Промяна на типа съдържание за списък или библиотека

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Всички промени, които правите в тип съдържание за списък или библиотека, се прилагат само за екземпляра на този тип съдържание, който е добавен в списъка или библиотеката. Типът съдържание на родителския сайт, от който е създаден типът съдържание, не се актуализира с промените.

Трябва да имате разрешение поне за проектиране, за да променяте типовете съдържание за списък или библиотека.

Какво искате да направите?

Добавяне на шаблон на документ към тип съдържание

Добавяне на колона към тип съдържание

Промяна на реда на колоните за тип съдържание

Направите дадена колона задължителна за тип съдържание

Добавяне на работен поток към тип съдържание

Правене на тип съдържание само за четене

Задаване на правила за управление на информацията за тип съдържание

Промяна на настройките на информационен панел на документа за тип съдържание

Добавяне на шаблон на документ към тип съдържание

Можете да свържете шаблон на документ само с тип съдържание на документ (всеки тип съдържание, извлечен от типа съдържание на документ в родителския сайт). Като свържете шаблона на документа с тип съдържание, можете да осигурите, че когато авторите създават нови документи от този тип съдържание, всички документите са базирани на един и същ шаблон.

Например организацията ви може да използва конкретен шаблон на документ за правни договори. Ако свържете този шаблон на документ с типа съдържание, който организацията ви използва при правни договори, то всички нови правни договори, създадени с използването на този тип съдържание, ще са базирани на този шаблон на документ за правен договор.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

  Ако библиотеката с документи не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за библиотеката.

 3. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 4. Ако искате да предоставите URL адрес за съществуващ шаблон на документ, в раздела Шаблон на документ щракнете върху Въведете URL адрес на съществуващ шаблон на документ и след това въведете URL адреса на местоположението на шаблона на документа, който искате да използвате.

  Можете да използвате абсолютен URL адрес или URL адрес, който е спрямо местоположение в сървър, сайт или ресурс папка. Следващата таблица предоставя примери на типовете URL адреси, които можете да използвате. Примерите предполагат наличието на тип съдържание ресурс папка (папката, която съдържа файловете за типове съдържание на сайта), разположени в http://contoso/_cts/ContentTypeName/, и дали шаблонът на документа е наречен Docname.doc.

  Папка на ресурс, който е с етикет _cts/Име_на_тип_съдържание, където Име_на_тип_съдържание е името на типа съдържание на сайта, съществува в главното ниво на всеки сайт.

Тип на URL адрес

Пример

Абсолютен

http://contoso/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Спрямо сайт

~site/LibraryName/Docname.doc

Спрямо сървър

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Относителен път на ресурсната папка

Docname.doc

 1. Ако искате да качите шаблона на документа, който искате да използвате, в раздела Шаблони на документи щракнете върху Качване на нов шаблон на документ, а след това щракнете върху Преглед. В диалоговия прозорец Избор на файл преминете към местоположението на файла, който искате да използвате, изберете го, а после щракнете върху Отваряне.

 2. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Добавяне на колона към тип съдържание

Можете да зададете свойствата или метаданните, които искате да съберете за елемент с конкретен тип на съдържание, като добавите колони съм този тип съдържание. Например организацията ви може да иска да проследи конкретно множество метаданни за всичките си поръчки за покупка, като номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Ако добавите колони за номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект, потребителите получават подкана да предоставят тези метаданни за елементи с този тип съдържание.

Ако имате списък или библиотека, която съдържа елементи от различни типове съдържание, можете да съберете уникални метаданни за елементи от всеки тип съдържание, като добавите колони директно към съответния тип съдържание, вместо към самия списък или библиотека.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

  Ако списъкът или библиотеката не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за списъка или библиотеката.

 3. Под Колони щракнете върху Добавяне от съществуващ сайт или колони със списък.

 4. В раздела Избор на колони под Избор на колони от щракнете върху стрелката, за да изберете групата, от която искате да добавите колона.

 5. Под Налични колони щракнете върху колоната, която искате да добавите, и след това изберете Добави, за да преместите колоната в списъка Колони за добавяне.

 6. За да добавите допълнителни колони, повторете стъпки 5 и 6.

Най-горе на страницата

Промяна на реда на колоните за тип съдържание

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

  Ако библиотеката с документи не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за библиотеката.

 3. Под Колони щракнете върху Ред на колоните.

 4. В раздела Ред на колоните щракнете върху стрелката до колоната, която искате да прередите в колоната Позиция от горе, а после изберете номера на подреждане, който искате.

Най-горе на страницата

Правене на колона задължителна за тип съдържание

Ако направите колоните за тип съдържание задължителни, потребителите получават подкана да предоставят метаданни (стойности на колони), когато създават нови елементи от този тип съдържание.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, което искате да промените.

  Ако библиотеката с документи не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за библиотеката.

 3. Под Колони щракнете върху името на колоната, която искате да направите задължителна.

 4. В раздела Настройки на колони щракнете върху Задължително.

Най-горе на страницата

Добавяне на работен поток към тип съдържание

Работни потоци дават възможност да укажете на бизнес процес за елементи и документи в даден сайт. Организациите могат да използват работни потоци да автоматизират и управляват определени общи бизнес процеси, например одобрение на документи или прегледайте. Чрез добавяне на работен поток към тип съдържание, можете да помогнете да се гарантира, че всички елементи от този тип съдържание подлежат на последователни и подобни бизнес процеси. Ако е добавен работен поток към тип съдържание, този работен поток да стартира за отделни елементи от този тип съдържание.

Забележка: Можете да добавите работен поток към тип съдържание за списък или библиотека само ако работният поток е разположен за вашия сайт или работна област. Ако работните потоци не са на разположение, се обърнете към вашия централен администратор.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, към който искате да добавите работен поток.

  Ако списъкът или библиотеката не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за списъка или библиотеката.

 3. Под Настройки щракнете върху Настройки на работния поток .

 4. В страницата Промяна на настройките на работния поток щракнете върху Добавяне на работен поток.

 5. В страницата Добавяне на работен поток, в раздела Работен поток щракнете върху шаблона на работния поток, който искате да използвате.

 6. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

 7. В раздела Списък със задачи задайте списък със задачи, който да се използва с този работен поток.

  • Можете да използвате списъка със задачи по подразбиране или да създадете нов. Ако използвате списъка със задачи по подразбиране, участниците в работния поток могат да намират и преглеждат лесно задачите си, като използват изгледа Моите задачи в списъка със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако задачите за този работен поток включват или разкриват поверителни или конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък със задачи.

  • Създайте нов списък със задачи, ако организацията ви има многобройни работни потоци или работните потоци включват многобройни задачи. В такъв случай можете да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 8. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който да използвате с този работен поток. Списъкът с хронологии показва всички събития, които възникват по време на всеки екземпляр на работния поток.

  Можете да използвате списъка по подразбиране Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви има многобройни работни потоци, можете да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 9. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого се стартира работният поток.

  Забележки: 

  • Определени опции може да не са налични, ако не се поддържат от шаблона на работния поток, който сте избрали.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент. е налична само ако е разрешена поддръжката на създаването на основна и второстепенна версия за библиотеката, и ако шаблонът на работния поток, който сте избрали, може да се използва за одобрение на съдържание.

 10. Щракнете върху Напред.

 11. На страницата Персонализиран работен поток изберете допълнителните опции, които искате, и след това щракнете върху ОК.

Най-горе на страницата

Тип съдържание само за четене

Ако искате да не позволите на други хора да правят промени в типа съдържание, добавен към списъка или библиотеката, може да направите типа съдържание на списъка само за четене. Ако го направите само за четене, типът съдържание на списъка няма да наследява промените, направени в типа съдържание на родителския му сайт.

 1. Ако списъкът или библиотеката, за които искате да промените тип съдържание, още не е отворен, щракнете върху името му под Списъци или Документи на "Бързо стартиране".

 2. В менюто Настройки Settings menu направете едно от следните неща:

  • Ако работите в списък, щракнете върху Настройки на списък.

  • Ако работите в библиотека с документи, щракнете върху Настройки на библиотека с документи.

 3. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, който искате да направите само за четене.

  Ако списъкът или библиотеката не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за списъка или библиотеката.

 4. Под Настройки щракнете върху Разширени настройки.

 5. В раздела Само за четене под Трябва ли този тип съдържание да е само за четене? щракнете върху Да.

Най-горе на страницата

Задаване на правила за управление на информацията за тип съдържание

Можете да приложите съществуващи правила на колекция от сайтове към тип съдържание за списък или библиотека. Като алтернатива, можете да дефинирате правила за управление на информацията, които се прилагат само за определен тип съдържание на списък.

Прилагане на правила на колекция от сайтове към списък, библиотека или тип съдържание на списък

Ако правилата за управление на информацията са вече създадени за вашия сайт като правила на колекцията сайтове, можете да приложите едно от тези правила към списък или библиотека. Ако списък или библиотека поддържа управлението на много типове съдържание, вие не можете да зададете правила за управление на информацията, които се отнасят за целия списък или библиотека. Вместо това трябва да дефинирате правила за управление на информацията за всеки отделен тип съдържание на списък, свързан с този списък или библиотека (екземпляри от тип съдържание на сайт, които са свързани с конкретен списък или библиотека, са известни като списъчни типове съдържание). Трябва да имате ниво на разрешение поне за проектиране, за да променяте настройките на правилата за управление на информацията за списък или библиотека.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за която искате да зададете правила за управление на информацията.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на правилата за управление информацията.

  Ако списъкът или библиотеката поддържа управлението на много типове съдържание, изберете типа съдържание, за който искате да зададете правилата за управление информацията, а после щракнете върху OK.

 3. В раздела Задаване на правилата щракнете върху Използвайте правила от колекция от сайтове, а след това изберете правилото, което искате да приложите, от списъка.

  Ако опцията Използвайте правила от колекция от сайтове не е налична, тогава никакви правила на колекцията сайтове не са дефинирани за колекцията от сайтове.

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Създаване на нови правила за управление на информацията за тип съдържание

Можете да дефинирате правила за управление на информацията, които се прилагат само към конкретен списък или библиотека. Ако създадете правила за управление на информацията по този начин, не можете да използвате повторно това правило за други списъци, библиотеки или сайтове. Ако списък или библиотека поддържа управлението на много типове съдържание, не можете да дефинирате правила за управление на информацията, които се прилагат към целия списък или библиотека. Вместо това трябва да дефинирате правило за управление на информацията за всеки отделен тип съдържание на списък, свързан с този списък или библиотека (екземплярите от тип съдържание на сайт, които са свързани с конкретен списък или библиотека, се наричат типове съдържание на списъци). Трябва да имате ниво на разрешение поне за управление на списъци, за да променяте настройките на правилата за управление на информацията за списък или библиотека.

 1. Отворете списъка или библиотеката, за които искате да зададете правила за управление на информацията.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на правилата за управление на информацията.

 3. Изберете типа съдържание, за който искате да зададете правилата за управление на информацията, а след това щракнете върху OK.

 4. В раздела Задаване на правилата щракнете върху Дефиниране на правила.

 5. Щракнете върху OK.

 6. В страницата Редактиране на правила, в раздела Име и административно описание въведете кратко описание за правилата, които създавате.

  Забележка: Можете да зададете имена само за правила за управление на информацията, които са дефинирани в списъка "Правила на колекцията сайтове".

 7. В раздела Инструкция за правилото въведете описателна инструкция, която обяснява целта на правилото за потребителите. Тази инструкция се показва на потребителите, когато отварят документи или елементи, които са предмет на правилото. Тя трябва да обяснява кои функции на правилото се прилагат към съдържанието или каква специална обработка се изисква за съдържанието. Инструкцията за правилото може да бъде дълга до 512 знака.

 8. В следващите раздели изберете функциите на отделното правило, което искате да добавите към вашите правила за управление на информацията.

 9. За да изискате документите, които подлежат на това правило, да имат етикети, щракнете върху Разрешаване на етикети, а после задайте настройките, които искате, за етикетите.

  Как?

  1. За да изисквате потребителите да добавят етикет към документ, поставете отметка в квадратчетоПодканвай потребителите да вмъкнат етикет преди запис или печат.

   Ако искате етикетите да бъдат незадължителни, не поставяйте отметка в това квадратче

  2. За да заключите етикет, така че да не може да се променя, след като е вмъкнат, поставете отметка в квадратчето Предпазвай от промени в етикетите, след като са добавени.

   Забележка: Ако искате етикетът да се актуализира, когато свойствата за този документ или елемент се актуализират, не поставяйте отметка в това квадратче.

  3. В полето Формат на етикет въведете текста за етикета, както искате да се показва. Етикетите могат да съдържат до десет препратки към колони, всяка от които може да е до 255 знака. За да създадете формата за етикета си, направете следното:

   • Въведете имената на колоните, които искате да се показват, в реда, в който искате да се появяват. Затворете имената на колоните във фигурни скоби ({}), както е показано в примера на страницата Редактиране на правила.

   • Въведете думи, за да идентифицирате колоните извън скобите, както е показано в примера на страницата Редактиране на правила.

   • За да добавите нов ред, въведете \n там, където искате да се появяват нови редове.

  4. В раздела Външен вид изберете размера на шрифта и стила, който искате, и задайте дали искате етикетът да е позициониран вляво, централно, или вдясно в документа. Изберете шрифт и стил, който е наличен в потребителските компютри. Размерът на шрифта определя колко текст можете да бъде показан върху етикета.

  5. В раздела Размер на етикета въведете височината и ширината на етикета. Височината на етикета е от 0,25 до 20 инча дължина, а ширината на етикета може да е от 0,25 до 20 инча. Текстът на етикета е винаги вертикално центриран в изображението на етикета

  6. Щракнете върху Обновяване, за да визуализирате съдържанието на етикета.

 10. За да разрешите проверка за документите и елементите, които са предмет на това правило, щракнете върху Разрешаване на проверка, а после задайте събитията, които искате да проверите.

  Функцията за проверка на правилата разрешава на организациите да създават и анализират проверки за документи и списъчни елементи, като списъци със задачи, списъци на проблеми, групи за обсъждания или календари. Тази функция на правилата предоставя регистрационен файл от проверката, който съдържа събития, като например кога съдържанието е прегледано, редактирано или изтрито. Когато проверката се разреши като част от правилата за управление на информацията, администраторите могат да прегледат данните от проверка в отчети от използване на правилото, базирани на Microsoft Excel, които обобщават текущото използване. Администраторите могат да използват тези отчети, за да определят как се използва информацията в организацията. Тези отчети могат също да помогнат на организацията да проверява и съвместимостта на документите с наредбите или да проучва потенциални проблеми.

  Отчетите с регистрационни файлове от проверката съдържат следната информация: име на събитието, дата и час на събитието, системно име на потребителя, изпълняващ действието.

 11. За да зададете периода на съхранение за документи и елементи, които се подчиняват на това правило, щракнете върху Разрешаване на изтичане на срока, а след това задайте периода на съхранение и действията, които искате да възникнат, когато срокът на елементите изтече.

  Как?

  1. Изберете опция за периода на съхранение, за да зададете кога е зададено изтичането на срока на документите или елементите. Направете едно от следните неща:

   • За да зададете дата на изтичане на срока, базирана на свойство на дата, щракнете върху Период от време, базиран на свойствата на елемента, а после изберете документа или действието с елемента (например "Създаден" или "Модифициран") и увеличаването на времето след това действие (например броя дни, месеци или години), когато искате да изтече срокът на елемента.

   • За да използвате работен поток или потребителска формула за съхранението при определяне на срока на изтичане, щракнете върху Програмно задаване.

  2. Под Когато срокът на елемента изтече задайте какво искате да се случи, когато изтече срокът на документа или елемента. Направете едно от следните неща:

   • За да разрешите определено действие да се случи с документа или елемента (като изтриване), щракнете върху Извършване на това действие, а после изберете действието от списъка.

   • За да стартирате работен поток за документ или елемент, щракнете върху Стартиране на този работен поток и след това изберете името на работния поток.

    Тази опция е налична само ако дефинирате правило за списък, библиотека или тип съдържание, които вече имат свързан работен поток.

 12. За да изискате документите или елементите, предмет на това правило, да имат щрихкодове, щракнете върху Разрешаване на щрихкодове , а после щракнете върху квадратчето за отметка Подканвай потребителите да вмъкнат щрихкод преди записване или печатане, ако искате да се напомня на потребителите да вмъкват щрихкодове.

 13. Когато завършите избирането на опции за функциите на отделно правило, което искате да добавите към тези правила за управление на информацията, щракнете върху OK, за да приложите функциите на правилата.

Най-горе на страницата

Промяна на настройките на информационния панел на документа за тип съдържание

Информационният панел на документа, който се показва в следните програми на 2007 Microsoft Office system: Word, Excel и PowerPoint, разрешава на потребителите да преглеждат и променят свойствата на типа съдържание за документ, записан в сървър за управление на документи, директно в програмата от Office, която използват, за да редактират документа. Например ако типът съдържание на документа за определена библиотека има колона "Състояние", потребителите могат да прегледат свойството "Състояние" в информационния панел на документа в Word, когато редактират документа. Те могат освен това да използват информационния панел на документа за промяна на стойността на свойството "Състояние" от "Чернова" на "Последен". Когато документът се записва в сървъра, това свойство се актуализира автоматично в колоната "Състояние" за библиотеката.

Информационният панел на документа е формуляр на Microsoft Office InfoPath, който се поддържа и показва в програмите от Издание на Office 2007. Информационният панел на документа показва активните свойства за редактиране на документа. Когато конфигурирате тип съдържание, можете да генерирате потребителски информационен панел на документа за този тип съдържание, базиран на свойствата на типа съдържание. След като се разположи, документът се обръща към информационния панел на документа и потребителите могат да го използват в програмите от Издание на Office 2007, за да преглеждат или редактират свойствата на документа.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

  1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

   Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

 2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание, който искате да промените.

  Ако списъкът или библиотеката не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява в страницата Персонализиране за списъка или библиотеката.

 3. Под Настройкищракнете върху Настройки на информационния панел на документа.

 4. В раздела Шаблон на информационния панел на документа направете едно от следните неща:

  • За да използвате шаблон по подразбиране, който показва свойствата (колоните), които са дефинирани за типа съдържание, щракнете върху Използвай шаблона по подразбиране за приложения на Microsoft Office.

  • За да използвате съществуващ шаблон, щракнете върху Използване на съществуващ персонализиран шаблон (URL, UNC или URN), а после въведете пътя към местоположението на шаблона.

  • За да качите съществуващ потребителски шаблон (XSN), щракнете върху Качване на съществуващ персонализиран шаблон (XSN) за използване, а после щракнете върху Преглед, за да намерите шаблона, който искате да използвате.

   Забележка: Ако планирате да качите шаблона по този начин, трябва да премахнете URL адреса за публикуване от шаблона в InfoPath, преди да публикувате и качите шаблона.

  • За да създадете потребителски панел в InfoPath, щракнете върху Създаване на нов персонализиран шаблон.

   Ако изберете тази опция, InfoPath стартира и показва шаблона по подразбиране, който можете да персонализирате, за да създадете потребителски панел.

 5. В раздела Показвай винаги задайте дали искате информационният панел на документа да се показва автоматично, когато документите с този тип съдържание се отворят за първи път и запишат в програма от Издание на Office 2007.

 6. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×