основната връзка към данни има връзка към данни за заявка и връзка към данни за подаване и уеб услугата е променила местоположенията, трябва да промените и двете връзки.

Забележка: Намерете връзки към информация за промяна на вторични връзки към данни в други външни източници на данни в раздела Вж .

След като промените основната връзка с данни, трябва да публикувате и да проверите шаблона на формуляр да се уверите, че връзката с данни към уеб услугата работи по очаквания начин, когато потребителите попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Винаги трябва да проверявате да се уверите, че съществуващи формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр все още работи по очаквания начин. Когато завършите тези проверки, можете да позволите на потребителите да започнат да попълват формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Намерете връзки към повече информация за публикуване на шаблон на формуляр в раздела Вж .

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да промените основната връзка към данни, ви трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на новата уеб услуга.

 • Удостоверяване, че новата уеб услуга използва стил на шифроване документ/литерал. InfoPath може да използва само документ/литерал стил уеб услуги.

 • Имената на операциите в уеб услугата, която ще използвате.

 • Проверка, че схемите в стари и нови уеб услуги са еднакви.

Най-горе на страницата

Промяна на заявката за връзка с данни

 1. В менюто инструменти щракнете върху Конвертиране на основния източник на данни.

 2. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете получаване на даннии след това щракнете върху напред.

 3. Под Изберете типа на връзка за данни, който искате да използвате за вашия шаблон на формулярщракнете върху уеб услугаи след това щракнете върху напред.

 4. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услуга и след това щракнете върху напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 5. В списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която връща данни на формуляра и след това щракнете върху напред.

 6. Ако съветника за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи, за да добавите към основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 7. Ако уеб услугата приема информация за измененията, следващата страница на съветника ви пита дали искате да включите информацията за промените в данните на заявката. В повечето случаи Оставете отметка в полето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред. Ако не искате да включите информация за измененията, изчистете отметката от квадратчето включи промяна на информацията за при подаване на данни и след това щракнете върху напред.

  Технически подробности

  Тази страница на съветника се появява само ако уеб услуги описание език (WSDL) файл за уеб услугата показва, че уеб услугата връща Microsoft ADO.NET набор от данни.

 8. На следващата страница на съветника въведете име за връзката с данни и след това щракнете върху Готово.

 9. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

 10. За да публикувате шаблона на формуляр, в менюто файл щракнете върху Публикувай.

 11. Проверете подробно шаблона за формуляр, като отворите формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр и го попълните. Проверете дали формулярът работи както се очаква.

Най-горе на страницата

Промяна на връзката към данни за подаване

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В списъка връзки с данни за шаблона на формуляр щракнете върху връзката към данни за подаване в основната връзка към данни и след това щракнете върху Модифицирай.

 3. В съветника за връзка към данни въведете местоположението на новата уеб услуга, където вашите потребители ще подават своите формуляри и след това щракнете върху напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която е осигурени, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 4. На следващата страница на съветника, в списъка избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която приема подадените данни и след това щракнете върху напред.

 5. На следващата страница на съветника за да изберете кои данни във формуляра да изпратите за всеки параметър в уеб услугата, направете едно от следните неща:

  Подаване на данни в поле или група

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметърщракнете върху поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете и след това щракнете върху OK.

  5. В полето включи щракнете върху само текст и дъщерни елементи , за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данни като низ

  1. В списъка параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ .

   Забележка: Обикновено изберете това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчистете това квадратче.

  Технически подробности за обекти на ADO.NET набор от данни

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET набор от данни, изберете набор от данни възел, когато конфигурирате тази връзка с данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка с данни към уеб услуга, която изисква ADO.NET набор от данни, Подай няма да е успешно.

 6. Щракнете върху Напред.

 7. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване и след това щракнете върху Готово.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×